Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojan


crux

Recommended Posts

Min avast antivirus hittade två infekterade filer, infekterade av en trojan, som jag stängde in i karantänen eftersom detta var rekomenderad åtgärd. Det kom dock fram något felmeddelande när jag skulle lägga in den ena. Filerna heter: A0006781.dll och ezi_gdi.dll. Virustyp: Win32:Agent-DTW[Tri]. Dessa ligger nu i karantänen, ska jag radera

dessa genom att högerklicka och välja radera eller är det bättre att

låta dem vara kvar i karantänen?

 

Jag har bifogat en HijackThis log för att vara på den säkra sidan, vet ej

om avast kan se allting.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:57:00, on 2006-12-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3061008

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3061008

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i alla fall inget otrevligt i loggen, men allt syns inte i en HijackThis-logg. Men följ råden nedan gällande antispionprogram och online-skanning så får vi se om något hittas av något program.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, det kan du göra. Jag sökte runt lite och det kan kanske vara bra att köra ComboFix.

Ladda ner ComboFix:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe

 

Kör den och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på Combofix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den här

 

Link to comment
Share on other sites

Innan du skrev ditt svar gjorde jag en onlinescanning med

housecall.trendmicro. Den hittade 23 cookies vars syften

bara är att övervaka systemet. Jag rensade systemet från dessa.

 

Här kommer Combofix-loggen

 

[log]Dejan - 06-12-20 19:15:01,75 Service Pack 2

ComboFix 06.11.27 - Running from: "C:\Documents and Settings\Dejan\Skrivbord"

 

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-11-20 to 2006-12-20 ))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2006-12-20 18:33 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\.housecall6.6

2006-12-19 19:50 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Help

2006-12-19 19:20 56,832 --------- C:\WINDOWS\system32\iyvu9_32.dll

2006-12-19 19:20 143,872 --------- C:\WINDOWS\system32\iacenc.dll

2006-12-19 19:19 <KAT> d-------- C:\Program\Microsoft Games

2006-12-14 00:16 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Talkback

2006-12-14 00:15 <KAT> d-------- C:\Program\Mozilla Firefox

2006-12-11 19:27 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Contacts

2006-12-11 19:26 <KAT> d----c--- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE

2006-12-11 19:26 <KAT> d-------- C:\Program\MSN Messenger

2006-12-11 19:23 16,193,832 --a------ C:\Install_Messenger.exe

2006-12-10 02:17 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage

2006-12-09 19:08 <KAT> d-------- C:\.emacs.d

2006-12-09 19:02 <KAT> d-------- C:\emacs

2006-12-09 18:55 <KAT> d-------- C:\Program\WinZip

2006-12-09 18:55 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WinZip

2006-12-09 18:29 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\emacs

2006-12-06 20:16 <KAT> d-------- C:\WINDOWS\Sun

2006-12-06 20:16 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Sun

2006-12-05 22:46 <KAT> d-------- C:\muzika

2006-12-03 15:52 <KAT> d-------- C:\Elektronikb”cker

2006-12-03 15:23 <KAT> d-------- C:\Program\Real

2006-12-03 15:23 <KAT> d-------- C:\Program\Delade filer\xing shared

2006-12-03 15:23 <KAT> d-------- C:\Program\Delade filer\Real

2006-12-03 15:22 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Real

2006-12-03 15:21 12,965,392 --a------ C:\RealPlayer10-5GOLD.exe

2006-12-03 01:57 <KAT> d-------- C:\Program\Hijackthis

2006-12-03 01:54 488,144 --a------ C:\HJTsetup.exe

2006-12-03 01:14 90,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2006-12-03 01:14 87,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2006-12-03 01:14 85,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2006-12-03 01:14 666,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2006-12-03 01:14 36,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2006-12-03 01:14 24,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2006-12-03 01:14 16,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2006-12-03 01:13 <KAT> d-------- C:\Program\Alwil Software

2006-12-03 01:12 11,900,656 --a------ C:\setupswe.exe

2006-12-01 23:05 <KAT> d-------- C:\WINDOWS\system32\PreInstall

2006-12-01 22:58 <KAT> d-------- C:\pt

2006-12-01 21:25 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Google

2006-12-01 21:25 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google

2006-12-01 21:23 <KAT> d-------- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution

