Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Startproblem!!


flatbergets

Recommended Posts

Startar om och stänger av sig lite hur som helst. Mitt under uppstart så kan den stänga av sig. Har nu lyckats komma i Felsäkert läge med nätverksanslutning efter cirka 100 starter. Törs inte stänga av utan att göra något

 

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:02:06, on 2006-12-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\Program\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Aapp] C:\windows\system32\adprot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient 2.6] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mxomssmenu] "C:\Program\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Viewpoint Search - res://C:\Program\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll/CXTSEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://berguv.oru.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://appldnld.m7z.net/qtinstall.info.apple.com/pthalo/se/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

O23 - Service: MaxSyncService (NTService1) - - C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt i loggen.

 

Låter som det kan vara något hårdvaruproblem med datorn, som t ex för hög värme eller problem med nätaggregatet.

Börja med att plocka/blås bort damm från ventilationshål och fläktar.

Hur gammal är datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

2 år och 3 mån är datorn. Ja nu när jag fick till felsäkert läge så hade jag avlägsnat mängder med damm i fläkt och vent-hål. Jagskulle Vilja öppna och blåsa ur, men det är et s.k personalköp så den är plomberad. Har inte tittat i mina papper , men gissar attman får inte bryta den under de 3 första åren. Kanske jag törs starta om den. Det kanske var det där med allt damm.

 

Link to comment
Share on other sites

Om du inte redan har stängt av den så ta säkerhetskopior på sådant som är viktigt. Det är väl kanske bäst att du hör med dem som har hand om supporten av datorn vad de tycker är lämpligt att göra.

 

Link to comment
Share on other sites

Provade att starta om. När XP-loggan kommer fram så stängs den av efter 5 sek. Går fortfarande bra att starta i felsäkert läge. Har en skärmdump från loggen.

 

[bild bifogad 2006-12-17 20:38:13 av flatbergets]

[inlägget ändrat 2006-12-17 20:38:45 av flatbergets]

897959_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

När XP-loggan kommer fram så stängs den av efter 5 sek. Går fortfarande bra att starta i felsäkert läge.

I så fall så kan det vara problem med någon drivrutin eller något program som startas automatiskt i normalt läge men inte i felsäkert läge. Har du installerat/uppdaterat något strax innan detta problem började?

 

Har en skärmdump från loggen.

http://www.eventid.net/display.asp?eventid=10005&eventno=612&source=DCOM&phase=1

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
flatbergets skrev:

Var hittar jag vilka program som startas vid en normalstart när jag själv är i felsäkert läge?

 

Borde vara msconfig, som du skriver i Kör... och klickar OK:

http://support.microsoft.com/kb/310353/sv

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag provat med en annan hårddisk som jag hade en fungerande xp på. Samma resultat. Stänger av sig när windowsloggan har varit framme cirka 5 sek. Nu börjar det luta åt nätaggregatet. Eller eventuellt moderkortet. Supportfolket visste mindre än någon av oss

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...