Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn har blivit så långsam


esdkawi2

Recommended Posts

Hej. Jag är inte så bra på det tekniska, hoppas någon kan hjälpa. Jag laddade ner en del security freeware bla AOL Kaspersky-version och ZoneAlarm, och sedan dess är processorn upptagen med något tröskande som tar all kraft, den är uppe i 1,2 GB och orkar inte med någonting. När jag kollar på processerna är det huvudsakligen vsmon.exe som är igång, med ca 3-4 gånger högre belastning än något annat. Internet funkar och andra program också, men allting tar en evig tid. Har försökt avinstallera ZoneAlarm eftersom jag misstänker att det är orsaken, men det går inte för när jag kör avinstallera påstår den att programmet är öppet någonstans. Går inte att deleta program-mappen heller, får samma svar. Vad kan jag göra? Kanske det är något annat problem? Fick också ett felmeddelande en gång som gällde drwtsn.32.exe som jag inte minns hur det uttrycktes exakt, men datorn talade om 0xc000012d som någon sorts ledtråd till problemet. Hjälp tas tacksamt emot.

 

Link to comment
Share on other sites

Hade samma problem...vsmon fick spel ibland..testa att stänga av processen och i processhanteraren och starta sedan zalarm igen..om de inte går att avinstallera så start om datorn och testa igen

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom brandväggen är så hårt belastad så kanske du har en otrevlighet i datorn som vill ut på internet.

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:57:31, on 20/11/2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.fr/myway'>http://www.dell.fr/myway'>http://www.dell.fr/myway'>http://www.dell.fr/myway'>http://www.dell.fr/myway

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.fr/myway

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.fr/myway

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.fr/myway

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dell.fr/myway

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens

O3 - Toolbar: (no name) - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by12fd.bay12.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Franska grejer i datorn? :)

 

Jag kan inte se något otrevligt i loggen i alla fall.:thumbsup:

 

Det finns någon rest av något som du kan ta bort.

Skanna med HijackThis och bocka för:

O3 - Toolbar: (no name) - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - (no file)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Du har ett antal program som går igång automatiskt för att uppdatera sig, har du tillåtit dem i brandväggen, så att det inte är de som belastar brandväggen med ständiga anslutningsförsök.

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej, tack för tipsen.

 

:thumbsup:

 

Jag hade redan igår kört på min förmodan att det var min ZoneAlarm som bråkade, och när jag lyckats stänga av den via vsmon så gick den att ta bort, och sedan funkade allt som vanligt igen! Så jag laddade ner Jetico istället. Den har andra problems dock, den frågar jämt om alla attackers och eftersom det är var femte sekund så trycker ajg förstås på ok hela tiden också, utan att kolla exakt vad saken gäller. Det verkar ju inte sunt. Ska det funka så? Inte verkar den ha gott minne heller, den ska ju minnas det som jag redan ok:at, men jag undrar jag...

Har laddat ner en uppdaterad Java nu, alltid hjälper det något.

:)

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag laddat ner Sygate, och det är inte riktigt samma problem som med ZoneAlarm. Men nästan. För även om Sygate inte frågar ideligen om access, så stoppar den själv en massa accesser vilket den talar om med en liten trudelutt, "dingdong". Det behöver man inte svara på. Men man undrar förstås om det är en bra grej som vill ha access, eller inte. Och hur ska man veta det? Till exempel om det står

 

 

[bild bifogad 2006-11-24 19:18:33 av esdkawi2]

889217_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Om man googlar på namnet eller filnamnet så får man fort reda på det, pröva att googla på NDIS User mode I/O så får du se. Om du bara har en dator och inget hemmanätverk så är det ju mycket lite som behöver gå utanför din dator. Om du inte blir klok på svaren på internet så är det bara att fråga här.

 

Rådet i den här tråden tycker jag låter mycket bra:

http://forums.sygate.com/vb/showthread.php?s=322fa015851c4ab0d742effe12623c08&postid=22992

När du har bestämt dig för att blockera (eller tillåta) något så kom ihåg att kryssa i rutan för att Sygate ska komma ihåg det.

 

Här verkar vara några relevanta sidor i deras forum:

http://forums.sygate.com/vb/showthread.php?s=680baa26b99eb68b9ca2d64da877876f&threadid=9631

http://forums.sygate.com/vb/showthread.php?s=680baa26b99eb68b9ca2d64da877876f&threadid=11337

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...