Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Critical System Error m.m.


acillah

Recommended Posts

Hej!

Ser att många har problem med detta.

Kan någon hjälpa mig att se vad som är för fel på vår dator.

 

Har loggfil från både HiJack och Smitfraud.

 

Hjälp please!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:27:23, on 2006-10-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\ispnews.exe

C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {005714CD-0630-8CC6-E2CB-ADCEC38BF51A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {005BABB0-E95B-9CB5-BA39-5FD11B1F199C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01822570-43E7-3BB4-310B-C31D3DD82409} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01FDBA75-BCB9-66D2-5737-DE37E3927CE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02F9475B-0A72-319B-A436-13ADA3DC5EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {041AC22B-52A7-3508-2D9E-69DB4FB03651} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0435B265-2FA6-A319-F52C-9B10427ADF8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {04374E10-67DF-4CE7-3AC4-3D2A955C50E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {05563232-5F02-763A-E92E-D32E0B4BF53F} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {08BCB911-27A7-446C-4557-9FF6E0AB08B2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {092DB4EF-A153-233B-B473-7DD7913C97E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {09D5204A-874B-9DCA-CD74-A138A4451225} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0A8F9DA2-68AE-94CC-C521-8B5DF5E048DD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0C09C91F-D6A0-CAF8-74FC-941EE3124F50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0CEEC41A-54F9-F1D2-230D-B4B044ECC202} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0DFE18F1-8279-20AE-4CC5-10CB30FF50DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E37D9E0-99E3-DA14-3197-60132338963E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E4410E4-DBFC-BF74-0B0F-49FF5146F909} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E70AA43-C12E-E203-F463-20C10DCB80B4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F041BA2-C733-D17D-7C37-ADB061F90847} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F347D11-0959-D9B4-DD60-E588A4AA5E39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FD1A511-5BCB-B1D2-738F-0DA3BE5C1FE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FEBE403-1827-D347-E651-6B006F3BABCF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8D353-F31C-0E63-FF78-664C927DC714} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8F7B7-52D6-07DE-EFE9-4AD4BE394E2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10906011-F56B-D0FC-A5B8-30DA3C759364} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10AA115E-9874-17AF-147C-C424D9FA21F0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10D8B84C-0BB5-849E-D483-C0E06544CC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {11B80E45-BEC0-8756-1DFA-87AE79FA25EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {12564B4A-41D2-B01D-CDF5-CBD849C16E3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1302E13C-B2E6-4C8C-5FF5-4CF6F791F3F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {13AF0EE4-0B64-210F-3BB1-3201232F8271} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {146169FD-5A25-DF9C-CAF3-92CC3D405620} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {14B58BCE-A203-1204-52EF-B7C2D5742C3A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {15FA2653-0CF0-6D3F-91D1-ABFA3712FEE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1611C67C-0375-B0BA-1389-98A68565F1BE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1675AA03-A4B6-B52E-621F-A324E2D9D861} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {16A81DEB-538D-83DB-0432-869B70CF2787} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {17409720-5ED0-FD1E-30CC-A5B875F49EE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {182318D0-C69A-F785-8040-72D18DFA96ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {18C2B1ED-7635-92A8-5DB5-E71520573650} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19619DBD-B4B4-FDF7-102F-F84B25374D57} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19D9B83E-6A67-ADBA-A6E2-544BECE927B7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A172F01-0A73-DF98-941A-353C29824D17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A264AC9-2381-8AF5-4412-1FA65E5E70C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A2FD32F-51A8-73BC-11BF-5D063DE9D880} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1B07E071-1A11-FC7D-FF80-D4606785FD59} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1BECD987-5B4A-8847-932B-5F2AB792FEAC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C3CA150-10F8-FB34-3958-5207D6CEB86F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C5FE92B-D6A5-2B56-D796-580344D5766A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0338D3-94EB-474E-3BC7-CFEC18F8535A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0E04D5-6A8C-E6CF-283E-D25418CADEF9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D625988-E8BB-2679-4764-1226C8D3423F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1DA483BA-8EA1-5A15-C72F-E0A40128C91E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E4FBBF9-2FF4-BEAC-A3DB-09D6F53D29E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E932401-0C0D-07C1-B371-2D31B1011423} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EB56009-AF4A-F988-33DF-14DB193479ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EDDA893-407F-4AA4-792C-9D75EC6A544B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EF00AC0-5C1E-52E4-8174-59FA834AC591} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20043697-EF16-80E8-D345-5DC1961EAEAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2005B9B5-C183-DBA7-D764-F4CD01F0DAA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20F8EA96-B6C6-DBD4-7E43-92E44B120FB2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F30B0F-16FA-61F4-5AEB-935E5BA41A18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F34AD5-BCB5-418D-B555-4D50A03A456C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {23209F72-DA97-2C86-963E-2B57CC229A71} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {233AEA30-0862-61E9-C897-4D9FEE9A0093} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2404EFC9-478B-558B-A3F4-CA1604130A5C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2432A50E-315E-0B22-D9F2-B8699E3BE07E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {25877FBF-1323-1925-B74C-5B9440716CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26035A02-7899-DB05-D475-AE4FA3F22563} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26295C5E-1D2B-957E-13D5-E067A9719F29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2755BC00-486A-F461-9A67-46C97AEAEE96} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2760207D-F6BA-6516-0C1A-8C995844B1D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2793398C-63BA-9933-FF75-7C0CDD7AC593} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {27A8CAC2-029A-02AD-86D0-9B28F264AB06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2850CFC5-2BAD-884B-1956-B7BC0BF9D853} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {295A966C-DF72-E2D5-C7E3-8B056A955CF0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8ECCE4-89B6-B77F-FFCD-1F38BF90C079} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8FA73A-58D0-DCC5-CA50-28BEB8B1EA0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2C144E07-0F4D-6EC7-B4B1-B4C6479560E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CB6EDD0-6289-F986-B3C0-9F986B1F68EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CF54346-D9E5-A4F4-4029-6EEA26538B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2D789F2A-ED05-543E-CA3D-14575D05BB31} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E5F315B-2BF7-8710-CBFD-C73C5966F9DE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E651794-347D-9882-B60F-CF52A9AA5182} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F26ED98-E0CF-DFD3-E2D9-3C9A927E8A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F698176-3020-6710-0AB8-CB9B1DEB7AEF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FB11667-EC36-0C3C-850D-F6B29B3FEDF7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FE0B25A-8F17-CAC5-5FF1-2D8DFCAD0FDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3122ABBE-6828-8CEE-E5A1-60205805E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {32595590-FC8D-0911-6A43-ECE66FB11BBF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {344D49B2-B2A8-BBF7-C39B-DEAAEB9FBA4E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {34B60CAB-5B85-EB60-AC45-01C5CE5BB7B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {352FC699-432E-8EA0-2D7B-257056558422} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {366B2B49-46A5-CC46-2F98-6DD344CC10DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37347DA2-7A98-85E5-0716-3AC41960E5E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37715160-D292-C8D2-C44E-850B64D43B7A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {377FEB56-8C41-2539-026D-47F1BD3C2087} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38A1BE2F-7441-66D6-1CBD-FD910CFC5873} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38C7E16E-F3BB-831A-1230-372B1E0B4CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38D11C41-3259-6F52-D99F-C5F1AF30CF0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38FCDEB5-579C-ECE9-56B3-4D255E652EF4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {395BCDF4-652A-7058-FD1B-061D1F21BA9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {39686C57-172A-7525-AC68-626DEC2EDB40} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3A2FB291-EE29-9B25-92B7-C2EF27B58D34} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3BED5062-FCF4-2057-681B-9B1ECE66C657} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C0A8EE5-B656-B26C-3E8C-52FBC8832036} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C169779-22CF-8A81-F177-94D7AD1DC71D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C733A18-BA69-B034-3516-D68F69A95735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DD7AE9F-F8EB-AF16-2B02-2A988BE51A9C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F279D4C-3F1D-88B9-97AA-309FE0DA4005} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F83AEC3-983B-9E28-2594-47C2D6EF242D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {418EFE85-7F1C-DB2D-59BA-DBD527624CF3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41B9B31B-9E66-60DB-D699-458C5D6B05C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41C681D5-C708-9E50-FBCC-937429365153} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {42322883-FD7C-1B6B-788E-6B35F4A74278} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4278452E-D132-1F34-AEAD-E8CA3AE5AC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {43DB041A-707F-D568-FF53-1CC67ADD3B82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4410D8C5-0277-7086-4641-DD5178D4D6ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {442CDA43-CA0D-6E47-3178-B83BA52399E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {44D83962-1E60-044C-50E1-DCC0B1C6B08C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {45933AF5-2854-44A7-0F1E-B3DD50ACFD0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {46F6B9DE-ADD7-1BA7-6004-DD50BAA263AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {477DFB00-458F-F4CC-172C-32E10CB80CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4802E183-DEF3-6A72-E278-B25371232062} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49B04408-07F3-994E-3645-61004E2FBCBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49E3B74E-F05D-BC3E-9CB7-A196605EC6A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4A8C9786-D77A-4624-0ADF-C59062041C88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4B2B7AB1-27B5-D55B-0C12-16D5280C1A80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4C94EE29-86CB-80FB-9E07-3C8ECF485735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CB9FE89-C678-F47B-2F95-B7988A0FC10D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CD058D5-624E-7C08-7E2E-A241EC81C5AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CDA0B6E-9875-A175-8039-A5130A734291} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E13D08B-8C7F-2D80-572A-D6E907D83EB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4EAAF6E2-F1CB-E7F1-EBAA-50DD78D3DCEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F52D3DE-55EA-733C-B57C-155FE91D3455} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F75BA94-15E5-615F-9CC5-F86067AF5F1D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4FED83EA-B513-282E-E69D-C5D6CD00872E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50869ABA-33E9-4196-7AEE-75E885433BAA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5088C44A-658D-F170-739A-787878D30AA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50B48177-18A1-B9B0-E399-90C5E06199DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5122A832-BB3F-0AD0-9792-C3AF458C69C3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {516B05B7-D345-D25A-1547-83C52F819898} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5201EB82-B2A7-ABAA-7873-CEB8249B292F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {52EE5932-7B3F-A426-717A-E8B9A8D79E2E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5365E277-F1B0-AE0D-5911-5137176007E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {543E5DEC-9A89-6C8C-67AC-D0B02ABB10D6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {547AD346-410C-3E62-4513-8C74102C30E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {559369D6-2942-B088-4326-905EC3A4763E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {561732CB-3698-DCDD-46BE-FCC6484A9631} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {56474FA3-EE2A-DC66-C8A6-35AC8A3C5C6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {579C9366-3B77-3148-9401-BD4A5AAEAFE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58010C91-C81C-F80C-E66C-A0CE9102B17D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58830E34-9CF1-3592-F8DE-BB002A896ED1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {588E9107-C2D3-E0FF-D067-E37707B28CEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58C930DD-0E65-6E88-DA8F-092D8181DF37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {59029D6A-8D10-E933-6516-C7F103C893F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {596F8480-AF4D-1795-88F6-07ABB014B3CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A0DEFF6-060E-5E97-407F-E2E5E95EC803} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A4824E0-5A23-EC06-7AE6-26005682148F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AC1207D-C0DC-989C-3C2A-6A2FD0424A63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AE59101-541D-E994-BB58-283C65F1F793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5B9CEB83-9D3B-C5DC-ADCC-0893E71F7845} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C335C11-F3C4-1C7D-F736-792A9AAF1A3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C397BB2-36D2-F787-9AA2-DB56173763F4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C54543C-1009-5E72-EE79-BA9B6EA8A6BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5D29CB91-A959-E2C1-4346-FA68E60B26EB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E429FF7-375A-546F-9CC3-B944FE19A69E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E51824C-52E0-D124-BFC7-DEAEE6504984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E6B001B-4822-1AE8-8C64-EAE60D74D00C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E940647-A153-0D81-849D-912EFEE6B0FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5EAF6A5F-8E87-9CE8-A153-B30DE12D24CA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F3F166A-DCD0-6C37-3A3C-08C8A544DCE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F61F83B-5C3C-0AA1-16A9-BFBA5DB260FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FEDC98C-99C9-9B34-BD6C-E567DD3175C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FF514CF-F791-3F3E-6A4F-3C96C41EE869} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {60FDD163-1DE8-0A5C-EC12-F1D28A4605F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {61A23520-0CDE-88EC-4C30-94D8137D6984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {627786BB-6448-3092-7B9F-EC2C95F20347} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6279117F-EA7F-BEE3-52DD-22B0427914A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6292CB7C-CAEA-9541-226F-1C73897C3C39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63E988EA-B1A2-6EB4-88EE-55949C150872} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63F1A1BF-6292-25D0-A3BA-12D30D817406} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {64A8BB1E-71E7-22E4-A65D-D9C19ABBEC0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66059432-BCBA-0EE4-3589-73A184B410A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66100307-54EE-8324-718F-DA7041322625} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66A15FEE-5E94-86FB-0CE6-EC4939529CDA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67958F79-72DB-A2FA-6ED9-766E87626288} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67B80809-7CF1-F9C2-0414-F6035AB85372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {68260CB6-81D1-14A6-1B9A-59569F191BC2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {69C0535E-8F6B-1482-8F80-DF6B338BFBF8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6B2E69E2-80CF-0FCD-2529-005B76F6EB87} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BEF21ED-FE12-619A-B05D-D81A14259340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BF9C3C4-0A9A-7E95-B93A-7BDCB4DCE7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C2A592C-2CEB-91F6-ABFC-8A6CAA196309} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C3402C2-3A3A-A516-2790-602FF5091C3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C924832-BFE0-5FFA-789B-ABE3BCB3F18B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C95404A-E5AF-4D52-3E8A-81F9CF4E4876} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6CF569A6-DE3A-4E2F-3C47-72CBC1BE0CB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6D25C675-70D8-EC23-84B5-DA5169D62ABC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6DF792E2-E465-9370-BF80-0572AA228138} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6E0601E7-EB0E-50E7-CC2C-5FF9B504B11B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6F4170A2-656B-935E-F566-5AD4E1229091} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {709E0880-D6B9-228A-431D-1A116C97843C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {71787679-86CA-4589-F24E-0C0C21005DEE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {729C8736-0F18-3F7A-E5BB-A9B57E2CDBEC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {735C3654-3678-18DF-8F6E-CFF3B907DFE1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {739DA2EB-2290-8738-735E-18D4E07AB8FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {74D60CD1-AA3F-057F-D848-08A830D6AFEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75AB6EC1-D4B5-9152-4CA4-54ED9D6EC80E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75BB4F6B-5C13-57AB-D6BE-6255AE9F8D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {767AD4C9-12FD-04BE-4128-750B1C87131C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {77B30B41-EDB4-A506-04FB-DCDEE68202E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {788AF4FE-773C-FB04-4255-D74C880E5F4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {79057FF7-7928-2151-3174-30EEE120535F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7970E706-D02D-A73A-7C76-6016BB2C1460} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7A26499E-DD3F-7DE5-369D-A77FC5967AE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7AC2CF6E-147A-1A00-D9CD-0E148E63E7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B30C370-FA75-1822-2540-7558BEE71EA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B535868-EE7F-6295-94EF-17FD6F5241DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B75654E-B07C-1F9F-F473-0677EFC5B270} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E138803-B04F-E7FE-F90D-174F78CA6C63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E4E0ADA-4189-6454-35CE-5091BC0DCDBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E5AE60D-F853-2E2E-E13C-0B6C38249ABD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7F33EE95-71F6-CC46-9B9F-9B4D5BE2D80B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8144CC68-7280-41F5-F354-B70B6F6A6B06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {81A4261C-171F-77DC-FD21-B540588D285C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {82F80FC7-37E2-6952-8E22-0DE4656825C5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83C364AB-D985-F976-8699-75648550E500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {843E6799-12EC-F461-F600-5419559381EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8455ADD6-2004-47C2-9816-6F3B875B7CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8499E75E-1EBB-BCDC-0322-32C871231766} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {84B24A78-E175-AED1-512C-CFF226F9C0DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {86809D79-0894-8F32-C81E-0E280CABA704} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87B9B006-3765-8006-D7C5-4C71568F43DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {880F983D-363A-04D6-EC3B-7F1C8EF532CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89ADEF4E-3F32-427D-B343-75CD9B63CFF6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89E5B9B5-75EB-DD47-2CDA-AEE61977C3C4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8A4CF18B-B846-C0E7-A457-DF8C366EE6AB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8C364474-6BE5-AAAB-E18F-0C20AF481EF2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D291203-D787-6A2F-2D24-18C37669C147} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D48267B-92A9-5684-83DC-0E47E94F8B80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D878BE1-0905-01F2-0036-DC98A483AEBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8EAE86BD-6B04-05C6-17FA-AADFA985E2A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8F449EFF-464C-9088-BEE4-124C8FA50B4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9005B84A-4256-4B35-2E27-4F8D063C344C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {905BD5E4-261C-4EFD-5456-CD124D7B9D18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9070C2D6-B9E2-D48F-43DC-CF2B92C210CC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {908C94A7-18BA-B64A-8430-A47DE5203985} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90AC63E5-83ED-0E34-CFF6-F9FDFA801DE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90B6D35D-F18C-1E30-36BD-03BE13C66986} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90BA9555-264A-4FB1-7251-DD5A22605A95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9148178B-60E3-9CE8-CEA0-0A9408D3C44A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92093452-29D6-C992-7CF2-E45692D46C2B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92120654-CD35-8954-1537-350A71236991} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {93078697-8C96-B847-0713-DCE94CF6F8F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {934EDEF1-D1D2-F851-6C8B-7DF75F27CFDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9434255B-D282-E431-E0E7-8744033717AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9618C8D5-BD90-A94C-567A-B42B32CBCDCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {96316EB2-0E4E-6A7E-7A88-DD575904EDB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {97D8529E-8426-8A47-0FBD-F6E161E949B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9854654D-8F9B-F8C9-3987-B48E58C9568D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {987B8229-55C1-631B-7094-093741C88E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9AA3D1DC-D550-95AC-9011-339941DD6100} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B474FFA-1A37-FA5B-6B29-AC0914CE88DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B5712EF-16A3-B05E-9899-29F9A66E3C67} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9C4476F4-0E42-FB38-94FA-E07CE7375BAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D736A07-0685-258B-4345-87704D260FE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D982F9D-035B-FE7A-252A-1E960E1F3E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E16C5B7-19C2-1DEF-2762-C15F041A120A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E3BF98A-B939-99CA-A97F-30F1EB9E13DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9F71F4BF-46BC-53C7-6A69-232432BE1A6A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FA37D52-3768-0C3C-21F8-0E04D88140FB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FD4C953-713C-7CFE-21F4-AB81989D6A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0E42DCF-5616-B378-BA75-97FF635FC66C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0F0D78A-020A-AAD0-3225-155F0E711A52} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A2F74E18-58FA-8D05-B8CE-91DE2E079D51} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A3C5C0CE-5122-E73A-AB92-E8EE67589A00} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5143F0E-0B00-5516-FA5F-E961EDECF25B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A52C7D9D-ECE6-E7DB-4A98-9F196536545A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6702ADD-F9FC-F792-1265-9B33BE0904C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6757B5C-F81A-675D-3C8B-3EDB07AA550C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A68F3DFF-6D4F-704D-DF3C-C62590315208} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6A72853-4880-292D-E38B-ED53B83902B8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7463545-A0D8-73A1-95B5-1803A21D325B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7464E42-16BE-7881-BCD2-DA8BE0B47624} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A770CCE7-7208-DBB0-07E4-49DEFD3F792D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A8C8A388-61C0-F0D9-91D0-47615F2F6A9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A9286A6C-DA6E-C7A6-3C97-95677D9DA2FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A96D0137-789D-AEC6-7664-0878CC6982FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA143161-C8C8-8673-AE64-B6DF6072E16E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AAF6BD55-8AE9-15D5-7597-D5FECCFDF542} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ABC23547-BA3A-DB26-3992-2E060D9FCC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC0C5F01-CAF2-86A5-FE15-50D81D631A6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC66039A-44B4-0E4D-E13B-CB89AA76166A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC8CA00A-9E97-FED9-0C6D-0BAEB32381F9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC986773-F38B-CC09-735D-BEF0286C6671} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADEAA3B6-9276-09CD-04E3-6EF1F7854839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADF76170-CC18-3741-2816-BCD9B35094C9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AE591174-12ED-6C80-F97A-97B75A21E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AEC47B7A-3BD5-1DD5-83D5-3166C98819AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF2EB4D4-A0C1-3ADB-30D6-6AA430E5C447} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF3FF52D-6CB5-60E4-3DF7-76172788BE5E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AFC44E11-CDDA-A3BC-992A-9904F757F2AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B02C8A79-166D-EAED-C15F-3D1CC66CC436} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0368787-BE40-E5AC-3D33-11D0130B1D10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B03CA3DB-5D5F-C2FB-3C59-F485FF258770} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B065FAFE-CC22-F793-EB86-CDC8D11BFBB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B072E38F-1DD1-DF74-BFA1-F61BC0B279E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0EE1152-5AE8-5D76-5DB2-EC418F985334} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B252CE59-CC06-789A-A3F2-6A66BEC17121} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B48F3D02-50CD-5883-AAE8-0AF628511B10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4BF9C14-1EE5-510F-78CB-D256DA9572AA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4F9A677-88EE-C19A-29C7-4D0EFD6F3B81} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B563B512-9C45-A24D-989F-52B597D9791F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B5651200-6BB1-3F15-2353-EE47F0DA403A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B64CB541-B9B3-7208-2322-902C0C3B8DD6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B770CE58-9D47-3956-346F-9E4E08B3366B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B77AD325-1801-3C3B-230A-B513F19CE5C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7AE5988-3688-C06D-F636-5509DAD63F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7C5F0FA-A733-E146-85CE-933DC6846D60} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7F3F1B9-A5C3-79CC-74EF-DC1B14B48E7F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B819B7AC-EB4A-C91C-C894-75C05801D126} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B9D30E0B-5FED-E464-AAFF-7DD0E2C91EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BA711992-3427-3F3C-B9E3-28083C2F5F19} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAA30FC7-144C-D511-86B0-B4821F6A694B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAEDEEAF-7A98-43DD-8F99-F4B27E2CE744} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BB056793-8C64-41B8-90A0-3EF629FCDF98} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BCC63AE6-D49C-A710-E427-27B59630AB82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BD9F01E8-BBEC-4791-99A6-0B3141961A1C} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {BE087C5E-F229-C2E5-B625-13DB05D093F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BE1537CB-A8BD-F1BF-3802-F34B3F3D0119} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C06E9FE1-9B6D-33C0-1CBC-0410F8D2649A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C0FC6475-F8F5-D574-1959-31BD47C3CA21} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C1B07062-CFDF-BF39-1734-D276014CF52C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C211B80E-58BE-0087-621D-A487AE79FA25} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C25AEDCA-B031-C73B-0FD1-AC9B52E73BD4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C2B58764-C5C7-1BD4-E562-74CAC3710D50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C4779094-FC70-CB85-B11A-252CD133E619} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47B8259-79FB-07FA-B883-1550DABD8263} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47DCE95-4EB7-6D50-3A1A-3FC3A4633F4B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C517872A-6D77-8E92-F227-B5714851DA13} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5181690-38C8-DDED-C0A9-7E7D8268395A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5B61BDC-0B56-F5CE-80B3-EA952A978484} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C6853EA9-44F9-8036-394C-7C3A396F3D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7147AB0-8C91-1F76-0B31-9EFA0CF2310C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7585E5B-0F99-BA93-522E-508509F8DD58} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7CE8C37-C2A4-FBF1-D4D3-3AFEABB7F1EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C8EE100B-191A-611C-5766-34F50DE08954} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C92DA44F-9FD6-9036-5C2C-BBF7930B7BA8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CAAE655F-2DCF-C22E-E0F1-2CD01C369A66} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC07B84B-289E-53AB-2F99-3B9FA6BF985F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC38D1EE-B58B-D78E-9E8E-5F1BF05ABA95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDC5C2A8-72D1-B9EF-ADE2-68C1E67C461C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDD0D83D-50AC-5BD8-C45A-EA169A5DD659} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE4EFCA5-BE39-72B1-86A3-43F1C9A037D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE5EB9DA-D7DE-319F-205C-7DD1BF0686EF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE8B07CF-9A43-6140-608C-092AA763D1BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE9596F4-6291-9D52-7126-1963BA99D795} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D02BF681-DD31-FE09-4765-7D08D4817616} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D038EF02-2FD0-D6EA-1B80-955AC338F551} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D042E712-DF9B-F2F5-0CDB-963EF3EA010B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D06461BA-7139-C7D8-21C4-CDA52D19B793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1C96C4F-2ED6-38A6-D851-7941DBEFAD9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1CD1D3E-77D8-5E66-C7CC-DEDD603B06F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1EB0EFD-8568-F7DC-B6ED-07BABD6B38F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D27B9CDF-A47B-B74E-EE39-1F9A9A97FEB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D3175C23-4C71-3BCB-FB33-5631721147A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D523A6E0-5959-8546-CAD1-B035B3F18C10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D54564AA-A47E-7E89-8A0E-D1BEF3DD630E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6BC91DE-64FE-77FB-C69C-535E38F6B014} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6CA544F-A4AC-91F4-115C-804625BCE963} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D741F288-69CD-DC65-04EF-24D24A69D9CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D78A2FEB-561A-C5BA-83C3-DB7E4F6BEFF5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA3BFEDE-5DCB-6D48-F52D-F5F30B78210B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA63AADC-263D-5DCD-D789-D029C94F9577} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA692D53-0117-E647-4FC9-E8D29D3E7D5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB0BA8C7-0589-699C-5E67-EF1C96EC0E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB18D626-27BB-9CC6-9A93-CF0127F28A43} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DC710D77-5A09-2FBF-A797-DCAE7E649FA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DE0BAD64-90AC-210E-E63A-88EAC8F9B7E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEE411AF-F9F1-E7FE-55F3-70B795722B29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEF96F22-09FE-A03B-064A-02E148E88A17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF681A51-5F05-1F39-036E-D1C704F8F568} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF77D786-7899-DE17-AC07-FBA8FA5E3372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF7B7875-C09B-F4D7-AB82-60338FA99CDD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF977C15-7136-FABF-B874-2C9033BCBABA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E060B0E0-C168-01F3-BC7E-3F0122D53D1E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0AC72B4-8BA8-C6A8-6319-254FCC5D9916} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0E5A173-0CF3-BCA9-8543-4B6252CD9DA6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E118F9B6-686E-47CF-3507-F787ADEDD0FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E16EFC89-2317-803B-BB3F-9B92BF5F1711} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E1732A5F-EB56-3C72-B2B2-173489E5DCB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E173506F-FD58-FB59-2C0D-13AE8BC62290} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E29CD8F5-8770-88FC-7869-830FD4AAE7E4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E3682377-E122-30F2-15E6-3516CBD8F3F5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E4262869-2AB8-624F-5365-2339596EBAA0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5A0EFED-3062-8A6A-0BA8-B76566990BAF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5F499C9-52D4-E935-124C-655897AC38DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6543B49-6B99-B8A7-BC93-CFC5A94E0928} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E65449FD-E89B-B9ED-194D-604D18D11AC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6CC0B82-A5E1-6AA6-DF5E-EBC3C207ED6F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E738B04A-1963-CC45-FEB7-57FDF80D6F8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E75E8B2B-38F5-CA1C-2066-2D236A2C8500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8983D00-0142-A0FE-63A0-D9E1F3C04A6B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8A24F81-F9FE-B428-CFF6-913E5B4C1A5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E908A374-1683-3463-4B58-B04FA802CF30} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E92FF766-A09C-8819-5A08-6CF8485CDCDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E9342878-FCEA-230B-E4D2-5712935070EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EA708A76-AA37-90B9-0FCB-1DFCF447ADBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAA21319-8AF3-391F-D65B-F8DC9A1BE340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAC149FF-02FD-1262-BD19-76518252A5AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAF521EB-5513-475B-B2B3-4D4B1195A1B0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB619721-7FA1-13F4-FCC7-F7910CF00AC8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB831990-F50B-96D1-3A6D-EDA7622633CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB88038F-9FCA-144C-1828-0E3D30A95BAB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC236CC0-5AF7-7707-E395-50D819B1C42A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC359119-1A6C-52A9-D03C-E373C5AAC363} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC3AD07F-3DBE-C7B3-AD29-010A94FC8B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB01F6E-9066-86A1-6292-AB9DCF3AB6EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB378BA-2AB8-3380-1522-B4A69CBB3F3F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDD539C0-F8EB-2A8D-78A5-44A66D05F475} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EE04E2CE-AE7D-4540-A3C8-B3211BFFCC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EF00589F-4853-36A5-3704-A19633EDC95B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBBEF1A-21B6-994C-632E-201DE3EF2428} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBC97F2-4308-C0B5-9CAA-B092559036A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFC5B77D-89C3-A962-9A96-1C6818B08696} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F21EB78A-CDA7-AF45-EE68-CDC94D788B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F24E2E43-2089-DA63-9E6A-44B03140D792} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F27E4347-4EF1-EFDB-366F-410FB1EAD197} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F452FA15-98C9-BD51-AC62-418E0C391EC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F48F55B8-263E-C4EB-EAE3-12C8CEDE0C2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F4CB7C39-0C3C-C715-7E2F-0A007AC6D839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F61ADFCC-EC0B-5F28-BF9C-C68326229FE2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F6F9B3DC-DB00-CD9A-BD51-438F4C199E45} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F72B1F16-5DA1-0CE7-8A46-761D0FBCADC7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F7405B81-92E2-BA64-EE73-933738D57403} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F77B658D-3AD0-37B1-5B93-FAFF6F9DCE99} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F789779E-BE13-C07C-286A-36E241C41BCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8DD58A3-392C-9160-C63A-DEFE0C0B32CB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8E7FE88-E351-C487-7BAB-3137CB7B9E16} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F97AC71F-C713-8B99-AAF3-4091BCE80337} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F9C3EB86-5E8A-7F1F-02CA-34B57433C586} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FCC802CB-41F0-C6B1-5A49-B5299A5A9413} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FDD4FBB4-1A6E-F986-21EA-95A477FBA69C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FE085492-8FA7-A758-02DC-5ACA50A28BEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEDD0E2B-B30C-283D-DC98-B87875C2E677} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF3B84BF-172F-490A-EADC-AFDD0366F962} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF9C2285-7435-9341-80FE-A833F235D80D} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Protection Bar - {fe2d25c1-c1db-4b5e-9390-af1cb5302f32} - C:\Program\Media-Codec\iesplugin.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Tiscali fts.exe] "C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [News Service] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\ispnews.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VirusBurst] C:\Program\VirusBurst\VirusBurst.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [CaISSDT] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eTrustPPAP] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\PPActiveDetection.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Pest Cleaning] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\core\ppclean.exe" "clean" "cws" "2"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: bw+0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: gorgonian - {e944d14a-03aa-43e3-9d0e-4f50c4d1b005} - C:\WINDOWS\system32\eowygj.dll

