Just nu i M3-nätverket
Jump to content

w32.myzor.fk@yf... vad göra?


Cactus

Recommended Posts

Har fått w32.myzor.fk@yf på min dator som jag ser att flera har fått.Jag har nu låtit SmitfraudFix göra en search och fått en rapport.Vad gör jag med den?

 

Jörgen

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip

Högerklicka och extrahera allt innehåll till Skrivbordet. En mapp SmitfraudFix kommer att skapas.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd.

Välj alternativ #1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här på samma sätt som HijackThis-loggen.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix-mappen eller smitfraudfix.cmd.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:19, on 2007-01-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Saitek\Software\Profiler.exe

C:\Program\Saitek\Software\SaiSmart.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Image ActiveX Object\isamonitor.exe

C:\Program\Image ActiveX Object\isamini.exe

C:\Program\Image ActiveX Object\pmsngr.exe

C:\Program\Image ActiveX Object\pmmon.exe

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program\Image ActiveX Object\isaddon.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} - C:\Program\Image ActiveX Object\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Profiler] C:\Program\Saitek\Software\Profiler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [saiSmart] C:\Program\Saitek\Software\SaiSmart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinHound] C:\Program\WinHound\WinHound.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?b09877446ff143ecbc65c746fc145ed1

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?b09877446ff143ecbc65c746fc145ed1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.fujidirekt.se

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

[/log]

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 12:04:18,84, 2007-01-07

Run from C:\Documents and Settings\j”rgen\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\j”rgen

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\j”rgen\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\JRGEN~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\Image ActiveX Object\ FOUND !

C:\Program\Media-Codec\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

HKLM\SOFTWARE\WinHound.com FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="C:\\WINDOWS\\warnhp.html"

"SubscribedURL"=""

"FriendlyName"="Warning homepage"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\1]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

[inlägget ändrat 2007-01-07 13:54:37 av Cactus]

Link to comment
Share on other sites

Var snäll och tryck på Redigera under ditt inlägg och så markerar (målar) du loggen från SmitFraudFix och trycker sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup:.

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort WinHound om den finns där

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd för att starta programmet.

Välj alternativ #2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar. Verkställ - OK

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg, samt skriv hur datorn uppför sig nu.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]=== Verbose logging started: 2006-11-19 02:14:06 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.2435 Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===

MSI © (C4:C0) [02:14:06:609]: Resetting cached policy values

MSI © (C4:C0) [02:14:06:609]: Machine policy value 'Debug' is 0

MSI © (C4:C0) [02:14:06:609]: ******* RunEngine:

******* Product: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi

******* Action:

******* CommandLine: **********

MSI © (C4:C0) [02:14:06:609]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.

MSI © (C4:C0) [02:14:06:609]: Grabbed execution mutex.

MSI © (C4:C0) [02:14:06:687]: Cloaking enabled.

MSI © (C4:C0) [02:14:06:687]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server

MSI © (C4:C0) [02:14:06:687]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0

MSI (s) (C8:CC) [02:14:06:703]: Grabbed execution mutex.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:703]: Resetting cached policy values

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:703]: Machine policy value 'Debug' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:703]: ******* RunEngine:

******* Product: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi

******* Action:

******* CommandLine: **********

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:703]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:718]: File will have security applied from OpCode.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:734]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi' against software restriction policy

MSI (s) (C8:F0) [02:14:06:734]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi has a digital signature

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:203]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:203]: End dialog not enabled

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:234]: Original package ==> c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:234]: Package we're running from ==> c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:281]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:281]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:281]: MSCOREE not loaded loading copy from system32

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Transforms are not secure.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Command Line: REBOOT=ReallySuppress CURRENTDIRECTORY=c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52 CLIENTUILEVEL=3 CLIENTPROCESSID=1732

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{2B27DCD9-53FA-4885-B6CD-698623819F4C}'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Product Code passed to Engine.Initialize: ''

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Product Code from property table before transforms: '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Product Code from property table after transforms: '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Product not registered: beginning first-time install

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Adding new sources is allowed.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Package name extracted from package path: 'msxml.msi'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Package to be registered: 'msxml.msi'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:406]: Note: 1: 2729

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Note: 1: 2729

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: Running product '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}' with elevated privileges: Product is assigned.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '1732'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: TRANSFORMS property is now:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '200'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Favoriter

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Nätverket

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:468]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Mina dokument

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Skrivare

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Recent

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\SendTo

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Mallar

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:484]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Mina dokument\Mina bilder

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Administrationsverktyg

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Start-meny\Program\Administrationsverktyg

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Start-meny\Program\Autostart

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Start-meny\Program

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Start-meny

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:562]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Skrivbord

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Mallar

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\Fonts

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'jörgen'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: User policy value 'DisableRollback' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.

=== Logging started: 2006-11-19 02:14:07 ===

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: INSTALL

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Running ExecuteSequence

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901

Action start 02:14:07: INSTALL.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\'.

Action start 02:14:07: DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901

Action ended 02:14:07: DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\'.

Action start 02:14:07: ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\'.

Action start 02:14:07: WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:578]: Doing action: WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\'.

Action start 02:14:07: WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\'.

Action start 02:14:07: WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537

Action ended 02:14:07: WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB

Action ended 02:14:07: SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1

Action ended 02:14:07: SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7

Action ended 02:14:07: SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.

Action start 02:14:07: SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: LaunchConditions

Action ended 02:14:07: SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7. Return value 1.

Action start 02:14:07: LaunchConditions.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: FindRelatedProducts

Action ended 02:14:07: LaunchConditions. Return value 1.

Action start 02:14:07: FindRelatedProducts.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: AppSearch

Action ended 02:14:07: FindRelatedProducts. Return value 1.

Action start 02:14:07: AppSearch.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Note: 1: 2262 2: Signature 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: PROPERTY CHANGE: Adding WINHTTP_51 property. Its value is 'WinHttpRequest Component version 5.1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Skipping action: CCPSearch (condition is false)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Skipping action: RMCCPSearch (condition is false)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:593]: Doing action: ValidateProductID

Action ended 02:14:07: AppSearch. Return value 1.

Action start 02:14:07: ValidateProductID.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Doing action: CostInitialize

Action ended 02:14:07: ValidateProductID. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10

Action start 02:14:07: CostInitialize.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'c:\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: __MsiPatchFileList

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2228 2: 3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Doing action: FileCost

Action ended 02:14:07: CostInitialize. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:07: FileCost.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Doing action: CostFinalize

Action ended 02:14:07: FileCost. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'c:\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying WindowsFolder property. Its current value is 'C:\WINDOWS\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying CommonFilesFolder property. Its current value is 'C:\Program\Delade filer\'. Its new value: 'c:\Program\Delade filer\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MicrosoftShared.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 property. Its value is 'c:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSDN.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 property. Its value is 'c:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\MSDN\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsDirectory.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsManifests.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsPolicies.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_a6dfa6920e9f98fc\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsDirectory.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsPolicies.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_x-ww_f529d679\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsManifests.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2r_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_none_3658456fda6654f6\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsDirectory.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsPolicies.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding policydir.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_b261cf09\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding WinSxsManifests.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding payload_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 property. Its value is 'c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_b7e10f227b2fceff\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 property. Its current value is 'C:\WINDOWS\system32\'. Its new value: 'c:\WINDOWS\system32\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying DesktopFolder property. Its current value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\'. Its new value: 'c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying ProgramFilesFolder property. Its current value is 'C:\Program\'. Its new value: 'c:\Program\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSXML property. Its value is 'c:\Program\MSXML 4.0\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding INC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'c:\Program\MSXML 4.0\inc\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding LIB.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'c:\Program\MSXML 4.0\lib\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding DOC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'c:\Program\MSXML 4.0\doc\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its current value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\'. Its new value: 'c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MenuMSXML.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its value is 'c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\MSXML 4.0\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: PROPERTY CHANGE: Modifying DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 property. Its current value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\'. Its new value: 'c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: TARGETDIR , Object: c:MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WindowsFolder , Object: c:\WINDOWSMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: CommonFilesFolder , Object: c:\Program\Delade filerMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: MicrosoftShared.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 , Object: c:\Program\Delade filer\Microsoft SharedMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: MSDN.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 , Object: c:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\MSDNMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWSMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsDirectory.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsManifests.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsPolicies.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_a6dfa6920e9f98fcMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWSMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsDirectory.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6aMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsPolicies.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_x-ww_f529d679MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsManifests.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6aMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2r_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_none_3658456fda6654f6MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWSMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsDirectory.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsPolicies.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: policydir.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_b261cf09MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: WinSxsManifests.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: payload_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_b7e10f227b2fceffMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1 , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 , Object: c:\WINDOWS\system32MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: DesktopFolder , Object: c:\Documents and Settings\All Users\SkrivbordMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder , Object: c:\ProgramMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: MSXML , Object: c:\Program\MSXML 4.0MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: INC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Program\MSXML 4.0\incMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: LIB.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Program\MSXML 4.0\libMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: DOC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Program\MSXML 4.0\docMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\ProgramMSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: MenuMSXML.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\MSXML 4.0MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:609]: Dir (target): Key: DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\Documents and Settings\All Users\SkrivbordAction start 02:14:07: CostFinalize.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Doing action: SetODBCFolders

