Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Highlighta text


Dr Marc

Recommended Posts

Jag har en kolumn som innehåller längre textsträngar och en (egentligen flera) med kortare strängar. Jag vill färga förekomsterna av de kortare strängarna i de längre i någon iögonfallande färg.

 

Ex:

 

Ett öga rött rött Ett öga rött

 

 

resulterar i att "rött" i "Ett öga rött" färgas.

 

Någon som har en lite VBAsnutt som klarar matchningen och färgningen?

 

Link to comment
Share on other sites

Kanske detta kan leda dig på rätt väg?

 

Sub colTest()
  Dim myRn As Range
  Dim c As Range
  Dim firstAddress As String
  Dim index As Integer
  Set myRn = Me.Range("a1:a2")
  Set c = myRn.Find(what:="rött")
  index = 1
  If Not c Is Nothing Then
    firstAddress = c.Address
    Do

      index = InStr(1, c.Text, "rött")
      While index <> 0

        With c.Characters(Start:=index, Length:=Len("rött")).Font
          .ColorIndex = 3
        End With
        index = InStr(index + Len("rött"), c.Text, "rött")

      Wend
      Set c = myRn.FindNext
    Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress

  End If


End Sub

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...