Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"Ändra i databasen"


webbaccess.net

Recommended Posts

webbaccess.net

Jag har ett problem, hur gör man för att det ska bli en kod som UPPDATERAR en rad i databasen?

koden ser ut såhär

[log]<!-- #include file="checklogin.asp" -->

<%

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("anvandare.mdb")

conn.open connStr

 

Set RS=conn.Execute("SELECT * FROM users WHERE id="& CLng(Request.QueryString("id")))

If RS.EOF Then

Response.Write("Inga mail!")

Else

%><%

If Request("Action") = "Save" Then

Dim MinCon

Dim RS

 

Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

MinCon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("anvandare.mdb")

 

RS.Open "users", MinCon, 1, 2

 

RS.Addnew

 

RS("namn") = Request.Form("namn")

RS("anvnamn") = Request.Form("anvnamn")

RS("losen") = Request.Form("losen")

RS("e-post") = Request.Form("e-post")

RS("hemsida") = Request.Form("hemsida")

RS("date") = Request.Form("date")

 

RS.Update

 

RS.Close

 

Set RS = Nothing

Set MinCon = Nothing

 

End If

%>

 

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">

<link rel="stylesheet" href="../media/css/spec.css" type="text/css">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />

<script type="text/javascript" src="../media/js/inVisible.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../media/js/resizewin.js"></script>

<script>

<!--

function movein(which,html){

if (document.getElementById)

document.getElementById("admlinks").innerHTML=html

else

admlinks.innerHTML=html

}

 

booyah = new resizeWin(590,380);

booyah.stayCentered();

function pload(){

booyah.initWin();

}

//-->

</script>

<title>Administration - Webbaccess</title></head>

 

<body onResize="booyah.onResize()" onLoad="pload()">

 

<form method="POST" action="andra.asp?id=<%Response.Write Request("ID")%>">

<input type="hidden" value="Save" name="Action">

<h4>Ändra profil</h4>

<table border="0" width="43%" id="table1" style="border-collapse: collapse">

<tr>

<td>Namn</td>

<td width="224">

<input type="text" name="namn" size="36" value="<% response.write RS("namn")%>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Anv. Namn</td>

<td width="224">

<input type="text" name="anvnamn" size="36" value="<% response.write RS("anvnamn")%>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Lösenord</td>

<td width="224">

<input type="text" name="losen" size="36" value="<% response.write RS("losen")%>"></td>

</tr>

<tr>

<td>E-post</td>

<td width="224">

<input type="text" name="e-post" size="36" value="<% response.write RS("e-post")%>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Hemsida</td>

<td width="224">

<input type="text" name="hemsida" size="36" value="<% response.write RS("hemsida")%>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Datum</td>

<td width="224">

<input type="text" name="date" size="36" value="<% response.write RS("date")%>"></td>

</tr>

</table>

<p><input type="submit" value="Skicka" name="B1"><input type="reset" value="Återställ" name="B2"></p>

</form>

<% End If %>

</body>

</html>[/log]

 

hoppas någon kan hjälpa mig...

 

Link to comment
Share on other sites

Som vanligt är w3schools en utmärkt start (och enklare referenskälla) när man börjar lära sig asp och/eller sql.

Kolla på:

http://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

 

RS.Open [GRÅ]"users"[/GRÅ], MinCon, 1, 2

Är helt uppåt väggarna

"users" skall ersättas av en SQLsträng.

 

En korrekt skriven UPDATE-SQLsträng kan se ut så här:

UPDATE myTable [color="#0000ff"]Set[/color] field1=[color="#006400"]'en text som är lång', field2=34 WHERE Id=2[/color]

 

[inlägget ändrat 2006-12-19 09:49:29 av Jonas_Bo]

Link to comment
Share on other sites

webbaccess.net

Cluster:

Jag förstår inte riktigt hur koden ska se ut

 

Jonas_Bo:

Förstår inte alls vad du menar med inlägget.

 

Link to comment
Share on other sites

Hmmm.... det var just det jag menade. Dvs. det kan vara bra att läsa in sig lite på asp/sql på w3schools. Annars kan inte jag hjälpa dig med mindre än att jag skriver all din kod åt dig, vilket jag inte har tid eller lust med. Sorry.

 

http://www.w3schools.com/asp/asp_intro.asp

http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

då lär jag mig inget ju
Exakt. Jonas_bo har gett dig din SQL-sats så nu får du ta reda på hur den ska passas in i din kod.

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...