O23 - Service: F-Secure 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe[/log]

 

[log]SmitFraudFix v2.111

 

Scan done at 14:31:30,10, 2006-10-20

Run from C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

C:\WINDOWS\d3??.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\eowygj.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Connect PC

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data

 

C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\VirusBurst 6.1.lnk FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\CONNEC~1\START-~1\VirusBurst 6.1.lnk FOUND !

C:\DOCUME~1\CONNEC~1\START-~1\Program\VirusBurst FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\CONNEC~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{e944d14a-03aa-43e3-9d0e-4f50c4d1b005}"="gorgonian"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e944d14a-03aa-43e3-9d0e-4f50c4d1b005}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\eowygj.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{e944d14a-03aa-43e3-9d0e-4f50c4d1b005}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\eowygj.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skriv ut detta eller spara som en fil i Anteckningar.

Läs igenom och fråga om det är något du inte förstår.

 

Ladda ner roguescanfix_setup.exe till Skrivbordet:

http://www.bleepingcomputer.com/files/roguescanfix.php

Stäng av alla program.

Dubbelklicka på filen där den ligger på Skrivbordet.

Välj språk och tryck OK.

Tryck Next.

Välj I accept the agreement och tryck Next

Tryck Next igen

Tryck Install

Installationen utförs.

Se till att Launch RogueScanFix är förbockad och tryck Finish.

 

RogueScanFix startar.

Tryck på mellanslagstangenten på Credits-fönstret.

En meny kommer upp. Tryck på tangenten 1 och sedan på Enter.

Tryck på mellanslagstangenten när nästa fönster kommer fram och borttagningen påbörjas.

 

Programmet använder sig av internet så om brandväggen frågar så tillåt download.exe eller run.bat att går ut på internet.

 

Det är normalt att skrivbordet försvinner medan programmet arbetar.

Tryck på Uninstall-knappen när den kommer upp.

När programmet är klart tryck på OK-knappen för att avsluta.

Därefter så kommer det upp en liten prompt Completed script execution, tryck på OK-knappen. Därefter så kommer ett annat program att startas, Brute Forse Uninstaller. Avsluta detta genom att trycka på Exit-knappen.

Om Anteckningar kommer upp med en fil task.txt så stäng det.

 

Om det är fler filer som behövde tas bort så kommer programmet att säga att datorn behöver startas om (reboot). Tryck på Yes-knappen för att tillåta det. När du är inloggad igen så kan Anteckningar komma upp med filen task.txt stäng den i så fall.

 

Ladda smitRem härifrån till Skrivbordet:

http://www.bleepingcomputer.com/files/smitRem.php

Dubbelklicka på filen smitRem.exe, Ett fönster kommer upp, tryck på Start-knappen för att packa upp den nedladdade filen. Tryck på OK när det är klart. Du har nu fått en ny mapp smitRem på Skrivbordet.

 

Starta om datorn i Felsäkert läge genom att trycka på F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn som kommer upp.

 

Öppna smitRem-mappen genom att dubbelklicka på den.

Dubbelklicka på filen RunThis.bat som syns nu för att starta verktyget.

Ett antal fönster kommer att visas, läs och tryck sedan på valfri tangent.

Borttagningen påbörjas.

Tryck på Uninstall när avinstallationsprogrammet påbörjas och låt sedan avinstallationsprogrammet gå klart, det kan ta ett tag.

När det är klart så stängs det automatiskt och smitRem vill be dig fortsätta (continue), tryck på valfri tangent.

När inga fler avinstallationer kan hittas, fortsätter verktyget.

Ditt Skrivbord kommer att försvinna och en text skrollas över skärmen.

När smitRem är klar så startar den diskrensningsprogrammet (Disk Cleanup), detta kommer att ta bort en massa tillfälliga filer och tömma Papperskorgen för att ta bort eventuella rester, detta kan ta lång tid. Programmet avslutas av sig själv och du är tillbaks till Skrivbordet.

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

Skanna datorn här: http://www.pandasoftware.com/products/activescan.htm

Tryck på Scan your PC

Check Now

Mata in Sweden med mera

Tryck på Scan Now

Tillåt programmet att installera en ActiveX-komponent om du får den frågan. ActiveX-komponenten kommer att laddas ner på datorn.

Därefter klicka på Local Disks för att starta skanningen.

Spara loggen när skanningen är klar.

 

Starta om datorn.

Skapa en ny HijackThis-logg som du klistrar in här tillsammans med filen C:smitfiles.txt och loggen från Panda-skanningen.

 

Eftersom det för tillfället är fel på Eforum och det inte går att trycka på +tecknen för att se loggarna så blir jag glad om du inte använder LOG-knappen för tillfället.

 

Link to comment
Share on other sites

... och här är loggen från Panda

Jag har inget Critical System Error kvar men en massa skräp kvar.

