Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ezi_hnm2.exe


2much

Recommended Posts

Hej alla kunniga forumare...

Tittade på en släktings nya delldator idag som var seg som tusan.

Såg att processen ezi_hnm2.exe kördes med 99% av CPU-kraften.

ezi_hnm2.exe hör tydligen till Dell Network Assistant.

Nåt program som låg på burken från leverantören.

 

Nån som vet om detta är normalt? Eller om det är något annat som spökar.

 

Bifogar 2 loggar.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:22:58, on 2007-01-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe

C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=4061128

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=4061128

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=4061128

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: iGamebar - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD69B994BD34} - C:\PROGRA~1\igamebar\igamebar.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: iGamebar - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD69B994BD34} - C:\PROGRA~1\igamebar\igamebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?

O4 - Global Startup: LG SyncManager.lnk = C:\Program Files\LG PC Suite\LG PC Sync\LGSyncManager.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?72ce5eea819f43479d1e39c4cf1c4961

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?72ce5eea819f43479d1e39c4cf1c4961

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program Files\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\hellman\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4A026B12-94F3-4D2F-A468-96AA55DE20A5} (NetCamPlayerWeb11g Control) - http://90.224.140.118:1024/img/NetCamPlayerWeb11g.ocx

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab53083.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

[/log]

 

Och...

 

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 21:17:24,25, 2007-01-10

Run from C:\Documents and Settings\hellman\Desktop\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\hellman

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\hellman\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\hellman\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="My Current Home Page"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Tack på förhand...

 

Same shit, different day

 

2much

 

Link to comment
Share on other sites

Dell Network Assistant låter ju som någon typ av hjälpfunktion men ta bort programmet i från autostarten och starta om. du märker ju om det gör någon skillnad

 

Link to comment
Share on other sites

Det är klart att Dell Network Assistant inte borde lägga beslag på datorn.

 

Är iGameBar någon som används? Det står att det kanske är ett olämpligt program men det är under diskussion:

http://www.castlecops.com/tk29812-iGamebar.html

 

Jag kan inte se något otrevligt i loggen.

 

Eftersom datorn är ny så är det väl lämpligt att kontakta Dells support.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för de svaren.

 

Jag ska prova att ta bort Dell Network assistant från Autostarten.

Och även ta bort iGamebar.

 

//2much

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det fungerade :thumbsup:

 

Jag tog bort Dell Network assistant från Autostarten. Och vips så

fungerar datorn som den ska.

Konstigt att Dell skickar med en programvara som drar så mycket kräm??

 

tog även iGamebar.

 

Återigen tack för hjälpen....

 

2much

Same shit, different day

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...