Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
hellomoto

Problem med att redigera gb-inlägg

Rekommendera Poster

Cluster

Ok, skriv ut strSQL innan den körs för att se hur den ser ut.

(kopiera uppdaterad kod från länken ovan)

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

UPDATE tblDeltagare SET strFornamn='karl', strEfternamn='kalle', strAdress='kalle', strPostnr='kalle', strPostort='kalle', strTelehem='kalle', strMobil='kalle', strEpost='mail@mail.se', strOvrigt='', WHERE deltID =3

Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in UPDATE statement.
redigera.asp, line 98 

 

98:

conn.Execute(strSQL)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Ah, eftersom jag inte kan testa så blir det lätt lite småmissar när man skriver frihand...

"strOvrigt='"&strovrigt&"', "&_

ska vara

"strOvrigt='"&strovrigt&"' "&_

(kopiera uppdaterad kod från länken ovan om du vill)

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Weee! Nu funkar det, tack så jättemycket för all hjälp och för tålamodet ;) Supersnällt!!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Härligt!

Alltid kul att kunna hjälpa till. Hoppas du lärt dig lite på vägen...

 

Tack för poäng :thumbsup:

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Skulle behöva lite mer hjälp till samma sida, om ni orkar *pust*

 

På sidan där man skriver i formuläret första gången (alltså inte redigerar) har jag följande kod för att kunna lista de danser som är inlagda i databasen, i en rullgardinsmeny. Jag vill ju självklart att det ska gå att ändra detta när man redigerar, men hur gör jag?

 

[log]<%

Dim strSQL, Connect, RecSet

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("/db/anmalan.mdb")

 

strSQL = "SELECT id, strAntal, strPlatser, strKursnamn, strPris FROM tblKurs ORDER BY id ASC"

Set RecSet = Connect.Execute(strSQL)

%>[/log]

 

[log]<select name="dans" id="dans" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">

<% RecSet.MoveFirst() %>

<% Do Until RecSet.Eof %>

<option value="<% =RecSet("id") %>"><% =RecSet("strKursnamn") %> (<%=RecSet("strPris")%> kr)</option>

<% RecSet.MoveNext

Loop

RecSet.Close

Set RecSet= nothing

Connect.Close

Set Connect = nothing

%>

</select>

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Codler

nu förstår jag riktigt inte, hur menar du? ändra på vad när man redigerar vad?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Tråden handlar om redigera-sidan till min gästbok. På sidan där man skriver i den har jag en funktion som gör att man kan välja olika alternativ från en databas. Om man skulle behöva ändra något vill jag att den funktionen ska funka på redigera-sidan också. Men jag vet inte hur jag ska lägga in koden på den sidan. Oj nu blev det rörigt, är du med?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jonas__B

först och främst förstår jag inte varför du inte använder variablarna när du deklarerat dem...

går det först och främst, se fältet förnamn

 

[log]

If Request("action") = "edit" Then

strSQL="SELECT strFornamn,strEfternamn,strAdress,strPostnr,strPostort,strTe
lehem,strMobil,strEpost,strOvrigt,kursid,deltID FROM tblDeltagare WHERE deltID =" & deltID

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("/db/anmalan.mdb")
conn.open connStr
Set RS=conn.Execute(strSQL)
If Not RS.EOF Then
fornamn=RS("strfornamn")
efternamn=RS("strefternamn")
adress=RS("stradress")
postnr=RS("strpostnr")
postort=RS("strpostort")
telehem=RS("strtelehem")
mobil=RS("strmobil")
epost=RS("strepost")
ovrigt=RS("strovrigt")

%>

<form method="post" action="?action=update">
<input type="hidden" name="deltID" value="<%=deltID%>">
F&ouml;rnamn: <input type="text" name="fornamn" value="<%=fornamn%>"> 
Efternamn: <input type="efternamn" name="rubrik" value="<%=RS("strEfternamn")%>"><br>
Adress: <input type="text" name="adress" value="<%=RS("strAdress")%>"><br>
Postort: <input type="text" name="postort" value="<%=RS("strPostort")%>"><br>
Postnr: <input type="text" name="postnr" value="<%=RS("strPostnr")%>"><br>
Telehem: <input type="text" name="telehem" value="<%=RS("strTelehem")%>"><br>
Mobil: <input type="text" name="mobil" value="<%=RS("strMobil")%>"><br>