Action ended 02:14:07: CostFinalize. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDriver

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDriver 4: SELECT `ComponentId`,`Description`,`Directory_`, `ActionRequest`, `Installed`, `Attributes` FROM `ODBCDriver`, `Component` WHERE `ODBCDriver`.`Component_` = `Component` AND (`ActionRequest` = 1 OR `ActionRequest` = 2)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCTranslator

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCTranslator 4: SELECT `ComponentId`,`Description`,`Directory_`, `ActionRequest`, `Installed`, `Attributes` FROM `ODBCTranslator`, `Component` WHERE `ODBCTranslator`.`Component_` = `Component` AND (`ActionRequest` = 1 OR `ActionRequest` = 2)

Action start 02:14:07: SetODBCFolders.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Doing action: MigrateFeatureStates

Action ended 02:14:07: SetODBCFolders. Return value 0.

Action start 02:14:07: MigrateFeatureStates.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Doing action: InstallValidate

Action ended 02:14:07: MigrateFeatureStates. Return value 0.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: MSXML; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: MSXMLSYS; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: MSXMLSUPP; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: MSXMLSUPP2; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: MSXMLSXS; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Feature: XMLSDK; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: RememberInstallFolder; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: QKBKEY; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: MSXML4_System.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: MSXML4_SystemRes.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: MSXML4_ANSI.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7; Installed: Absent; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: WINHTTP50_COMPONENT.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: PROXYCFG_COMPONENT.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB; Installed: Absent; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: uplevel.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: downlevel_manifest.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: downlevel_payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: uplevel.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: downlevel_manifest.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: downlevel_payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: uplevel.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: downlevel_manifest.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: XMLSDK_Docs.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: XMLSDK_LIB.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: XMLSDK_INC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: CookDoc_dll.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __uplevel.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF365; Installed: Null; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __uplevel.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF365; Installed: Null; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __uplevel.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF365; Installed: Null; Request: Local; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __QKBKEY65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __MSXML4_System.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_4165; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __downlevel_payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF665; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __downlevel_manifest.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __downlevel_payload.DA6654F6_456F_3658_FF665; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __downlevel_manifest.DA6654F6_456F_3658_FF65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __downlevel_manifest.0E9F98FC_A692_A6DF_FF65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __CookDoc_dll.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_448265; Installed: Null; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Component: __XMLSDK_Docs.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596565; Installed: Null; Request: Null; Action: Null

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2205 2: 3: Font

Action start 02:14:07: InstallValidate.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:625]: Note: 1: 2205 2: 3: _RemoveFilePath

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2205 2: 3: Font

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2727 2:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Note: 1: 2727 2:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:734]: Doing action: InstallInitialize

Action ended 02:14:07: InstallValidate. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:750]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:750]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:750]: BeginTransaction: Locking Server

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:750]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:07:750]: Server not locked: locking for product {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

Action start 02:14:07: InstallInitialize.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:203]: Doing action: SxsInstallCA

Action ended 02:14:09: InstallInitialize. Return value 1.

MSI (s) (C8:A4) [02:14:09:203]: Invoking remote custom action. DLL: C:\WINDOWS\Installer\MSI81.tmp, Entrypoint: CustomAction_SxsMsmInstall

MSI (s) (C8:98) [02:14:09:203]: Generating random cookie.

MSI (s) (C8:98) [02:14:09:218]: Created Custom Action Server with PID 2112 (0x840).

MSI (s) (C8:CC) [02:14:09:250]: Running as a service.

MSI (s) (C8:CC) [02:14:09:250]: Hello, I'm your 32bit Elevated custom action server.

Action start 02:14:09: SxsInstallCA.

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1256 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1257 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1258 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1288 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1289 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1290 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1292 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1306 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1307 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 796 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 801 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 802 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 803 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 805 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 812 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 813 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 814 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 819 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 820 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 821 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 259

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1311 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1312 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1077 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1081 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1083 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1087 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1097 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1101 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1105 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1109 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1113 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1117 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1121 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1313 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1314 4: 0

1: sxsdelca: Added reg value for 2: downlevel_manifest.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1288 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1289 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1290 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1292 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 796 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 801 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 802 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 803 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 805 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 812 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 813 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 814 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 819 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 820 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 821 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 259

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1311 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1312 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1077 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1081 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1083 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1087 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1097 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1101 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1105 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1109 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1113 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1117 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1121 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1313 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1314 4: 0

1: sxsdelca: Added reg value for 2: downlevel_payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1288 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1289 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1290 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1292 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 796 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 801 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 802 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 803 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 805 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 812 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 813 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 814 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 819 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 820 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 821 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 259

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1311 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1312 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1077 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1081 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1083 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1087 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1097 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1101 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1105 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1109 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1113 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1117 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1121 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1313 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1314 4: 0

1: sxsdelca: Added reg value for 2: downlevel_manifest.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1288 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1289 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1290 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1292 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 796 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 801 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 802 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 803 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 805 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 812 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 813 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 814 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 819 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 820 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 821 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 259

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1311 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1312 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1077 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1081 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1083 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1087 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1097 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1101 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1105 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1109 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1113 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1117 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1121 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1313 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1314 4: 0

1: sxsdelca: Added reg value for 2: downlevel_payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1288 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1289 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1290 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1292 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 796 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 801 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 802 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 803 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 805 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 812 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 813 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 814 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 819 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 820 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 821 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 831 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 827 4: 259

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1311 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1312 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1077 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1081 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1083 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1087 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1097 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1101 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1105 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1109 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1113 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1093 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1117 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1121 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1313 4: 0

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1314 4: 0

1: sxsdelca: Added reg value for 2: downlevel_manifest.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537

1: sxsdelca 2: traceop 3: 1284 4: 259

1: sxsdelca 2: SxsMsmInstall completed 3: 0 4: 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Doing action: AllocateRegistrySpace

Action ended 02:14:09: SxsInstallCA. Return value 1.

Action start 02:14:09: AllocateRegistrySpace.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Doing action: ProcessComponents

Action ended 02:14:09: AllocateRegistrySpace. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchCertificate

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: LUA patching is disabled: missing MsiPatchCertificate table

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Resolving source.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Resolving source to launched-from source.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Setting launched-from source as last-used.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: PROPERTY CHANGE: Adding SourceDir property. Its value is 'c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: PROPERTY CHANGE: Adding SOURCEDIR property. Its value is 'c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: PROPERTY CHANGE: Adding SourcedirProduct property. Its value is '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: SOURCEDIR ==> c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: SOURCEDIR product ==> {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:453]: Determining source type

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Source type from package 'msxml.msi': 2

Action start 02:14:09: ProcessComponents.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Source path resolution complete. Dumping Directory table...

