Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ADODB.Recordset error '800a0cc1'


spazemaze

Recommended Posts

Denna fråga har varit uppe förut, men jag hittar inte min variant av problemet...

Jobbar med en banner-rotator, men i admin, när jag lägger till en banner får jag följande felmeddelande:

ADODB.Recordset error '800a0cc1'

Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.

/test/gruvsjo-banner/admin.asp, line 97

 

Har dubbelkollat så att alla fält i databasen stämmer överrens med det jag skrivit på rad 97, och det är ok. Har kollat på nätet, och fått tips om att sätta SET NOCOUNT ON men var och när ska jag göra det? Och när ska jag sätta den OFF igen?

Skickar med lite kod som kan vara intressant, tillsammans med radnummer.

 

82 <form name="add" method="post" action="admin.asp?action=show">
83 <%RecSet.MoveFirst 
84 RecSet.PageSize = PS
85
85 Sidor = RecSet.PageCount 
86 RecSet.AbsolutePage = sida 
87
88 X = 0 
89 Do While Not RecSet.EOF And X < RecSet.PageSize
90  Response.Write "<tr>"
91 For i=1 to 4
92   Response.Write "<td align=""center"" width=""25%"">"
93 If RecSet.EOF then
94   Response.Write "&nbsp;"
95 Else%>
96   <a href="<%=RecSet("link")%>" target="_blank"><img src="<%=RecSet("banner")%>" border="<%=RecSet("border")%>"></a><br>
97   <input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="ja" <%If RecSet("visa") = True Then Response.Write "checked"%> class="radio" title="Visa"> <a href="admin.asp?action=andra&id=<%=RecSet("id")%>"><img src="gfx/update.gif" border="0" alt="Ändra <%=RecSet("link")%>"></a> &nbsp; <a href="admin.asp?action=tabort&id=<%=RecSet("id")%>" onClick="return confirm('Vill du verkligen ta bort <%=RecSet("link")%>?');"><img src="gfx/trash.gif" border="0" alt="Ta bort <%=RecSet("link")%>"></a> <input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="nej" <%If RecSet("visa") = False Then Response.Write "checked"%> class="radio" title="Visa ej">
98 <%X=X+1
99 Recset.MoveNext
100 End If
101   Response.Write "</td>"
102 Next
103   Response.Write "</tr>"
104 Loop
105
106 Recset.Close:Set Recset = Nothing%>

 

Tackar på förhand.

 

Link to comment
Share on other sites

<input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="ja" <%If RecSet("visa") = True Then Response.Write "checked"%> class="radio" title="Visa"> <a href="admin.asp?action=andra&id=<%=RecSet("id")%>"

><img src="gfx/update.gif" border="0" alt="Ändra <%=RecSet("link")%>"></a> &nbsp; <a href="admin.asp?action=tabort&id=<%=RecSet("id")%>

" onClick="return confirm('Vill du verkligen ta bort <%=RecSet("link")%>?');"><img src="gfx/trash.gif" border="0" alt="Ta bort <%=RecSet("link")%>"></a> <input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="nej" <%If RecSet("visa") = False Then Response.Write "checked"%> class="radio" title="Visa ej">

 

Det är ett fält på denna rad som inte finns i tabellen i databasen, har du hämtat alla fält i SQLen?

Hur ser SQLen ut?

 

Link to comment
Share on other sites

Tack. Hade missat att hämta ett fält, precis som du sa. Det verkar ha löst sig nu.

 

[inlägget ändrat 2007-01-04 13:04:20 av spazemaze]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...