Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Drabbad av ErrorSafe?


Eva1323

Recommended Posts

Hej. När jag surfade idag poppade ErrorSafe upp och trots att jag vägrade klicka på något, påbörjades nerladdning!?!

Avbröt denna genast och kollade med HJT. Såg då inget oroande.

Fredagkvällar är dock den dag mitt Norton Internet Security scannar efter virus, idag hittades ErrorSafe-filer. Tyvärr kollade jag inte upp det så noga, utan bara valde att ta bort filerna.

Här är en HJT-log, tacksam om någon vill kolla den:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:02:50, on 2006-11-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Folding@Home\winFAH.exe

C:\Program\Folding@Home\FahCore_78.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe

C:\WINDOWS\system32\spider.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Eva\Mina dokument\antivirus o brandvägg\hjt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://aftonbladet.se/

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Folding@Home 5.03.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Open Picture in &Microsoft PhotoDraw - res://c:\program\MICROS~2\office\1053\phdintl.dll/phdContext.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.6.0.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1158456606218

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tanka hem och scanna datorn med Spybot Search & Destroy,

http://www.safer-networking.org/sv/download/index.html

(Den skall kunna ta bort Errorsafe).Uppdatera Spybot,scanna

genom att klicka på Kontrollera Alla,välj sedan det gröna

plustecknet för att immunisera datorn mot fler dåliga programvaror.

 

 

 

[inlägget ändrat 2006-11-17 23:06:35 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Tackar för det!

Dum som jag är hade jag inte tagit hem Spybot Search & Destroy till nya datorn, trots att jag haft denna i flera år på den gamla:thumbsdown:

 

Link to comment
Share on other sites

Nej, i mitt fall var det nog bara ett skrämskott...

Gissar att den påbörjade nerladdningen placerade enstaka filer i min dator, men inget installerades som det ser ut.

Tack iaf för att du tar dig tid att kolla, det är värt mycket!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...