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: TARGETDIR , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WindowsFolder , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: CommonFilesFolder , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: MicrosoftShared.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Microsoft Shared\ , ShortSubPath: MICROS~1MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: MSDN.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Microsoft Shared\MSDN\ , ShortSubPath: MICROS~1\MSDNMSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\system32\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsDirectory.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\k0r1wg7y.dqe\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\h0r1wg7y.dqe\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsManifests.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Manifests\ , ShortSubPath: Windows\winsxs\manifestMSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsPolicies.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\i0r1wg7y.dqe\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\j0r1wg7y.dqe\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\system32\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsDirectory.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\8n0mtfut.k85\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsPolicies.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\6n0mtfut.k85\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsManifests.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Manifests\ , ShortSubPath: Windows\winsxs\manifestMSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\5n0mtfut.k85\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\7n0mtfut.k85\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\system32\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsDirectory.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\wl34x2va.rt8\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsPolicies.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: policydir.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Policies\ul34x2va.rt8\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: WinSxsManifests.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\Manifests\ , ShortSubPath: Windows\winsxs\manifestMSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\tl34x2va.rt8\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: payload_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: Windows\winsxs\vl34x2va.rt8\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: System\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: DesktopFolder , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: ProgramFilesFolder , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: MSXML , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: INC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\inc\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: LIB.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\lib\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: DOC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\doc\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: MenuMSXML.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\MSXML 4.0\ , ShortSubPath: redist\MSXML4MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Dir (source): Key: DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 , Object: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\ , LongSubPath: redist\ , ShortSubPath:

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Doing action: UnpublishComponents

Action ended 02:14:09: ProcessComponents. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038

Action start 02:14:09: UnpublishComponents.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Doing action: MsiUnpublishAssemblies

Action ended 02:14:09: UnpublishComponents. Return value 1.

Action start 02:14:09: MsiUnpublishAssemblies.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Doing action: UnpublishFeatures

Action ended 02:14:09: MsiUnpublishAssemblies. Return value 1.

Action start 02:14:09: UnpublishFeatures.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Doing action: StopServices

Action ended 02:14:09: UnpublishFeatures. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Note: 1: 2205 2: 3: ServiceControl

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Note: 1: 2228 2: 3: ServiceControl 4: SELECT `Name`,`Wait`,`Arguments`,`Event`, `Action` FROM `ServiceControl`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND (`Action` = 0 OR `Action` = 1 OR `Action` = 2)

Action start 02:14:09: StopServices.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:468]: Doing action: DeleteServices

Action ended 02:14:09: StopServices. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ServiceControl

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ServiceControl 4: SELECT `Name`,`Wait`,`Arguments`,`Event`, `Action` FROM `ServiceControl`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND (`Action` = 0 OR `Action` = 1 OR `Action` = 2)

Action start 02:14:09: DeleteServices.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterComPlus

Action ended 02:14:09: DeleteServices. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: Complus

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: Complus 4: SELECT `ComponentId`, `FileName`, `Component`.`Directory_`, `ExpType`, `Component`.`Action`, `Component`.`Installed` FROM `Complus`, `Component`, `File` WHERE `Complus`.`Component_` = `Component` AND `Component`.`KeyPath` = `File`.`File` AND `Action` = 0

Action start 02:14:09: UnregisterComPlus.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: SelfUnregModules

Action ended 02:14:09: UnregisterComPlus. Return value 0.

Action start 02:14:09: SelfUnregModules.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterTypeLibraries

Action ended 02:14:09: SelfUnregModules. Return value 1.

Action start 02:14:09: UnregisterTypeLibraries.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: RemoveODBC

Action ended 02:14:09: UnregisterTypeLibraries. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDataSource

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDataSource 4: SELECT `DataSource`,`ComponentId`,`DriverDescription`,`Description`,`Registration` FROM `ODBCDataSource`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`Action` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDataSource

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDataSource 4: SELECT `DataSource`,`ComponentId`,`DriverDescription`,`Description`,`Registration` FROM `ODBCDataSource`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`Action` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCTranslator

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCTranslator 4: SELECT `Translator`,`ComponentId`,`Description`, `RuntimeFlags`, `Component`.`Attributes` FROM `ODBCTranslator`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`ActionRequest` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCTranslator

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCTranslator 4: SELECT `Translator`,`ComponentId`,`Description`, `RuntimeFlags`, `Component`.`Attributes` FROM `ODBCTranslator`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`ActionRequest` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDriver

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDriver 4: SELECT `Driver`,`ComponentId`,`Description`, `RuntimeFlags`, `Component`.`Attributes` FROM `ODBCDriver`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`ActionRequest` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDriver

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDriver 4: SELECT `Driver`,`ComponentId`,`Description`, `RuntimeFlags`, `Component`.`Attributes` FROM `ODBCDriver`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND `Component`.`ActionRequest` = 0 AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager

Action start 02:14:09: RemoveODBC.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager64

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterFonts

Action ended 02:14:09: RemoveODBC. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2205 2: 3: Font

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2228 2: 3: Font 4: SELECT `FontTitle`, `FileName`, `Directory_`, `Installed`From `Font`, `FileAction` Where `Font`.`File_` = `FileAction`.`File` And `FileAction`.`Action` = 0 ORDER BY `FileAction`.`Directory_`

Action start 02:14:09: UnregisterFonts.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: RemoveRegistryValues

Action ended 02:14:09: UnregisterFonts. Return value 1.

Action start 02:14:09: RemoveRegistryValues.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterClassInfo

Action ended 02:14:09: RemoveRegistryValues. Return value 1.

Action start 02:14:09: UnregisterClassInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterExtensionInfo

Action ended 02:14:09: UnregisterClassInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: UnregisterExtensionInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterProgIdInfo

Action ended 02:14:09: UnregisterExtensionInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: UnregisterProgIdInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Doing action: UnregisterMIMEInfo

Action ended 02:14:09: UnregisterProgIdInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2262 2: MIME 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:484]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: UnregisterMIMEInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveIniValues

Action ended 02:14:09: UnregisterMIMEInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: IniFile

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2228 2: 3: IniFile 4: SELECT `FileName`,`IniFile`.`DirProperty`,`Section`,`IniFile`.`Key`,`IniFile`.`Value`,`IniFile`.`Action` FROM `IniFile`, `Component` WHERE `Component`=`Component_` AND `Component`.`Action`=0 ORDER BY `FileName`,`Section`

Action start 02:14:09: RemoveIniValues.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveShortcuts

Action ended 02:14:09: RemoveIniValues. Return value 1.

Action start 02:14:09: RemoveShortcuts.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveEnvironmentStrings

Action ended 02:14:09: RemoveShortcuts. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: Environment

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2228 2: 3: Environment 4: SELECT `Name`,`Value` FROM `Environment`,`Component` WHERE `Component_`=`Component` AND (`Component`.`Action` = 0)

Action start 02:14:09: RemoveEnvironmentStrings.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveDuplicateFiles

Action ended 02:14:09: RemoveEnvironmentStrings. Return value 1.

Action start 02:14:09: RemoveDuplicateFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveFiles

Action ended 02:14:09: RemoveDuplicateFiles. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: RemoveFile

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: RemoveFile

Action start 02:14:09: RemoveFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: RemoveFolders

Action ended 02:14:09: RemoveFiles. Return value 0.

Action start 02:14:09: RemoveFolders.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: CreateFolders

Action ended 02:14:09: RemoveFolders. Return value 1.

Action start 02:14:09: CreateFolders.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: MoveFiles

Action ended 02:14:09: CreateFolders. Return value 1.

Action start 02:14:09: MoveFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Doing action: InstallFiles

Action ended 02:14:09: MoveFiles. Return value 1.

Action start 02:14:09: InstallFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2228 2: 3: Patch 4: SELECT `Patch`.`File_`, `Patch`.`Header`, `Patch`.`Attributes`, `Patch`.`Sequence`, `Patch`.`StreamRef_` FROM `Patch` WHERE `Patch`.`File_` = ? AND `Patch`.`#_MsiActive`=? ORDER BY `Patch`.`Sequence`

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiPatchHeaders 4: SELECT `Header` FROM `MsiPatchHeaders` WHERE `StreamRef` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:500]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: PatchFiles

Action ended 02:14:09: InstallFiles. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2228 2: 3: Patch 4: SELECT `File`,`FileName`,`FileSize`,`Directory_`,`PatchSize`,`File`.`Attributes`,`Patch`.`Attributes`,`Patch`.`Sequence`,`Component`.`Component`,`Component`.`ComponentId` FROM `File`,`Component`,`Patch` WHERE `Patch`.`#_MsiActive`=? AND `File`=`File_` AND `Component`=`Component_` ORDER BY `Patch`.`Sequence`

Action start 02:14:09: PatchFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: DuplicateFiles

Action ended 02:14:09: PatchFiles. Return value 0.

