Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hej ett problem.....


Magic clark

Recommended Posts

Hej jag var ute o surfade som jag brukar o helt plötsligt så kommer det upp en ruta o det händer massa konstiga grejjer som jag inte hänger med på vad.... sen så stängs datorn av..... o när jag startar den igen så är det en symbol nere i högra hörnet vid klockan som blinkar mellan ett frågetecken och en ring med ett kryss i... Om jag håller muspekaren över så står det "Critical system errors!" och om jag höger/vänster klickar på den så kommer jag till ngn hemsida som ber mig skanna min dator där.... och om datorn står på ngn timma så kommer det upp massa konstiga typ adult friend finder ni vet med massa snuskiga bilder på.... jag vill gärna bli av med detta kan ni hjälpa mig ?

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip

Högerklicka och extrahera allt innehåll till Skrivbordet. En mapp SmitfraudFix kommer att skapas.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd.

Välj alternativ #1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix-mappen eller smitfraudfix.cmd.

 

I ditt svar bifogar du loggarna på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]SmitFraudFix v2.119

 

Scan done at 13:20:01,03, 2006-11-09

Run from C:\Documents and Settings\HP_Žgaren\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\okkmtv.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\HP_Žgaren

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\HP_Žgaren\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\HP_GAR~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\iVideoCodec\ FOUND !

C:\Program\VirusBursters\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896}"="bonspells"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\okkmtv.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\okkmtv.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd för att starta programmet.

Välj alternativ #2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar. Verkställ - OK

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg, samt skriv hur datorn uppför sig nu.

 

Link to comment
Share on other sites

jag förstår precis hur jag ska göra.... men jag bara undrar jag kan inte Jättemycket om datorer o så med.... diskrensning kommer typ alla mina grejjer som jag har på datorn att försvinna då mina spel musik o så ??? :)

 

Link to comment
Share on other sites

Diskrensning kommer typ alla mina grejer som jag har på

datorn att försvinna

 

Nejdå,vid diskrensning tas bara onödiga filer bort,t.ex temporära filer.

Så du kan vara helt lugn,inget av dina program försvinner

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:18:47, on 2006-11-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\program\valve\steam\steam.exe

C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\WINDOWS\system32\Bhoekort.dll

O2 - BHO: (no name) - {274c0420-ebe0-4f1d-b473-edd1aa9b85dd} - C:\Program\iVideoCodec\isaddon.dll (file missing)

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ekort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [OE] "C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: e-kort - {4C730913-3961-439b-83D5-F4E445520422} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/haphazard/raptisoftgameloader.cab

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Protection Against Spyware (PcScnSrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

 

[/log][log]SmitFraudFix v2.119

 

Scan done at 14:05:26,04, 2006-11-09

Run from C:\Documents and Settings\HP_Žgaren\Skrivbord\Games\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log] Datorn funkar fiint i övrigt verkar det som poppupps en ;) har försvunnigt å allt verkar funka fiint tack jätte jätte mycket !!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {274c0420-ebe0-4f1d-b473-edd1aa9b85dd} - C:\Program\iVideoCodec\isaddon.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/haphazard/raptisoftgameloader.cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\Program\iVideoCodec\isaddon.dll (file missing)

C:\WINDOWS\system32\sndcfg16.exe

C:\WINDOWS\sndcfg16.exe

 

Starta om i normalt läge.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Ladda hem och kör AVG Anti-Spyware (Ewido) enligt dessa anvisningar (säg till om det är något du inte förstår):

http://rstones12.geekstogo.com/ewidosetup.htm

Klistra in rapporten i ditt svar samt en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:18:57, on 2006-11-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe

C:\program\valve\steam\steam.exe

C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\WINDOWS\system32\Bhoekort.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ekort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [OE] "C:\Program\Trend Micro\Internet Security 2007\TMAS_OE\TMAS_OEMon.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: e-kort - {4C730913-3961-439b-83D5-F4E445520422} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Protection Against Spyware (PcScnSrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

 

[/log] varsågod

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en mask i datorn som öppnar upp dator så att andra utifrån internet kan komma åt den. Håll internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt tills datorn är ren och byt sedan alla lösenord i datorn och på internet.

 

Hittade AVG Anti-Spyware något eller har du struntat i det?

Hittar inte Trend Micro något?

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\WINDOWS\system32\sndcfg16.exe

C:\WINDOWS\sndcfg16.exe

 

Starta om i normalt läge.

Gå till mappen C:\Program\Hijackthis med Utforskaren eller Den här datorn och byt namn på programmet HijackThis.exe till något annat, t ex rensning.exe, skapa sedan en ny logg som klistras in här.

 

Link to comment
Share on other sites

jag tankade precis hem avg anti spyware....men det står bara Error update server is not ready to serve och det funkar inte men trend micro pc cillin heller.... det står ngt liknande där med..... :(

 

Link to comment
Share on other sites

hej igen nu funkade de o scanna o de gör jag nu o uppdateringen till Avg funkade med.... men om jag kollar på proceccer men activitets hanteraren så e det 2 saker där som e underliga en som heter PcScnSrv.exe som tar 50 cpu ungefär och en annan som heter avgas.exe som tar ungefär 10 cpu vad e det o vad gör jag kan jag avsuta dom ?

 

Link to comment
Share on other sites

2 saker där som e underliga en som heter PcScnSrv.exe som tar 50 cpu ungefär och en annan som heter avgas.exe

avgas.exe tillhör AVG Antispyware det vet jag men den andra är jag osäker på.

 

Link to comment
Share on other sites

PcScnSrv.exe är en del av Trend Micros program.

O23 - Service: Trend Micro Protection Against Spyware (PcScnSrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\TRENDM~1\INTERN~1\PcScnSrv.exe

 

Hur har det gått med skanningarna?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...