Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Färgkoder


KarlGunnar

Recommended Posts

Hej,

Jag har frågor ang. färgkoder. Om jag i VB6 i properties t.ex. har: Backcolor &H8000000F&. Hur översätter jag detta till HTML färgkod #XXYYZZ och till RGB-värden? Kan någon hjälpa mig med detta?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Använd API, jag bifogar den kod jag har i mina appl.

 

 

Deklaration

Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal ColorIn As Long, ByVal hPal As Long, ByRef RGBColorOut As Long) As Long

 

Rutin

Public Sub ConvSysCol(ByVal iColor As Long, ByRef iRed As Integer, ByRef iGreen As Integer, ByRef iBlue As Integer)
Dim lColor As Long

On Error Resume Next
If OleTranslateColor(iColor, 0, lColor) = 0 Then
 iRed = lColor And &HFF
 iGreen = (lColor And &HFF00&) \ 256
 iBlue = (lColor And &HFF0000) \ 65536
Else
 On Error GoTo 0
 Err.Raise 5
End If
End Sub

 

Exempel

Dim r As Integer, g As Integer, b As Integer
ConvSysCol &H8000000F, r, g, b

Nu kommer variablerna r,g och b att innehålla systemfärgens motsvarande värden.

 

Link to comment
Share on other sites

Lite enklare. Skriv i början av kodfönstret.

 

Const Röd = &HFF&

Const Mörkröd = &H80&

Const Svart = &H0&

Const Blå = &HFF0000

Const Grön = &H8000&

 

Exempel: Form1.Background = Blå

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...