Just nu i M3-nätverket
Jump to content

irriterande popupfönster


beefheart

Recommended Posts

Hej. Varje gång jag är inne på nätet dyker det flera ggr upp fönster med reklam från något som heter: your personal Deluxe Communications www.dxcdirect.com....

Känner någon till detta och vet kanske hur jag får bort det?

Tacksam för alla svar! (bifogar logg om någon pallar titta...)

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:46:16, on 2006-12-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPTBox.exe

C:\Program\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\servicecenter.exe

C:\Program\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\ipwins\ipwins.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Delade filer\{5B5F3D1A-063B-1053-1014-05050322002e}\Update.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\MEDIADET.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\crunner\cproc.exe

C:\Program\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe

C:\Program\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Center\RCenter.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Andreas Olrog\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.com/'>http://www.hp.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program\DeluxeCommunications\DxcBho.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [MPTBox] C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPTBox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [H2O] C:\Program\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget] "C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\servicecenter.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipWins] C:\Program\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudCtrl] RunDll32 AudCtrl.dll,RCMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBExtigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [cprocsvc] C:\WINDOWS\system32\crunner\cproc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Är detta någonting som har kommit in via en länk i MSN?

 

Ladda ner denna fil till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/reg/FixDXC.reg

 

Stäng Internet Explorer och alla andra program.

 

Start - Kör - Skriv in detta i rutan:

control

Tryck på OK

Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program

Leta reda på DeluxeCommunications och dubbelklicka på den för att ta bort den.

Om den inte finns i listan gör så här i stället:

Start - Kör - skriv in::

C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe /u

OK-knappen

 

Oavsett metod så ska nu avinstallationsprogrammet starta, följ anvisningarna som kommer upp. Fråga om det är något oklart.

 

Dubbelklicka på FixDXC.reg som du laddade ner förut. Välj Ja och sedan OK vid frågorna som kommer.

 

Ta bort mappen:

C:\Program\DeluxeCommunications

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\Windows\system32\dxclib303562752.dll

C:\Documents and Settings\"anv.namn"\Application Data\Dxcknwrd.dll

C:\Documents and Settings\"anv.namn"\Application Data\Dxccwrd.dll

C:\Windows\system32\bkd.exe

 

Starta om datorn.

 

Ladda hem och installera gratisversionen av SUPERAntiSpyware Free Edition:

http://www.superantispyware.com/download.html

Starta programmet, klicka på Check for updates.

Avsluta programmet när uppdateringen är klar.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Starta SUPERAntiSpyware och klicka på Scan your Computer.

Bocka för alla hårddiskar (fixed drive/disk).

Välj Perform complete scan

Nästa/Next

 

När skanningen är klar som kommer det upp en sammanfattning, tryck på OK

Nästa/Next

Utför eller liknande

Ett fönster med Quarantine and removal Complete kommer upp

OK

Utför eller liknande

Avsluta programmet.

 

Starta om i normalt läge.

 

Starta programmet, tryck på Preferences, välj filken Statistics/Logs

Dubbelklicka på den nyaste SUPERAntiSpyware Scan Log så att loggen kommer upp i Anteckningar.

Klistra in loggen i ditt svar samt en ny HijackThis-logg.

 

Kom ihåg att använda LOG-knappen till alla dessa loggar!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia. När jag trycker på länken jag fick av dig dyker det här upp:

 

REGEDIT4

 

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\DeluxeCommunications]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeluxeCommunications]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\UrlSearchHooks]

"{A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA}"=-

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\UrlSearchHooks]

"{A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA}"=-

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"=""

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner till Skrivbortet - högerklicka på länken och välj "Spara mål som" tror jag att det heter i Internet Explorer.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...