Just nu i M3-nätverket
Jump to content

tspy_puper ?


ag

Recommended Posts

Var (fil och mapp) hittar TrendMicro otrevligheten?

 

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

http://www.spywareinfo.com/~merijn/programs.php#hijackthis

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:22:26, on 2007-01-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\BackWeb-7681197.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Print Screen Replacement\PrintScreenReplacement.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\HiJack\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/Nyheter/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spamihilator] "C:\Program\Spamihilator\Spamihilator.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O15 - Trusted Zone: www.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: *.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: www.tv4-anytime.se

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37380.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: F-Secure BackWeb (BackWeb Client - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: F-Secure BackWeb LAN Access - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\fsbwlan.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: F-Secure Authentication Agent (FSAA) - F-Secure Corporation. All Rights Reserved. - C:\Program\F-Secure\Common\FSAA.EXE

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Print Screen Replacement (PrintScrnRepl) - Architronic Software - C:\Program\Print Screen Replacement\PrintScreenReplacement.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Var (fil och mapp) hittar TrendMicro otrevligheten?

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...