Just nu i M3-nätverket
Jump to content

System Alert - Antivermins


bigslamdunker

Recommended Posts

bigslamdunker

Jag har samma problem som frolundait hade den 19 December 2006 med att några frågetecken ger mig en popupbubbla som berättar för mig att min dator kan vara utsatt för risk. Ett klick på frågetecknet leder mig till hemsidan för Antivermins som jag förstått är ett rouge antispyware.

 

Jag skulle behöva hjälp med det här för varken jag, f-secure eller ad-aware hittar något som inte är som det ska!

 

Snälla hjälp mig!

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip

Högerklicka och extrahera allt innehåll till Skrivbordet. En mapp SmitfraudFix kommer att skapas.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd.

Välj alternativ #1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här med användande av LOG-knappen.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix-mappen eller smitfraudfix.cmd.

 

Jag har inte tid att titta på loggarna förrän i morgon, så 927 om du vill fortsätta i kväll så varsågod.

 

Link to comment
Share on other sites

bigslamdunker

HijackThis

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:13:00, on 2007-01-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PRGM\MOZILLA\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: buprestidae - {b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b} - C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

SmitfraudFix

 

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 19:39:42,26, 2007-01-05

Run from C:\Documents and Settings\Elinore\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Elinore

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Elinore\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Elinore\FAVORI~1

 

C:\DOCUME~1\Elinore\FAVORI~1\Online Security Test.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}"="buprestidae"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

 

Jag läste det du skrivit tidigare om just det här problemet och hade redan fixat loggarna, problemet ligger väl i att jag inte förstår hur jag ska tolka vad som står i dem.

 

Link to comment
Share on other sites

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd för att starta programmet.

Välj alternativ #2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar. Verkställ - OK

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg, samt skriv hur datorn uppför sig nu.

 

Link to comment
Share on other sites

bigslamdunker

HijackThis

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:38:28, on 2007-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

D:\Prgm\Mozilla\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

SmitFraudFix

[log]SmitFraudFix v2.132

 

Scan done at 0:25:54,84, 2007-01-06

Run from C:\Documents and Settings\Coxy San\Skrivbord\malware\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}"="buprestidae"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll -> Hoax.Win32.Renos.gen.i

C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll -> Deleted

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url Deleted

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

Inga konstigheter har inträffat sedan jag gjorde det du skrev, men det har hänt förut att popupen eller frågetecknen aldrig uppenbarat sig i långa perioder beroende på vilken användare jag är inloggad på.

 

Jag har som nämnt tidigare försökt rensa datorn från det som smittat den i min frånvaro och har då tagit bort filer som hette "pmmon, pmmgr" eller något åt det hållet.

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Fanns inget att ta bort här.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jag har inte tid att titta på loggarna förrän i morgon, så 927 om du vill fortsätta i kväll så varsågod.

 

jag somna i soffan och vakna till publikjubel från conan o'brian show :/

 

Link to comment
Share on other sites

det är en dll fil som skapar denna varning, problemet kan va att den ändras av trubbelmakarna.

denna fil plus andra filen du nämner är tillhör "zlob familjen".

det är inget av dessa filer som hamnar i datorn av en slump utan det är pga en användare. användaren blir (delvis) lurad.

jag vill inte posta mer info här så om du har mer frågor så mejla mig

 

[inlägget ändrat 2007-01-06 01:37:13 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Ser ut att var lite Symantec/Norton-program kvar.

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Symantec Network Drivers Service i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn. Kontrollera själv att raden är borta från en ny HijackThis-logg.

 

Eftersom du har flera konton på datorn så är det lämpligt att lägga hit HijackThis-loggar för de andra kontona, en i taget.

 

denna fil plus andra filen du nämner är tillhör "zlob familjen".

det är inget av dessa filer som hamnar i datorn av en slump utan det är pga en användare. användaren blir (delvis) lurad.

Oftast verkar det vara en falsk codec.

 

Link to comment
Share on other sites

bigslamdunker
Ser ut att var lite Symantec/Norton-program kvar.

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Symantec Network Drivers Service i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn. Kontrollera själv att raden är borta från en ny HijackThis-logg.

 

Borta och förmodligen en rest från senast jag formaterade och installerade om första partitionen då det installerades av sig självt.

 

Eftersom du har flera konton på datorn så är det lämpligt att lägga hit HijackThis-loggar för de andra kontona, en i taget.

 

Här kommer då loggar för alla konton.

 

Mina småsystrars användarkonto.

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:53:08, on 2007-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwst.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://global.acer.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

Mina föräldrars användarkonto.

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:54:37, on 2007-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

Min storasysters.

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:56:14, on 2007-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

Och den senaste från mitt eget.

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:57:17, on 2007-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

C:\Program\BREDBA~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

D:\Prgm\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Prgm\Itunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bredbandsbolaget Security Services.lnk = C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Bredbandsbolaget Security Services (BackWeb Plug-in - 1803213) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\BREDBA~1\backweb\1803213\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\backweb\1803213\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe[/log]

 

Hoppas det inte blir för mycket information på en gång nu. Ni ska i varje fall veta att jag uppskattar er hjälp!

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för poängen! :)

 

Jag hittade inget otrevligt i någon av loggarna.

 

Man bör köra AVG Anti-Spyware för att ta bort eventuella rester efter en Smitfraud-infektion, se nedan.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

bigslamdunker
Tack för poängen! :)

 

Ja och tack för hjälpen ska du ha! Jag ska ta ett seriöst snack med de andra användarna av datorn och säga åt dem att göra som du råder i inlägget!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...