 

-----------------------------------------

Incident Status Location

 

Potentially unwanted tool:Application/Winantivirus2006 Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\errorsafefreeinstall_se[1].exe

Potentially unwanted tool:Application/Winantivirus2006 Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\winantiviruspro2006freeinstall_se[1].exe

Spyware:Cookie/YieldManager Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ad.yieldmanager[1].txt

Spyware:Cookie/adultfriendfinder Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@adultfriendfinder[2].txt

Spyware:Cookie/Ccbill Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ccbill[1].txt

Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@drivecleaner[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@errorsafe[2].txt

Spyware:Cookie/Malwarewipe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@malwarewipe[2].txt

Spyware:Cookie/Research-int Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@research-int[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@se.errorsafe[1].txt

Spyware:Cookie/Reliablestats Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@stats1.reliablestats[1].txt

Spyware:Cookie/Toplist Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@toplist[1].txt

Spyware:Cookie/Winantivirus Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@winantivirus[2].txt

Spyware:Cookie/WinFixer Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@winfixer[2].txt

Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.drivecleaner[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.errorsafe[1].txt

Spyware:Cookie/Freehqvideos Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.freehqvideos[1].txt

Spyware:Cookie/myaffiliateprogram Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.myaffiliateprogram[2].txt

Spyware:Cookie/VirusBurst Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.virusburst[1].txt

Spyware:Cookie/Winantivirus Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.winantivirus[1].txt

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix\Process.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix.zip[smitfraudFix/Process.exe]

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\smitRem\Process.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\smitRem.exe[smitRem/Process.exe]

Possible Virus. Not disinfected C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\program\fsdfwd.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Program\Roguescanfix\Process.exe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\amwxn.log:dvwklr

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\amwxn.log:fydmwy

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\bootstat.dat:iojyvu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\bvgys.dat:paspog

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\cmsetacl.log:gacwqh

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\cmsetacl.log:ofceah

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\csneu.txt:xsoucj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\dbwqq.log:ekwgbx

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ekvow.txt:zqurko

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ermbh.dat:rmvqme

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Fisketur.bmp:vzbqsa

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Fjädrar.bmp:qatkbo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:rnwsut

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:szkcyj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB834707.log:ehknuk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB873339.log:uwfdtu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB887472.log:cafqwg

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB888302.log:tdaevq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB890923.log:nlmofu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB893803.log:denaxz

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB893803.log:ekqmfb

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896422.log:ittvsk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896424.log:djmqoe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896424.log:kvfyql

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896727.log:cafqwg

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB901017.log:dhcxrw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB903235.log:anopam

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB904706.log:cppxjz

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB904706.log:rmtnvf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\mfcat32.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\msgsocm.log:eiknyj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\netfxocm.log:vmwthb

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log:ivmxj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\oydhg.txt:mkgeei

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\qieqw.dat:brvgob

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\qieqw.dat:cwcjbi

Adware:adware/searchaid Not disinfected C:\WINDOWS\sdkjh32.exe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\setupapi.log:unwyzp

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Solfjädrar.bmp:wrzyir

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\apikq.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\appah.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\mfcai32.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\uslgj.txt:zjrvfd

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\vlbcw.log:imsmzu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wahhn.log:mmaber

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wmsetup.log:gytyjq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wmsetup10.log:ibvhcf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\xhsvt.dat:moajqh

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ajrchq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:csfgbv

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cusuaa

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cwgepk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:exrhha

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:fzzjzd

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gipale

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gjerpo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:grdeby

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:guxeos

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:izkway

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:jabhwl

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:juwfec

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:lwdfiw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:njejad

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:obnkqv

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:swynot

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufewoe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufiauf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:umtviw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:uoqkjc

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:vembmo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:xrmiiz

 

Link to comment
Share on other sites

... och SmitRem

 

-----------------------------

 

Incident Status Location

 

Potentially unwanted tool:Application/Winantivirus2006 Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\errorsafefreeinstall_se[1].exe

Potentially unwanted tool:Application/Winantivirus2006 Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\winantiviruspro2006freeinstall_se[1].exe

Spyware:Cookie/YieldManager Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ad.yieldmanager[1].txt

Spyware:Cookie/adultfriendfinder Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@adultfriendfinder[2].txt

Spyware:Cookie/Ccbill Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ccbill[1].txt

Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@drivecleaner[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@errorsafe[2].txt

Spyware:Cookie/Malwarewipe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@malwarewipe[2].txt

Spyware:Cookie/Research-int Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@research-int[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@se.errorsafe[1].txt

Spyware:Cookie/Reliablestats Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@stats1.reliablestats[1].txt

Spyware:Cookie/Toplist Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@toplist[1].txt

Spyware:Cookie/Winantivirus Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@winantivirus[2].txt

Spyware:Cookie/WinFixer Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@winfixer[2].txt

Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.drivecleaner[1].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.errorsafe[1].txt

Spyware:Cookie/Freehqvideos Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.freehqvideos[1].txt

Spyware:Cookie/myaffiliateprogram Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.myaffiliateprogram[2].txt

Spyware:Cookie/VirusBurst Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.virusburst[1].txt

Spyware:Cookie/Winantivirus Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.winantivirus[1].txt

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix\Process.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix.zip[smitfraudFix/Process.exe]

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\smitRem\Process.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\smitRem.exe[smitRem/Process.exe]

Possible Virus. Not disinfected C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\program\fsdfwd.exe

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Program\Roguescanfix\Process.exe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\amwxn.log:dvwklr

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\amwxn.log:fydmwy

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\bootstat.dat:iojyvu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\bvgys.dat:paspog

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\cmsetacl.log:gacwqh

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\cmsetacl.log:ofceah

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\csneu.txt:xsoucj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\dbwqq.log:ekwgbx

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ekvow.txt:zqurko

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ermbh.dat:rmvqme

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Fisketur.bmp:vzbqsa

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Fjädrar.bmp:qatkbo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:rnwsut

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:szkcyj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB834707.log:ehknuk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB873339.log:uwfdtu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB887472.log:cafqwg

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB888302.log:tdaevq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB890923.log:nlmofu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB893803.log:denaxz

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB893803.log:ekqmfb

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896422.log:ittvsk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896424.log:djmqoe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896424.log:kvfyql

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB896727.log:cafqwg

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB901017.log:dhcxrw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB903235.log:anopam

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB904706.log:cppxjz

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\KB904706.log:rmtnvf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\mfcat32.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\msgsocm.log:eiknyj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\netfxocm.log:vmwthb

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log:ivmxj

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\oydhg.txt:mkgeei

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\qieqw.dat:brvgob

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\qieqw.dat:cwcjbi

Adware:adware/searchaid Not disinfected C:\WINDOWS\sdkjh32.exe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\setupapi.log:unwyzp

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Solfjädrar.bmp:wrzyir

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\apikq.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\appah.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\system32\mfcai32.dll.bak

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\uslgj.txt:zjrvfd

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\vlbcw.log:imsmzu

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wahhn.log:mmaber

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wmsetup.log:gytyjq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\wmsetup10.log:ibvhcf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\xhsvt.dat:moajqh

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ajrchq

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:csfgbv

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cusuaa

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cwgepk

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:exrhha

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:fzzjzd

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gipale

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gjerpo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:grdeby

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:guxeos

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:izkway

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:jabhwl

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:juwfec

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:lwdfiw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:njejad

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:obnkqv

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:swynot

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufewoe

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufiauf

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:umtviw

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:uoqkjc

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:vembmo

Adware:Adware/SearchAid Not disinfected C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:xrmiiz

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm, det blev två Panda-loggar och ingen från SmitRem.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {005714CD-0630-8CC6-E2CB-ADCEC38BF51A} - (no file)

 

och alla andra rader som börjar med O2 och slutar med (no file)

 

O4 - HKLM\..\Run: [VirusBurst] C:\Program\VirusBurst\VirusBurst.exe /h

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna:

C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\errorsafefreeinstall_se[1].exe

C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data\winantiviruspro2006freeinstall_se[1].exe

 

Ta bort mappen:

C:\Program\VirusBurst

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Den här eller?

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:37:30, on 2006-10-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lunarstorm.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program\DeluxeCommunications\DxcBho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RegKillElbyCheck] "C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill

O4 - HKLM\..\Run: [RegKillTray] "C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [semanticInsight] C:\Program\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.downloadcontrol.com/files/installers/cab/SystemDoctor2006FreeInstall.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\gp6ol3j31.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\RXJpa2E\command.exe (file missing)

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program\Network Monitor\netmon.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, det var lite pyssel med att få med loggarna. ;o)

 

Här är den senaste HiJack loggen efter dina senaste tips:

 

HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:41:32, on 2006-10-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {005714CD-0630-8CC6-E2CB-ADCEC38BF51A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {005BABB0-E95B-9CB5-BA39-5FD11B1F199C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01822570-43E7-3BB4-310B-C31D3DD82409} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01FDBA75-BCB9-66D2-5737-DE37E3927CE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02F9475B-0A72-319B-A436-13ADA3DC5EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {041AC22B-52A7-3508-2D9E-69DB4FB03651} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0435B265-2FA6-A319-F52C-9B10427ADF8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {04374E10-67DF-4CE7-3AC4-3D2A955C50E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {05563232-5F02-763A-E92E-D32E0B4BF53F} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {08BCB911-27A7-446C-4557-9FF6E0AB08B2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {092DB4EF-A153-233B-B473-7DD7913C97E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {09D5204A-874B-9DCA-CD74-A138A4451225} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0A8F9DA2-68AE-94CC-C521-8B5DF5E048DD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0C09C91F-D6A0-CAF8-74FC-941EE3124F50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0CEEC41A-54F9-F1D2-230D-B4B044ECC202} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0DFE18F1-8279-20AE-4CC5-10CB30FF50DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E37D9E0-99E3-DA14-3197-60132338963E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E4410E4-DBFC-BF74-0B0F-49FF5146F909} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E70AA43-C12E-E203-F463-20C10DCB80B4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F041BA2-C733-D17D-7C37-ADB061F90847} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F347D11-0959-D9B4-DD60-E588A4AA5E39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FD1A511-5BCB-B1D2-738F-0DA3BE5C1FE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FEBE403-1827-D347-E651-6B006F3BABCF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8D353-F31C-0E63-FF78-664C927DC714} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8F7B7-52D6-07DE-EFE9-4AD4BE394E2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10906011-F56B-D0FC-A5B8-30DA3C759364} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10AA115E-9874-17AF-147C-C424D9FA21F0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10D8B84C-0BB5-849E-D483-C0E06544CC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {11B80E45-BEC0-8756-1DFA-87AE79FA25EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {12564B4A-41D2-B01D-CDF5-CBD849C16E3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1302E13C-B2E6-4C8C-5FF5-4CF6F791F3F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {13AF0EE4-0B64-210F-3BB1-3201232F8271} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {146169FD-5A25-DF9C-CAF3-92CC3D405620} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {14B58BCE-A203-1204-52EF-B7C2D5742C3A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {15FA2653-0CF0-6D3F-91D1-ABFA3712FEE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1611C67C-0375-B0BA-1389-98A68565F1BE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1675AA03-A4B6-B52E-621F-A324E2D9D861} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {16A81DEB-538D-83DB-0432-869B70CF2787} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {17409720-5ED0-FD1E-30CC-A5B875F49EE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {182318D0-C69A-F785-8040-72D18DFA96ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {18C2B1ED-7635-92A8-5DB5-E71520573650} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19619DBD-B4B4-FDF7-102F-F84B25374D57} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19D9B83E-6A67-ADBA-A6E2-544BECE927B7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A172F01-0A73-DF98-941A-353C29824D17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A264AC9-2381-8AF5-4412-1FA65E5E70C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A2FD32F-51A8-73BC-11BF-5D063DE9D880} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1B07E071-1A11-FC7D-FF80-D4606785FD59} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1BECD987-5B4A-8847-932B-5F2AB792FEAC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C3CA150-10F8-FB34-3958-5207D6CEB86F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C5FE92B-D6A5-2B56-D796-580344D5766A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0338D3-94EB-474E-3BC7-CFEC18F8535A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0E04D5-6A8C-E6CF-283E-D25418CADEF9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D625988-E8BB-2679-4764-1226C8D3423F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1DA483BA-8EA1-5A15-C72F-E0A40128C91E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E4FBBF9-2FF4-BEAC-A3DB-09D6F53D29E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E932401-0C0D-07C1-B371-2D31B1011423} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EB56009-AF4A-F988-33DF-14DB193479ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EDDA893-407F-4AA4-792C-9D75EC6A544B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EF00AC0-5C1E-52E4-8174-59FA834AC591} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20043697-EF16-80E8-D345-5DC1961EAEAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2005B9B5-C183-DBA7-D764-F4CD01F0DAA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20F8EA96-B6C6-DBD4-7E43-92E44B120FB2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F30B0F-16FA-61F4-5AEB-935E5BA41A18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F34AD5-BCB5-418D-B555-4D50A03A456C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {23209F72-DA97-2C86-963E-2B57CC229A71} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {233AEA30-0862-61E9-C897-4D9FEE9A0093} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2404EFC9-478B-558B-A3F4-CA1604130A5C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2432A50E-315E-0B22-D9F2-B8699E3BE07E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {25877FBF-1323-1925-B74C-5B9440716CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26035A02-7899-DB05-D475-AE4FA3F22563} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26295C5E-1D2B-957E-13D5-E067A9719F29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2755BC00-486A-F461-9A67-46C97AEAEE96} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2760207D-F6BA-6516-0C1A-8C995844B1D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2793398C-63BA-9933-FF75-7C0CDD7AC593} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {27A8CAC2-029A-02AD-86D0-9B28F264AB06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2850CFC5-2BAD-884B-1956-B7BC0BF9D853} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {295A966C-DF72-E2D5-C7E3-8B056A955CF0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8ECCE4-89B6-B77F-FFCD-1F38BF90C079} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8FA73A-58D0-DCC5-CA50-28BEB8B1EA0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2C144E07-0F4D-6EC7-B4B1-B4C6479560E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CB6EDD0-6289-F986-B3C0-9F986B1F68EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CF54346-D9E5-A4F4-4029-6EEA26538B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2D789F2A-ED05-543E-CA3D-14575D05BB31} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E5F315B-2BF7-8710-CBFD-C73C5966F9DE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E651794-347D-9882-B60F-CF52A9AA5182} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F26ED98-E0CF-DFD3-E2D9-3C9A927E8A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F698176-3020-6710-0AB8-CB9B1DEB7AEF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FB11667-EC36-0C3C-850D-F6B29B3FEDF7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FE0B25A-8F17-CAC5-5FF1-2D8DFCAD0FDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3122ABBE-6828-8CEE-E5A1-60205805E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {32595590-FC8D-0911-6A43-ECE66FB11BBF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {344D49B2-B2A8-BBF7-C39B-DEAAEB9FBA4E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {34B60CAB-5B85-EB60-AC45-01C5CE5BB7B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {352FC699-432E-8EA0-2D7B-257056558422} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {366B2B49-46A5-CC46-2F98-6DD344CC10DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37347DA2-7A98-85E5-0716-3AC41960E5E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37715160-D292-C8D2-C44E-850B64D43B7A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {377FEB56-8C41-2539-026D-47F1BD3C2087} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38A1BE2F-7441-66D6-1CBD-FD910CFC5873} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38C7E16E-F3BB-831A-1230-372B1E0B4CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38D11C41-3259-6F52-D99F-C5F1AF30CF0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38FCDEB5-579C-ECE9-56B3-4D255E652EF4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {395BCDF4-652A-7058-FD1B-061D1F21BA9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {39686C57-172A-7525-AC68-626DEC2EDB40} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3A2FB291-EE29-9B25-92B7-C2EF27B58D34} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3BED5062-FCF4-2057-681B-9B1ECE66C657} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C0A8EE5-B656-B26C-3E8C-52FBC8832036} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C169779-22CF-8A81-F177-94D7AD1DC71D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C733A18-BA69-B034-3516-D68F69A95735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DD7AE9F-F8EB-AF16-2B02-2A988BE51A9C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F279D4C-3F1D-88B9-97AA-309FE0DA4005} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F83AEC3-983B-9E28-2594-47C2D6EF242D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {418EFE85-7F1C-DB2D-59BA-DBD527624CF3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41B9B31B-9E66-60DB-D699-458C5D6B05C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41C681D5-C708-9E50-FBCC-937429365153} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {42322883-FD7C-1B6B-788E-6B35F4A74278} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4278452E-D132-1F34-AEAD-E8CA3AE5AC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {43DB041A-707F-D568-FF53-1CC67ADD3B82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4410D8C5-0277-7086-4641-DD5178D4D6ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {442CDA43-CA0D-6E47-3178-B83BA52399E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {44D83962-1E60-044C-50E1-DCC0B1C6B08C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {45933AF5-2854-44A7-0F1E-B3DD50ACFD0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {46F6B9DE-ADD7-1BA7-6004-DD50BAA263AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {477DFB00-458F-F4CC-172C-32E10CB80CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4802E183-DEF3-6A72-E278-B25371232062} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49B04408-07F3-994E-3645-61004E2FBCBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49E3B74E-F05D-BC3E-9CB7-A196605EC6A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4A8C9786-D77A-4624-0ADF-C59062041C88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4B2B7AB1-27B5-D55B-0C12-16D5280C1A80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4C94EE29-86CB-80FB-9E07-3C8ECF485735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CB9FE89-C678-F47B-2F95-B7988A0FC10D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CD058D5-624E-7C08-7E2E-A241EC81C5AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CDA0B6E-9875-A175-8039-A5130A734291} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E13D08B-8C7F-2D80-572A-D6E907D83EB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4EAAF6E2-F1CB-E7F1-EBAA-50DD78D3DCEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F52D3DE-55EA-733C-B57C-155FE91D3455} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F75BA94-15E5-615F-9CC5-F86067AF5F1D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4FED83EA-B513-282E-E69D-C5D6CD00872E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50869ABA-33E9-4196-7AEE-75E885433BAA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5088C44A-658D-F170-739A-787878D30AA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50B48177-18A1-B9B0-E399-90C5E06199DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5122A832-BB3F-0AD0-9792-C3AF458C69C3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {516B05B7-D345-D25A-1547-83C52F819898} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5201EB82-B2A7-ABAA-7873-CEB8249B292F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {52EE5932-7B3F-A426-717A-E8B9A8D79E2E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5365E277-F1B0-AE0D-5911-5137176007E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {543E5DEC-9A89-6C8C-67AC-D0B02ABB10D6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {547AD346-410C-3E62-4513-8C74102C30E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {559369D6-2942-B088-4326-905EC3A4763E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {561732CB-3698-DCDD-46BE-FCC6484A9631} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {56474FA3-EE2A-DC66-C8A6-35AC8A3C5C6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {579C9366-3B77-3148-9401-BD4A5AAEAFE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58010C91-C81C-F80C-E66C-A0CE9102B17D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58830E34-9CF1-3592-F8DE-BB002A896ED1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {588E9107-C2D3-E0FF-D067-E37707B28CEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58C930DD-0E65-6E88-DA8F-092D8181DF37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {59029D6A-8D10-E933-6516-C7F103C893F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {596F8480-AF4D-1795-88F6-07ABB014B3CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A0DEFF6-060E-5E97-407F-E2E5E95EC803} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A4824E0-5A23-EC06-7AE6-26005682148F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AC1207D-C0DC-989C-3C2A-6A2FD0424A63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AE59101-541D-E994-BB58-283C65F1F793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5B9CEB83-9D3B-C5DC-ADCC-0893E71F7845} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C335C11-F3C4-1C7D-F736-792A9AAF1A3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C397BB2-36D2-F787-9AA2-DB56173763F4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C54543C-1009-5E72-EE79-BA9B6EA8A6BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5D29CB91-A959-E2C1-4346-FA68E60B26EB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E429FF7-375A-546F-9CC3-B944FE19A69E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E51824C-52E0-D124-BFC7-DEAEE6504984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E6B001B-4822-1AE8-8C64-EAE60D74D00C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E940647-A153-0D81-849D-912EFEE6B0FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5EAF6A5F-8E87-9CE8-A153-B30DE12D24CA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F3F166A-DCD0-6C37-3A3C-08C8A544DCE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F61F83B-5C3C-0AA1-16A9-BFBA5DB260FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FEDC98C-99C9-9B34-BD6C-E567DD3175C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FF514CF-F791-3F3E-6A4F-3C96C41EE869} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {60FDD163-1DE8-0A5C-EC12-F1D28A4605F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {61A23520-0CDE-88EC-4C30-94D8137D6984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {627786BB-6448-3092-7B9F-EC2C95F20347} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6279117F-EA7F-BEE3-52DD-22B0427914A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6292CB7C-CAEA-9541-226F-1C73897C3C39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63E988EA-B1A2-6EB4-88EE-55949C150872} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63F1A1BF-6292-25D0-A3BA-12D30D817406} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {64A8BB1E-71E7-22E4-A65D-D9C19ABBEC0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66059432-BCBA-0EE4-3589-73A184B410A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66100307-54EE-8324-718F-DA7041322625} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66A15FEE-5E94-86FB-0CE6-EC4939529CDA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67958F79-72DB-A2FA-6ED9-766E87626288} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67B80809-7CF1-F9C2-0414-F6035AB85372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {68260CB6-81D1-14A6-1B9A-59569F191BC2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {69C0535E-8F6B-1482-8F80-DF6B338BFBF8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6B2E69E2-80CF-0FCD-2529-005B76F6EB87} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BEF21ED-FE12-619A-B05D-D81A14259340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BF9C3C4-0A9A-7E95-B93A-7BDCB4DCE7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C2A592C-2CEB-91F6-ABFC-8A6CAA196309} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C3402C2-3A3A-A516-2790-602FF5091C3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C924832-BFE0-5FFA-789B-ABE3BCB3F18B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C95404A-E5AF-4D52-3E8A-81F9CF4E4876} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6CF569A6-DE3A-4E2F-3C47-72CBC1BE0CB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6D25C675-70D8-EC23-84B5-DA5169D62ABC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6DF792E2-E465-9370-BF80-0572AA228138} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6E0601E7-EB0E-50E7-CC2C-5FF9B504B11B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6F4170A2-656B-935E-F566-5AD4E1229091} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {709E0880-D6B9-228A-431D-1A116C97843C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {71787679-86CA-4589-F24E-0C0C21005DEE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {729C8736-0F18-3F7A-E5BB-A9B57E2CDBEC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {735C3654-3678-18DF-8F6E-CFF3B907DFE1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {739DA2EB-2290-8738-735E-18D4E07AB8FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {74D60CD1-AA3F-057F-D848-08A830D6AFEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75AB6EC1-D4B5-9152-4CA4-54ED9D6EC80E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75BB4F6B-5C13-57AB-D6BE-6255AE9F8D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {767AD4C9-12FD-04BE-4128-750B1C87131C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {77B30B41-EDB4-A506-04FB-DCDEE68202E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {788AF4FE-773C-FB04-4255-D74C880E5F4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {79057FF7-7928-2151-3174-30EEE120535F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7970E706-D02D-A73A-7C76-6016BB2C1460} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7A26499E-DD3F-7DE5-369D-A77FC5967AE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7AC2CF6E-147A-1A00-D9CD-0E148E63E7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B30C370-FA75-1822-2540-7558BEE71EA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B535868-EE7F-6295-94EF-17FD6F5241DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B75654E-B07C-1F9F-F473-0677EFC5B270} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E138803-B04F-E7FE-F90D-174F78CA6C63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E4E0ADA-4189-6454-35CE-5091BC0DCDBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E5AE60D-F853-2E2E-E13C-0B6C38249ABD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7F33EE95-71F6-CC46-9B9F-9B4D5BE2D80B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8144CC68-7280-41F5-F354-B70B6F6A6B06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {81A4261C-171F-77DC-FD21-B540588D285C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {82F80FC7-37E2-6952-8E22-0DE4656825C5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83C364AB-D985-F976-8699-75648550E500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {843E6799-12EC-F461-F600-5419559381EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8455ADD6-2004-47C2-9816-6F3B875B7CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8499E75E-1EBB-BCDC-0322-32C871231766} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {84B24A78-E175-AED1-512C-CFF226F9C0DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {86809D79-0894-8F32-C81E-0E280CABA704} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87B9B006-3765-8006-D7C5-4C71568F43DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {880F983D-363A-04D6-EC3B-7F1C8EF532CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89ADEF4E-3F32-427D-B343-75CD9B63CFF6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89E5B9B5-75EB-DD47-2CDA-AEE61977C3C4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8A4CF18B-B846-C0E7-A457-DF8C366EE6AB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8C364474-6BE5-AAAB-E18F-0C20AF481EF2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D291203-D787-6A2F-2D24-18C37669C147} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D48267B-92A9-5684-83DC-0E47E94F8B80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D878BE1-0905-01F2-0036-DC98A483AEBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8EAE86BD-6B04-05C6-17FA-AADFA985E2A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8F449EFF-464C-9088-BEE4-124C8FA50B4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9005B84A-4256-4B35-2E27-4F8D063C344C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {905BD5E4-261C-4EFD-5456-CD124D7B9D18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9070C2D6-B9E2-D48F-43DC-CF2B92C210CC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {908C94A7-18BA-B64A-8430-A47DE5203985} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90AC63E5-83ED-0E34-CFF6-F9FDFA801DE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90B6D35D-F18C-1E30-36BD-03BE13C66986} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90BA9555-264A-4FB1-7251-DD5A22605A95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9148178B-60E3-9CE8-CEA0-0A9408D3C44A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92093452-29D6-C992-7CF2-E45692D46C2B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92120654-CD35-8954-1537-350A71236991} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {93078697-8C96-B847-0713-DCE94CF6F8F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {934EDEF1-D1D2-F851-6C8B-7DF75F27CFDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9434255B-D282-E431-E0E7-8744033717AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9618C8D5-BD90-A94C-567A-B42B32CBCDCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {96316EB2-0E4E-6A7E-7A88-DD575904EDB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {97D8529E-8426-8A47-0FBD-F6E161E949B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9854654D-8F9B-F8C9-3987-B48E58C9568D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {987B8229-55C1-631B-7094-093741C88E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9AA3D1DC-D550-95AC-9011-339941DD6100} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B474FFA-1A37-FA5B-6B29-AC0914CE88DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B5712EF-16A3-B05E-9899-29F9A66E3C67} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9C4476F4-0E42-FB38-94FA-E07CE7375BAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D736A07-0685-258B-4345-87704D260FE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D982F9D-035B-FE7A-252A-1E960E1F3E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E16C5B7-19C2-1DEF-2762-C15F041A120A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E3BF98A-B939-99CA-A97F-30F1EB9E13DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9F71F4BF-46BC-53C7-6A69-232432BE1A6A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FA37D52-3768-0C3C-21F8-0E04D88140FB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FD4C953-713C-7CFE-21F4-AB81989D6A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0E42DCF-5616-B378-BA75-97FF635FC66C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0F0D78A-020A-AAD0-3225-155F0E711A52} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A2F74E18-58FA-8D05-B8CE-91DE2E079D51} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A3C5C0CE-5122-E73A-AB92-E8EE67589A00} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5143F0E-0B00-5516-FA5F-E961EDECF25B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A52C7D9D-ECE6-E7DB-4A98-9F196536545A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6702ADD-F9FC-F792-1265-9B33BE0904C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6757B5C-F81A-675D-3C8B-3EDB07AA550C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A68F3DFF-6D4F-704D-DF3C-C62590315208} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6A72853-4880-292D-E38B-ED53B83902B8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7463545-A0D8-73A1-95B5-1803A21D325B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7464E42-16BE-7881-BCD2-DA8BE0B47624} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A770CCE7-7208-DBB0-07E4-49DEFD3F792D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A8C8A388-61C0-F0D9-91D0-47615F2F6A9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A9286A6C-DA6E-C7A6-3C97-95677D9DA2FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A96D0137-789D-AEC6-7664-0878CC6982FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA143161-C8C8-8673-AE64-B6DF6072E16E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AAF6BD55-8AE9-15D5-7597-D5FECCFDF542} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ABC23547-BA3A-DB26-3992-2E060D9FCC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC0C5F01-CAF2-86A5-FE15-50D81D631A6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC66039A-44B4-0E4D-E13B-CB89AA76166A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC8CA00A-9E97-FED9-0C6D-0BAEB32381F9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC986773-F38B-CC09-735D-BEF0286C6671} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADEAA3B6-9276-09CD-04E3-6EF1F7854839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADF76170-CC18-3741-2816-BCD9B35094C9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AE591174-12ED-6C80-F97A-97B75A21E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AEC47B7A-3BD5-1DD5-83D5-3166C98819AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF2EB4D4-A0C1-3ADB-30D6-6AA430E5C447} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF3FF52D-6CB5-60E4-3DF7-76172788BE5E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AFC44E11-CDDA-A3BC-992A-9904F757F2AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B02C8A79-166D-EAED-C15F-3D1CC66CC436} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0368787-BE40-E5AC-3D33-11D0130B1D10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B03CA3DB-5D5F-C2FB-3C59-F485FF258770} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B065FAFE-CC22-F793-EB86-CDC8D11BFBB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B072E38F-1DD1-DF74-BFA1-F61BC0B279E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0EE1152-5AE8-5D76-5DB2-EC418F985334} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B252CE59-CC06-789A-A3F2-6A66BEC17121} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B48F3D02-50CD-5883-AAE8-0AF628511B10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4BF9C14-1EE5-510F-78CB-D256DA9572AA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4F9A677-88EE-C19A-29C7-4D0EFD6F3B81} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B563B512-9C45-A24D-989F-52B597D9791F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B5651200-6BB1-3F15-2353-EE47F0DA403A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B64CB541-B9B3-7208-2322-902C0C3B8DD6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B770CE58-9D47-3956-346F-9E4E08B3366B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B77AD325-1801-3C3B-230A-B513F19CE5C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7AE5988-3688-C06D-F636-5509DAD63F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7C5F0FA-A733-E146-85CE-933DC6846D60} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7F3F1B9-A5C3-79CC-74EF-DC1B14B48E7F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B819B7AC-EB4A-C91C-C894-75C05801D126} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B9D30E0B-5FED-E464-AAFF-7DD0E2C91EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BA711992-3427-3F3C-B9E3-28083C2F5F19} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAA30FC7-144C-D511-86B0-B4821F6A694B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAEDEEAF-7A98-43DD-8F99-F4B27E2CE744} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BB056793-8C64-41B8-90A0-3EF629FCDF98} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BCC63AE6-D49C-A710-E427-27B59630AB82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BD9F01E8-BBEC-4791-99A6-0B3141961A1C} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {BE087C5E-F229-C2E5-B625-13DB05D093F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BE1537CB-A8BD-F1BF-3802-F34B3F3D0119} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C06E9FE1-9B6D-33C0-1CBC-0410F8D2649A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C0FC6475-F8F5-D574-1959-31BD47C3CA21} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C1B07062-CFDF-BF39-1734-D276014CF52C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C211B80E-58BE-0087-621D-A487AE79FA25} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C25AEDCA-B031-C73B-0FD1-AC9B52E73BD4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C2B58764-C5C7-1BD4-E562-74CAC3710D50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C4779094-FC70-CB85-B11A-252CD133E619} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47B8259-79FB-07FA-B883-1550DABD8263} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47DCE95-4EB7-6D50-3A1A-3FC3A4633F4B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C517872A-6D77-8E92-F227-B5714851DA13} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5181690-38C8-DDED-C0A9-7E7D8268395A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5B61BDC-0B56-F5CE-80B3-EA952A978484} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C6853EA9-44F9-8036-394C-7C3A396F3D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7147AB0-8C91-1F76-0B31-9EFA0CF2310C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7585E5B-0F99-BA93-522E-508509F8DD58} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7CE8C37-C2A4-FBF1-D4D3-3AFEABB7F1EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C8EE100B-191A-611C-5766-34F50DE08954} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C92DA44F-9FD6-9036-5C2C-BBF7930B7BA8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CAAE655F-2DCF-C22E-E0F1-2CD01C369A66} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC07B84B-289E-53AB-2F99-3B9FA6BF985F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC38D1EE-B58B-D78E-9E8E-5F1BF05ABA95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDC5C2A8-72D1-B9EF-ADE2-68C1E67C461C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDD0D83D-50AC-5BD8-C45A-EA169A5DD659} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE4EFCA5-BE39-72B1-86A3-43F1C9A037D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE5EB9DA-D7DE-319F-205C-7DD1BF0686EF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE8B07CF-9A43-6140-608C-092AA763D1BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE9596F4-6291-9D52-7126-1963BA99D795} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D02BF681-DD31-FE09-4765-7D08D4817616} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D038EF02-2FD0-D6EA-1B80-955AC338F551} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D042E712-DF9B-F2F5-0CDB-963EF3EA010B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D06461BA-7139-C7D8-21C4-CDA52D19B793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1C96C4F-2ED6-38A6-D851-7941DBEFAD9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1CD1D3E-77D8-5E66-C7CC-DEDD603B06F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1EB0EFD-8568-F7DC-B6ED-07BABD6B38F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D27B9CDF-A47B-B74E-EE39-1F9A9A97FEB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D3175C23-4C71-3BCB-FB33-5631721147A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D523A6E0-5959-8546-CAD1-B035B3F18C10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D54564AA-A47E-7E89-8A0E-D1BEF3DD630E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6BC91DE-64FE-77FB-C69C-535E38F6B014} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6CA544F-A4AC-91F4-115C-804625BCE963} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D741F288-69CD-DC65-04EF-24D24A69D9CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D78A2FEB-561A-C5BA-83C3-DB7E4F6BEFF5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA3BFEDE-5DCB-6D48-F52D-F5F30B78210B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA63AADC-263D-5DCD-D789-D029C94F9577} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA692D53-0117-E647-4FC9-E8D29D3E7D5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB0BA8C7-0589-699C-5E67-EF1C96EC0E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB18D626-27BB-9CC6-9A93-CF0127F28A43} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DC710D77-5A09-2FBF-A797-DCAE7E649FA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DE0BAD64-90AC-210E-E63A-88EAC8F9B7E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEE411AF-F9F1-E7FE-55F3-70B795722B29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEF96F22-09FE-A03B-064A-02E148E88A17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF681A51-5F05-1F39-036E-D1C704F8F568} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF77D786-7899-DE17-AC07-FBA8FA5E3372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF7B7875-C09B-F4D7-AB82-60338FA99CDD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF977C15-7136-FABF-B874-2C9033BCBABA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E060B0E0-C168-01F3-BC7E-3F0122D53D1E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0AC72B4-8BA8-C6A8-6319-254FCC5D9916} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0E5A173-0CF3-BCA9-8543-4B6252CD9DA6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E118F9B6-686E-47CF-3507-F787ADEDD0FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E16EFC89-2317-803B-BB3F-9B92BF5F1711} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E1732A5F-EB56-3C72-B2B2-173489E5DCB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E173506F-FD58-FB59-2C0D-13AE8BC62290} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E29CD8F5-8770-88FC-7869-830FD4AAE7E4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E3682377-E122-30F2-15E6-3516CBD8F3F5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E4262869-2AB8-624F-5365-2339596EBAA0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5A0EFED-3062-8A6A-0BA8-B76566990BAF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5F499C9-52D4-E935-124C-655897AC38DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6543B49-6B99-B8A7-BC93-CFC5A94E0928} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E65449FD-E89B-B9ED-194D-604D18D11AC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6CC0B82-A5E1-6AA6-DF5E-EBC3C207ED6F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E738B04A-1963-CC45-FEB7-57FDF80D6F8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E75E8B2B-38F5-CA1C-2066-2D236A2C8500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8983D00-0142-A0FE-63A0-D9E1F3C04A6B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8A24F81-F9FE-B428-CFF6-913E5B4C1A5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E908A374-1683-3463-4B58-B04FA802CF30} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E92FF766-A09C-8819-5A08-6CF8485CDCDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E9342878-FCEA-230B-E4D2-5712935070EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EA708A76-AA37-90B9-0FCB-1DFCF447ADBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAA21319-8AF3-391F-D65B-F8DC9A1BE340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAC149FF-02FD-1262-BD19-76518252A5AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAF521EB-5513-475B-B2B3-4D4B1195A1B0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB619721-7FA1-13F4-FCC7-F7910CF00AC8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB831990-F50B-96D1-3A6D-EDA7622633CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB88038F-9FCA-144C-1828-0E3D30A95BAB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC236CC0-5AF7-7707-E395-50D819B1C42A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC359119-1A6C-52A9-D03C-E373C5AAC363} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC3AD07F-3DBE-C7B3-AD29-010A94FC8B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB01F6E-9066-86A1-6292-AB9DCF3AB6EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB378BA-2AB8-3380-1522-B4A69CBB3F3F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDD539C0-F8EB-2A8D-78A5-44A66D05F475} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EE04E2CE-AE7D-4540-A3C8-B3211BFFCC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EF00589F-4853-36A5-3704-A19633EDC95B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBBEF1A-21B6-994C-632E-201DE3EF2428} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBC97F2-4308-C0B5-9CAA-B092559036A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFC5B77D-89C3-A962-9A96-1C6818B08696} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F21EB78A-CDA7-AF45-EE68-CDC94D788B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F24E2E43-2089-DA63-9E6A-44B03140D792} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F27E4347-4EF1-EFDB-366F-410FB1EAD197} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F452FA15-98C9-BD51-AC62-418E0C391EC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F48F55B8-263E-C4EB-EAE3-12C8CEDE0C2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F4CB7C39-0C3C-C715-7E2F-0A007AC6D839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F61ADFCC-EC0B-5F28-BF9C-C68326229FE2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F6F9B3DC-DB00-CD9A-BD51-438F4C199E45} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F72B1F16-5DA1-0CE7-8A46-761D0FBCADC7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F7405B81-92E2-BA64-EE73-933738D57403} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F77B658D-3AD0-37B1-5B93-FAFF6F9DCE99} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F789779E-BE13-C07C-286A-36E241C41BCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8DD58A3-392C-9160-C63A-DEFE0C0B32CB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8E7FE88-E351-C487-7BAB-3137CB7B9E16} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F97AC71F-C713-8B99-AAF3-4091BCE80337} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F9C3EB86-5E8A-7F1F-02CA-34B57433C586} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FCC802CB-41F0-C6B1-5A49-B5299A5A9413} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FDD4FBB4-1A6E-F986-21EA-95A477FBA69C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FE085492-8FA7-A758-02DC-5ACA50A28BEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEDD0E2B-B30C-283D-DC98-B87875C2E677} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF3B84BF-172F-490A-EADC-AFDD0366F962} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF9C2285-7435-9341-80FE-A833F235D80D} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Tiscali fts.exe] "C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [News Service] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\ispnews.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: bw+0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: F-Secure 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

 

 

[inlägget ändrat 2006-10-22 12:49:43 av acillah]

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om du har nytta av en ny SmitRem logg som jag gjorde nu precis men här är den....

 

 

smitRem © log file

version 3.2

 

by noahdfear

 

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

"IE"="6.0000"

 

Running from

C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\smitRem

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Pre-run SharedTask Export

 

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)

Copyright© 2006 BleepingComputer.com

 

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"

"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]

@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]

@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

 

dumphive.exe ©2000-2004 Markus Stephany

REGEDIT4

 

[Windows]

"DeviceNotSelectedTimeout"="15"

"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710

"Spooler"="yes"

"swapdisk"=""

"TransmissionRetryTimeout"="90"

"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

XP Firewall allowed access

 

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\F-Secure Internet Security\\backweb\\4476822\\Program\\fspex.exe"="C:\\Program\\F-Secure Internet Security\\backweb\\4476822\\Program\\fspex.exe:*:Enabled:F-Secure 2006"

"C:\\Program\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"="C:\\Program\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe:*:Enabled:Logitech Desktop Messenger"

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

checking for ShudderLTD key

 

ShudderLTD key not present!

 

checking for PSGuard.com key

 

 

PSGuard.com key not present!

 

 

checking for WinHound.com key

 

 

WinHound.com key not present!

 

 

checking for drsmartload2 key

 

 

drsmartload2 key not present!

