Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

kan inte spela mp3 filer


gentleknight

Rekommendera Poster

Undrar vad som hänt med min kära lilla dator då jag tills alldeles nyligen kunde spela mp3filer i Windows mediaplayer men det funkar inte längre utan datorn skriker efter någon codec och när den söker på nätet så hittas ingen. Skickar med hijack logg för den som kan och vill kolla om det är något vajsing med filer på datorn.

 

Tack på förhand

Greger

 

 

 

 

 

[log]

 

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:24:02, on 2007-02-11
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program\Browser MOUSE\mouse32a.exe
C:\Program\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\WINDOWS\System32\ssstars.scr
C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comhem.se/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: IEHlprObj Class - {8CA5ED52-F3FB-4414-A105-2E3491156990} - C:\Program\IWINGA~1\IWINGA~1.DLL
O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [siS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program\Browser MOUSE\mouse32a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings
O4 - HKLM\..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton Internet Security\osCheck.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://www.multidirect.se
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {639658F3-B141-4D6B-B936-226F75A5EAC3} (CPlayFirstDinerDash2Control Object) - http://zone.msn.com/bingame/dsh2/default/DinerDash2.1.0.0.68.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168719501977
O16 - DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} (SpinTop Games Launcher) - http://www.bigfishgames.com/online/mysterysolitairese/SpinTopGamesLauncher.cab
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - http://www.bigfishgames.com/online/chainz2/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab55579.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://www.phreik.com/controls/msnchat45.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: GoBack Polling Service (GBPoll) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe
O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton UnErase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

[/log]

 

[inlägget ändrat 2007-02-11 11:40:15 av gentleknight]

 

[inlägget ändrat 2007-05-26 19:45:49 av Maratonmannen]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

har både winamp och vlc och via dem fungerar det utmärkt men tanken med att få tillbaka mp3 funktionen i windows mediaspelare är mest för min dotters skull.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {8CA5ED52-F3FB-4414-A105-2E3491156990} - C:\Program\IWINGA~1\IWINGA~1.DLL

O16 - DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} (SpinTop Games Launcher) - http://www.bigfishgames.com/online/mysterysolitairese/SpinTopGame

sLauncher.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

C:\Program\iWin Games

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg. Kom ihåg att det är LOG-knappen som ska användas och inte någon av de andra.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

tack Cecilia för snabbt svar.

 

Har gjort som du sade och sänder en ny logg .

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:20:43, on 2007-02-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comhem.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [siS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM\..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.multidirect.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9602.cab

O16 - DPF: {639658F3-B141-4D6B-B936-226F75A5EAC3} (CPlayFirstDinerDash2Control Object) - http://zone.msn.com/bingame/dsh2/default/DinerDash2.1.0.0.68.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168719501977

O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - http://www.bigfishgames.com/online/chainz2/mjolauncher.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab55579.cab

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://www.phreik.com/controls/msnchat45.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: GoBack Polling Service (GBPoll) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton UnErase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 

[/log]

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nu ser jag inte längre något otrevligt i loggen.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack cecilia

 

Alltid kul att få datorn fräsch även om det inte var någon hjälp för det problem jag efterfrågade lösning på. poäng är given med en extra stjärna i kanten för att du tagit dig tid och för länkarna du givit.

 

Har funderat lite kring problemet och det enda jag kan komma på är att jag installerade en lg-dvd brännare för ett tag sedan och då installerades Microstaff waspi grej och jag vet att det finns en liknande winaspi i windows system mapp men den är fn inte aktiv så funderingen är går det att avinstallera den som förljde med brännaren och på så sätt få tillbaka winaspi.

 

greger

 

 

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.×
×
  • Skapa nytt...