2006-11-23 21:15 <KAT> d---s---- C:\Documents and Settings\Dejan\UserData

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2006-12-20 19:09 -------- d-------- C:\Program\Dell Network Assistant

2006-12-14 00:15 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Mozilla

2006-12-13 18:34 -------- d-------- C:\Program\Outlook Express

2006-12-13 18:34 -------- d-------- C:\Program\Internet Explorer

2006-12-13 18:34 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\System

2006-12-11 19:27 -------- d---s---- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Microsoft

2006-12-11 19:26 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared

2006-12-07 07:40 2362184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll

2006-12-05 22:33 -------- d-------- C:\Program\Java

2006-12-03 15:23 -------- d-------- C:\Program\Delade filer

2006-12-01 21:24 -------- d-------- C:\Program\Google

2006-11-09 23:17 -------- d-------- C:\Program\Windows Media Player

2006-11-09 23:16 4608 --a------ C:\WINDOWS\system32\w95inf32.dll

2006-11-09 23:16 2272 --a------ C:\WINDOWS\system32\w95inf16.dll

2006-11-09 22:58 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\Symantec Shared

2006-11-08 06:07 679424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

2006-11-07 00:17 56 -r-hs---- C:\WINDOWS\system32\F53A60EB17.sys

2006-11-07 00:17 4184 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2006-11-06 23:46 88 -r-hs---- C:\WINDOWS\system32\17EB603AF5.sys

2006-11-06 23:45 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Corel Photo Album

2006-10-27 00:35 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\AdobeUM

2006-10-24 16:37 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Sonic

2006-10-24 16:36 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Leadertech

2006-10-24 15:17 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Adobe

2006-10-24 14:37 0 --a------ C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\wklnhst.dat

2006-10-24 09:21 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\Macromedia

2006-10-24 08:50 -------- d-------- C:\Documents and Settings\Dejan\Application Data\McAfee.com Personal Firewall

2006-10-20 02:39 712192 --a------ C:\WINDOWS\system32\sxs.dll

2006-10-13 13:41 141824 --a------ C:\WINDOWS\system32\nwprovau.dll

2006-10-08 18:27 77824 --a------ C:\WINDOWS\setpwr32.exe

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

*Note* empty entries are not shown

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"swg"="C:\\Program\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\1.2.908.5008\\GoogleToolbarNotifier.exe"

"MsnMsgr"="\"C:\\Program\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program\\Java\\jre1.5.0_09\\bin\\jusched.exe\""

"SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe"

"DMXLauncher"="C:\\Program\\Dell\\Media Experience\\DMXLauncher.exe"

"ISUSPM Startup"="\"C:\\Program\\Delade filer\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup"

"ISUSScheduler"="\"C:\\Program\\Delade filer\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start"

"DLA"="C:\\WINDOWS\\System32\\DLA\\DLACTRLW.EXE"

"Google Desktop Search"="\"C:\\Program\\Google\\Google Desktop Search\\GoogleDesktop.exe\" /startup"

"MSKDetectorExe"="C:\\Program\\McAfee\\SpamKiller\\MSKDetct.exe /uninstall"

"avast!"="C:\\Program\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe"

"TkBellExe"="\"C:\\Program\\Delade filer\\Real\\Update_OB\\realsched.exe\" -osboot"

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]

"DeskHtmlVersion"=dword:00000110

"DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005

"Settings"=dword:00000001

"GeneralFlags"=dword:00000001

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

"Flags"=dword:00000002

"Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,e2,02,00,00,00, 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"CurrentState"=hex:04,00,00,40

"OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff, ff,ff,04,00,00,00

"RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00, 00,00,01,00,00,00

 

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE"

 

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]

"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"

"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]

"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"dontdisplaylastusername"=dword:00000000

"legalnoticecaption"=""

"legalnoticetext"=""

"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001

"undockwithoutlogon"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoCDBurning"=dword:00000000

 

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload]

"PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"

"CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"

"WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"

"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

 

Completion time: 06-12-20 19:15:29.45

C:\ComboFix.txt ... 06-12-20 19:15

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det var ju bra att housecall.trendmicro inte hittade något.

 

Ser inget otrevligt i ComboFix-loggen heller, så det är nog bra.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...