Action start 02:14:09: DuplicateFiles.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: BindImage

Action ended 02:14:09: DuplicateFiles. Return value 1.

Action start 02:14:09: BindImage.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: CreateShortcuts

Action ended 02:14:09: BindImage. Return value 1.

Action start 02:14:09: CreateShortcuts.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: RegisterClassInfo

Action ended 02:14:09: CreateShortcuts. Return value 1.

Action start 02:14:09: RegisterClassInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: RegisterExtensionInfo

Action ended 02:14:09: RegisterClassInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: RegisterExtensionInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: RegisterProgIdInfo

Action ended 02:14:09: RegisterExtensionInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: RegisterProgIdInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: RegisterMIMEInfo

Action ended 02:14:09: RegisterProgIdInfo. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2262 2: MIME 3: -2147287038

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038

Action start 02:14:09: RegisterMIMEInfo.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:515]: Doing action: WriteRegistryValues

Action ended 02:14:09: RegisterMIMEInfo. Return value 1.

Action start 02:14:09: WriteRegistryValues.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: WriteIniValues

Action ended 02:14:09: WriteRegistryValues. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: IniFile

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: IniFile 4: SELECT `FileName`,`IniFile`.`DirProperty`,`Section`,`IniFile`.`Key`,`IniFile`.`Value`,`IniFile`.`Action` FROM `IniFile`, `Component` WHERE `Component`=`Component_` AND (`Component`.`Action`=1 OR `Component`.`Action`=2) ORDER BY `FileName`,`Section`

Action start 02:14:09: WriteIniValues.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: WriteEnvironmentStrings

Action ended 02:14:09: WriteIniValues. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: Environment

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: Environment 4: SELECT `Name`,`Value` FROM `Environment`,`Component` WHERE `Component_`=`Component` AND (`Component`.`Action` = 1 OR `Component`.`Action` = 2)

Action start 02:14:09: WriteEnvironmentStrings.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: RegisterFonts

Action ended 02:14:09: WriteEnvironmentStrings. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: Font

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: Font 4: SELECT `FontTitle`, `FileName`, `Directory_`, `Action` From `Font`, `FileAction` Where `Font`.`File_` = `FileAction`.`File` And (`FileAction`.`Action` = 1 Or `FileAction`.`Action` = 2) ORDER BY `FileAction`.`Directory_`

Action start 02:14:09: RegisterFonts.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: InstallODBC

Action ended 02:14:09: RegisterFonts. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager64

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDriver

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDriver 4: SELECT `Driver`,`ComponentId`,`Description`,`RuntimeFlags`,`Directory_`,`FileName`,`File_Setup`,`Action` FROM `ODBCDriver`, `File`, `Component` WHERE `File_` = `File` AND `ODBCDriver`.`Component_` = `Component` AND (`Component`.`ActionRequest` = 1 OR `Component`.`ActionRequest` = 2) AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDriver

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDriver 4: SELECT `Driver`,`ComponentId`,`Description`,`RuntimeFlags`,`Directory_`,`FileName`,`File_Setup`,`Action` FROM `ODBCDriver`, `File`, `Component` WHERE `File_` = `File` AND `ODBCDriver`.`Component_` = `Component` AND (`Component`.`ActionRequest` = 1 OR `Component`.`ActionRequest` = 2) AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCTranslator

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCTranslator 4: SELECT `Translator`,`ComponentId`,`Description`,`RuntimeFlags`,`Directory_`,`FileName`,`File_Setup`,`Action` FROM `ODBCTranslator`, `File`, `Component` WHERE `File_` = `File` AND `ODBCTranslator`.`Component_` = `Component` AND (`Component`.`ActionRequest` = 1 OR `Component`.`ActionRequest` = 2) AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCTranslator

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCTranslator 4: SELECT `Translator`,`ComponentId`,`Description`,`RuntimeFlags`,`Directory_`,`FileName`,`File_Setup`,`Action` FROM `ODBCTranslator`, `File`, `Component` WHERE `File_` = `File` AND `ODBCTranslator`.`Component_` = `Component` AND (`Component`.`ActionRequest` = 1 OR `Component`.`ActionRequest` = 2) AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDataSource

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDataSource 4: SELECT `DataSource`,`ComponentId`,`DriverDescription`,`Description`,`Registration` FROM `ODBCDataSource`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND (`Component`.`Action` = 1 OR `Component`.`Action` = 2) AND `BinaryType` = ?

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2205 2: 3: ODBCDataSource

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Note: 1: 2228 2: 3: ODBCDataSource 4: SELECT `DataSource`,`ComponentId`,`DriverDescription`,`Description`,`Registration` FROM `ODBCDataSource`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND (`Component`.`Action` = 1 OR `Component`.`Action` = 2) AND `BinaryType` = ?

Action start 02:14:09: InstallODBC.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: RegisterTypeLibraries

Action ended 02:14:09: InstallODBC. Return value 0.

Action start 02:14:09: RegisterTypeLibraries.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:546]: Doing action: SelfRegModules

Action ended 02:14:09: RegisterTypeLibraries. Return value 1.

Action start 02:14:09: SelfRegModules.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: RegisterComPlus

Action ended 02:14:09: SelfRegModules. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2205 2: 3: Complus

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2228 2: 3: Complus 4: SELECT `ComponentId`, `FileName`, `Component`.`Directory_`, `ExpType`, `Component`.`Action`, `Component`.`Installed` FROM `Complus`, `Component`, `File` WHERE `Complus`.`Component_` = `Component` AND `Component`.`KeyPath` = `File`.`File` AND (`Action` = 1 OR `Action` = 2)

Action start 02:14:09: RegisterComPlus.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: InstallServices

Action ended 02:14:09: RegisterComPlus. Return value 0.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Detected older ServiceInstall table schema

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2205 2: 3: ServiceInstall

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2228 2: 3: ServiceInstall 4: SELECT `Name`,`DisplayName`,`ServiceType`,`StartType`,`ErrorControl`,`LoadOrderGroup`,`Dependencies`,`StartName`,`Password`,`ComponentId`,`Directory_`,`FileName`,`Arguments` FROM `ServiceInstall`, `Component`, `File` WHERE `ServiceInstall`.`Component_` = `Component`.`Component` AND (`Component`.`KeyPath` = `File`.`File`) AND (`Action` = 1 OR `Action` = 2)

Action start 02:14:09: InstallServices.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: StartServices

Action ended 02:14:09: InstallServices. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2205 2: 3: ServiceControl

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2228 2: 3: ServiceControl 4: SELECT `Name`,`Wait`,`Arguments`,`Event`, `Action` FROM `ServiceControl`, `Component` WHERE `Component_` = `Component` AND (`Action` = 0 OR `Action` = 1 OR `Action` = 2)

Action start 02:14:09: StartServices.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: RegisterUser

Action ended 02:14:09: StartServices. Return value 1.

Action start 02:14:09: RegisterUser.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: RegisterProduct

Action ended 02:14:09: RegisterUser. Return value 1.

Action start 02:14:09: RegisterProduct.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductToBeRegistered property. Its value is '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: PublishComponents

Action ended 02:14:09: RegisterProduct. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038

Action start 02:14:09: PublishComponents.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: MsiPublishAssemblies

Action ended 02:14:09: PublishComponents. Return value 1.

Action start 02:14:09: MsiPublishAssemblies.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: PublishFeatures

Action ended 02:14:09: MsiPublishAssemblies. Return value 1.

Action start 02:14:09: PublishFeatures.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:562]: Doing action: PublishProduct

Action ended 02:14:09: PublishFeatures. Return value 1.

