Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Table och Firefox-problem


matza

Recommended Posts

Hej

 

Jag har ett litet problem. Det är så att sidan jag håller på med funkar finfint i IE, men vissa saker krånglar så klart i Firefox.

 

Ett problem är att vissa tabeller, inte visar rätt längder och så i FF.

Bild: http://img82.imageshack.us/img82/9135/table1vb7.jpg

 

Som ni ser, så är den för bred utdragen i FF. Konverterade om alla %-tal till pixlar istället. Men det blev inte bättre det. Har suttit och ändrat vad som kan tyckas, alla kolumner och tabeller i bredd, från % till pixlar.

 

<table width="341" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr> 
   <td height="20" width="341" valign="top" class="headline_page_darkgreen"><%=Title%>
    </td>
  </tr>
  <tr> 
   <td><img src="http://341/top_green.gif" width="341" height="12"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table_green_341">
     <tr> 
      <td width="50%"><strong><%=Global.Translate("FORM_SearchOn")%></strong><br> 
       <select runat="server" name="choose" id="choose" class="box" style="width: 156px; display:block;" onChange="changeform(this.options.value);">
       </select> </td>
      <td width="50%"><div id="namediv" style="display:block;"><strong><%=Global.Translate("FORM_TypeName")%></strong><br><input runat="server" name="name" type="text" class="box" id="name" style="width: 156px"></div>
		<div id="breeddiv" style="display:none;"><strong><%=Global.Translate("FORM_ChooseBreed")%></strong><br><select runat="server" name="breed" id="breed" class="box" style="width: 156px">
       </select></div> </td>
     </tr>
     <tr> 
      <td colspan="2"><input name="search" type="button" class="button" 
			id="search" value="<%=Global.Translate("FORM_Search")%>" onClick="this.disabled=true;document.theform.submit();" style="width: 326px"></td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td style="padding-bottom: 7px;"><img src="http://341/bottom_green.gif" width="341" height="13"></td>
  </tr>

  <asp:Panel ID="Exists" Runat="server">

  <tr> 
    <td height="20" valign="top"><span class="headline_page_darkgreen"><span class="headline_page_darkgreen"><%=Global.Translate("LABEL_SearchResult")%></span> 
     <span class="text_darkgreen">(<%=FindText%>)</span></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td><img src="http://341/top_yellow.gif" width="341" height="12"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td class="table_yellow_341"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">

   <asp:Repeater Runat="server" ID="SearchList">
   <ItemTemplate>
      <tr bgcolor="#ffd700" style="padding-top: 3px"> 
       <td width="34%" rowspan="3" valign="top"><%# GetImage(Container.DataItem) %></td>
       <td colspan="3" valign="top" style="cursor: pointer"><span style="color: #ff0086; padding-bottom: 7px"><a href="javascript:visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);"><%# GetOwner(Container.DataItem) %></a></span><br> 
       </td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#ffd700" style="cursor: pointer" onClick="visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);"> 
       <td width="16%" valign="top"><strong><%=Global.Translate("FORM_Breed")%></strong>:<br> 
        <strong><%=Global.Translate("FORM_Gender")%></strong>:</td>
       <td colspan="2" valign="top"><%# GetBreed(Container.DataItem) %><br>
        <%# GetGender(Container.DataItem) %></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#ffd700" style="cursor: pointer; padding-bottom: 7px"> 
       <td colspan="2" valign="top" onClick="visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);">&nbsp;</td>
       <td width="24%" align="right" valign="top" nowrap><a href="javascript:visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);"><%=Global.Translate("LABEL_CheckOut")%> &raquo;</a></td>
      </tr>
  </ItemTemplate>
  <AlternatingItemTemplate>
      <tr bgcolor="#FFC500" style="padding-top: 3px"> 
       <td rowspan="3" valign="top"><%# GetImage(Container.DataItem) %></td>
       <td colspan="3" valign="top" style="cursor: pointer"><span style="color: #ff0086; padding-bottom: 7px"><a href="javascript:visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);"><%# GetOwner(Container.DataItem) %></a></span><br> 
       </td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#FFC500" style="cursor: pointer" onClick="visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);">
       <td valign="top"><strong><%=Global.Translate("FORM_Breed")%></strong>:<br> 
        <strong><%=Global.Translate("FORM_Gender")%></strong>:</td>
       <td colspan="2" valign="top"><%# GetBreed(Container.DataItem) %><br>
        <%# GetGender(Container.DataItem) %></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#FFC500" style="cursor: pointer; padding-bottom: 7px"> 
       <td colspan="2" valign="top" onClick="visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);">&nbsp;</td>
       <td align="right" valign="top" nowrap><a href="javascript:visitHorse(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId")%>,<%# GetAnimalId(Container.DataItem) %>,<%=StudfarmUser.CurrentUserId%>,<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnimalType")%>);;"><%=Global.Translate("LABEL_CheckOut")%> &raquo;</a></td>
      </tr>
 </AlternatingItemTemplate>
 </asp:Repeater>
     </table></td>
  </tr>  <tr> 
   <td><img src="http://341/bottom_yellow.gif" width="341" height="13"></td>
  </tr>
 <tr> 
  <td height="20" valign="bottom">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="text_pink">
  <td width="33%"><asp:HyperLink ID="PrevLink" Runat="server" /></td>
<td width="34%" align="center">

</td>
<td width="33%" align="right">
<asp:HyperLink ID="NextLink" Runat="server" /></td>
</td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
  </asp:Panel>
  <asp:Panel Runat="server" ID="NotExists">
   <tr> 
   <td height="20" valign="top"><span class="headline_page_darkgreen"><%=Global.Translate("LABEL_SearchResult")%></span></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td><img src="http://341/top_yellow.gif" width="341" height="12"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td class="table_yellow_341"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="text">

     <tr bgcolor="#ffd700" style="padding-top: 3px"> 
      <td><%=NoFoundText%></td>
     </tr>
     </table></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td><img src="http://341/bottom_yellow.gif" width="341" height="13"></td>
  </tr>
</table>

 

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

men vissa saker krånglar så klart i Firefox.

Hur menar du med "såklart"? Kodar man efter standard så är det snarare IE som är den läsare som krånglar mest.

 

Till att börja med är det bättre om du använder stilmallar för att ange höjder och bredder och inte attribut inom taggarna. För det andra använder du tabeller istället för lager för layout vilket är dömt att skapa problem, inte minst när man försöker få saker att se likadana ut i alla läsare.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nä, egentligen borde man koda sidan efter FF i första hand. Men nu är jag praktikant på en liten firma som redan har gjort sidan för IE, och nu vill göra så att den också funkar i FF.

 

Link to comment
Share on other sites

gör om - gör rätt ;-)

 

Skriv om sidan så den följer rådande standard istället så blir den mer framtidssäker nu när IE7 börjar användas i större skala.

 

Gör sidan med div & CSS istället.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...