Just nu i M3-nätverket
Jump to content

processer??


mutan

Recommended Posts

har problem med min nya bärbara dator,

 

den hänger sig lätt

 

den var installerad med xp och div program när jag köpte den , men jag undrar om den verkligen måste ha så mycket igång samtidigt?

 

har rensat ganska friskt i msconfig på autostart men det borde ju gå att ordna bättre

 

vill ju bara ha igång de processer och program som är nödvändiga och används just nu

 

snälla hjälp

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:18:14, on 2007-02-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe

C:\Program\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\Program\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\br_funcs.exe

C:\DOCUME~1\ronja\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program\ThinkPad\Program\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\Program\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] c:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [cssauthe] "C:\Program\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\cssauthe.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\Program\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra button: Uppdatera ThinkPad-program - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program\Lenovo\PkgMgr\\PkgMgr.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1159728114074

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: QConGina - C:\WINDOWS\SYSTEM32\QConGina.dll

O20 - Winlogon Notify: tpfnf2 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\notifyf2.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ACU Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Ltd. - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: QCONSVC - Lenovo - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Filnamnen på O4-raderna kan du slå upp på http://www.bleepingcomputer.com/startups/

Om det står N eller U i Status-kolumnen så kan du nog avbocka raden.

 

Men om datorn hänger sig så bör du kanske återställa allt i msconfig och bara avbocka en sak i taget och kontrollera att det inte orsakar hängningar.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...