Just nu i M3-nätverket
Jump to content

html email


miksor

Recommended Posts

Går det att få till så att denna kod kan lägga in min logga högst upp(funkar inte nu) samt skriva ut under loggan Dina tips för vecka: och sedan under det ska den veckans rader komma typ

 

GameID TipsHomeGoal TipsAwaygoal

158 2 1

159 0 1

160 3 0

osv.

 

<!#include file="calldb.asp">
<%
'on error resume next
Dim objFSO, objToCopy, objFile
Set objFSO = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set objToCopy = objFSO.GetFile(Server.Mappath("db/tipset20.mdb"))
objToCopy.Copy Server.Mappath("db/tipset20_bkp.mdb")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(Server.Mappath("nyatips.html"), 2, False)

Call dbConnect()
sSQL = "SELECT * FROM qBackup WHERE UserID = "& Session("UserID")
set rsLista=Connect.Execute(sSQL)
objFile.Write "UserID|GameID|TipsID|HomeGoal|AwayGoal|Cid|TimeTips"	& vbCrlf
do while Not rsLista.EOF
sFname = rsLista("FirstName")

'Formel för kontrollsumma (sCid)
sCid1 =  cint(rsLista("TipsID")) - cint(rsLista("UserID"))
sCid2 = cint(rsLista("TipsHomeGoal")) + cint(rsLista("TipsAwayGoal"))
sCid = sCid1 - sCid2
sCid = sCid + cint(Datepart("ww",date,2,2))
sCid = sCid - 1001

sEmail = rsLista("Mail")
	 sLine = ""
	 sLine = rsLista("UserId") & "|"
	 sLine = sLine & rsLista("GameID") & "|"
	 sLine = sLine & rsLista("TipsID") & "|"
	 sLine = sLine & rsLista("TipsHomeGoal") & "|"
	 sLine = sLine & rsLista("TipsAwayGoal") & "|"
	 sLine = sLine & sCid & "|"
	 sLine = sLine & rsLista("TimeTips") & vbcrlf
	 objFile.Write sLine
	 rsLista.MoveNext
loop

msg = "Hej " & sFname & "!" & vbcrlf
msg = msg & "I bifogade fil finns dina nya tips. "
msg = msg & "Om du får problem med försvunna tips så kontakta mig med denna fil bifogad så korrigerar jag."
msg = msg & vbCrlf & vbCrlf & "Med vänlig hälsning" & vbcrlf & "24-tips"

	'Här måste vi byta till CDONTS
	Set myMail = Server.CreateObject("JMail.Message")
	myMail.logging = true
	myMail.From = "miksor@telia.com"
	myMail.FromName = "24-tips" 
	myMail.AddRecipient sEmail
	myMail.Subject = "Dina nya tips"
	myMail.Body = msg
	myMail.AddAttachment(Server.Mappath("nyatips.html"))
	myMail.Send ("smtp.cliche.se")

	'Slut obligatoriska rader

Set objFile = Nothing
Set objFSO  = Nothing
Set objToCopy = Nothing

Call dbDisconnect()
   Response.Redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
%>

Får till det så att rubriker och tips kommer upp i en html fil men ligger inte så bra i ordning och loggan blir bara en fyrkant med ett kryss uppe i vänsta hörnet.

 

Det här känner du igen va anjuna

 

/Miksor

 

 

[inlägget ändrat 2008-11-21 22:03:43 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Är du tvungen att använda JMail (det står något om CDONTS i kommentarerna), eller kan du använda CDOSYS (CDO.message)?

Om du kan det så är det "enkelt" att infoga sk. inlinebilder i ett HTML-mail.

Då kan du även skapa et alternativt oformaterat meddelande för de som inte kan/vill ta emot HTML-formaterade mail.

