Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med att välja databasposter


juventus1

Recommended Posts

Hej

 

dim id

id = Request.QueryString("id")

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=f:\wwwroot\databas.mdb"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Visa = "SELECT prodID,kod,varunamn,pris FROM Products WHERE prodID = id"

 

RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

Session("CartItems") = Array("=RecSet("prodID")","=RecSet("kod")","=RecSet("varunamn")","=RecSet("prid")") %>

 

Mitt problem är att ett felmeddelande kommer upp som säger att "Too few parameters. Expected 1." Jag har med include filen för adopenStatic och adlockoptimistic. Jag har även kontrollerat att Request.QueryString("id") returnerar ett giltig värde. Tacksam om någon kan komma med tips.

 

//André

 

[inlägget ändrat 2000-09-21 17:14:30 av MrBang]

[inlägget ändrat 2000-09-21 17:15:28 av MrBang]

Link to comment
Share on other sites

Du concatenerar inte in vardet av id i slutet pa din SQL..

 

testa:

Visa = "SELECT prodID,kod,varunamn,pris FROM Products WHERE prodID = " & id

 

(notera andringen i slutet)

/*

What goes up must come down - just ask any sysadmin

*/

Link to comment
Share on other sites

Fel meddelandet 'Too few param...' poppar upp da och nar man kodar och da ska man alltid kolla ens parametrar i SQL queryn, brukar vanligen vara ett stavfel eller liknande. Ratt kryptiskt felmeddelande i sig - sager inte sa mycket...!

/*

What goes up must come down - just ask any sysadmin

*/

Link to comment
Share on other sites

 

Session("CartItems") = Array("=RecSet("prodID")","=RecSet("kod")","=RecSet("varunamn")","=RecSet("prid")") %>

 

skall det inte stå pris ??

kan det vara det ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...