Action start 02:14:09: PublishProduct.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:578]: Doing action: InstallFinalize

Action ended 02:14:09: PublishProduct. Return value 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:578]: Running Script: C:\WINDOWS\Installer\MSI82.tmp

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:578]: PROPERTY CHANGE: Adding UpdateStarted property. Its value is '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:578]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:593]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: Header(Signature=1397708873,Version=301,Timestamp=896733637,LangId=1033,Platform=0,ScriptType=1,ScriptMajorVersion=21,ScriptMinorVersion=4,ScriptAttributes=1)

Action start 02:14:09: InstallFinalize.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ProductInfo(ProductKey={37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F},ProductName=MSXML 4.0 SP2 (KB927978),PackageName=msxml.msi,Language=1033,Version=68429425,Assignment=1,ObsoleteArg=0,,,PackageCode={2B27DCD9-53FA-4885-B6CD-698623819F4C},,,InstanceType=0,LUASetting=0,RemoteURTInstalls=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: DialogInfo(Type=0,Argument=1033)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: DialogInfo(Type=1,Argument=MSXML 4.0 SP2 (KB927978))

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: RollbackInfo(,RollbackAction=Rollback,RollbackDescription=Rolling back action:,RollbackTemplate=[1],CleanupAction=RollbackCleanup,CleanupDescription=Removing backup files,CleanupTemplate=File: [1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: SetBaseline(Baseline=0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: SetBaseline(Baseline=1,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ActionStart(Name=ProcessComponents,Description=Updating component registration,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ProgressTotal(Total=5,Type=1,ByteEquivalent=24000)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={E9BC82F6-AC0E-407C-8666-619D6D60DF2B},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\6F28CB9EE0CAC704686616D9D606FDB2 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\6F28CB9EE0CAC704686616D9D606FDB2 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={81754FFD-DA2B-49C6-9447-E1C1E1733BB6},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\DFF45718B2AD6C9449741E1C1E37B36B 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\DFF45718B2AD6C9449741E1C1E37B36B 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={5E6714E1-EA46-4B0F-B479-06D87058DC74},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\1E4176E564AEF0B44B97608D0785CD47 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\1E4176E564AEF0B44B97608D0785CD47 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={57E0F99D-E884-4BD0-B8CB-803CF9EA2066},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\D99F0E75488E0DB48BBC08C39FAE0266 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\D99F0E75488E0DB48BBC08C39FAE0266 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={C763CD13-6E1E-4166-8C78-D274B266E9B6},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\31DC367CE1E66614C8872D472B669E6B 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Components\31DC367CE1E66614C8872D472B669E6B 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ProgressTotal(Total=14,Type=1,ByteEquivalent=24000)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:609]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={4075CDF6-D88F-4F57-AF1A-29A124755695},KeyPath=c:\Program\MSXML 4.0\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={D21D9CCD-C3FA-4D72-982F-C29A2DE361EC},KeyPath=02:\Software\Microsoft\Updates\MSXML4SP2\Q927978\Description,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={4B1F71A7-50C6-44B7-A3AD-B6C3574BB896},KeyPath=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=1,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={62846705-2671-4547-AB45-854DCC93B3C7},KeyPath=c:\WINDOWS\system32\msxml4r.dll,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=1,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={3AAE95CD-F592-46E7-89A1-9B56717C4413},,State=-7,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={CCF8B6EF-5FB9-4DE1-A276-683008BA3485},,State=-7,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={7B2FCEFF-0F22-B7E1-A06B-D6B9ABF34537},,State=-7,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={7B2FCEFF-0F22-B7E1-C06B-D6B9ABF34537},KeyPath=02:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\downlevel_manifest\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={7B2FCEFF-0F22-B7E1-B06B-D6B9ABF34537},KeyPath=02:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\downlevel_payload\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={DA6654F6-456F-3658-A06B-D6B9ABF34537},,State=-7,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:625]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={DA6654F6-456F-3658-C06B-D6B9ABF34537},KeyPath=02:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\downlevel_manifest\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={DA6654F6-456F-3658-B06B-D6B9ABF34537},KeyPath=02:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\downlevel_payload\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={0E9F98FC-A692-A6DF-A06B-D6B9ABF34537},,State=-7,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={0E9F98FC-A692-A6DF-C06B-D6B9ABF34537},KeyPath=02:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224\downlevel_manifest\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ProgressTotal(Total=1,Type=1,ByteEquivalent=13200)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ProgressTick()

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ProgressTotal(Total=1,Type=1,ByteEquivalent=13200)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ProgressTick()

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ActionStart(Name=RemoveODBC,Description=Removing ODBC components,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ODBCDriverManager(,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ODBCDriverManager(,BinaryType=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ActionStart(Name=CreateFolders,Description=Creating folders,Template=Folder: [1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: FolderCreate(Folder=c:\Program\MSXML 4.0\,Foreign=0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ActionStart(Name=InstallFiles,Description=Copying new files,Template=File: [1], Directory: [9], Size: [6])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ProgressTotal(Total=2521072,Type=0,ByteEquivalent=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\system32\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\System\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: ChangeMedia(,MediaPrompt=Please insert the disk: ,MediaCabinet=XML_Core.cab,BytesPerTick=32768,CopierType=2,ModuleFileName=c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi,,,,,IsFirstPhysicalMedia=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Executing op: FileCopy(SourceName=msxml4.dll,SourceCabKey=msxml4.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7,DestName=msxml4.dll,Attributes=512,FileSize=1245696,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,,,,,CheckCRC=0,Version=4.20.9841.0,Language=0,InstallMode=58982400,,,,,,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: File: c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll; Overwrite; Won't patch; Existing file is a lower version

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Source for file 'msxml4.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:640]: Re-applying security from existing file.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:656]: Verifying accessibility of file: msxml4.dll

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:656]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying object --> 'c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi' against software restriction policy

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:656]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi has a digital signature

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:703]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:703]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:718]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:734]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Executing op: FileCopy(SourceName=msxml4r.dll,SourceCabKey=msxml4r.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7,DestName=msxml4r.dll,Attributes=512,FileSize=82432,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,,,,,CheckCRC=0,Version=4.10.9404.0,Language=1033,InstallMode=58982400,,,,,,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: File: c:\WINDOWS\system32\msxml4r.dll; Won't Overwrite; Won't patch; Existing file is of an equal version

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\Windows\winsxs\manifest\|Windows\winsxs\Manifests\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Executing op: FileCopy(SourceName=xl34x2va.rt8|x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.manifest,SourceCabKey=manifest.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.manifest,,FileSize=3973,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=-85909274,HashPart2=-393638470,HashPart3=495071453,HashPart4=945762879,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.manifest; To be installed; Won't patch; No existing file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Source for file 'manifest.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:750]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.manifest

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:765]: Executing op: FileCopy(SourceName=yl34x2va.rt8|x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.cat,SourceCabKey=catalog.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.cat,,FileSize=8347,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=-1679697816,HashPart2=1808584787,HashPart3=1425912084,HashPart4=629236904,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:765]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.cat; To be installed; Won't patch; No existing file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:765]: Source for file 'catalog.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:765]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.cat

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\Windows\winsxs\tl34x2va.rt8\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Executing op: FileCopy(SourceName=1m34x2va.rt8|msxml4.dll,SourceCabKey=msxml4.dll.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=msxml4.dll,,FileSize=1245696,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,Version=4.20.9841.0,Language=0,InstallMode=58982400,,,,,,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: File: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\msxml4.dll; To be installed; Won't patch; No existing file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Source for file 'msxml4.dll.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\msxml4.dll

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:781]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:796]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:812]: Note: 1: 2360

