Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Flytta post


Benghaaa

Recommended Posts

nu körde jag på Jonas_Bo's råd men jag får ändå inte rätt
Som jag skrev tidigare så finns det vissa fördelar med att göra det på mitt sätt. Främt kanske det att efter uppdatering ladda om sidan så att man inte får problem om användaren själv laddar om.

Om man sen placerar det först eller sist i själva textfilen spekar ingen roll eftersom det är hur IF-satserna ser ut som styr exekveringsordningen.

Själv gillar jag att ha det som i normalfallet utförs först (oftast presentation) placerad först även i filen och det som utförs därefter baserat på användarinteraktion (databasoperationer etc.) sist.

 

En annan bra fördel med mitt exempel är att det funkar ;)

 

frågade även en lärare i skolan och han sa att man ska spara först och sen skriva ut det
Skapa vad först och sen skriva ut vad? Återigen, har du tittat (och/eller testat) min kod?

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

[inlägget ändrat 2007-01-19 23:25:34 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Hmm, lite "fel" tycker jag att du gör...

Prova denna ordning om du inte vill göra som Codler som trots sin envishet har en poäng. (äpplen och päron)

 

[log]

<%
'*** Alltid detta högst upp
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\www\KVK\db\db.mdb"
conn.open connStr

'**sparningen sker här
If Request.form("task") = "changesortorder" Then
fields = Split(Request.form("sortorder"), ",")
For i=0 To (UBound(fields))
If Len(fields(i)) > 0 Then Conn.Execute("UPDATE meny SET sortindex="&(i + 1)&" WHERE Id =" & fields(i)&"")
Next
'om du vill köra som Codler lägger du in:
'Response.redirect "?"
End If


if request.querystring("do")="" then%>
<FORM action="loop.asp" method="post" name="apan">
<input type="hidden" name="sortorder">
<input type="hidden" name="task"><br>
<Select name="fields" size="25" Class="fields" style="width: 220px;">
<%
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql = "SELECT Id, dispLink FROM meny ORDER by sortindex ASC"
RecSet.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Do While Not RecSet.EOF
Response.Write "<OPTION VALUE="""&RecSet("ID")&""">"&RecSet("dispLink")&"</OPTION>"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.close%>
</select>
<%

conn.close

End If%>

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Inte för att jag direkt har något emot Codler, men Cluster<>Codler! ;)

 

Sen vad det är som du tycker är fel förstår jag inte, men det kvittar väl egentligen. Det viktigaste är väl att Benghaaa får en kod som fungerar och som gör det på ett bra sätt.

 

Vill även passa på att ge Jonas_Bo poäng för denna smarta funktion, tror att det finns fler än Benghaaa som letar efter något liknande.

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...