 

spyaxe uninstaller NOT present

Winhound uninstaller NOT present

SpywareStrike uninstaller NOT present

AlfaCleaner uninstaller NOT present

SpyFalcon uninstaller NOT present

SpywareQuake uninstaller NOT present

SpywareSheriff uninstaller NOT present

Trust Cleaner uninstaller NOT present

SpyHeal uninstaller NOT present

VirusBurst uninstaller NOT present

BraveSentry uninstaller NOT present

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Existing Pre-run Files

 

 

~~~ Program Files ~~~

 

 

 

~~~ Shortcuts ~~~

 

 

 

~~~ Favorites ~~~

 

 

 

~~~ system32 folder ~~~

 

 

 

~~~ Icons in System32 ~~~

 

 

 

~~~ Windows directory ~~~

 

 

 

~~~ Drive root ~~~

 

 

~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 1868 'explorer.exe'

Killing PID 1868 'explorer.exe'

 

Starting registry repairs

 

Registry repairs complete

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

SharedTask Export after registry fix

 

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)

Copyright© 2006 BleepingComputer.com

 

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"

"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]

@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]

@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Deleting files

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Remaining Post-run Files

 

 

~~~ Program Files ~~~

 

 

 

~~~ Shortcuts ~~~

 

 

 

~~~ Favorites ~~~

 

 

 

~~~ system32 folder ~~~

 

 

 

~~~ Icons in System32 ~~~

 

 

 

~~~ Windows directory ~~~

 

 

 

~~~ Drive root ~~~

 

 

~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~

 

 

