Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Har problem med NSIS MEDIA


damayanthi

Recommended Posts

Hej

Jag har sökt efter NSIS MEDIA men jag hittar knappt ingen information om det ...........och jag vet inte vad det är förnågot.

Jag är en ung tjej på 27 år och jag har precis köpt en ny bärbar dator....efter att ha blivit utsatt för errorsafe och Win antivirus........så började surfa med Mozilla Firefox.Men nu så har det börjat poppa upp något som heter NSIS MEDIA,oavsett på vilken sida jag är på ,om jag är på swedbank,hotmail,ams mfl.Detta är jättestörigt.Är det någon som vet hur man kan spärra skiten????När jag kör ad-aware så hittar den 2 intrång på datorn och jag rensar bort det,men lik förbannat så poppar det upp sen när man surfar.Så hur ska man jag göra för att detta inte ska poppa upp???Jag har surfat med IE också men samma sak händer då med.Så kan någon hjälpa mig????Det borde ju finnas ett sätt i säkerhetsinställningarna webbläsaren Mozilla Firefox som man kan gå in och ändra och eller justera.Tacksam för hjälp och snabba svar..........

Tack på förhand...............

 

Link to comment
Share on other sites

Sänder över loggen.........

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:38:28, on 2006-10-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

Dessutom var det inte hela loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Men alltså jag förstår inte riktig hur jag ska göra.........detta är ju min första dator..........den är ju bara 2 månader gammal.........jag antar att jag e trög...........men jag fattar bara inte.........

 

Link to comment
Share on other sites

Försöker igen då......

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:03:57, on 2006-10-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\Program\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZCfox000

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?8b946119dd874387863cdab6f11c416c

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?8b946119dd874387863cdab6f11c416c

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det gick ju bra! :thumbsup:

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om MyWebSearch eller något liknande finns i listan så ta bort det.

Ta även bort alla Java som finns där.

 

Installera en nyare Java utan säkerhetshål här: http://www.java.com/sv/

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\Program\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZCfo

x000

 

Avsluta alla andra program

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE

C:\Program\MYWEBS~1

där ~1 står för ett antal godtyckliga tecken.

 

Klistra in en ny HijackThis-logg så tittar jag på den imorgon.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Har tagit bort det som du skrev i mailet.......däremot så när, jag skulle gå in och ta bort dessa saker från: lägga till/ta bort program så hittade jag NSIS MEDIA.Hur är detta möjligt...............jag har ju aldrig installerat något från dem.Jag vill ju inte ha skiten.............enligt mina efterforskningar på googel......... så e ju detta ett virus eller spyware...........men jag vill inte ha in skiten på datorn...........jag har redan haft så stora problem med errorsafe och Winantivirus...........som dessutom höll på att förstöra HELA DATORN och den e ju som sagt 2 månader gammal............sänder en ny Hijack This.......snälla hjälp mig att bli av med NSIS MEDIA..........

 

[log]

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:08:14, on 2006-10-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?8b946119dd874387863cdab6f11c416c

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?8b946119dd874387863cdab6f11c416c

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

[/log]

Tack på förhand!!!MVH/Mia

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag gjort lite efterforskningar på internet och NSIS Media är mycket svår att bli av med. Jag är inte säker på att jag lyckas hjälpa dig med det. Det kan tänkas att datorn behöver formateras och Windows installeras på nytt. Ta säkerhetskopior på allt viktigt redan nu för säkerhets skull.

 

Hur bra på engelska är du, skulle du kunna fråga i ett engelskspråkigt forum?

 

Tog du bort NSIS Media från Lägg till eller ta bort program?

Om inte så gör det.

Finns det något med Foxie (ej Firefox) där så ta bort det också.

 

Vilka tillägg och teman har du installerat till Firefox?

Verktyg - Tillägg Skriv av listan i ditt svar.

Har du installerat tillägg eller teman någon annanstans än från addons.mozilla.org?

 

Sett något om Foxie Browser eller liknande?

I varje fall så verkar NSIS Media komma med något som du har installerat. Vet du något som du installerade samma veva som NSIS-popuperna började?

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Starta inga andra program än de jag anger nedan.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort mappen:

C:\Program\Delade Filer\NSIS

 

Ta bort filerna (om de finns):

C:\Program\Firefox\chrome alla filer där som börjar med nsis

C:\Program\Firefox\extensions alla filer där som börjar med nsis

C:\Documents and Settings\<anv.namn>\Application Data\Mozilla\Firefox\<profil namn>\chrome alla filer där som börjar med nsis

C:\Documents and Settings\<anv.namn>\Application Data\Mozilla\Firefox\<profil namn>\extensions alla filer där som börjar med nsis

C:\Windows\system32\krnsvr32.dll

C:\Windows\system32\wmdmb32.dll

C:\Windows\system32\java52e.dll

 

Sök igenom datorn efter filer med nsis i namnet, ta bort dem.

 

Starta om datorn.

Se om det funkar nu eller om NSIS är tillbaka.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...