Just nu i M3-nätverket
Jump to content

fil går ej att radera i registret..(Eq coal stupid)


kajjan

Recommended Posts

Hallo

Den här raden kommer från Hijackthis, fast man tar bort raden i uppstart så kommer den tillbaks igen och ger massor av skit reklam...snälla någon där ute hjälp..jag blir galen..

 

 

 

O4 - HKCU\..\Run: [Eq coal] C:\DOCUME~1\Peter\APPLIC~1\STUPID~1\for bin download.exe

 

Tack Peter

 

Link to comment
Share on other sites

Hela logfilen..!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:05:30, on 2006-10-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\InfoProcess\AntiHook\2.6\AntiHook.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Magellass\MemMonster\memmnstr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\SlimBrowser\sbrowser.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: FlpLauncher Class - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 6 Pro\FpLaunch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [!!!AntiHook] "C:\Program Files\InfoProcess\AntiHook\2.6\AntiHook.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MemMonster] C:\Program Files\Magellass\MemMonster\memmnstr.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bandwidth Monitor Pro] "C:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Eq coal] C:\DOCUME~1\Peter\APPLIC~1\STUPID~1\for bin download.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner NoLop till Skrivbordet:

http://www.spywareedge.net/nolop/NoLop.exe

Stäng alla program för datorn kommer att startas om.

Dubbelklicka på NoLop för att starta det.

Klicka på Search and Destroy

Om något hittas så kommer det ett meddelande om att starta om datorn, klicka då på OK

Klicka på Reboot

Ett meddelande borde komma upp från NoLop, om inte så dubbelklicka på programmet igen och det kommer att göra det sista.

 

Klistra in C:\NoLop.log och en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

NoLop! Log by Skate_Punk_21

 

Please Note: any existing old logs will have now been renamed to NoLop!OLD.log

 

Fix running from: C:\Documents and Settings\Peter\Desktop

[2006-10-24]

[16:48:46]

 

---Infection Files Found/Removed---

NO INFECTION FILES FOUND - Cleaning Aborted.

 

---Listing AppData sub directories---

 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Acd Systems

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe Systems

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Borland

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Corel

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cyberlink

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Dvd Shrink

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Genie-soft

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Installshield

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nvidia

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nview_profiles -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sandlot Games

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Settings Mapi Active Setup

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spyware Terminator -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Trymedia

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ulead Systems

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage

C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft

C:\Documents and Settings\Localservice\Application Data\Microsoft

C:\Documents and Settings\Networkservice\Application Data\Microsoft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Acd Systems

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Adobe

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Adobeum -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Ahead

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Avant Browser

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Cakewalk

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Corel

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Corel Photo Album

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Cyberlink

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Ebooksys

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Eidos

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Genie-soft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Getrighttogo

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Gpsoftware -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Help -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Icqlite

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Identities

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Krylack Software

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Lavasoft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Lingvosoft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Macromedia

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Media Player Classic

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Microsoft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Microsoft Web Folders -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Msninstaller

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Nero

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Opera

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Pc Tools

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Quark

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Quninst

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Real

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Sandbox

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Seven Zip

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Simple Star -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Simply Super Software

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Skype

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Slimbrowser

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Slysoft

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Sony

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Spyware Terminator -- EMPTY Directory

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Stupid Bore

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Sun

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Template

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Ulead Systems

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Utorrent

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Wsinspector

C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Xnview

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:00:28, on 2006-10-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\InfoProcess\AntiHook\2.6\AntiHook.exe

C:\Program Files\Magellass\MemMonster\memmnstr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\SlimBrowser\sbrowser.exe

C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

I:\Download\utorrent.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: FlpLauncher Class - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 6 Pro\FpLaunch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [!!!AntiHook] "C:\Program Files\InfoProcess\AntiHook\2.6\AntiHook.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MemMonster] C:\Program Files\Magellass\MemMonster\memmnstr.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bandwidth Monitor Pro] "C:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Eq coal] C:\DOCUME~1\Peter\APPLIC~1\STUPID~1\for bin download.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tydligen ingen Lop fast det ser ut så på namnet.

 

Gå till http://www.virustotal.com/ och klistra in C:\DOCUME~1\Peter\APPLIC~1\STUPID~1\for bin download.exe i rutan och tryck på Send, vänta på Status blir Finished och klistra sedan i resultatet inkl. filstorlek här.

 

Link to comment
Share on other sites

Antivirus Version Update Result

AntiVir 7.2.0.32 10.24.2006 no virus found

Authentium 4.93.8 10.24.2006 no virus found

Avast 4.7.892.0 10.24.2006 no virus found

AVG 386 10.24.2006 no virus found

BitDefender 7.2 10.24.2006 no virus found

CAT-QuickHeal 8.00 10.23.2006 (Suspicious) - DNAScan

ClamAV devel-20060426 10.24.2006 no virus found

DrWeb 4.33 10.24.2006 no virus found

eTrust-InoculateIT 23.73.34 10.23.2006 no virus found

eTrust-Vet 30.3.3154 10.24.2006 no virus found

Ewido 4.0 10.24.2006 no virus found

Fortinet 2.82.0.0 10.24.2006 suspicious

F-Prot 3.16f 10.24.2006 no virus found

F-Prot4 4.2.1.29 10.24.2006 no virus found

Ikarus 0.2.65.0 10.24.2006 no virus found

Kaspersky 4.0.2.24 10.24.2006 no virus found

McAfee 4880 10.24.2006 no virus found

Microsoft 1.1609 10.24.2006 no virus found

NOD32v2 1.1830 10.24.2006 no virus found

Norman 5.80.02 10.24.2006 no virus found

Panda 9.0.0.4 10.24.2006 no virus found

Sophos 4.10.0 10.24.2006 no virus found

TheHacker 6.0.1.104 10.23.2006 no virus found

UNA 1.83 10.24.2006 no virus found

VBA32 3.11.1 10.24.2006 no virus found

VirusBuster 4.3.7:9 10.24.2006 no virus found

 

 

Aditional Information

File size: 418816 bytes

MD5: 43f77378773a8e2a8eb667deca919d6e

SHA1: b681f51e7870646897edaf2379b17

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia!

Det verkar nästan som filen är väck från systemet..har kört 5 olika program..så vad el vilket som tog bort kan jag tyvärr inte säga :) men tusen tack för du tog dig tid att hjäpa till!! jag lär återkomma om skit reklamen kommer tillbaka..

 

Link to comment
Share on other sites

Vad fint!

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är såklart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...