 

Ett litet exempel:[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
   strMailSender=[GRÅ]"Avsändare <avsandare@contoso.com>"[/GRÅ]
   strMailRecipient=[GRÅ]"Mottagare <mottagare@contoso.com>"[/GRÅ]
   strMailBcc=[GRÅ]"Hemlig Mottagare <hemlig.mottagare@contoso.com>"[/GRÅ]
   strMailSubject=[GRÅ]"Exempel på hur det funkar med inlinebilder"[/GRÅ]

   strImageFileName=[GRÅ]"clock.gif"[/GRÅ]
   strPathToImage=[b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"images/"[/GRÅ])
   strInlineImage=strPathToImage&[GRÅ]"\"[/GRÅ]&strImageFileName

   strMailBodyTXT=[GRÅ]"Hej!"[/GRÅ]& vbCrLf &_
      [GRÅ]"Detta är ett exempel på koden i:"[/GRÅ] &vbCrLf&_
      [GRÅ]"//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=893864#895703"[/GRÅ]&vbCrLf&vbCrLf&_
      [GRÅ]"OBS! Du kan ej svara på detta mail"[/GRÅ]
   strMailBodyHTML=[GRÅ]""[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]"cid:"[/GRÅ]&strImageFileName&[GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" align="[/GRÅ][GRÅ]"right"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"<strong>Hej!</strong><br>"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"Detta är den text som används om mottagarens e-postläsare<br>"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"kan och vill visa HTML-formaterade mail.<br>Till höger en bild!<br><br>"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"Varför får du detta mail?<br>"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=893864#895703"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=893864#895703</a>"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"<br><br><em>OBS! Du kan ej svara på detta mail</em>"[/GRÅ]

   CdoReferenceTypeName = 1
   cdoAnonymous = 0
   cdoSendUsingPickup = 1
   strServerAddr = [GRÅ]"localhost"[/GRÅ]

   [color="#0000ff"]Set[/color] objMail = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"CDO.message"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Set[/color] objConf = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"CDO.configuration"[/GRÅ])

   objMail.MimeFormatted = [color="#0000ff"]True[/color]
   objMail.TextBody = strMailBodyTXT
   objMail.HTMLBody = strMailBodyHTML
   objMail.From = strMailSender
   objMail.Subject = strMailSubject
   objMail.[color="#0000ff"]To[/color] = strMailRecipient
   [color="#0000ff"]If[/color] strMailBcc<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] objMail.BCC = strMailBcc [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

   [color="#0000ff"]Set[/color] objBP = objMail.AddRelatedBodyPart(strInlineImage, strImageFileName, CdoReferenceTypeName)
   objBP.Fields.Item([GRÅ]"urn:schemas:mailheader:Content-ID"[/GRÅ]) = [GRÅ]"<"[/GRÅ]&strImageFileName&[GRÅ]">"[/GRÅ]
   objBP.Fields.Update
   [color="#0000ff"]Set[/color] objBP = [color="#0000ff"]Nothing[/color]

   objConf.Fields.item([GRÅ]"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"[/GRÅ]) = cdoSendUsingPickup
   objConf.Fields.Item([GRÅ]"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"[/GRÅ]) = strServerAddr
   objConf.Fields.Item([GRÅ]"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"[/GRÅ]) = cdoAnonymous

   objMail.Configuration = objConf
   objMail.Configuration.fields.update

   objMail.Send

   [color="#0000ff"]Set[/color] objMail=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] objConf=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]Detta bygger på att bilden du vill infoga heter clock.gif och ligger i undermappen images. Byt filnamn (strImageFileName) och sökväg (strPathToImage) så att det passar dina förutsättningar.

Sen måste du naturligtvis anpassa avsändare, mottagare, text- och html-innehåll.

 

[edit:] Om du vill utveckla det hela så kan du ju ha en separat html-fil som du använder som mall. Denna läser du in med FSO och infogar (ersätter platshållare) den info som önskas.

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

[inlägget ändrat 2006-12-13 00:45:38 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...