Just nu i M3-nätverket
Jump to content

bildiconer i aspupload


Magnus Thorén1

Recommended Posts

Magnus Thorén1

Jag håller på med ett aspupload-script.

Men jag ett litet problem som jag inte vet om det går att lösa.

 

Iaf så vill jag att det på sidan som man laddare ner de uppladdade filerna ska visas en icon/bild om symboliserar en viss filtyp. Det går ju med Item.FileType få fram en text där det tex strå "gif image", "text document" etc.

 

Jag har försökt med olika if-satser lösa problemet, men utan resultat.

 

If-satserna har sett ut ungefär så här.

 

<% For Each Item in Dir%>

 

<% If Itme.FileType = "gif image" Then

Response.Write "<img src=bild1.gif>"

If Item.FileType = "text document" Then

Response.Write "<img src=bild2.gif>"

etc

End If

%>

 

Som det är nu får jag verken upp någon bild eller felmeddelade...

 

Servern jag ligger på använder sig utav aspupload 1.4

Link to comment
Share on other sites

Du behöver inte använda dig av aspupload..

 

Du skall använda dig av FileSystemObject..

 

Om du går in på http://www.gladh.nu/admin

 

Så har jag något liknande där och det löser jag så här:

<%

session.LCID =1053

'-- deklarera variabler ------------------------------------------------------------------------

Dim objFS : dim objFolderRoot : dim colFolder : dim objFolder : dim strFolderRoot

 

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

'-- öppna upp så rätt folder visas ---------------------------------------------

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

set objFS = server.createObject("Scripting.FileSystemObject")

 

set objFolderRoot = objFS.getFolder("SÖKVÄGEN_TILL_MAPPEN_MED_FILERNA_SOM_SKALL_VISAS")

set colFolder = objFolderRoot.SubFolders

set colFiles = objFolderRoot.Files

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

response.write("<html>") & VbCrLf

response.write(" <head>") & VbCrLf

response.write(" </head>") & VbCrLf

response.write(" <body>") & VbCrLf

response.write(" <table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'>")

 

'-- Listar igenom alla de filer som finns i denna mapp -----------------------------------------

for each objFile in colFiles

response.write(" <tr>")

response.write(" <td width='35%' align='left'>")

filePath = objFs.buildpath(objFs.buildPath(session("httpadress"),replace(session("activefolder"),session("startFolder"),"")),objFile.name)

select case objFile.type

case "Adobe Acrobat Document"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_pdf.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "ASP File"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_asp.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "ASA File"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_asp.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "Cascading Style Sheet Document"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_css.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "GIF-bild"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_bild.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "JPEG-bild"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_bild.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "Microsoft Access-program"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_access.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "Microsoft HTML Document 5.0"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_html.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "Microsoft HTML Document 4.0"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_html.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case "Text Document"

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_text.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

case else

response.write("<a href='"& filepath &"' target='_new' class='file' name='file' title='"& objFile.name &"'><img src='bilder/bild_document_unknown.gif' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")

end select

response.write( objFile.name & "</a><bR>")

response.write(" </td>")

response.write(" <td width='15%' align='right' class='file'>")

response.write( objFile.size/1000 & " kb ")

response.write(" </td>")

response.write(" <td width='25%' align='left' class='file'>")

response.write("  " & objFile.type)

response.write(" </td>")

response.write(" <td width='25%' align='left' class='file'>")

response.write("  " & objFile.Datelastmodified)

response.write(" </td>")

response.write(" </tr>")

next

response.write("</table>") & VbCrLf

 

response.write("</body>") & VbCrLf

response.write("</html>") & VbCrLf

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

'-- rensa upp efter oss ------------------------------------------------------------------------

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

set colFiles = nothing

set colFolder = nothing

set objFolderRoot = nothing

set objFs = nothing

'-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

%>

 

- Magnus

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...