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\Windows\winsxs\manifest\|Windows\winsxs\Manifests\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Executing op: FileCopy(SourceName=9n0mtfut.k85|x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.manifest,SourceCabKey=manifest.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.manifest,,FileSize=500,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=-707213148,HashPart2=1938794768,HashPart3=-933075776,HashPart4=-843550219,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.manifest; Won't Overwrite; Won't patch; Existing file is unversioned and unmodified - hash matches source file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Executing op: FileCopy(SourceName=an0mtfut.k85|x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat,SourceCabKey=catalog.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat,,FileSize=8349,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=-1336197992,HashPart2=-627824155,HashPart3=82633343,HashPart4=1105156543,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat; Overwrite; Won't patch; Existing file is unversioned and unmodified - hash doesn't match source file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Source for file 'catalog.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:828]: Re-applying security from existing file.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:921]: Verifying accessibility of file: x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:921]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\Windows\winsxs\5n0mtfut.k85\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: FileCopy(SourceName=dn0mtfut.k85|msxml4r.dll,SourceCabKey=msxml4r.dll.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=msxml4r.dll,,FileSize=82432,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,Version=4.10.9404.0,Language=1033,InstallMode=58982400,,,,,,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: File: c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\msxml4r.dll; Won't Overwrite; Won't patch; Existing file is of an equal version

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: SetSourceFolder(Folder=1\Windows\winsxs\Policies\i0r1wg7y.dqe\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: FileCopy(SourceName=l0r1wg7y.dqe|4.20.9841.0.policy,SourceCabKey=manifest.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=4.20.9841.0.policy,,FileSize=652,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=49613189,HashPart2=1139053242,HashPart3=-1699064514,HashPart4=-854272932,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\4.20.9841.0.policy; To be installed; Won't patch; No existing file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Source for file 'manifest.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\4.20.9841.0.policy

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Executing op: FileCopy(SourceName=m0r1wg7y.dqe|4.20.9841.0.cat,SourceCabKey=catalog.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537,DestName=4.20.9841.0.cat,,FileSize=8359,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,ElevateFlags=4,,,,CheckCRC=0,,,InstallMode=58982400,HashOptions=0,HashPart1=-861819424,HashPart2=1423527147,HashPart3=-1146259424,HashPart4=2040409349,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: File: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\4.20.9841.0.cat; To be installed; Won't patch; No existing file

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Source for file 'catalog.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537' is compressed

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:953]: Note: 1: 2318 2: c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\4.20.9841.0.cat

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: ChangeMedia(,MediaPrompt=Please insert the disk: ,MediaCabinet=XML_SDK.cab,BytesPerTick=32768,CopierType=2,ModuleFileName=c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi,,,,,IsFirstPhysicalMedia=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: CacheSizeFlush(,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: InstallProtectedFiles(AllowUI=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: ActionStart(Name=WriteRegistryValues,Description=Writing system registry values,Template=Key: [1], Name: [2], Value: [3])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: ProgressTotal(Total=112,Type=1,ByteEquivalent=13200)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML DOM Document 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.DOMDocument.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML DOM Document 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.DOMDocument.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\TypeLib,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.DOMDocument.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=Free Threaded XML DOM Document 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=Free Threaded XML DOM Document 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\TypeLib,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML Data Source Object 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Apartment,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.DSOControl.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML Data Source Object 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.DSOControl.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\TypeLib,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:968]: Executing op: RegAddValue(,Value={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.DSOControl.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C4-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML HTTP 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Apartment,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XMLHTTP.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML HTTP 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.XMLHTTP.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\TypeLib,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XMLHTTP.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=Server XML HTTP 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Apartment,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.ServerXMLHTTP.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=Server XML HTTP 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.ServerXMLHTTP.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\TypeLib,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.ServerXMLHTTP.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C6-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C2-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML Schema Cache 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C2-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XMLSchemaCache.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=XML Schema Cache 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C2-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.XMLSchemaCache.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C2-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XMLSchemaCache.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C2-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C3-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:09:984]: Executing op: RegAddValue(,Value=XSL Template 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C3-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XSLTemplate.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=XSL Template 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C3-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.XSLTemplate.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C3-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.XSLTemplate.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C3-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{7C6E29BC-8B8B-4C3D-859E-AF6CD158BE0F},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=SAX XML Reader 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{7C6E29BC-8B8B-4C3D-859E-AF6CD158BE0F}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.SAXXMLReader.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=SAX XML Reader 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{7C6E29BC-8B8B-4C3D-859E-AF6CD158BE0F}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.SAXXMLReader.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{7C6E29BC-8B8B-4C3D-859E-AF6CD158BE0F}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.SAXXMLReader.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value={7C6E29BC-8B8B-4C3D-859E-AF6CD158BE0F},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{00B7E0AB-817A-44AD-A04B-D1148D524136},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=MX XML Reader 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{00B7E0AB-817A-44AD-A04B-D1148D524136}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C8-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXXMLWriter 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C8-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXXMLWriter.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXXMLWriter 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C8-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.MXXMLWriter.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C8-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXXMLWriter.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C8-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C9-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXHTMLWriter 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C9-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:000]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXHTMLWriter.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXHTMLWriter 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C9-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.MXHTMLWriter.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969C9-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXHTMLWriter.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969C9-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969CA-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=SAXAttributes 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969CA-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.SAXAttributes.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=SAXAttributes 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969CA-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.SAXAttributes.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969CA-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.SAXAttributes.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969CA-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969D6-F192-11D4-A65F-0040963251E5},,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXNamespaceManager 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969D6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\InProcServer32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(Name=ThreadingModel,Value=Both,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXNamespaceManager.4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=MXNamespaceManager 4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969D6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\ProgID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=Msxml2.MXNamespaceManager.4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=CLSID\{88D969D6-F192-11D4-A65F-0040963251E5}\Version,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value=4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(,Key=Msxml2.MXNamespaceManager.4.0\CLSID,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(,Value={88D969D6-F192-11D4-A65F-0040963251E5},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=Software\Microsoft\Updates\MSXML4SP2\Q927978,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(Name=Description,Value=FIX: ASP stops responding when calling Response.Redirect to another server using msxml4 sp2,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(Name=InstalledDate,Value=2006-11-19,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:015]: Executing op: RegAddValue(Name=InstalledBy,Value=jörgen,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(Name=IsInstalled,Value=#1,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(Name=ServicePack,Value=#1,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\4.0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,Value=Microsoft XML, v4.0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\4.0\0,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\4.0\0\win32,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,Value=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\4.0\FLAGS,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,Value=0,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\4.0\HELPDIR,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\downlevel_payload,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\downlevel_manifest,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\downlevel_payload,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\downlevel_manifest,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224\downlevel_manifest,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\PatchedComponents,,BinaryType=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:031]: Executing op: RegAddValue(Name={7B2FCEFF-0F22-B7E1-C06B-D6B9ABF34537},Value=c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.manifest[~]{7B2FCEFF-0F22-B7E1-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213.cat[~]{7B2FCEFF-0F22-B7E1-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\[~]{7B2FCEFF-0F22-B7E1-C06B-D6B9ABF34537},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: RegAddValue(Name={7B2FCEFF-0F22-B7E1-B06B-D6B9ABF34537},Value=c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\\msxml4.dll[~]{7B2FCEFF-0F22-B7E1-B06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213\[~]{7B2FCEFF-0F22-B7E1-B06B-D6B9ABF34537},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: RegAddValue(Name={DA6654F6-456F-3658-C06B-D6B9ABF34537},Value=c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.manifest[~]{DA6654F6-456F-3658-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a.cat[~]{DA6654F6-456F-3658-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Manifests\[~]{DA6654F6-456F-3658-C06B-D6B9ABF34537},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: RegAddValue(Name={DA6654F6-456F-3658-B06B-D6B9ABF34537},Value=c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\\msxml4r.dll[~]{DA6654F6-456F-3658-B06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6a\[~]{DA6654F6-456F-3658-B06B-D6B9ABF34537},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: RegAddValue(Name={0E9F98FC-A692-A6DF-C06B-D6B9ABF34537},Value=c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\\4.20.9841.0.policy[~]{0E9F98FC-A692-A6DF-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\\4.20.9841.0.cat[~]{0E9F98FC-A692-A6DF-C06B-D6B9ABF34537}[~]c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8\[~]{0E9F98FC-A692-A6DF-C06B-D6B9ABF34537},)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: ActionStart(Name=RegisterTypeLibraries,Description=Registering type libraries,Template=LibID: [1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Executing op: TypeLibraryRegister(,,FilePath=c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll,LibID={F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221},Version=1024,,Language=0,,BinaryType=0,IgnoreRegistrationFailure=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: QueryPathOfRegTypeLib returned 0 in local context. Path is 'c:\WINDOWS\system32\msxml4.dll'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\400.0\0\win32 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:046]: CMsiServices::ProcessTypeLibrary runs in local context, not impersonated.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:140]: ProcessTypeLibraryCore returns: 0. (0 means OK)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:140]: CMsiServices::ProcessTypeLibrary runs in local context, not impersonated.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: ProcessTypeLibraryCore returns: 0. (0 means OK)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: Executing op: ActionStart(Name=RegisterUser,Description=Registering user,Template=[1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: Executing op: UserRegister(Owner=jörgen,,ProductId=none)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: Executing op: ActionStart(Name=RegisterProduct,Description=Registering product,Template=[1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: Executing op: ChangeMedia(,MediaPrompt=Please insert the disk: ,MediaCabinet=XML_Core.cab,BytesPerTick=0,CopierType=2,ModuleFileName=c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi,,,,,IsFirstPhysicalMedia=1)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:156]: Executing op: DatabaseCopy(DatabasePath=c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi,ProductCode={37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F},CabinetStreams=XML_Core.cab;XML_SDK.cab,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:437]: Executing op: ProductRegister(UpgradeCode={7CE723E3-E56B-432C-9F24-78C0606045A5},VersionString=4.20.9841.0,HelpLink=http://support.microsoft.com/kb/927978,,,InstallSource=c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\,Publisher=Microsoft Corporation,,,,,,,,,,,,EstimatedSize=2625)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:468]: Executing op: ProductCPDisplayInfoRegister()

