Just nu i M3-nätverket
Jump to content

System Alert! nån som vill hjälpa läsa loggen??


Lilla Mindy

Recommended Posts

Behöver hjälp med att se vad som är fel, får upp pop up fönster hela tiden där det står System Alert! och klickar man där kommer man till "AntiVermins"

Jag hittade inte i ta bort program så jag körde HijackThis och lägger in loggen här och hoppas att nån kan hjälpa mig???

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:57:34, on 2007-02-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe

C:\Program\com hem security\backweb\8910145\Program\fspex.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAIE.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRAM\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\com hem security\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program\Video ActiveX Object\isadd.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\com hem security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\com hem security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R220 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAIE.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R220 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R220"

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O21 - SSODL: exemplars - {2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90} - C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: com hem security (BackWeb Plug-in - 8910145) - Unknown owner - C:\Program\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

 

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Här är loggen:

 

[log]SmitFraudFix v2.141

 

Scan done at 15:16:29,06, 2007-02-09

Run from C:\Documents and Settings\O.C.N\Lokala inst„llningar\Temp\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\cwgppb.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\O.C.N

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\O.C.N\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\OC2630~1.N\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}"="exemplars"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32-huy32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

Du har inte Smitfraudfixen på skrivbordet den ligger här

 

C:\Documents and Settings\O.C.N\Lokala inst„llningar\Temp\SmitfraudFix\SmitfraudFix

 

[log]Flytta den på skrivbordet eller ladda ner den på nytt och spara den på skrivbordet.

 

Starta sen datorn i felsäkert läge.

 

Sen öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Clean = klicka 2 och Enter

Sen vänta tills den jobbar klart.

På frågan "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter

Om wininet.dll är infekterad får du frågan "Replace infected file ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter.

Om inte datorn startar om automatiskt så starta den i normalläge.

 

Skicka sen en ny Hijack logg och C:\rapport.txt logg. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Så där ja, här är nya loggen:

 

 

[log]SmitFraudFix v2.141

 

Scan done at 15:34:00,73, 2007-02-09

Run from C:\Documents and Settings\O.C.N\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}"="exemplars"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

127.0.0.1 localhost

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll -> Hoax.Win32.Renos.gen.i

C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll -> Deleted

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

ser inte pop up fönstret längre, är det borta nu eller bör jag göra nåt mer?

 

Link to comment
Share on other sites

Här är den:

 

[log]SmitFraudFix v2.141

 

Scan done at 15:34:00,73, 2007-02-09

Run from C:\Documents and Settings\O.C.N\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}"="exemplars"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{2acf3add-34a1-4f2f-99cf-cc69785d1e90}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

127.0.0.1 localhost

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll -> Hoax.Win32.Renos.gen.i

C:\WINDOWS\System32\cwgppb.dll -> Deleted

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Oj la in fel här är den rätta:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:58:00, on 2007-02-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\com hem security\backweb\8910145\Program\fspex.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAIE.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\com hem security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\com hem security\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\PROGRAM\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\com hem security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\com hem security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R220 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAIE.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R220 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R220"

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: com hem security (BackWeb Plug-in - 8910145) - Unknown owner - C:\Program\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...