Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Massa funktioner funkar inte - virus?


Rakadur

Recommended Posts

Hejsan

 

Jag har stora problem med min dator. När jag startar den så hänger den sig ett tag efter inloggningen till windows fram tills det att skrivbordet laddats. Innan har det kommit med en gång. Sedan kommer en ruta som heter "Application Launcher" som säger att det inte gick att ladda konfiguration eller något liknande, och efter det kan jag knappt göra någonting. Jag kan inte kopiera eller flytta, jag kan inte starta program som kräver fullskärm, ljuddrivrutinerna laddas aldrig, jag kan inte komma åt något nätverk (den säger att det inte finns och ändå sitter jag här på internet?), och förut försvann listen med startmenyn (men den har jag lyckats tråckla fram iaf).

 

Jag trodde först att det rörde sig om något virus eller så, men nu är jag inte lika säker längre. Har nämligen laddat hem 5-6 st olika gratisprogram som inte har hittat något som kunnat orsaka detta. Så nu vänder jag mig hitåt i hopp om hjälp. Jag har skapat en logg med Hijackthis som jag hoppas hjälper något.

Tack på förhand!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:43:13, on 2006-12-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ekort\ekort.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\Prevx1\PXConsole.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe

C:\Program\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Prevx1\PXAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Documents and Settings\Patrick\Skrivbord\HijackThis.exe

 

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\WINDOWS\system32\Bhoekort.dll

O2 - BHO: (no name) - {40D61F04-59E4-4C8D-BF6E-697AB9C21F43} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Malicious Scripts Scanner - {55EA1964-F5E4-4D6A-B9B2-125B37655FCB} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx\pxbho.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF57646-5F4E-0A5B-2581-578E75A09093} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ekort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxOne] "C:\Program\Prevx1\PXConsole.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [sTManager] C:/Program/SpeedTouch/Dr SpeedTouch/drst.exe -b

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [iPlusAgent2] "C:\Program\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [supervisor.exe] C:\WINDOWS\supervisor.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: e-kort - {4C730913-3961-439b-83D5-F4E445520422} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall.cab

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {1E2941E3-8E63-11D4-9D5A-00902742D6E0} (iNotes Class) - http://orion.ale.se/iNotes.cab

O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} (CoGSManager Class) - http://gamingzone-dev.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} - http://jcs.chat.dcn.yahoo.com/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20011217/qtinstall.info.apple.com/qt505/se/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - http://us.dl1.yimg.com/download.companion.yahoo.com/dl/toolbar/yiebio5_3_16_0.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTPID.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Ha1sfp4r - Creative Technology Ltd - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel® NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PREVXAgent) - Unknown owner - C:\Program\Prevx1\PXAgent.exe" -f (file missing)

O23 - Service: FrontLine Drivers Auto Removal (v2) (sfrem02) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem02.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

vi rensar lite i autostarten för att se om det blir bättre.

 

alt 1:

klicka på start>kör >där skriver du msconfig >klicka på ok.

välj fliken autostart >där tar bort bocken framför dessa

 

[sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

 

[PrevxOne] "C:\Program\Prevx1\PXConsole.exe"

 

[spyware Doctor] "C:\Program\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

 

klicka på ok, välj starta om. blev det nån skilnad?

 

------------------------------------------------------------

 

alt 2 (om du inte kan göra alt 1)

 

gör en scan med hjt, bocka för dessa (04) rader som står ovan. sen klickar du på knappen fix checked.

starta om.

 

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 13:35:10 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...