Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Internet Explorer stöter på problem och stänger ner allt, vad göra


barajag

Recommended Posts

ej! Internet har blivit "slött" och det tar lång tid innan den hittar på nätet. Nu säger den att Internet stött på problem och allt stängs ner. Jag hade tidigare UPC (och då fungerade det) numera så är ju det Com hem. Det är bredbandsuppkoppling l Hur gör jag och var kan jag söka efter problemet? Jag har Windows XP Home edition.

tacksam för hjälp

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju se om det finns något otrevligt i datorn och i så fall om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:36:37, on 2006-12-02

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 4.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program\NORTON~1\NORTON~3\QDCSFS.exe /scheduler

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MXO Auto Loader] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PC Doc Pro - 3.5] C:\Program\PC Doc Pro\pcdocpro.exe /m

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - Unknown owner - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Nedanstående är lite spioneri men det lär inte påverka hastighet.

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Vad får du för uppmätt hastighet med TPtest jämfört med vad du betalar för?

http://www.tptest.se/

 

Har alla andra aktiviteter i datorn normal hastighet?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...