Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus i Google? länkar till fel sidor...


JungelJ

Recommended Posts

Hej!

 

Det blir fel när jag använder Google!

När jag söker efter en viss sida, så länkar google den till en helt annan sida.....

Det enda som fungerar är om jag kopierar webadressen från det sökresultat jag fått och klistrar in i adressfältet, så "tvingar" jag mig till rätt sida.

 

Men detta är ju inte meningen med google..

Hjälp mig någon som kan! Har jag fått något slags virus i google?

 

Tacksam för svar.

 

JJ

 

Link to comment
Share on other sites

Japp, nu har jag laddat ner HijackThis.

Men jag förstår inte hur du menar sen....med att bifoga loggen med LOG-knappen. Vart då?

Hittar ingen LOG-knapp i programmet HijackThis...

 

//JJ

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kom på vad du menade.... muppiga jag...

Här är logg-filen:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:43:23, on 2006-11-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\CAPRPCSN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8154FBF1-D19A-7FD9-0A37-6D05589792E3} - ERTYDF.dll (file missing)

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CAPON] C:\WINDOWS\System32\Spool\Drivers\w32x86\2\CAPONN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [userSp1] bnui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysmon12] NukeSpan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KillAndClean] "C:\Program\KillAndClean\KillAndClean.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [killall] srbho.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysmon12] NsCplTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ERTYDF] MSTCPDLL.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Canon LBP-800 Statusfönster.LNK = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154277205577

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1154277884139

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader3.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9003315F-CC14-4CA5-9D82-A095403C9F42}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA0ECCD0-75BA-4E74-87E4-1584D1DE41CB}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Besvara-fönstret, det fönster som kommer upp när du trycker på Besvara under det här inlägget. LOG-knappen finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup:.

 

Link to comment
Share on other sites

Det är inte lätt att förstå allt när det blir mycket nytt på en gång. :thumbsup:

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort KillAndClean om den finns där.

 

Ladda ner FixWareout från en av dessa platser och spara t ex på Skrivbordet:

http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

http://www.bleepingcomputer.com/files/lonny/Fixwareout.exe

 

Stäng alla program eftersom datorn kommer att startas om snart.

 

Dubbelklicka på den just nedladdade filen för att starta programmet FixWareout.

 

Tryck sedan Next, Install, kolla att Run fixit är förbockad och tryck Finish.

Fixen börjar köra, följ alla anvisningar. När du blir ombedd att starta om datorn så gör det. Det är normalt att omstarten tar längre tid än vanligt.

Klistra in loggfilen C:\fixwareout\report.txt som normalt öppnas automatiskt och en ny HijackThis-logg i ditt svar samt skriv hur det har gått.

 

Link to comment
Share on other sites

Jaha, nu ska vi se.

har nu laddat ner FixWareout och kört den.

Här är loggfilen report.txt från FixWareout:

 

[log]

Fixwareout ver 1.003

Last edited 8/11/2006

Post this report in the forums please

 

Reg Entries that were deleted

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}DD40E74CF99D-0B29-B664-8E7A-D8058606{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}E26C4677E717-22AA-00C4-CC1F-8E8E2F19{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}9DF2A5D6A643-3909-2694-F786-2320A68E{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}F1F2DE52B520-254B-D8A4-982D-8443BD9B{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}1B71EA088F67-740A-3DA4-DD7F-AA0C1DC3{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}68F77B1B5421-CC6B-36C4-7B8C-6FD62D84{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\kllmd

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}6CBBF0253C53-5318-4D04-6C87-43EB3469{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}4D15E45CAD25-283A-3B04-790D-8EAD5006{

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\vxkmd

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\swen

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\ogol

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\eno

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\llun

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\owt

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\eerht

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\ruof

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\evif

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\0mdm

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\1mdm

...

 

Random Runs removed from HKLM

"dmllk.exe"=-

"dmkxv.exe"=-

...

 

PLEASE NOTE, There WILL be LEGITIMATE FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE.

 

»»»»» Searching by size/names...

 

»»»»»

Search five digit cs, dm and jb files.

This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CSKMH.EXE 51 730 2006-10-05

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DMKXV.EXE 60 996 2004-08-04

 

Other suspects.

Directory of C:\WINDOWS\system32

{48D26DF6-C8B7-4C63-B6CC-1245B1B77F86}.exe

 

»»»»» Misc files.

 

»»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool.

[/log]

 

Och här är en ny HjackThis-logg efter jag kört FexWareout:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:39:55, on 2006-11-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\system32\CAPRPCSN.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8154FBF1-D19A-7FD9-0A37-6D05589792E3} - ERTYDF.dll (file missing)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CAPON] C:\WINDOWS\System32\Spool\Drivers\w32x86\2\CAPONN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [userSp1] bnui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysmon12] NukeSpan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [killall] srbho.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysmon12] NsCplTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ERTYDF] MSTCPDLL.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Canon LBP-800 Statusfönster.LNK = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\2\CAPPSWN.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154277205577

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1154277884139

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader3.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9003315F-CC14-4CA5-9D82-A095403C9F42}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA0ECCD0-75BA-4E74-87E4-1584D1DE41CB}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

[/log]

 

Vad kan du utläsa från dessa? ska jag köra dessa program någon mer gång eller räcker det med denna gång?

 

Jag har provat att söka från google, och det verkar fungera bra nu!

Tackar så JÄTTEMYCKET!!

 

Link to comment
Share on other sites

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished). Klistra in resultatet (inkl. filstorlek) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CSKMH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DMKXV.EXE

C:\WINDOWS\system32\{48D26DF6-C8B7-4C63-B6CC-1245B1B77F86}.exe

 

[log]Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8154FBF1-D19A-7FD9-0A37-6D05589792E3} - ERTYDF.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [userSp1] bnui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysmon12] NukeSpan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [killall] srbho.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysmon12] NsCplTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ERTYDF] MSTCPDLL.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9003315F-CC14-4CA5-9D82-A

095403C9F42}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA0ECCD0-75BA-4E74-87E4-1

584D1DE41CB}: NameServer = 85.255.116.70,85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.70 85.255.112.120

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

ERTYDF.dll

bnui.exe

NukeSpan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [killall] srbho.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysmon12] NsCplTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ERTYDF] MSTCPDLL.exe

Troligen finns dessa filer i mappen C:\WINDOWS\System32 eller i C:\WINDOWS, så titta i dessa mappar först, om du inte hittar dem i någon av dessa mappar så sök igenom datorn.

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Virus/spionprogram i farten.

 

Flyttar tråden till Spionprogram

 

/T

Moderator Webb - allmänt (hur man skapar webb-sidor)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...