Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Spyware? Virus? Eller något annat?


andycat

Recommended Posts

Mitt bredband har blivit väldigt segt min bredbandsleverantör (TDC)misstänker spyware eller virus. Jag har kört Ad-Aware och även laddat ner Spybot och Super Anti Spyware och kört dessa men utan resultat. Jag har även kört mitt virusprogram (AVG), men det hittar inget.

 

Jag upplever att problemen började efter att jag laddat ner den senaste

windowsuppdateringen. Efter detta försvann mitt ordinarie inloggningsfönster (med symboler), istället får jag skriva i mitt namn. Samma sak när jag stänger av datorn - tidigare fick jag välja på stänga av, logga ut etc med symboler, nu är de uppradade i en lista istället. Kan det ha något med denna uppdatering att göra?

 

Är väldigt dålig på sånt här men hoppas någon kan hjälpa mig.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok! Här kommer den:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:05:36, on 2007-01-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\S3hotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\S3tray2.exe

C:\WINDOWS\Hcontrol.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\ATKOSD.exe

C:\Program\KEYBOARD\KEYBOARD Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\NETGEAR\WG511v2\wlancfg5.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nwtech.se

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat

 

7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft

 

Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [s3hotkey] S3hotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [s3TRAY2] S3tray2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Hcontrol] C:\WINDOWS\Hcontrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk =

 

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: KEYBOARD Hotkey.lnk = C:\Program\KEYBOARD\KEYBOARD Hotkey\Hotkey.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR Smart Wizard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

 

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

 

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.nwtech.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {3B02AAA2-327C-40ED-A849-4BE819AE5385} (ImgSizer Control) - file://C:\Documents and

 

Settings\Petra\Lokala inställningar\Temp\~DlfnTmp0\imgSizer.ocx

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/15ab7709034c0e292a05/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

 

http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1157134849813

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) -

 

http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade

 

filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade

 

filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\DELADE~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Det är en otrevlig ActivX-kontroll där och en okänd.

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: {3B02AAA2-327C-40ED-A849-4BE819AE5385} (ImgSizer Control) - file://C:\Documents and

Settings\Petra\Lokala inställningar\Temp\~DlfnTmp0\imgSizer.ocx

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/15ab7709034c0e292a05/netzip/RdxIE601.cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn. Kontrollera att ovanstående rader inte finns i en ny HijackThis-logg.

Har bredbandet blivit bättre nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Ja! Nu går det betydligt bättre ned! Fast när jag kollar min bandbredd på anslutningen så är den fortfarande låg upp. Om jag förstod kundtjänst på TDC rätt så skulle bandbredden vara 2 mbit både upp och ned. Nu är den enligt följande: Bandbredd (upp/ned) [kbps/kbps]: 796 / 2.215.

 

Link to comment
Share on other sites

Om det är ADSL-abonnemang så kan det väl inte vara 2 Mbit/s uppströms.

http://www.tdc.se/bredband/2/

 

Om du fortfarande har problem/konstigheter med inloggningen så ställ en fråga i forumet för Windows XP.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Nej, det har du ju förstås rätt i. Jag måste ha missuppfattat. I alla fall så funkar det finfint nu. STORT tack för hjälpen!!! Jag ska ta fasta på dina råd för en säkrare dator.

 

Med vänlig hälsning

 

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...