 

~~~ Wininet.dll ~~~

 

CLEAN! :)

 

Link to comment
Share on other sites

Kör SmitfraudFix och välj alternativ 1 igen så får vi se om det är något kvar där.

 

Får du upp någon varning eller så när du trycker på Fix checked i HijackThis? Eftersom O2-raderna finns kvar fast du fixat dem i HijackThis.

 

Vad är det för Symantec-program i datorn?

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

 

Kör AVG Anti-Spyware (Ewido) enligt denna sida: http://rstones12.geekstogo.com/ewidosetup.htm

Klistra in resultatet i ditt svar.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror SNDsrvc är från något gammalt Symantec program som varit installerat. Eventuellt Internet Security ...

 

Jag ska köra AVG Anti-Spyware nu också.

 

SmitFraud log:

 

SmitFraudFix v2.111

 

Scan done at 14:52:02,04, 2006-10-22

Run from C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

C:\WINDOWS\d3??.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Connect PC

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Connect PC\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\CONNEC~1\START-~1\VirusBurst 6.1.lnk FOUND !

C:\DOCUME~1\CONNEC~1\START-~1\Program\VirusBurst FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\CONNEC~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Till sist resultatet av AVG scanningen:

 

---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------

 

+ Created at: 16:09:22 2006-10-22

 

+ Scan result:

 

 

 

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP143\A0032614.exe -> Adware.180Solutions : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0119F278-475B-E5B8-00B6-C88D1EE40346} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1DFFBD4D-E8D2-D6F9-3733-F3C0A037E369} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25901F49-AB9D-2865-1DD3-8ECE5EAAD128} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3F1BB4CB-FD6D-A0D8-C38F-183CE033C2DA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{424D322F-007D-619B-BC17-63F3201B9FED} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4F766EC4-211C-AC42-9FA4-99E5B875A4CF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{52BF7431-38AF-F288-81A9-E5DD23CF1ECF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6A75C515-CC5F-6696-8035-27DB2757E092} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6F61BA9A-5EA1-7903-5454-DCA081431490} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99F991F4-B99D-9CF6-C0E1-008449A5E64C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9CC8F542-1A40-D18B-FB14-9CD9B4908857} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A2E2EDE4-E2D3-F3DF-1F23-8C3BEE10E0AA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B1318C42-3375-85F2-0B8B-DD594A7686D3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C92A7209-D878-CDBA-715F-0ADF6FD6C738} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D02E3516-4F75-FF8B-5AFE-ABA68C35CDCE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D0F03457-32E5-5715-6CDD-72C94F05ABBE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F1EC0573-E057-961B-FD45-78388DF47CE4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FD36A3E7-7F3E-0573-D1F7-77F173683B92} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE91C2E0-AC39-4A6A-04FE-D8C6B10B23F3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00104261-366C-F5DC-AF52-372D821F4505} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{003479D7-3BFD-52B0-F893-2938F51395A0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{005714CD-0630-8CC6-E2CB-ADCEC38BF51A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{005BABB0-E95B-9CB5-BA39-5FD11B1F199C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{007DB292-112E-4F90-41EA-F1D4D83ADE09} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0108204E-FE17-D532-5C20-738F637A3E9A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{013A22CB-C720-7FB1-F261-300904C98BFD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{01822570-43E7-3BB4-310B-C31D3DD82409} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{01FDBA75-BCB9-66D2-5737-DE37E3927CE5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02F9475B-0A72-319B-A436-13ADA3DC5EDE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{038102A8-6BBF-3523-E9F7-013C8EC35F4A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{041AC22B-52A7-3508-2D9E-69DB4FB03651} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0435B265-2FA6-A319-F52C-9B10427ADF8D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{04374E10-67DF-4CE7-3AC4-3D2A955C50E3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{05563232-5F02-763A-E92E-D32E0B4BF53F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{059571E8-E486-1B82-E2B1-5E7F1A56B1E8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0707DBFD-EC1E-ADBE-C44B-038A3D264C94} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{070C0DA5-4571-4CFF-83F7-EC2132306285} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{08BCB911-27A7-446C-4557-9FF6E0AB08B2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{092DB4EF-A153-233B-B473-7DD7913C97E5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{09D5204A-874B-9DCA-CD74-A138A4451225} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{09D6E9D5-A43E-FBA5-1F3C-92CDA7424EE9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0A8F9DA2-68AE-94CC-C521-8B5DF5E048DD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0C09C91F-D6A0-CAF8-74FC-941EE3124F50} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0CEEC41A-54F9-F1D2-230D-B4B044ECC202} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0DFE18F1-8279-20AE-4CC5-10CB30FF50DA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0E4410E4-DBFC-BF74-0B0F-49FF5146F909} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0E70AA43-C12E-E203-F463-20C10DCB80B4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F03A0AB-9AB9-6F22-30DC-7DA69D53B123} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F041BA2-C733-D17D-7C37-ADB061F90847} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F347D11-0959-D9B4-DD60-E588A4AA5E39} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F9AC5AC-3DFA-5655-8F6F-E399124BE0D9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FD1A511-5BCB-B1D2-738F-0DA3BE5C1FE7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FEBE403-1827-D347-E651-6B006F3BABCF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FF8D353-F31C-0E63-FF78-664C927DC714} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FF8F7B7-52D6-07DE-EFE9-4AD4BE394E2F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10AA115E-9874-17AF-147C-C424D9FA21F0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10D8B84C-0BB5-849E-D483-C0E06544CC37} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11B80E45-BEC0-8756-1DFA-87AE79FA25EC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{12564B4A-41D2-B01D-CDF5-CBD849C16E3B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{12FBA720-E649-FF47-B062-F9A0126550A7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1302E13C-B2E6-4C8C-5FF5-4CF6F791F3F3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{13AF0EE4-0B64-210F-3BB1-3201232F8271} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{146169FD-5A25-DF9C-CAF3-92CC3D405620} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{14B58BCE-A203-1204-52EF-B7C2D5742C3A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{15FA2653-0CF0-6D3F-91D1-ABFA3712FEE6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1611C67C-0375-B0BA-1389-98A68565F1BE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1675AA03-A4B6-B52E-621F-A324E2D9D861} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{169CC681-3148-DB4D-E5DC-9ABD47AE654B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{16A81DEB-538D-83DB-0432-869B70CF2787} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{17409720-5ED0-FD1E-30CC-A5B875F49EE6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{182318D0-C69A-F785-8040-72D18DFA96ED} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18C2B1ED-7635-92A8-5DB5-E71520573650} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{19619DBD-B4B4-FDF7-102F-F84B25374D57} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{19D9B83E-6A67-ADBA-A6E2-544BECE927B7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1A172F01-0A73-DF98-941A-353C29824D17} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1A264AC9-2381-8AF5-4412-1FA65E5E70C2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1A2FD32F-51A8-73BC-11BF-5D063DE9D880} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1B07E071-1A11-FC7D-FF80-D4606785FD59} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1BE43463-6324-C9B7-B83D-DBC91ECFF44C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1BECD987-5B4A-8847-932B-5F2AB792FEAC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1C3CA150-10F8-FB34-3958-5207D6CEB86F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1C5FE92B-D6A5-2B56-D796-580344D5766A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D0338D3-94EB-474E-3BC7-CFEC18F8535A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D0E04D5-6A8C-E6CF-283E-D25418CADEF9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D625988-E8BB-2679-4764-1226C8D3423F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1E0A9905-147C-8EE6-A30E-79339560CB79} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1E4FBBF9-2FF4-BEAC-A3DB-09D6F53D29E2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1E932401-0C0D-07C1-B371-2D31B1011423} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1EB56009-AF4A-F988-33DF-14DB193479ED} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1EDDA893-407F-4AA4-792C-9D75EC6A544B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1EF00AC0-5C1E-52E4-8174-59FA834AC591} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2005B9B5-C183-DBA7-D764-F4CD01F0DAA3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{20F8EA96-B6C6-DBD4-7E43-92E44B120FB2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{21F30B0F-16FA-61F4-5AEB-935E5BA41A18} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{23209F72-DA97-2C86-963E-2B57CC229A71} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{233AEA30-0862-61E9-C897-4D9FEE9A0093} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2404EFC9-478B-558B-A3F4-CA1604130A5C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2432A50E-315E-0B22-D9F2-B8699E3BE07E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25877FBF-1323-1925-B74C-5B9440716CDF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25984661-3482-A9A8-6BD1-7E8B33646034} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{26035A02-7899-DB05-D475-AE4FA3F22563} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2755BC00-486A-F461-9A67-46C97AEAEE96} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{27931773-97FE-8F82-A25B-070C522B3CF0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2793398C-63BA-9933-FF75-7C0CDD7AC593} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{27A8CAC2-029A-02AD-86D0-9B28F264AB06} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2843EAF5-2D17-7153-2C7F-01C2A8D2B7F0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2850CFC5-2BAD-884B-1956-B7BC0BF9D853} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{295A966C-DF72-E2D5-C7E3-8B056A955CF0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2A8ECCE4-89B6-B77F-FFCD-1F38BF90C079} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2A8FA73A-58D0-DCC5-CA50-28BEB8B1EA0D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2C144E07-0F4D-6EC7-B4B1-B4C6479560E5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2CB6EDD0-6289-F986-B3C0-9F986B1F68EA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2CF54346-D9E5-A4F4-4029-6EEA26538B05} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2D789F2A-ED05-543E-CA3D-14575D05BB31} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2DB262AA-4A6D-CE6F-F9B2-2286EEA3F5FA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2E5F315B-2BF7-8710-CBFD-C73C5966F9DE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2E651794-347D-9882-B60F-CF52A9AA5182} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2F26ED98-E0CF-DFD3-E2D9-3C9A927E8A44} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2F698176-3020-6710-0AB8-CB9B1DEB7AEF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2FB11667-EC36-0C3C-850D-F6B29B3FEDF7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2FE0B25A-8F17-CAC5-5FF1-2D8DFCAD0FDF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3122ABBE-6828-8CEE-E5A1-60205805E8A5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31B10114-321F-7B87-6316-B542616A8BDB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{32595590-FC8D-0911-6A43-ECE66FB11BBF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{344D49B2-B2A8-BBF7-C39B-DEAAEB9FBA4E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{34B60CAB-5B85-EB60-AC45-01C5CE5BB7B6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{352FC699-432E-8EA0-2D7B-257056558422} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{366B2B49-46A5-CC46-2F98-6DD344CC10DF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{371FF568-518E-125B-A6C7-DE20312D535C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{37347DA2-7A98-85E5-0716-3AC41960E5E5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{37715160-D292-C8D2-C44E-850B64D43B7A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{377FEB56-8C41-2539-026D-47F1BD3C2087} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{38A1BE2F-7441-66D6-1CBD-FD910CFC5873} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{38C7E16E-F3BB-831A-1230-372B1E0B4CDF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{38D11C41-3259-6F52-D99F-C5F1AF30CF0D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{38FCDEB5-579C-ECE9-56B3-4D255E652EF4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{395BCDF4-652A-7058-FD1B-061D1F21BA9B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{39686C57-172A-7525-AC68-626DEC2EDB40} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3A2FB291-EE29-9B25-92B7-C2EF27B58D34} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3BD80BEB-41DE-7DFA-EDD0-CB6D5896BB32} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3BED5062-FCF4-2057-681B-9B1ECE66C657} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3C0A8EE5-B656-B26C-3E8C-52FBC8832036} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3C169779-22CF-8A81-F177-94D7AD1DC71D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3C733A18-BA69-B034-3516-D68F69A95735} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3DD7AE9F-F8EB-AF16-2B02-2A988BE51A9C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3F279D4C-3F1D-88B9-97AA-309FE0DA4005} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3F83AEC3-983B-9E28-2594-47C2D6EF242D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{418EFE85-7F1C-DB2D-59BA-DBD527624CF3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{41B9B31B-9E66-60DB-D699-458C5D6B05C2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{41C681D5-C708-9E50-FBCC-937429365153} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42322883-FD7C-1B6B-788E-6B35F4A74278} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4278452E-D132-1F34-AEAD-E8CA3AE5AC44} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42B7CFF8-A757-D31D-1B76-9B9401F53679} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{43DB041A-707F-D568-FF53-1CC67ADD3B82} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4410D8C5-0277-7086-4641-DD5178D4D6ED} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{442CDA43-CA0D-6E47-3178-B83BA52399E2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{44D83962-1E60-044C-50E1-DCC0B1C6B08C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4572C182-18D0-C69A-F785-8040372D18DF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{45933AF5-2854-44A7-0F1E-B3DD50ACFD0C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{45BF02B3-6F53-F516-CA0B-8B10C0085204} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{46F6B9DE-ADD7-1BA7-6004-DD50BAA263AD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{477DFB00-458F-F4CC-172C-32E10CB80CE3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{47A23150-483C-9ACA-EB87-B86EF0FF3D81} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4802E183-DEF3-6A72-E278-B25371232062} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{49B04408-07F3-994E-3645-61004E2FBCBE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{49E3B74E-F05D-BC3E-9CB7-A196605EC6A6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4A8C9786-D77A-4624-0ADF-C59062041C88} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4A8FA403-6D03-3DF6-B04E-8F3E905BDA8C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4B2B7AB1-27B5-D55B-0C12-16D5280C1A80} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4C94EE29-86CB-80FB-9E07-3C8ECF485735} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4CB9FE89-C678-F47B-2F95-B7988A0FC10D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4CD058D5-624E-7C08-7E2E-A241EC81C5AE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4CDA0B6E-9875-A175-8039-A5130A734291} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4D1AE7AC-ADFC-2DCD-16D6-7D78446C826F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4E13D08B-8C7F-2D80-572A-D6E907D83EB5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4E2BF769-7B7D-B82F-149D-39A0D3E92A42} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4EAAF6E2-F1CB-E7F1-EBAA-50DD78D3DCEB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4F52D3DE-55EA-733C-B57C-155FE91D3455} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4F75BA94-15E5-615F-9CC5-F86067AF5F1D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4FED83EA-B513-282E-E69D-C5D6CD00872E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{50869ABA-33E9-4196-7AEE-75E885433BAA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5088C44A-658D-F170-739A-787878D30AA1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{50B48177-18A1-B9B0-E399-90C5E06199DA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5122A832-BB3F-0AD0-9792-C3AF458C69C3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{516B05B7-D345-D25A-1547-83C52F819898} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5201EB82-B2A7-ABAA-7873-CEB8249B292F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{52EE5932-7B3F-A426-717A-E8B9A8D79E2E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5365E277-F1B0-AE0D-5911-5137176007E6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{543E5DEC-9A89-6C8C-67AC-D0B02ABB10D6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{547AD346-410C-3E62-4513-8C74102C30E0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{557B24FE-EC36-4055-E50D-992D8DEFF9A7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{559369D6-2942-B088-4326-905EC3A4763E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{561732CB-3698-DCDD-46BE-FCC6484A9631} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{56474FA3-EE2A-DC66-C8A6-35AC8A3C5C6C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{579C9366-3B77-3148-9401-BD4A5AAEAFE9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{58010C91-C81C-F80C-E66C-A0CE9102B17D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{58830E34-9CF1-3592-F8DE-BB002A896ED1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{588E9107-C2D3-E0FF-D067-E37707B28CEA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5897C09C-55AB-AD30-7EFA-F4B625675DE0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{58C930DD-0E65-6E88-DA8F-092D8181DF37} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{59029D6A-8D10-E933-6516-C7F103C893F1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{596F8480-AF4D-1795-88F6-07ABB014B3CF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5A0DEFF6-060E-5E97-407F-E2E5E95EC803} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5ABA4630-77B6-3691-363B-47DBC9FA6B2E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5AC1207D-C0DC-989C-3C2A-6A2FD0424A63} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5AC39929-6A48-0B3D-D64E-3CA2027BB32F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5AE59101-541D-E994-BB58-283C65F1F793} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5B9CEB83-9D3B-C5DC-ADCC-0893E71F7845} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C335C11-F3C4-1C7D-F736-792A9AAF1A3B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C397BB2-36D2-F787-9AA2-DB56173763F4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C54543C-1009-5E72-EE79-BA9B6EA8A6BD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5D29CB91-A959-E2C1-4346-FA68E60B26EB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5E429FF7-375A-546F-9CC3-B944FE19A69E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5E940647-A153-0D81-849D-912EFEE6B0FD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5EAF6A5F-8E87-9CE8-A153-B30DE12D24CA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5F3F166A-DCD0-6C37-3A3C-08C8A544DCE7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5F61F83B-5C3C-0AA1-16A9-BFBA5DB260FE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5FED6D45-2D6E-9D60-4B64-A4543F387F99} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5FEDC98C-99C9-9B34-BD6C-E567DD3175C2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5FF514CF-F791-3F3E-6A4F-3C96C41EE869} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{60FDD163-1DE8-0A5C-EC12-F1D28A4605F3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{61A23520-0CDE-88EC-4C30-94D8137D6984} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{627786BB-6448-3092-7B9F-EC2C95F20347} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6279117F-EA7F-BEE3-52DD-22B0427914A6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6292CB7C-CAEA-9541-226F-1C73897C3C39} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63196008-394F-92A3-D468-B7F1C729D832} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63E988EA-B1A2-6EB4-88EE-55949C150872} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63F1A1BF-6292-25D0-A3BA-12D30D817406} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{64A8BB1E-71E7-22E4-A65D-D9C19ABBEC0C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{66059432-BCBA-0EE4-3589-73A184B410A7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{66100307-54EE-8324-718F-DA7041322625} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{66A15FEE-5E94-86FB-0CE6-EC4939529CDA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{67958F79-72DB-A2FA-6ED9-766E87626288} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{67B80809-7CF1-F9C2-0414-F6035AB85372} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{68260CB6-81D1-14A6-1B9A-59569F191BC2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{69C0535E-8F6B-1482-8F80-DF6B338BFBF8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6A179565-2A80-B3E8-B301-3F172DD761A4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6A400348-8B2A-EF95-05E6-4C5BAB064A6B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6B011461-792E-3686-A5E7-F01C6CDF50AA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6B1C06E7-D93B-A242-10DC-92D9F007D83D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6B2E69E2-80CF-0FCD-2529-005B76F6EB87} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6BEF21ED-FE12-619A-B05D-D81A14259340} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6BF9C3C4-0A9A-7E95-B93A-7BDCB4DCE7F1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6C2A592C-2CEB-91F6-ABFC-8A6CAA196309} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6C3402C2-3A3A-A516-2790-602FF5091C3B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6C924832-BFE0-5FFA-789B-ABE3BCB3F18B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6C95404A-E5AF-4D52-3E8A-81F9CF4E4876} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6CF569A6-DE3A-4E2F-3C47-72CBC1BE0CB4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6D25C675-70D8-EC23-84B5-DA5169D62ABC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6D58C42B-F3E4-0DB4-ADBC-A8C500E70B4A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6DF792E2-E465-9370-BF80-0572AA228138} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6E0601E7-EB0E-50E7-CC2C-5FF9B504B11B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6F4170A2-656B-935E-F566-5AD4E1229091} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6F75BAB9-BE16-C13A-26FA-CE58E0A63D03} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{709E0880-D6B9-228A-431D-1A116C97843C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{71787679-86CA-4589-F24E-0C0C21005DEE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{71830F4A-94D4-BF99-5461-26532B36A737} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{729C8736-0F18-3F7A-E5BB-A9B57E2CDBEC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{735C3654-3678-18DF-8F6E-CFF3B907DFE1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{739DA2EB-2290-8738-735E-18D4E07AB8FF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{740277D9-09B0-FF47-5AC5-EDE2EE8D1CBA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{74D60CD1-AA3F-057F-D848-08A830D6AFEA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{75932EE7-7FD1-F0E3-6814-4FBD84A678A7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{75AB6EC1-D4B5-9152-4CA4-54ED9D6EC80E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{75BB4F6B-5C13-57AB-D6BE-6255AE9F8D33} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{767AD4C9-12FD-04BE-4128-750B1C87131C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{77B30B41-EDB4-A506-04FB-DCDEE68202E3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{788AF4FE-773C-FB04-4255-D74C880E5F4D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{79057FF7-7928-2151-3174-30EEE120535F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7970E706-D02D-A73A-7C76-6016BB2C1460} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7A26499E-DD3F-7DE5-369D-A77FC5967AE5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7A94F8C4-588B-902A-6FE2-0DC00939927E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7AC2CF6E-147A-1A00-D9CD-0E148E63E7F1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7B30C370-FA75-1822-2540-7558BEE71EA1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7B535868-EE7F-6295-94EF-17FD6F5241DC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7B5A24EE-1A07-53AB-EB60-EB908C88E935} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7B75654E-B07C-1F9F-F473-0677EFC5B270} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7C121035-5121-FC97-9150-A3A543AADFC9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7CB78427-6D7E-3091-AAEA-A3F55AF5061E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7CD732B3-CCF1-5119-DC64-8766D00AC130} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7E138803-B04F-E7FE-F90D-174F78CA6C63} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7E4E0ADA-4189-6454-35CE-5091BC0DCDBA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7E5AE60D-F853-2E2E-E13C-0B6C38249ABD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7F33EE95-71F6-CC46-9B9F-9B4D5BE2D80B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8144CC68-7280-41F5-F354-B70B6F6A6B06} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82F80FC7-37E2-6952-8E22-0DE4656825C5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83B938F6-F9C9-99A7-F5D7-08A5CE8EF0D7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83C364AB-D985-F976-8699-75648550E500} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83FF6990-5B3D-C29C-D788-55B22475624D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{843E6799-12EC-F461-F600-5419559381EC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8455ADD6-2004-47C2-9816-6F3B875B7CE3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8499E75E-1EBB-BCDC-0322-32C871231766} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{84B24A78-E175-AED1-512C-CFF226F9C0DB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{86809D79-0894-8F32-C81E-0E280CABA704} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{86A6E2E0-A3BB-429F-4259-DEDA727BB219} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{87B9B006-3765-8006-D7C5-4C71568F43DA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{880F983D-363A-04D6-EC3B-7F1C8EF532CD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{881BB225-84CF-BE39-E313-C5E95E934915} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{893180C0-5F10-202B-1AE8-1D36D4846035} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{897532FD-3431-EE5A-DFBF-56BF6B1AF46D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{89E5B9B5-75EB-DD47-2CDA-AEE61977C3C4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8A21261B-1D1C-3E80-0116-95C04A8233EA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8A4CF18B-B846-C0E7-A457-DF8C366EE6AB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8C364474-6BE5-AAAB-E18F-0C20AF481EF2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8D291203-D787-6A2F-2D24-18C37669C147} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8D7A8954-4170-2440-15FE-F1BE6735EBA6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8D878BE1-0905-01F2-0036-DC98A483AEBA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8EAE86BD-6B04-05C6-17FA-AADFA985E2A9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8F449EFF-464C-9088-BEE4-124C8FA50B4D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9005B84A-4256-4B35-2E27-4F8D063C344C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9070C2D6-B9E2-D48F-43DC-CF2B92C210CC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{908C94A7-18BA-B64A-8430-A47DE5203985} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{90A1CA51-6A23-5DA2-64A6-7E96611FAA5E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{90B6D35D-F18C-1E30-36BD-03BE13C66986} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{90BA9555-264A-4FB1-7251-DD5A22605A95} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9148178B-60E3-9CE8-CEA0-0A9408D3C44A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{92093452-29D6-C992-7CF2-E45692D46C2B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{92120654-CD35-8954-1537-350A71236991} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93078697-8C96-B847-0713-DCE94CF6F8F7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{934EDEF1-D1D2-F851-6C8B-7DF75F27CFDF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9434255B-D282-E431-E0E7-8744033717AD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95AF0ED6-C5F7-060D-D454-9070ABC0FF5F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9618C8D5-BD90-A94C-567A-B42B32CBCDCB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{96316EB2-0E4E-6A7E-7A88-DD575904EDB4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{964A4012-CC20-8074-D81C-7B1ADC8C94FC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{97D8529E-8426-8A47-0FBD-F6E161E949B6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9854654D-8F9B-F8C9-3987-B48E58C9568D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{987B8229-55C1-631B-7094-093741C88E5A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9A5E8E21-FFA8-D3FC-F198-BA99F9AEA168} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9AA3D1DC-D550-95AC-9011-339941DD6100} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9AB504D8-11C6-8294-FA52-67AB6C5871F1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9B474FFA-1A37-FA5B-6B29-AC0914CE88DB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9B5712EF-16A3-B05E-9899-29F9A66E3C67} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9C4476F4-0E42-FB38-94FA-E07CE7375BAD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D736A07-0685-258B-4345-87704D260FE9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D982F9D-035B-FE7A-252A-1E960E1F3E5A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9E16C5B7-19C2-1DEF-2762-C15F041A120A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9E3BF98A-B939-99CA-A97F-30F1EB9E13DC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9F71F4BF-46BC-53C7-6A69-232432BE1A6A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9FA37D52-3768-0C3C-21F8-0E04D88140FB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9FD4C953-713C-7CFE-21F4-AB81989D6A44} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A0E42DCF-5616-B378-BA75-97FF635FC66C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A0E5AE87-7668-2CE9-89A6-1A0AD33F8301} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A0F0D78A-020A-AAD0-3225-155F0E711A52} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A19B27CF-5741-F8BA-D784-95739AD24FF8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A2F74E18-58FA-8D05-B8CE-91DE2E079D51} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A3C5C0CE-5122-E73A-AB92-E8EE67589A00} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A5143F0E-0B00-5516-FA5F-E961EDECF25B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A52C7D9D-ECE6-E7DB-4A98-9F196536545A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6702ADD-F9FC-F792-1265-9B33BE0904C6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6757B5C-F81A-675D-3C8B-3EDB07AA550C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A68F3DFF-6D4F-704D-DF3C-C62590315208} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6A72853-4880-292D-E38B-ED53B83902B8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7463545-A0D8-73A1-95B5-1803A21D325B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7464E42-16BE-7881-BCD2-DA8BE0B47624} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A770CCE7-7208-DBB0-07E4-49DEFD3F792D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A826E7AC-6278-BB02-4F84-13BD767C5184} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A827