Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus virus...


mardy

Recommended Posts

Hej.

 

Behöver hjälp att ordna till min dator som får spunk i vissa lägen numera. hoppas att någon vänlig själ kan ta en titt på loggfilen och hjälpa mig :-)

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:40:20, on 2006-10-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

C:\Program\hptestjävlafan\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Norman\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Puckot & Pyret\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] C:\Program\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\hptestjävlafan\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - Startup: Sonic INSTALLit! Setup.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: LG SyncManager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

 

Jag var lite osmidig märkte jag.

 

-Brynäsarn: använder Ad-Aware ett par gånger i veckan, har det motsvarande funktioner som Spybot S&D?

 

-Cecilia: Problemet är att vid exempelvis mediaspelning genom wmp/vlc m.fl. så har muspekaren försvunnit dom senaste dagarna. Inte bara tillfälligt utan muspekaren försvinner visuellt även om mediaprogrammen avslutas. Omstart är den enda lösning jag funnit på det (det går dock att använda muspekaren, även om det är betydligt svårare när man inte ser vart man är riktigt...)

 

Förutom det har också datorn börjat låsa sig när jag tabbar mellan olika program, något jag aldrig varit med om förut. Dessutom är det inte speciellt systemkrävande program som orsakar problemet, det var nog därför jag antog att det kommit in något skumt på datorn...

 

Precis före dom här problemen började laddade jag hem ie7 (numera avinstallerat). Skulle det kunna vara förklaringen till problemen, även fast dom kvarstår nu sedan ie7 avinstallerats?

 

Tack för er hjälp, ni är toppen! :thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Använder Ad-aware ett par gånger i veckan

 

Spybot S&D söker igenom datorn efter samma som Ad-aware,men

även efter Keyloggers (program som registrerar dina knapptryckningar

på tangentbordet)och s.k Dialers,som kan användas av illasinnade

personer för att kapa din dator (s.k modemkapning)och låter dig

betala en skyhög telefonräkning.Men det kan bara ske om du har

uppringt Internet,har du bredband är det ingen fara.

 

 

 

[inlägget ändrat 2006-10-26 18:31:04 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Som Brynäsarn skriver så är det alltid bra med olika program, för de är bra på lite olika saker. Du kan läsa mina vanliga råd för en säkrare dator här:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=877043#877855

 

Jag vet inte om det kan ha något samband med IE7, alla Internet Explorer går ju in och rotar i operativssystemet så det är ju tänkbart att det inte har blivit riktigt bra efter avinstallationen.

 

Du kan ju kolla om det kommer något i Loggboken (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg) om det kommer något Fel just när datorn låser sig.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...