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:468]: Executing op: ActionStart(Name=PublishFeatures,Description=Publishing Product Features,Template=Feature: [1])

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:484]: Executing op: FeaturePublish(Feature=MSXML,,Absent=2,Component=MF}e835XRAhvfl[X%h~W(s-UlQ2mt@MgogY-xd{t)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:484]: Executing op: FeaturePublish(Feature=MSXMLSYS,Parent=MSXML,Absent=2,Component=V2?0@7$9*=IdbugpYRMX}GHaGLdZ==A&kv@Y~]3iui-r60O)l=Em%pCn7G4))

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:484]: Executing op: FeaturePublish(Feature=MSXMLSUPP2,Parent=MSXML,Absent=2,Component=?`ZsjqO[%A*`NW3OG&nR)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:484]: Executing op: FeaturePublish(Feature=MSXMLSXS,Parent=MSXML,Absent=2,Component=LdCZOHqG+dpWsfdDE!j5LdCZOHqG+d6XsfdDE!j5LdCZOHqG+d%XsfdDE!j5`DM4olJ_O5pWsfdDE!j5`DM4olJ_O56XsfdDE!j5`DM4olJ_O5%XsfdDE!j5l0Rd'9?m^^pWsfdDE!j5l0Rd'9?m^^6XsfdDE!j5)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:484]: Executing op: FeaturePublish(Feature=XMLSDK,,Absent=3,Component=mk`[Q=PRe?RvYBgpXHXc5~{DF_B]-@1_XLnB~RWMMvh8D]u5G@j^sM7=J&oH0G,*i]!a$9uKNVM3Kykc)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Executing op: ActionStart(Name=PublishProduct,Description=Publishing product information,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Executing op: IconCreate(Icon=icon.exe,Data=BinaryData)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Executing op: CleanupConfigData()

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9\Patches 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Executing op: RegisterPatchOrder(Continue=0,SequenceType=1,Remove=0)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9\Patches 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:500]: Executing op: ProductPublish(PackageKey={2B27DCD9-53FA-4885-B6CD-698623819F4C})

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Executing op: UpgradeCodePublish(UpgradeCode={7CE723E3-E56B-432C-9F24-78C0606045A5})

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Executing op: SourceListPublish(,,,,NumberOfDisks=2)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\568774731F3A2774DA34AACFB6FC9FF9\SourceList 3: 2

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Executing op: ProductPublishClient(,,)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Executing op: SourceListRegisterLastUsed(SourceProduct={37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F},LastUsedSource=c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Specifed source is already in a list.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Machine policy value 'DisableBrowse' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:515]: Machine policy value 'AllowLockdownBrowse' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Adding new sources is allowed.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Set LastUsedSource to: c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Set LastUsedType to: n.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Set LastUsedIndex to: 1.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Executing op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=4481872)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: User policy value 'DisableRollback' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:531]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:750]: No System Restore sequence number for this installation.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:750]: Unlocking Server

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:750]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:750]: Skipping action: SxsUninstallCA (condition is false)

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:750]: Doing action: RemoveExistingProducts

Action ended 02:14:10: InstallFinalize. Return value 1.

Action start 02:14:10: RemoveExistingProducts.

Action ended 02:14:10: RemoveExistingProducts. Return value 1.

Action ended 02:14:10: INSTALL. Return value 1.

Property(S): ProductName = MSXML 4.0 SP2 (KB927978)

Property(S): ProductCode = {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation

Property(S): ProductVersion = 4.20.9841.0

Property(S): ProductLanguage = 1033

Property(S): BannerBitmap = bannrbmp

Property(S): IAgree = No

Property(S): ProductID = none

Property(S): ARPHELPLINK = http://support.microsoft.com/kb/927978

Property(S): ButtonText_Back = < &Back

Property(S): ButtonText_Browse = Br&owse

Property(S): ButtonText_Cancel = Cancel

Property(S): ButtonText_Exit = &Exit

Property(S): ButtonText_Finish = &Finish

Property(S): ButtonText_Ignore = &Ignore

Property(S): ButtonText_Install = &Install

Property(S): ButtonText_InstallNow = &Install Now

Property(S): ButtonText_Next = &Next >

Property(S): ButtonText_No = &No

Property(S): ButtonText_OK = OK

Property(S): ButtonText_Remove = &Remove

Property(S): ButtonText_Reset = &Reset

Property(S): ButtonText_Resume = &Resume

Property(S): ButtonText_Retry = &Retry

Property(S): ButtonText_Return = &Return

Property(S): ButtonText_Yes = &Yes

Property(S): CompleteSetupIcon = completi

Property(S): CustomSetupIcon = custicon

Property(S): DialogBitmap = dlgbmp

Property(S): DlgTitleFont = {&DlgFontBold8}

Property(S): ExclamationIcon = exclamic

Property(S): InfoIcon = info

Property(S): InstallerIcon = insticon

Property(S): INSTALLLEVEL = 3

Property(S): InstallModeTxt_1 = Custom

Property(S): InstallModeVal = InstallModeTxt_1

Property(S): InstallModeTxt_2 = Complete

Property(S): InstallModeTxt_3 = Server Image

Property(S): InstallModeTxt_4 = Change

Property(S): InstallModeTxt_5 = Repair

Property(S): InstallModeTxt_6 = Remove

Property(S): PIDTemplate = 12345<###-%%%%%%%>@@@@@

Property(S): Progress1Txt_1 = Installing

Property(S): Progress1 = Progress1Txt_1

Property(S): Progress2Txt_1 = installs

Property(S): Progress2 = Progress2Txt_1

Property(S): Progress1Txt_2 = Changing

Property(S): Progress2Txt_2 = changes

Property(S): Progress1Txt_3 = Repairing

Property(S): Progress2Txt_3 = repairs

Property(S): Progress1Txt_4 = Removing

Property(S): Progress2Txt_4 = removes

Property(S): PROMPTROLLBACKCOST = P

Property(S): RemoveIcon = removico

Property(S): RepairIcon = repairic

Property(S): Setup = Setup

Property(S): Wizard = Setup Wizard

Property(S): DefaultUIFont = DlgFont8

Property(S): ErrorDialog = ErrorDlg

Property(S): TARGETDIR = c:Property(S): USERNAME = jörgen

Property(S): APPS_TEST = 1

Property(S): VersionNT = 501

Property(S): SecureCustomProperties = MSXML4SP2

Property(S): UpgradeCode = {7CE723E3-E56B-432C-9F24-78C0606045A5}

Property(S): ALLUSERS = 1

Property(S): WINHTTP_51 = WinHttpRequest Component version 5.1

Property(S): MSXML = c:\Program\MSXML 4.0Property(S): SourceDir = c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52Property(S): DesktopFolder = c:\Documents and Settings\All Users\SkrivbordProperty(S): ProgramFilesFolder = c:\ProgramProperty(S): ProductState = -1