Dans:<select name="dans" id="dans">
<% strSQL = "SELECT id, strAntal, strPlatser, strKursnamn, strPris FROM tblKurs ORDER BY id ASC"
Set RecSet = Connect.Execute(strSQL) %>
<% Do Until RecSet.Eof %>
<option value="<% =RecSet("id") %>"><% =RecSet("strKursnamn") %> (<%=RecSet("strPris")%> kr)</option>
<% RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
%>
</select><br>


E-post: <input type="text" name="epost" value="<%=RS("strEpost")%>"><br>
Övrigt:<textarea name="ovrigt"><%=RS("strOvrigt")%></textarea>
<br />
<input name="submit" type="submit" id="submit" value="Spara &auml;ndringar">
</form>

[/log]

 

I SQL på redigera får du lägga till "dans"

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Det beror på bristande kunskaper...

 

Nu har jag iaf fått in den där koden som visar de olika värdena (man väljer kurs) i databasen. När jag sen ska uppdatera har jag testat att lägga till det under det andra som ska uppdateras

 

[log] Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("/db/anmalan.mdb")

conn.open connStr

strSQL = "UPDATE tblDeltagare SET "&_

"strFornamn='"&strfornamn&"', "&_

"strEfternamn='"&strefternamn&"', "&_

"strAdress='"&stradress&"', "&_

"strPostnr='"&strpostnr&"', "&_

"strPostort='"&strpostort&"', "&_

"strTelehem='"&strtelehem&"', "&_

"strMobil='"&strmobil&"', "&_

"strEpost='"&strepost&"', "&_

"strOvrigt='"&strovrigt&"' "&_

"WHERE deltID =" & deltID

 

strSQL = "UPDATE tblDeltagare SET "&_

"kursid='"&kursid&"' "&_

"WHERE deltID =" & deltID

 

Response.Write(strSQL)

conn.Execute(strSQL)

conn.close

Set conn=Nothing[/log]

 

men istället för att byta kurs så försvinner det värdet. hur ska jag skriva?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Codler

jag tror att du glömde lägga till en till "conn.Execute(strSQL)"

jag markerade men blå text där du ska lägga till

 

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("/db/anmalan.mdb")
conn.open connStr
strSQL = "UPDATE tblDeltagare SET "&_
"strFornamn='"&strfornamn&"', "&_
"strEfternamn='"&strefternamn&"', "&_
"strAdress='"&stradress&"', "&_
"strPostnr='"&strpostnr&"', "&_
"strPostort='"&strpostort&"', "&_
"strTelehem='"&strtelehem&"', "&_
"strMobil='"&strmobil&"', "&_
"strEpost='"&strepost&"', "&_
"strOvrigt='"&strovrigt&"' "&_
"WHERE deltID =" & deltID
[color="#0000ff"]conn.Execute(strSQL)[/color]
strSQL = "UPDATE tblDeltagare SET "&_
"kursid='"&kursid&"' "&_
"WHERE deltID =" & deltID

Response.Write(strSQL)
conn.Execute(strSQL)
conn.close
Set conn=Nothing

 

jag såg också att du skrev ut var det står i strSQL

är det tomt efter "kursid=" när du skriver ut?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Det blir ingen skillnad när jag lägger till

conn.Execute(strSQL)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

He he, det beror ju på att du ändrar om hela strängen (strSQL)...

 

Dvs. strSQL="bla bla bla" skapar ju bara en sträng. Det är sedan i conn.Execute(strSQL) som denna sträng körs som ett databasanrop.

Som du har skrivit så kommer den bara att köra:

UPDATE tblDeltagare SET kursid=NÅGONTING WHERE deltID=NÅGONTING och inte det som du angett strax innan.

 

Hänger du med?

