Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Dialer.Trojan


Lalat

Recommended Posts

Jaha, jag ser att fler har drabbats av detta problem, så även jag. Snälla, kan någon hjälpa mig?

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:29:09, on 2006-11-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\system32\ishost.exe

C:\WINDOWS\system32\issearch.exe

C:\WINDOWS\system32\isnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\ismini.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\STDSB.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\Icon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows NT\Tillbehör\wordpad.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.altavista.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.svenskafans.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sTDSB] C:\WINDOWS\system32\drivers\STDSB.exe

O4 - HKLM\..\Run: [icon] C:\WINDOWS\system32\drivers\Icon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bearShare] "C:\Program\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ppmate] C:\Program\PPMate\PPMate\ppmate.exe -autoplay

O4 - HKLM\..\Run: [CTDrive] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\drvpul.dll,startup

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\APPS\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

[/log]

Jag kan verkligen nada om sådant här. Nästan så att jag kan räkna upp fler namn i Luxemburgs riksdag än vilka virus som finns... :-)

 

Skulle vara evigt tacksam om någon kunde hjälpa mig!

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda hem Spybot Search & Destroy och scanna datorn:

http://www.safer-networking.org/sv/download/index.html

 

Uppdatera Spybot,klicka på Kontrollera Alla för att scanna datorn,

välj sedan Åtgärda markerat problem för att fixa sånt som Spybot

hittar,klicka sedan på det gröna plustecknet för att immunisera

datorn från att få in ytterligare dåliga programvaror.

 

 

[inlägget ändrat 2006-11-18 01:38:47 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort om något av följande finns där:

MyGlobalSearch

BearShare

 

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in följande filnamn i rutan, tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished). Klistra in resultatet (inkl. filstorlek) här.

C:\WINDOWS\system32\drivers\Icon.exe

 

Gå till mappen C:\Program\Hijackthis med Utforskaren eller Den här datorn och byt namn på programmet HijackThis.exe till något annat, t ex rensning.exe, skapa sedan en ny logg som klistras in här.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...