Property(S): PackageCode = {2B27DCD9-53FA-4885-B6CD-698623819F4C}

Property(S): SystemFolder.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 = c:\WINDOWS\system32Property(S): SystemFolder.781A0624_31FF_4712_BFFD_31C829FFDBF1 = c:\WINDOWS\system32Property(S): SystemFolder.FA0F135B_0C6B_485B_9A27_5A4A5044D5AB = c:\WINDOWS\system32Property(S): WinSxsDirectory.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxsProperty(S): payload_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_b7e10f227b2fceffProperty(S): payload.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213Property(S): WinSxsManifests.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsProperty(S): WindowsFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWSProperty(S): SystemFolder.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\system32Property(S): WinSxsPolicies.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesProperty(S): policydir.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_b261cf09Property(S): policydir_ul.7B2FCEFF_0F22_B7E1_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_18171213Property(S): WinSxsDirectory.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxsProperty(S): payload_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_microsoft.msxml2r_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_none_3658456fda6654f6Property(S): payload.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6aProperty(S): WinSxsManifests.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsProperty(S): WindowsFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWSProperty(S): SystemFolder.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\system32Property(S): WinSxsPolicies.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesProperty(S): policydir.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_x-ww_f529d679Property(S): policydir_ul.DA6654F6_456F_3658_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_x-ww_29c3ad6aProperty(S): WinSxsDirectory.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxsProperty(S): payload_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_none_a6dfa6920e9f98fcProperty(S): WinSxsPolicies.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\PoliciesProperty(S): policydir.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_x-ww_88e8eab8Property(S): WindowsFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWSProperty(S): SystemFolder.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\system32Property(S): WinSxsManifests.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\ManifestsProperty(S): payload.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224Property(S): policydir_ul.0E9F98FC_A692_A6DF_FF6B_D6B9ABF34537 = c:\WINDOWS\winsxs\x86_policy.4.20.Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9841.0_x-ww_ff05e224Property(S): DesktopFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Documents and Settings\All Users\SkrivbordProperty(S): ProgramMenuFolder.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\ProgramProperty(S): MenuMSXML.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\MSXML 4.0Property(S): DOC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Program\MSXML 4.0\docProperty(S): LIB.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Program\MSXML 4.0\libProperty(S): INC.4576A2F1_959E_4BCA_94A9_596523761901 = c:\Program\MSXML 4.0\incProperty(S): CommonFilesFolder = c:\Program\Delade filerProperty(S): MicrosoftShared.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 = c:\Program\Delade filer\Microsoft SharedProperty(S): MSDN.3FB7DAB3_19E7_40A0_8730_4482CE77AC59 = c:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\MSDNProperty(S): Date = 2006-11-19

Property(S): PackagecodeChanging = 1

Property(S): REBOOT = ReallySuppress

Property(S): CURRENTDIRECTORY = c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52

Property(S): CLIENTUILEVEL = 3

Property(S): CLIENTPROCESSID = 1732

Property(S): VersionDatabase = 200

Property(S): VersionMsi = 3.01

Property(S): WindowsBuild = 2600

Property(S): ServicePackLevel = 2

Property(S): ServicePackLevelMinor = 0

Property(S): MsiNTProductType = 1

Property(S): MsiNTSuitePersonal = 1

Property(S): WindowsFolder = c:\WINDOWSProperty(S): WindowsVolume = c:Property(S): SystemFolder = C:\WINDOWS\system32Property(S): System16Folder = C:\WINDOWS\systemProperty(S): RemoteAdminTS = 1

Property(S): TempFolder = C:\WINDOWS\TEMPProperty(S): AppDataFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application DataProperty(S): FavoritesFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\FavoriterProperty(S): NetHoodFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\NätverketProperty(S): PersonalFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Mina dokumentProperty(S): PrintHoodFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\SkrivareProperty(S): RecentFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\RecentProperty(S): SendToFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\SendToProperty(S): TemplateFolder = C:\Documents and Settings\All Users\MallarProperty(S): CommonAppDataFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Application DataProperty(S): LocalAppDataFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application DataProperty(S): MyPicturesFolder = C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Mina dokument\Mina bilderProperty(S): AdminToolsFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\AdministrationsverktygProperty(S): StartupFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\AutostartProperty(S): ProgramMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\ProgramProperty(S): StartMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Start-menyProperty(S): FontsFolder = C:\WINDOWS\FontsProperty(S): GPTSupport = 1

Property(S): OLEAdvtSupport = 1

Property(S): ShellAdvtSupport = 1

Property(S): Intel = 15

Property(S): PhysicalMemory = 1022

Property(S): VirtualMemory = 2246

Property(S): AdminUser = 1

Property(S): LogonUser = SYSTEM

Property(S): UserSID = S-1-5-18

Property(S): UserLanguageID = 1053

Property(S): ComputerName = PAPPAS

Property(S): SystemLanguageID = 1053

Property(S): ScreenX = 1280

Property(S): ScreenY = 1024

Property(S): CaptionHeight = 26

Property(S): BorderTop = 1

Property(S): BorderSide = 1

Property(S): TextHeight = 16

Property(S): ColorBits = 32

Property(S): TTCSupport = 1

Property(S): Time = 02:14:10

Property(S): MsiNetAssemblySupport = 1.1.4322.2032

Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 5.1.2600.2180

Property(S): RedirectedDllSupport = 2

Property(S): Privileged = 1

Property(S): DATABASE = c:\WINDOWS\Installer\149f26e.msi

Property(S): OriginalDatabase = c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52\msxml.msi

Property(S): UILevel = 2

Property(S): ACTION = INSTALL

Property(S): ROOTDRIVE = c:Property(S): CostingComplete = 1

Property(S): OutOfDiskSpace = 0

Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0

Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0

Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0

Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0

Property(S): SOURCEDIR = c:\458c534c986aada3e760c8f5ad52Property(S): SourcedirProduct = {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

Property(S): ProductToBeRegistered = 1

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:812]: Note: 1: 1707

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:812]: Product: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) -- Installation completed successfully.

 

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:875]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist

MSI (s) (C8:F0) [02:14:10:890]: MainEngineThread is returning 0

MSI (s) (C8:CC) [02:14:11:000]: Destroying RemoteAPI object.

MSI (s) (C8:98) [02:14:11:000]: Custom Action Manager thread ending.

=== Logging stopped: 2006-11-19 02:14:10 ===

MSI © (C4:C0) [02:14:11:000]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1

MSI © (C4:C0) [02:14:11:000]: MainEngineThread is returning 0

=== Verbose logging stopped: 2006-11-19 02:14:11 ===

 

[/log]

Är det denna?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:03:40, on 2007-01-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Saitek\Software\Profiler.exe

C:\Program\Saitek\Software\SaiSmart.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Profiler] C:\Program\Saitek\Software\Profiler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [saiSmart] C:\Program\Saitek\Software\SaiSmart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?b09877446ff143ecbc65c746fc145ed1

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?b09877446ff143ecbc65c746fc145ed1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.fujidirekt.se

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

 

[/log]

Tror att det funkar nu.Har jag gjort rätt?

 

Link to comment
Share on other sites

Det första inlägget är absolut fel logg, finns det en fil C:\rapport.txt?

Om inte så kör SmitfraudFix i normalt läge och välj alternativ 1.

 

Link to comment
Share on other sites

Det fanns inte.Gjorde en ny.

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 15:26:30,26, 2007-01-07

Run from C:\Documents and Settings\j”rgen\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\j”rgen

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\j”rgen\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\JRGEN~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Fint, jag ser inget otrevligt i någon av loggarna.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Det är bra att köra AVG Anti-Spyware för att rensa bort eventuella rester efter en Smitfraud-infektion.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...