Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"inte" top 2 i select sats


miksor

Recommended Posts

Hur gör jag för att "inte" få med dom 2 första i (Case 24) posterna i denna kod? Case 23 funkar utmärkt men sedan ska resten av tipparna tippa en b-final och då vill jag inte ha dit top 2 tipparna också.

 

Select Case Request.QueryString ("SerieID")

 

Case "23": Serie = "FINALEN"

sSQL1 = "SELECT TOP 2 FirstName,LastName,Stad,Tippade,Medel,TotalPoints FROM qTabell WHERE SerieID = 1 OR SerieID = 2 ORDER BY TotalPoints DESC, Medel DESC"

Set rsFinal=connect.Execute(sSQL1)

Response.Write "Detta är "&Serie&"...dit endast dom bästa har kvalificerat sig.<p>"

 

Case "24": Serie = "B-final"

sSQL1 = "SELECT NOT TOP 2 FirstName,LastName,Stad,Tippade,Medel,TotalPoints FROM qTabell WHERE SerieID = 1 OR SerieID = 2 ORDER BY TotalPoints DESC, Medel DESC"

Set rsFinal=connect.Execute(sSQL1)

Response.Write "Detta är "&Serie&" där dom som inte är kvalificerade till finalen lirar.<p>"

 

End Select

 

Link to comment
Share on other sites

Case "24": Serie = "B-final"

sSQL1 = "SELECT FirstName,LastName,Stad,Tippade,Medel,TotalPoints FROM qTabell WHERE SerieID = 1 OR SerieID = 2 ORDER BY TotalPoints DESC, Medel DESC"

Set rsFinal=connect.Execute(sSQL1)

rsFinal.move 2

Response.Write "Detta är "&Serie&" där dom som inte är kvalificerade till finalen lirar.<p>"

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...