Just nu i M3-nätverket
Jump to content

cecilia anropas - w.32.myzor.fk@yf


sundhs

Recommended Posts

hejsan!

 

som många andra har jag drabbats av trojanen w.32.myzor.fk@yf jag med. Har följt dina superba råd om hur man tar bort dessa. Och nu verkar datorn funka bättre. Den är fortfarande lite seg -å då tänkte jag att du kanske ville kolla på mina loggor å se så att allt står rätt till. Det var nämligen så att i samband med den första trojanen så kom det popups om att jag hade andra trojaner med. Så jag vore jätte-tacksam om du ville hjälpa mej med detta.

 

HIJ-log

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:45:58, on 2007-01-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Quick Launch Button\QLButton.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\BisonCam\BisonMnt.exe

C:\Program\LifeView TVR\Remote.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\rnathchk.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\BlazeVideo\BlazeDTV2.1\MediaDetector.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Huawei technologies\Huawei UMTS Data Card\HUAWEI 3G Data Card.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QLButton] C:\Program\Quick Launch Button\QLButton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bisonMnt] C:\WINDOWS\BisonCam\BisonMnt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Remote] C:\Program\LifeView TVR\Remote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] "C:\Program\LifeView TVR\RecSche.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinDVRCtrl] C:\WINDOWS\WDVRCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] C:\W

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CxVoIPUtl] "C:\Program\Corinex\Cx_VoIP_Utility\cxvoiputil_cfg.exe" --Startup

O4 - HKCU\..\Run: [lycosInside] C:\Program\lycos\Lyc_SysTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iomega Automatic Backup Pro] "C:\Program\Iomega\Automatic Backup Pro\LiveSystem.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program\BlazeVideo\BlazeDTV2.1\MediaDetector.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://webkc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab'>http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5CBD4B2E-2A33-47B4-A84B-93A9305B3A44} (SimpleSite.SimplePhoto) - http://www.simplesite.com/builder/pages/SimplePhoto.CAB

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E6182DB0-BE70-4EA3-A8FB-D402C6D951D5} (VUploader Control) - http://photofiddle.com/ocx/VUploaderProj1.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{43F3836B-BFD3-422F-99D4-D5E055DBC1BF}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.2

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InstallShield Licensing Service - Macrovision - C:\Program\Delade filer\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing Service.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

 

[/log]

 

 

och följande är smitfraud-log

 

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 0:50:37,93, 2007-01-12

Run from C:\Documents and Settings\Sund\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Sund

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Sund\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Sund\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Väldigt tacksam för snabb hjälp!!

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Jag ser inget otrevligt i loggen, och du verkar ju ha många säkerhetsprogram så det är inte troligt att datorn är infekterad, däremot så kan den mycket väl vara överlastad. Slå upp filnamnen på O4-raderna på http://www.bleepingcomputer.com/startups/

Om det står N eller U i status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör om du verkligen tycker att programmet behöver startas jämnt. Om inte så hitta helst en inställning i programmet som stänger av den automatiska starten och i andra hand gå till Start - Kör - msconfig - Autostart och avbocka motsvarande rad.

 

Link to comment
Share on other sites

hej igen! vill först å främst tacka dej för all hjälp - du e guld värd för det du gör!

 

sen... kollade av raden på min 04-rad. finns vissa saker jag inte förstår mej på -typ som inte hittades i förklaringarna å så.

 

QLButton

OpwareSE4

ScanRegistry - denna heter konstigt C:\W

 

sen det som gör mej lite halvskraj...

 

i HIJ-loggen heter den:

CTFMON.EXE med filnamn ctfmon.exe - enligt listan va detta en form av passwordstealing- trojan från PWSTEAL.RAIDYS

 

men i systemkonfigurationen heter denna:

ctfmon med filnamn ctfmon.exe - med andra ord e det normalt

 

Vad tror du om detta? vågar jag ens använda mej av inloggnings-tjänster eller ska jag försöka göra mej av med detta?

jag har bockat av denna i systemkonfigen nu - så den e inte igång som autostart iaf.

 

Vad råder du doktor Cecilia? ;)

 

 

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [QLButton] C:\Program\Quick Launch Button\QLButton.exe

Verkar finnas flera program under det namnet. Om du har ett tangentbord med specialtangenter för att starta ett visst program så kan det vara det. Det bästa är om du går till ovanstående mapp, högerklickar på QLButton.exe och väljer Egenskaper, på fliken Version brukar man t ex kunna se vilket företag som programmet kommer ifrån.

 

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

Något som hör ihop med scannern.

 

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] C:\W

Det verkar ju i alla fall onödig.

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] C:\W

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

Brukar vara den här i alla fall (raden finns i de allra flesta HijackThis-loggar): http://www.castlecops.com/s795-ctfmon_exe.html Men titta i filens Egenskaper vad det står på Versions-fliken.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...