 

Du skall alltså ändra så att:

[log]

[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"/db/anmalan.mdb"[/GRÅ])
conn.open connStr
strSQL = [GRÅ]"UPDATE tblDeltagare SET "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strFornamn='"[/GRÅ]&strfornamn&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strEfternamn='"[/GRÅ]&strefternamn&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strAdress='"[/GRÅ]&stradress&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strPostnr='"[/GRÅ]&strpostnr&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strPostort='"[/GRÅ]&strpostort&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strTelehem='"[/GRÅ]&strtelehem&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strMobil='"[/GRÅ]&strmobil&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strEpost='"[/GRÅ]&strepost&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"strOvrigt='"[/GRÅ]&strovrigt&[GRÅ]"', "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"kursid='"[/GRÅ]&kursid&[GRÅ]"'  "[/GRÅ]&_
   [GRÅ]"WHERE deltID ="[/GRÅ] & deltID
conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
conn.close
[color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]

[/log]Codlers förslag att köra två frågor käns klart onödigt då det gäller samma post i samma tabell. Dock har han rätt i att du nu kan ta bort utskriften av sql-strängen.

 

[edit:]hmm... det blev så stökigt här så jag svarade på fel inlägg :-)

 

[edit2:]Varför har du för övrigt en jumpmenu på kursvalet?

Det skall väl postas tillsammans med resten av formuläret.

(se uppdaterad exempel på samma adress som tidigare)

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

[inlägget ändrat 2006-11-21 21:51:57 av Cluster]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Jag tänkte mig att det enklaste var att presentera kurserna i en jumpmeny. Det blir visserligen en ganska lång lista men hur gör jag annars på smidigaste sätt?

 

När jag testar med ditt kodexempel

Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression ''kalle' strEfternamn='kalle' strAdress='kalle' strPostnr='kalle' strPostort='kalle' strTelehem='kalle' strMobil='kalle' strEpost='elin.welander@yahoo.se' kursid='2' strOvrigt='''.
redigera.asp, line 113 

 

113:

conn.Execute(strSQL)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Ok, men varför jumpmenu? Du hade en Dreamweaver-funktion för att ladda om sidan/gå till annan vid val i dropdownlistan, alltså en sk. jumpmenu.

En vanlig dropdown-lista (som i min exempelkod) är ju så klart helt ok,om det var det som var tanken.

 

Har uppdaterat koden, testa igen.

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Nu funkar det! Då kommer nästa grej. Det ska inte gå att välja en kurs som är fullbokad. Till det har jag

 

Dim bKursFull
 If CInt(RecSet("strAntal")) = CInt(RecSet("strPlatser")) Then
   bKursFull = True
 Else
   bKursFull = False
 End If

 

<%
If bKursFull = True Then
 %>
 <b>Kursen som du har valt är full</b>
 <br />
 <%
End If
%>

 

Detta är inte med på sidan där man skriver in sig, utan det kontrolleras på nästa sida, där man kontrollerar att ens info stämmer innan man skickar det. Hur får jag in det på redigera-sidan?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Du gör ungefär på samma sätt fast du kan disabla de kurser (som är fullbokade) i dropdown-listan.

 

Betänk att eftersom man kanske redan var inbokad på en kurs som nu blivit full så bör man kunna behålla samma värde...

 

Du kan testa den uppdaterade koden och se om det funkar för dig.

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

När jag testar koden så syns inte något i dropdown. Inget felmeddelande heller.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Och om du visar källa?

Är alla kurser fullbokade?

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Hur menar du?

 

Det är bara någon enstaka kurs som är full.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster
Hur menar du?
Vad och vem menar du?

Så... hur ser källan ut? - klassisk grundläggande felsökning....

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
hellomoto

Ja du, den som hade ett bra svar på det =D Vill mycket men kan för lite...

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster
Vill mycket men kan för lite...
Då föreslår jag att du kollar på tex:

http://www.w3schools.com/html/

http://www.w3schools.com/css/

http://www.w3schools.com/asp/

http://www.w3schools.com/sql/

 

:)

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Micke_skane

Cluster, helt klart värt en poäng för all hjälp!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...