Just nu i M3-nätverket
Jump to content

vgraph.dll


shiney

Recommended Posts

När jag går in i internet explorer får jag ett felmedelande om att vgraph.

 

här är hijackthis loggen:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:58:58, on 2006-11-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Others&pTITLE_ON_SCREEN=FLASHMENU%26%238482%3B&pSOCKET_TYPE=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll

O2 - BHO: Zango Search Assistant Helper - {56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} - c:\program\zango\zangohook.dll

O3 - Toolbar: Zango Toolbar - {EA0D26BD-9029-431A-86E0-83152D67828A} - C:\Program Files\Zango Programs\Zango Toolbar\ZangoTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O16 - DPF: {5BF56AD2-E297-416E-BC49-000004010010} - https://cve.trust.telia.com/TeliaElegUpgrade/iidsetup.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c8.cab?0319c699189418dd54be4c35d2b893971fea98469bc381dce413ee1270d2d6ffae2429e09ccb3d21f628bcaca55f2eba9e1eebf830c18e80b9ba31bb6b5f:39c1a91d0163b5716b7009011a32ce0f

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Windows Service Pack Installer update service (spupdsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Windows Service Pack Installer update service i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort om något av följande finns där:

CvgraphObj

Något med Zango

 

[log]Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll

O2 - BHO: Zango Search Assistant Helper - {56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} - c:\program\zango\zangohook.dll

O3 - Toolbar: Zango Toolbar - {EA0D26BD-9029-431A-86E0-83152D67828A} - C:\Program Files\Zango Programs\Zango Toolbar\ZangoTB.dll

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c8.cab?0319c69918

9418dd54be4c35d2b893971fea98469bc381dce413ee1270d2d6ffae2429e09cc...

 

Om du inte använder följande Pokerprogram längre så även dessa rader:

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\WINDOWS\vgraph.dll

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

c:\program\zango

C:\Program Files\Zango Programs

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...