FDF6-7434-EFEA-9E5D-52CD27934785} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A8C8A388-61C0-F0D9-91D0-47615F2F6A9B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A9286A6C-DA6E-C7A6-3C97-95677D9DA2FE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A96D0137-789D-AEC6-7664-0878CC6982FD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AA143161-C8C8-8673-AE64-B6DF6072E16E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AAF6BD55-8AE9-15D5-7597-D5FECCFDF542} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AB9A8A52-4347-66CD-E844-7E706EC3D015} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ABC23547-BA3A-DB26-3992-2E060D9FCC37} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ABE199E3-D9FF-9402-7CDB-478D4A6CB9D9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AC0C5F01-CAF2-86A5-FE15-50D81D631A6C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AC426F98-029C-D066-D1F6-847B9E676227} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AC66039A-44B4-0E4D-E13B-CB89AA76166A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AC8CA00A-9E97-FED9-0C6D-0BAEB32381F9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AC986773-F38B-CC09-735D-BEF0286C6671} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ADEAA3B6-9276-09CD-04E3-6EF1F7854839} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ADF76170-CC18-3741-2816-BCD9B35094C9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE591174-12ED-6C80-F97A-97B75A21E8A5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AEC47B7A-3BD5-1DD5-83D5-3166C98819AD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AF2EB4D4-A0C1-3ADB-30D6-6AA430E5C447} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AF3FF52D-6CB5-60E4-3DF7-76172788BE5E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AFC44E11-CDDA-A3BC-992A-9904F757F2AE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B02C8A79-166D-EAED-C15F-3D1CC66CC436} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B0368787-BE40-E5AC-3D33-11D0130B1D10} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B03CA3DB-5D5F-C2FB-3C59-F485FF258770} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B065FAFE-CC22-F793-EB86-CDC8D11BFBB5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B072E38F-1DD1-DF74-BFA1-F61BC0B279E0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B0EE1152-5AE8-5D76-5DB2-EC418F985334} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B252CE59-CC06-789A-A3F2-6A66BEC17121} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B38F1730-B853-D9A7-5898-14CE893180C0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B48F3D02-50CD-5883-AAE8-0AF628511B10} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B4BF9C14-1EE5-510F-78CB-D256DA9572AA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B4F9A677-88EE-C19A-29C7-4D0EFD6F3B81} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B563B512-9C45-A24D-989F-52B597D9791F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B5651200-6BB1-3F15-2353-EE47F0DA403A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B64CB541-B9B3-7208-2322-902C0C3B8DD6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B770CE58-9D47-3956-346F-9E4E08B3366B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B77AD325-1801-3C3B-230A-B513F19CE5C6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B7AE5988-3688-C06D-F636-5509DAD63F01} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B7C5F0FA-A733-E146-85CE-933DC6846D60} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B7F3F1B9-A5C3-79CC-74EF-DC1B14B48E7F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B819B7AC-EB4A-C91C-C894-75C05801D126} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B9D30E0B-5FED-E464-AAFF-7DD0E2C91EDE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BA711992-3427-3F3C-B9E3-28083C2F5F19} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BAA30FC7-144C-D511-86B0-B4821F6A694B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BAEDEEAF-7A98-43DD-8F99-F4B27E2CE744} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BB056793-8C64-41B8-90A0-3EF629FCDF98} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BB2E6852-7961-1E70-E3C8-8433F21B7649} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BB881D31-C43F-6956-1BDC-13C57B32E2A8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BCC63AE6-D49C-A710-E427-27B59630AB82} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BD9F01E8-BBEC-4791-99A6-0B3141961A1C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BE087C5E-F229-C2E5-B625-13DB05D093F1} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BE1537CB-A8BD-F1BF-3802-F34B3F3D0119} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C0FC6475-F8F5-D574-1959-31BD47C3CA21} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C172CF22-15AC-6A3B-EC13-00313C3897AA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1B07062-CFDF-BF39-1734-D276014CF52C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C211B80E-58BE-0087-621D-A487AE79FA25} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C25AEDCA-B031-C73B-0FD1-AC9B52E73BD4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C2B58764-C5C7-1BD4-E562-74CAC3710D50} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C4779094-FC70-CB85-B11A-252CD133E619} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C47B8259-79FB-07FA-B883-1550DABD8263} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C47DCE95-4EB7-6D50-3A1A-3FC3A4633F4B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C47F26FB-2717-FEB3-9E41-FD54EB783896} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C517872A-6D77-8E92-F227-B5714851DA13} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C5181690-38C8-DDED-C0A9-7E7D8268395A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C5B61BDC-0B56-F5CE-80B3-EA952A978484} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C6853EA9-44F9-8036-394C-7C3A396F3D33} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C7147AB0-8C91-1F76-0B31-9EFA0CF2310C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C7585E5B-0F99-BA93-522E-508509F8DD58} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C7CE8C37-C2A4-FBF1-D4D3-3AFEABB7F1EC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C8EE100B-191A-611C-5766-34F50DE08954} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C92DA44F-9FD6-9036-5C2C-BBF7930B7BA8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CAAE655F-2DCF-C22E-E0F1-2CD01C369A66} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CC07B84B-289E-53AB-2F99-3B9FA6BF985F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CC38D1EE-B58B-D78E-9E8E-5F1BF05ABA95} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CC67ADD3-8236-844B-5732-907E26BCF629} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CCB07EBA-310C-AB9E-1F31-E20792A397B8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CDC5C2A8-72D1-B9EF-ADE2-68C1E67C461C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CE4EFCA5-BE39-72B1-86A3-43F1C9A037D4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CE5EB9DA-D7DE-319F-205C-7DD1BF0686EF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CE8B07CF-9A43-6140-608C-092AA763D1BD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CE9596F4-6291-9D52-7126-1963BA99D795} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D02BF681-DD31-FE09-4765-7D08D4817616} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D038EF02-2FD0-D6EA-1B80-955AC338F551} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D042E712-DF9B-F2F5-0CDB-963EF3EA010B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D06461BA-7139-C7D8-21C4-CDA52D19B793} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D197DBF5-A960-6CAE-20A1-FFCAF4879290} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D1C96C4F-2ED6-38A6-D851-7941DBEFAD9B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D1EB0EFD-8568-F7DC-B6ED-07BABD6B38F6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D27B9CDF-A47B-B74E-EE39-1F9A9A97FEB5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D3175C23-4C71-3BCB-FB33-5631721147A7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D523A6E0-5959-8546-CAD1-B035B3F18C10} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D54564AA-A47E-7E89-8A0E-D1BEF3DD630E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D6BC91DE-64FE-77FB-C69C-535E38F6B014} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D6CA544F-A4AC-91F4-115C-804625BCE963} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D741F288-69CD-DC65-04EF-24D24A69D9CD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D75C75FF-652B-22AE-1729-0F2B93683D04} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D77433F3-6BCC-BD33-04FB-8F4852FE21CF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D78A2FEB-561A-C5BA-83C3-DB7E4F6BEFF5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D91182A0-BD77-C441-6224-B79381B99FE7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DA458D02-1419-894A-16C7-153D1EAF27E4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DA63AADC-263D-5DCD-D789-D029C94F9577} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DA692D53-0117-E647-4FC9-E8D29D3E7D5F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DB0BA8C7-0589-699C-5E67-EF1C96EC0E5A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DB18D626-27BB-9CC6-9A93-CF0127F28A43} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DC710D77-5A09-2FBF-A797-DCAE7E649FA3} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DE0BAD64-90AC-210E-E63A-88EAC8F9B7E6} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DEE411AF-F9F1-E7FE-55F3-70B795722B29} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DEF96F22-09FE-A03B-064A-02E148E88A17} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF681A51-5F05-1F39-036E-D1C704F8F568} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF77D786-7899-DE17-AC07-FBA8FA5E3372} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF7B7875-C09B-F4D7-AB82-60338FA99CDD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF977C15-7136-FABF-B874-2C9033BCBABA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E060B0E0-C168-01F3-BC7E-3F0122D53D1E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E0AC72B4-8BA8-C6A8-6319-254FCC5D9916} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E118F9B6-686E-47CF-3507-F787ADEDD0FF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E16EFC89-2317-803B-BB3F-9B92BF5F1711} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E1732A5F-EB56-3C72-B2B2-173489E5DCB4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E173506F-FD58-FB59-2C0D-13AE8BC62290} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E235E7F2-50B6-8BB5-7373-BEF349F0423C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E29CD8F5-8770-88FC-7869-830FD4AAE7E4} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E2FA5ADF-2EE4-349E-8197-095C5E7C1822} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E2FD0FD6-AD1B-0E95-AC33-F5515B5A3EC5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E3682377-E122-30F2-15E6-3516CBD8F3F5} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E4262869-2AB8-624F-5365-2339596EBAA0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E558C92A-26ED-983A-0F8B-64C91ED05AE9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E5A0EFED-3062-8A6A-0BA8-B76566990BAF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E5F499C9-52D4-E935-124C-655897AC38DF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E6543B49-6B99-B8A7-BC93-CFC5A94E0928} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E65449FD-E89B-B9ED-194D-604D18D11AC0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E6785FAF-D28C-DF5E-6961-E149FC994028} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E6CC0B82-A5E1-6AA6-DF5E-EBC3C207ED6F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E738B04A-1963-CC45-FEB7-57FDF80D6F8D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E75E8B2B-38F5-CA1C-2066-2D236A2C8500} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E85DB2A8-73A7-0E64-0B9F-3B3DF072FE21} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E8983D00-0142-A0FE-63A0-D9E1F3C04A6B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E8A24F81-F9FE-B428-CFF6-913E5B4C1A5F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E908A374-1683-3463-4B58-B04FA802CF30} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E92FF766-A09C-8819-5A08-6CF8485CDCDF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EA708A76-AA37-90B9-0FCB-1DFCF447ADBE} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EAA21319-8AF3-391F-D65B-F8DC9A1BE340} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EAC149FF-02FD-1262-BD19-76518252A5AD} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EAF521EB-5513-475B-B2B3-4D4B1195A1B0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB230CF2-D770-7CDD-3A01-21C63ADD0123} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB4984A7-E07D-81B0-20C5-79624CAB8546} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB619721-7FA1-13F4-FCC7-F7910CF00AC8} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB831990-F50B-96D1-3A6D-EDA7622633CF} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB88038F-9FCA-144C-1828-0E3D30A95BAB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EC236CC0-5AF7-7707-E395-50D819B1C42A} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EC359119-1A6C-52A9-D03C-E373C5AAC363} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EDABE10D-A932-BDA7-AF1B-32ECF1B770AA} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EDB01F6E-9066-86A1-6292-AB9DCF3AB6EC} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EDB378BA-2AB8-3380-1522-B4A69CBB3F3F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EDD539C0-F8EB-2A8D-78A5-44A66D05F475} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EE04E2CE-AE7D-4540-A3C8-B3211BFFCC44} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF00589F-4853-36A5-3704-A19633EDC95B} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EFBBEF1A-21B6-994C-632E-201DE3EF2428} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EFBC97F2-4308-C0B5-9CAA-B092559036A9} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EFC5B77D-89C3-A962-9A96-1C6818B08696} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F0F72CB3-714A-ED8F-9D97-127E290AEAF2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F21EB78A-CDA7-AF45-EE68-CDC94D788B9E} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F24E2E43-2089-DA63-9E6A-44B03140D792} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F2625AB6-FC42-070A-7145-18BCC142536C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F27E4347-4EF1-EFDB-366F-410FB1EAD197} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F452FA15-98C9-BD51-AC62-418E0C391EC0} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F48F55B8-263E-C4EB-EAE3-12C8CEDE0C2F} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F4CB7C39-0C3C-C715-7E2F-0A007AC6D839} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F61ADFCC-EC0B-5F28-BF9C-C68326229FE2} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F6F9B3DC-DB00-CD9A-BD51-438F4C199E45} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F72B1F16-5DA1-0CE7-8A46-761D0FBCADC7} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F7405B81-92E2-BA64-EE73-933738D57403} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F77B658D-3AD0-37B1-5B93-FAFF6F9DCE99} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F789779E-BE13-C07C-286A-36E241C41BCB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F8DD58A3-392C-9160-C63A-DEFE0C0B32CB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F8E7FE88-E351-C487-7BAB-3137CB7B9E16} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F97AC71F-C713-8B99-AAF3-4091BCE80337} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F9C3EB86-5E8A-7F1F-02CA-34B57433C586} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FA489C00-D6D0-DFB2-F9B2-144B567AA236} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FB9C0E2C-9054-C0EA-4D57-F9CCE6487636} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FCC802CB-41F0-C6B1-5A49-B5299A5A9413} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FDD4FBB4-1A6E-F986-21EA-95A477FBA69C} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FE085492-8FA7-A758-02DC-5ACA50A28BEB} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FEDD0E2B-B30C-283D-DC98-B87875C2E677} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FF3B84BF-172F-490A-EADC-AFDD0366F962} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

HKU\S-1-5-21-73586283-1801674531-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FF9C2285-7435-9341-80FE-A833F235D80D} -> Adware.CoolWebSearch : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033606.pif:hwgzkq -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\KB834707.log:ehknuk -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\KB873339.log:uwfdtu -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\KB890923.log:nlmofu -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\KB903235.log:anopam -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\cmsetacl.log:gacwqh -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\msgsocm.log:eiknyj -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\wmsetup.log:gytyjq -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\wmsetup10.log:ibvhcf -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ajrchq -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:csfgbv -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cwgepk -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:exrhha -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gjerpo -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:grdeby -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:juwfec -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:lwdfiw -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:njejad -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufiauf -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:umtviw -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:uoqkjc -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:xrmiiz -> Adware.SearchPage : Ignored.

C:\WINDOWS\system32\SpOrder.dll -> Adware.WinAntiVirus : Ignored.

C:\WINDOWS\mfcat32.dll.bak -> Downloader.Agent.bc : Ignored.

C:\WINDOWS\system32\apikq.dll.bak -> Downloader.Agent.bc : Ignored.

C:\WINDOWS\system32\appah.dll.bak -> Downloader.Agent.bc : Ignored.

C:\WINDOWS\system32\mfcai32.dll.bak -> Downloader.Agent.bc : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033603.ini:bjcckd -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033604.ini:diqoqv -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033605.ini:gfmge -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033610.ini:ksbajf -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033611.ini:lffbbv -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033612.ini:nzmbsi -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033613.ini:pjbkcc -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033615.ini:qbjoqr -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033616.ini:runzqm -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033617.ini:vkxvb -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033618.ini:xqptjc -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP147\A0033619.ini:xumhbr -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Fisketur.bmp:vzbqsa -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Fjädrar.bmp:qatkbo -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB887472.log:cafqwg -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB888302.log:tdaevq -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB893803.log:denaxz -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB893803.log:ekqmfb -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB896422.log:ittvsk -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB896424.log:djmqoe -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB896424.log:kvfyql -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB896727.log:cafqwg -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB901017.log:dhcxrw -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB904706.log:cppxjz -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\KB904706.log:rmtnvf -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Solfjädrar.bmp:wrzyir -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\amwxn.log:dvwklr -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\amwxn.log:fydmwy -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\bootstat.dat:iojyvu -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\bvgys.dat:paspog -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\cmsetacl.log:ofceah -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\csneu.txt:xsoucj -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\dbwqq.log:ekwgbx -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\ekvow.txt:zqurko -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\ermbh.dat:rmvqme -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:rnwsut -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\hphmdl11.dat:szkcyj -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\netfxocm.log:vmwthb -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log:ivmxj -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\oydhg.txt:mkgeei -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\qieqw.dat:brvgob -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\qieqw.dat:cwcjbi -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\setupapi.log:unwyzp -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\uslgj.txt:zjrvfd -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\vlbcw.log:imsmzu -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\wahhn.log:mmaber -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\xhsvt.dat:moajqh -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:cusuaa -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:fzzjzd -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:gipale -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:guxeos -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:izkway -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:jabhwl -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:obnkqv -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:swynot -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:ufewoe -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\WINDOWS\Ökensand.bmp:vembmo -> Downloader.Agent.td : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP140\A0032235.0XE -> Downloader.Zlob.ahs : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP143\A0032680.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032700.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032716.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032731.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032779.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032794.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032811.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032883.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032962.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032977.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP144\A0032992.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033090.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033125.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033140.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033155.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033173.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP145\A0033200.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP146\A0033354.exe -> Downloader.Zlob.yt : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP154\A0034851.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D63FAC43-9953-43CB-A41F-55705FD58B67}\RP154\A0034852.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@adbrite[1].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@rotator.adjuggler[1].txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@admarketplace[2].txt -> TrackingCookie.Admarketplace : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ad1.clickhype[1].txt -> TrackingCookie.Clickhype : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@cz8.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@e-2dj6wfk4uidzkep.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@e-2dj6wjkosjd5ckp.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@image.masterstats[1].txt -> TrackingCookie.Masterstats : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@www.myaffiliateprogram[2].txt -> TrackingCookie.Myaffiliateprogram : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ads.planetactive[2].txt -> TrackingCookie.Planetactive : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@stats1.reliablestats[1].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Ignored.

C:\Documents and Settings\Connect PC\Cookies\connect pc@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Ignored.

 

 

::Report end

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror SNDsrvc är från något gammalt Symantec program som varit installerat. Eventuellt Internet Security ...

Försök hitta avinstallationsprogrammet för Norton Internet Security på Symantecs supportwebbplats så att du får bort alla rester som kan ligga och störa.

 

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som otrevligheterna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även otrevligheterna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning.

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd för att starta programmet.

Välj alternativ #2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar.

Verkställ - OK

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Ställ in Ewido så att den tar bort allt den hittar (se anvisningssidan punkt 5) och så skanna igenom datorn.

 

Ta bort mappen

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg, samt skriv hur datorn uppför sig nu.

 

Link to comment
Share on other sites

Rapporten från SmitFraud ser väl bra ut....

 

SmitFraudFix v2.111

 

Scan done at 19:00:29,90, 2006-10-22

Run from C:\Documents and Settings\Connect PC\Skrivbord\Ny mapp (2)\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\WINDOWS\d3??.dll Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

... men jag kan inte bli av med alla rader med O2 BHO i HiJack.

Trots att jag rensar raderna så dyker de upp med en gång igen...

 

HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:07:35, on 2006-10-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {005714CD-0630-8CC6-E2CB-ADCEC38BF51A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {005BABB0-E95B-9CB5-BA39-5FD11B1F199C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01822570-43E7-3BB4-310B-C31D3DD82409} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {01FDBA75-BCB9-66D2-5737-DE37E3927CE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02F9475B-0A72-319B-A436-13ADA3DC5EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {041AC22B-52A7-3508-2D9E-69DB4FB03651} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0435B265-2FA6-A319-F52C-9B10427ADF8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {04374E10-67DF-4CE7-3AC4-3D2A955C50E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {05563232-5F02-763A-E92E-D32E0B4BF53F} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {08BCB911-27A7-446C-4557-9FF6E0AB08B2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {092DB4EF-A153-233B-B473-7DD7913C97E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {09D5204A-874B-9DCA-CD74-A138A4451225} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0A8F9DA2-68AE-94CC-C521-8B5DF5E048DD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0C09C91F-D6A0-CAF8-74FC-941EE3124F50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0CEEC41A-54F9-F1D2-230D-B4B044ECC202} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0DFE18F1-8279-20AE-4CC5-10CB30FF50DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E37D9E0-99E3-DA14-3197-60132338963E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E4410E4-DBFC-BF74-0B0F-49FF5146F909} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0E70AA43-C12E-E203-F463-20C10DCB80B4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F041BA2-C733-D17D-7C37-ADB061F90847} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0F347D11-0959-D9B4-DD60-E588A4AA5E39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FD1A511-5BCB-B1D2-738F-0DA3BE5C1FE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FEBE403-1827-D347-E651-6B006F3BABCF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8D353-F31C-0E63-FF78-664C927DC714} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0FF8F7B7-52D6-07DE-EFE9-4AD4BE394E2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10906011-F56B-D0FC-A5B8-30DA3C759364} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10AA115E-9874-17AF-147C-C424D9FA21F0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {10D8B84C-0BB5-849E-D483-C0E06544CC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {11B80E45-BEC0-8756-1DFA-87AE79FA25EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {12564B4A-41D2-B01D-CDF5-CBD849C16E3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1302E13C-B2E6-4C8C-5FF5-4CF6F791F3F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {13AF0EE4-0B64-210F-3BB1-3201232F8271} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {146169FD-5A25-DF9C-CAF3-92CC3D405620} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {14B58BCE-A203-1204-52EF-B7C2D5742C3A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {15FA2653-0CF0-6D3F-91D1-ABFA3712FEE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1611C67C-0375-B0BA-1389-98A68565F1BE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1675AA03-A4B6-B52E-621F-A324E2D9D861} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {16A81DEB-538D-83DB-0432-869B70CF2787} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {17409720-5ED0-FD1E-30CC-A5B875F49EE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {182318D0-C69A-F785-8040-72D18DFA96ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {18C2B1ED-7635-92A8-5DB5-E71520573650} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19619DBD-B4B4-FDF7-102F-F84B25374D57} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {19D9B83E-6A67-ADBA-A6E2-544BECE927B7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A172F01-0A73-DF98-941A-353C29824D17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A264AC9-2381-8AF5-4412-1FA65E5E70C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1A2FD32F-51A8-73BC-11BF-5D063DE9D880} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1B07E071-1A11-FC7D-FF80-D4606785FD59} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1BECD987-5B4A-8847-932B-5F2AB792FEAC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C3CA150-10F8-FB34-3958-5207D6CEB86F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1C5FE92B-D6A5-2B56-D796-580344D5766A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0338D3-94EB-474E-3BC7-CFEC18F8535A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D0E04D5-6A8C-E6CF-283E-D25418CADEF9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1D625988-E8BB-2679-4764-1226C8D3423F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1DA483BA-8EA1-5A15-C72F-E0A40128C91E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E4FBBF9-2FF4-BEAC-A3DB-09D6F53D29E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1E932401-0C0D-07C1-B371-2D31B1011423} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EB56009-AF4A-F988-33DF-14DB193479ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EDDA893-407F-4AA4-792C-9D75EC6A544B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {1EF00AC0-5C1E-52E4-8174-59FA834AC591} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20043697-EF16-80E8-D345-5DC1961EAEAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2005B9B5-C183-DBA7-D764-F4CD01F0DAA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {20F8EA96-B6C6-DBD4-7E43-92E44B120FB2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F30B0F-16FA-61F4-5AEB-935E5BA41A18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {21F34AD5-BCB5-418D-B555-4D50A03A456C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {23209F72-DA97-2C86-963E-2B57CC229A71} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {233AEA30-0862-61E9-C897-4D9FEE9A0093} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2404EFC9-478B-558B-A3F4-CA1604130A5C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2432A50E-315E-0B22-D9F2-B8699E3BE07E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {25877FBF-1323-1925-B74C-5B9440716CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26035A02-7899-DB05-D475-AE4FA3F22563} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {26295C5E-1D2B-957E-13D5-E067A9719F29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2755BC00-486A-F461-9A67-46C97AEAEE96} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2760207D-F6BA-6516-0C1A-8C995844B1D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2793398C-63BA-9933-FF75-7C0CDD7AC593} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {27A8CAC2-029A-02AD-86D0-9B28F264AB06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2850CFC5-2BAD-884B-1956-B7BC0BF9D853} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {295A966C-DF72-E2D5-C7E3-8B056A955CF0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8ECCE4-89B6-B77F-FFCD-1F38BF90C079} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2A8FA73A-58D0-DCC5-CA50-28BEB8B1EA0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2C144E07-0F4D-6EC7-B4B1-B4C6479560E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CB6EDD0-6289-F986-B3C0-9F986B1F68EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2CF54346-D9E5-A4F4-4029-6EEA26538B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2D789F2A-ED05-543E-CA3D-14575D05BB31} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E5F315B-2BF7-8710-CBFD-C73C5966F9DE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2E651794-347D-9882-B60F-CF52A9AA5182} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F26ED98-E0CF-DFD3-E2D9-3C9A927E8A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2F698176-3020-6710-0AB8-CB9B1DEB7AEF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FB11667-EC36-0C3C-850D-F6B29B3FEDF7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {2FE0B25A-8F17-CAC5-5FF1-2D8DFCAD0FDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3122ABBE-6828-8CEE-E5A1-60205805E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {32595590-FC8D-0911-6A43-ECE66FB11BBF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {344D49B2-B2A8-BBF7-C39B-DEAAEB9FBA4E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {34B60CAB-5B85-EB60-AC45-01C5CE5BB7B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {352FC699-432E-8EA0-2D7B-257056558422} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {366B2B49-46A5-CC46-2F98-6DD344CC10DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37347DA2-7A98-85E5-0716-3AC41960E5E5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37715160-D292-C8D2-C44E-850B64D43B7A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {377FEB56-8C41-2539-026D-47F1BD3C2087} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38A1BE2F-7441-66D6-1CBD-FD910CFC5873} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38C7E16E-F3BB-831A-1230-372B1E0B4CDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38D11C41-3259-6F52-D99F-C5F1AF30CF0D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {38FCDEB5-579C-ECE9-56B3-4D255E652EF4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {395BCDF4-652A-7058-FD1B-061D1F21BA9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {39686C57-172A-7525-AC68-626DEC2EDB40} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3A2FB291-EE29-9B25-92B7-C2EF27B58D34} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3BED5062-FCF4-2057-681B-9B1ECE66C657} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C0A8EE5-B656-B26C-3E8C-52FBC8832036} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C169779-22CF-8A81-F177-94D7AD1DC71D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3C733A18-BA69-B034-3516-D68F69A95735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3DD7AE9F-F8EB-AF16-2B02-2A988BE51A9C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F279D4C-3F1D-88B9-97AA-309FE0DA4005} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3F83AEC3-983B-9E28-2594-47C2D6EF242D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {418EFE85-7F1C-DB2D-59BA-DBD527624CF3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41B9B31B-9E66-60DB-D699-458C5D6B05C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {41C681D5-C708-9E50-FBCC-937429365153} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {42322883-FD7C-1B6B-788E-6B35F4A74278} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4278452E-D132-1F34-AEAD-E8CA3AE5AC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {43DB041A-707F-D568-FF53-1CC67ADD3B82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4410D8C5-0277-7086-4641-DD5178D4D6ED} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {442CDA43-CA0D-6E47-3178-B83BA52399E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {44D83962-1E60-044C-50E1-DCC0B1C6B08C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {45933AF5-2854-44A7-0F1E-B3DD50ACFD0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {46F6B9DE-ADD7-1BA7-6004-DD50BAA263AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {477DFB00-458F-F4CC-172C-32E10CB80CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4802E183-DEF3-6A72-E278-B25371232062} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49B04408-07F3-994E-3645-61004E2FBCBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {49E3B74E-F05D-BC3E-9CB7-A196605EC6A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4A8C9786-D77A-4624-0ADF-C59062041C88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4B2B7AB1-27B5-D55B-0C12-16D5280C1A80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4C94EE29-86CB-80FB-9E07-3C8ECF485735} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CB9FE89-C678-F47B-2F95-B7988A0FC10D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CD058D5-624E-7C08-7E2E-A241EC81C5AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4CDA0B6E-9875-A175-8039-A5130A734291} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E13D08B-8C7F-2D80-572A-D6E907D83EB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4EAAF6E2-F1CB-E7F1-EBAA-50DD78D3DCEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F52D3DE-55EA-733C-B57C-155FE91D3455} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4F75BA94-15E5-615F-9CC5-F86067AF5F1D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4FED83EA-B513-282E-E69D-C5D6CD00872E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50869ABA-33E9-4196-7AEE-75E885433BAA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5088C44A-658D-F170-739A-787878D30AA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {50B48177-18A1-B9B0-E399-90C5E06199DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5122A832-BB3F-0AD0-9792-C3AF458C69C3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {516B05B7-D345-D25A-1547-83C52F819898} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5201EB82-B2A7-ABAA-7873-CEB8249B292F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {52EE5932-7B3F-A426-717A-E8B9A8D79E2E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5365E277-F1B0-AE0D-5911-5137176007E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {543E5DEC-9A89-6C8C-67AC-D0B02ABB10D6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {547AD346-410C-3E62-4513-8C74102C30E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {559369D6-2942-B088-4326-905EC3A4763E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {561732CB-3698-DCDD-46BE-FCC6484A9631} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {56474FA3-EE2A-DC66-C8A6-35AC8A3C5C6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {579C9366-3B77-3148-9401-BD4A5AAEAFE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58010C91-C81C-F80C-E66C-A0CE9102B17D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58830E34-9CF1-3592-F8DE-BB002A896ED1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {588E9107-C2D3-E0FF-D067-E37707B28CEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {58C930DD-0E65-6E88-DA8F-092D8181DF37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {59029D6A-8D10-E933-6516-C7F103C893F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {596F8480-AF4D-1795-88F6-07ABB014B3CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A0DEFF6-060E-5E97-407F-E2E5E95EC803} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5A4824E0-5A23-EC06-7AE6-26005682148F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AC1207D-C0DC-989C-3C2A-6A2FD0424A63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5AE59101-541D-E994-BB58-283C65F1F793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5B9CEB83-9D3B-C5DC-ADCC-0893E71F7845} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C335C11-F3C4-1C7D-F736-792A9AAF1A3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C397BB2-36D2-F787-9AA2-DB56173763F4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C54543C-1009-5E72-EE79-BA9B6EA8A6BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5D29CB91-A959-E2C1-4346-FA68E60B26EB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E429FF7-375A-546F-9CC3-B944FE19A69E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E51824C-52E0-D124-BFC7-DEAEE6504984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E6B001B-4822-1AE8-8C64-EAE60D74D00C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5E940647-A153-0D81-849D-912EFEE6B0FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5EAF6A5F-8E87-9CE8-A153-B30DE12D24CA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F3F166A-DCD0-6C37-3A3C-08C8A544DCE7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5F61F83B-5C3C-0AA1-16A9-BFBA5DB260FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FEDC98C-99C9-9B34-BD6C-E567DD3175C2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5FF514CF-F791-3F3E-6A4F-3C96C41EE869} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {60FDD163-1DE8-0A5C-EC12-F1D28A4605F3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {61A23520-0CDE-88EC-4C30-94D8137D6984} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {627786BB-6448-3092-7B9F-EC2C95F20347} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6279117F-EA7F-BEE3-52DD-22B0427914A6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6292CB7C-CAEA-9541-226F-1C73897C3C39} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63E988EA-B1A2-6EB4-88EE-55949C150872} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {63F1A1BF-6292-25D0-A3BA-12D30D817406} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {64A8BB1E-71E7-22E4-A65D-D9C19ABBEC0C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66059432-BCBA-0EE4-3589-73A184B410A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66100307-54EE-8324-718F-DA7041322625} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {66A15FEE-5E94-86FB-0CE6-EC4939529CDA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67958F79-72DB-A2FA-6ED9-766E87626288} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {67B80809-7CF1-F9C2-0414-F6035AB85372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {68260CB6-81D1-14A6-1B9A-59569F191BC2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {69C0535E-8F6B-1482-8F80-DF6B338BFBF8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6B2E69E2-80CF-0FCD-2529-005B76F6EB87} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BEF21ED-FE12-619A-B05D-D81A14259340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6BF9C3C4-0A9A-7E95-B93A-7BDCB4DCE7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C2A592C-2CEB-91F6-ABFC-8A6CAA196309} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C3402C2-3A3A-A516-2790-602FF5091C3B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C924832-BFE0-5FFA-789B-ABE3BCB3F18B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6C95404A-E5AF-4D52-3E8A-81F9CF4E4876} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6CF569A6-DE3A-4E2F-3C47-72CBC1BE0CB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6D25C675-70D8-EC23-84B5-DA5169D62ABC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6DF792E2-E465-9370-BF80-0572AA228138} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6E0601E7-EB0E-50E7-CC2C-5FF9B504B11B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6F4170A2-656B-935E-F566-5AD4E1229091} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {709E0880-D6B9-228A-431D-1A116C97843C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {71787679-86CA-4589-F24E-0C0C21005DEE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {729C8736-0F18-3F7A-E5BB-A9B57E2CDBEC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {735C3654-3678-18DF-8F6E-CFF3B907DFE1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {739DA2EB-2290-8738-735E-18D4E07AB8FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {74D60CD1-AA3F-057F-D848-08A830D6AFEA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75AB6EC1-D4B5-9152-4CA4-54ED9D6EC80E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {75BB4F6B-5C13-57AB-D6BE-6255AE9F8D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {767AD4C9-12FD-04BE-4128-750B1C87131C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {77B30B41-EDB4-A506-04FB-DCDEE68202E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {788AF4FE-773C-FB04-4255-D74C880E5F4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {79057FF7-7928-2151-3174-30EEE120535F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7970E706-D02D-A73A-7C76-6016BB2C1460} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7A26499E-DD3F-7DE5-369D-A77FC5967AE5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7AC2CF6E-147A-1A00-D9CD-0E148E63E7F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B30C370-FA75-1822-2540-7558BEE71EA1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B535868-EE7F-6295-94EF-17FD6F5241DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B75654E-B07C-1F9F-F473-0677EFC5B270} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E138803-B04F-E7FE-F90D-174F78CA6C63} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E4E0ADA-4189-6454-35CE-5091BC0DCDBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E5AE60D-F853-2E2E-E13C-0B6C38249ABD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7F33EE95-71F6-CC46-9B9F-9B4D5BE2D80B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8144CC68-7280-41F5-F354-B70B6F6A6B06} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {81A4261C-171F-77DC-FD21-B540588D285C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {82F80FC7-37E2-6952-8E22-0DE4656825C5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83C364AB-D985-F976-8699-75648550E500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {843E6799-12EC-F461-F600-5419559381EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8455ADD6-2004-47C2-9816-6F3B875B7CE3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8499E75E-1EBB-BCDC-0322-32C871231766} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {84B24A78-E175-AED1-512C-CFF226F9C0DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {86809D79-0894-8F32-C81E-0E280CABA704} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87B9B006-3765-8006-D7C5-4C71568F43DA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {880F983D-363A-04D6-EC3B-7F1C8EF532CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89ADEF4E-3F32-427D-B343-75CD9B63CFF6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {89E5B9B5-75EB-DD47-2CDA-AEE61977C3C4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8A4CF18B-B846-C0E7-A457-DF8C366EE6AB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8C364474-6BE5-AAAB-E18F-0C20AF481EF2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D291203-D787-6A2F-2D24-18C37669C147} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D48267B-92A9-5684-83DC-0E47E94F8B80} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8D878BE1-0905-01F2-0036-DC98A483AEBA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8EAE86BD-6B04-05C6-17FA-AADFA985E2A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8F449EFF-464C-9088-BEE4-124C8FA50B4D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9005B84A-4256-4B35-2E27-4F8D063C344C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {905BD5E4-261C-4EFD-5456-CD124D7B9D18} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9070C2D6-B9E2-D48F-43DC-CF2B92C210CC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {908C94A7-18BA-B64A-8430-A47DE5203985} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90AC63E5-83ED-0E34-CFF6-F9FDFA801DE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90B6D35D-F18C-1E30-36BD-03BE13C66986} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {90BA9555-264A-4FB1-7251-DD5A22605A95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9148178B-60E3-9CE8-CEA0-0A9408D3C44A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92093452-29D6-C992-7CF2-E45692D46C2B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {92120654-CD35-8954-1537-350A71236991} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {93078697-8C96-B847-0713-DCE94CF6F8F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {934EDEF1-D1D2-F851-6C8B-7DF75F27CFDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9434255B-D282-E431-E0E7-8744033717AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9618C8D5-BD90-A94C-567A-B42B32CBCDCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {96316EB2-0E4E-6A7E-7A88-DD575904EDB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {97D8529E-8426-8A47-0FBD-F6E161E949B6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9854654D-8F9B-F8C9-3987-B48E58C9568D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {987B8229-55C1-631B-7094-093741C88E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9AA3D1DC-D550-95AC-9011-339941DD6100} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B474FFA-1A37-FA5B-6B29-AC0914CE88DB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9B5712EF-16A3-B05E-9899-29F9A66E3C67} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9C4476F4-0E42-FB38-94FA-E07CE7375BAD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D736A07-0685-258B-4345-87704D260FE9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9D982F9D-035B-FE7A-252A-1E960E1F3E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E16C5B7-19C2-1DEF-2762-C15F041A120A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9E3BF98A-B939-99CA-A97F-30F1EB9E13DC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9F71F4BF-46BC-53C7-6A69-232432BE1A6A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FA37D52-3768-0C3C-21F8-0E04D88140FB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9FD4C953-713C-7CFE-21F4-AB81989D6A44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0E42DCF-5616-B378-BA75-97FF635FC66C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A0F0D78A-020A-AAD0-3225-155F0E711A52} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A2F74E18-58FA-8D05-B8CE-91DE2E079D51} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A3C5C0CE-5122-E73A-AB92-E8EE67589A00} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5143F0E-0B00-5516-FA5F-E961EDECF25B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A52C7D9D-ECE6-E7DB-4A98-9F196536545A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6702ADD-F9FC-F792-1265-9B33BE0904C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6757B5C-F81A-675D-3C8B-3EDB07AA550C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A68F3DFF-6D4F-704D-DF3C-C62590315208} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6A72853-4880-292D-E38B-ED53B83902B8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7463545-A0D8-73A1-95B5-1803A21D325B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A7464E42-16BE-7881-BCD2-DA8BE0B47624} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A770CCE7-7208-DBB0-07E4-49DEFD3F792D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A8C8A388-61C0-F0D9-91D0-47615F2F6A9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A9286A6C-DA6E-C7A6-3C97-95677D9DA2FE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A96D0137-789D-AEC6-7664-0878CC6982FD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA143161-C8C8-8673-AE64-B6DF6072E16E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AAF6BD55-8AE9-15D5-7597-D5FECCFDF542} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ABC23547-BA3A-DB26-3992-2E060D9FCC37} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC0C5F01-CAF2-86A5-FE15-50D81D631A6C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC66039A-44B4-0E4D-E13B-CB89AA76166A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC8CA00A-9E97-FED9-0C6D-0BAEB32381F9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AC986773-F38B-CC09-735D-BEF0286C6671} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADEAA3B6-9276-09CD-04E3-6EF1F7854839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ADF76170-CC18-3741-2816-BCD9B35094C9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AE591174-12ED-6C80-F97A-97B75A21E8A5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AEC47B7A-3BD5-1DD5-83D5-3166C98819AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF2EB4D4-A0C1-3ADB-30D6-6AA430E5C447} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF3FF52D-6CB5-60E4-3DF7-76172788BE5E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AFC44E11-CDDA-A3BC-992A-9904F757F2AE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B02C8A79-166D-EAED-C15F-3D1CC66CC436} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0368787-BE40-E5AC-3D33-11D0130B1D10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B03CA3DB-5D5F-C2FB-3C59-F485FF258770} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B065FAFE-CC22-F793-EB86-CDC8D11BFBB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B072E38F-1DD1-DF74-BFA1-F61BC0B279E0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0EE1152-5AE8-5D76-5DB2-EC418F985334} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B252CE59-CC06-789A-A3F2-6A66BEC17121} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B48F3D02-50CD-5883-AAE8-0AF628511B10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4BF9C14-1EE5-510F-78CB-D256DA9572AA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B4F9A677-88EE-C19A-29C7-4D0EFD6F3B81} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B563B512-9C45-A24D-989F-52B597D9791F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B5651200-6BB1-3F15-2353-EE47F0DA403A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B64CB541-B9B3-7208-2322-902C0C3B8DD6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B770CE58-9D47-3956-346F-9E4E08B3366B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B77AD325-1801-3C3B-230A-B513F19CE5C6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7AE5988-3688-C06D-F636-5509DAD63F01} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7C5F0FA-A733-E146-85CE-933DC6846D60} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B7F3F1B9-A5C3-79CC-74EF-DC1B14B48E7F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B819B7AC-EB4A-C91C-C894-75C05801D126} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B9D30E0B-5FED-E464-AAFF-7DD0E2C91EDE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BA711992-3427-3F3C-B9E3-28083C2F5F19} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAA30FC7-144C-D511-86B0-B4821F6A694B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BAEDEEAF-7A98-43DD-8F99-F4B27E2CE744} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BB056793-8C64-41B8-90A0-3EF629FCDF98} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BCC63AE6-D49C-A710-E427-27B59630AB82} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BD9F01E8-BBEC-4791-99A6-0B3141961A1C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BE087C5E-F229-C2E5-B625-13DB05D093F1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BE1537CB-A8BD-F1BF-3802-F34B3F3D0119} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C06E9FE1-9B6D-33C0-1CBC-0410F8D2649A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C0FC6475-F8F5-D574-1959-31BD47C3CA21} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C1B07062-CFDF-BF39-1734-D276014CF52C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C211B80E-58BE-0087-621D-A487AE79FA25} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C25AEDCA-B031-C73B-0FD1-AC9B52E73BD4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C2B58764-C5C7-1BD4-E562-74CAC3710D50} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C4779094-FC70-CB85-B11A-252CD133E619} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47B8259-79FB-07FA-B883-1550DABD8263} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C47DCE95-4EB7-6D50-3A1A-3FC3A4633F4B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C517872A-6D77-8E92-F227-B5714851DA13} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5181690-38C8-DDED-C0A9-7E7D8268395A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C5B61BDC-0B56-F5CE-80B3-EA952A978484} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C6853EA9-44F9-8036-394C-7C3A396F3D33} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7147AB0-8C91-1F76-0B31-9EFA0CF2310C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7585E5B-0F99-BA93-522E-508509F8DD58} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C7CE8C37-C2A4-FBF1-D4D3-3AFEABB7F1EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C8EE100B-191A-611C-5766-34F50DE08954} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C92DA44F-9FD6-9036-5C2C-BBF7930B7BA8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CAAE655F-2DCF-C22E-E0F1-2CD01C369A66} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC07B84B-289E-53AB-2F99-3B9FA6BF985F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CC38D1EE-B58B-D78E-9E8E-5F1BF05ABA95} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDC5C2A8-72D1-B9EF-ADE2-68C1E67C461C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CDD0D83D-50AC-5BD8-C45A-EA169A5DD659} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE4EFCA5-BE39-72B1-86A3-43F1C9A037D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE5EB9DA-D7DE-319F-205C-7DD1BF0686EF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE8B07CF-9A43-6140-608C-092AA763D1BD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE9596F4-6291-9D52-7126-1963BA99D795} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D02BF681-DD31-FE09-4765-7D08D4817616} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D038EF02-2FD0-D6EA-1B80-955AC338F551} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D042E712-DF9B-F2F5-0CDB-963EF3EA010B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D06461BA-7139-C7D8-21C4-CDA52D19B793} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1C96C4F-2ED6-38A6-D851-7941DBEFAD9B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1CD1D3E-77D8-5E66-C7CC-DEDD603B06F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D1EB0EFD-8568-F7DC-B6ED-07BABD6B38F6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D27B9CDF-A47B-B74E-EE39-1F9A9A97FEB5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D3175C23-4C71-3BCB-FB33-5631721147A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D523A6E0-5959-8546-CAD1-B035B3F18C10} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D54564AA-A47E-7E89-8A0E-D1BEF3DD630E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6BC91DE-64FE-77FB-C69C-535E38F6B014} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D6CA544F-A4AC-91F4-115C-804625BCE963} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D741F288-69CD-DC65-04EF-24D24A69D9CD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D78A2FEB-561A-C5BA-83C3-DB7E4F6BEFF5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA3BFEDE-5DCB-6D48-F52D-F5F30B78210B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA63AADC-263D-5DCD-D789-D029C94F9577} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DA692D53-0117-E647-4FC9-E8D29D3E7D5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB0BA8C7-0589-699C-5E67-EF1C96EC0E5A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DB18D626-27BB-9CC6-9A93-CF0127F28A43} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DC710D77-5A09-2FBF-A797-DCAE7E649FA3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DE0BAD64-90AC-210E-E63A-88EAC8F9B7E6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEE411AF-F9F1-E7FE-55F3-70B795722B29} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DEF96F22-09FE-A03B-064A-02E148E88A17} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF681A51-5F05-1F39-036E-D1C704F8F568} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF77D786-7899-DE17-AC07-FBA8FA5E3372} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF7B7875-C09B-F4D7-AB82-60338FA99CDD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {DF977C15-7136-FABF-B874-2C9033BCBABA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E060B0E0-C168-01F3-BC7E-3F0122D53D1E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0AC72B4-8BA8-C6A8-6319-254FCC5D9916} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E0E5A173-0CF3-BCA9-8543-4B6252CD9DA6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E118F9B6-686E-47CF-3507-F787ADEDD0FF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E16EFC89-2317-803B-BB3F-9B92BF5F1711} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E1732A5F-EB56-3C72-B2B2-173489E5DCB4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E173506F-FD58-FB59-2C0D-13AE8BC62290} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E29CD8F5-8770-88FC-7869-830FD4AAE7E4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E3682377-E122-30F2-15E6-3516CBD8F3F5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E4262869-2AB8-624F-5365-2339596EBAA0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5A0EFED-3062-8A6A-0BA8-B76566990BAF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E5F499C9-52D4-E935-124C-655897AC38DF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6543B49-6B99-B8A7-BC93-CFC5A94E0928} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E65449FD-E89B-B9ED-194D-604D18D11AC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E6CC0B82-A5E1-6AA6-DF5E-EBC3C207ED6F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E738B04A-1963-CC45-FEB7-57FDF80D6F8D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E75E8B2B-38F5-CA1C-2066-2D236A2C8500} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8983D00-0142-A0FE-63A0-D9E1F3C04A6B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E8A24F81-F9FE-B428-CFF6-913E5B4C1A5F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E908A374-1683-3463-4B58-B04FA802CF30} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E92FF766-A09C-8819-5A08-6CF8485CDCDF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E9342878-FCEA-230B-E4D2-5712935070EA} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EA708A76-AA37-90B9-0FCB-1DFCF447ADBE} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAA21319-8AF3-391F-D65B-F8DC9A1BE340} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAC149FF-02FD-1262-BD19-76518252A5AD} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EAF521EB-5513-475B-B2B3-4D4B1195A1B0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB619721-7FA1-13F4-FCC7-F7910CF00AC8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB831990-F50B-96D1-3A6D-EDA7622633CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB88038F-9FCA-144C-1828-0E3D30A95BAB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC236CC0-5AF7-7707-E395-50D819B1C42A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC359119-1A6C-52A9-D03C-E373C5AAC363} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EC3AD07F-3DBE-C7B3-AD29-010A94FC8B05} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB01F6E-9066-86A1-6292-AB9DCF3AB6EC} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDB378BA-2AB8-3380-1522-B4A69CBB3F3F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EDD539C0-F8EB-2A8D-78A5-44A66D05F475} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EE04E2CE-AE7D-4540-A3C8-B3211BFFCC44} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EF00589F-4853-36A5-3704-A19633EDC95B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBBEF1A-21B6-994C-632E-201DE3EF2428} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFBC97F2-4308-C0B5-9CAA-B092559036A9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EFC5B77D-89C3-A962-9A96-1C6818B08696} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F21EB78A-CDA7-AF45-EE68-CDC94D788B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F24E2E43-2089-DA63-9E6A-44B03140D792} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F27E4347-4EF1-EFDB-366F-410FB1EAD197} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F452FA15-98C9-BD51-AC62-418E0C391EC0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F48F55B8-263E-C4EB-EAE3-12C8CEDE0C2F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F4CB7C39-0C3C-C715-7E2F-0A007AC6D839} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F61ADFCC-EC0B-5F28-BF9C-C68326229FE2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F6F9B3DC-DB00-CD9A-BD51-438F4C199E45} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F72B1F16-5DA1-0CE7-8A46-761D0FBCADC7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F7405B81-92E2-BA64-EE73-933738D57403} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F77B658D-3AD0-37B1-5B93-FAFF6F9DCE99} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F789779E-BE13-C07C-286A-36E241C41BCB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8DD58A3-392C-9160-C63A-DEFE0C0B32CB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F8E7FE88-E351-C487-7BAB-3137CB7B9E16} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F97AC71F-C713-8B99-AAF3-4091BCE80337} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F9C3EB86-5E8A-7F1F-02CA-34B57433C586} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FCC802CB-41F0-C6B1-5A49-B5299A5A9413} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FDD4FBB4-1A6E-F986-21EA-95A477FBA69C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FE085492-8FA7-A758-02DC-5ACA50A28BEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEDD0E2B-B30C-283D-DC98-B87875C2E677} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF3B84BF-172F-490A-EADC-AFDD0366F962} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF9C2285-7435-9341-80FE-A833F235D80D} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Tiscali fts.exe] "C:\Program\Tiscali Bredband\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [News Service] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\ispnews.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O18 - Protocol: bw+0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {6A51AE45-DE75-4B82-B3B3-066DC182BC83} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: F-Secure 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe

 

I övrigt verkar hela datorn ha "lugnat ner sig".

 

Link to comment
Share on other sites

... men jag kan inte bli av med alla rader med O2 BHO i HiJack.

Trots att jag rensar raderna så dyker de upp med en gång igen...

Knepigt, de i sig är ju ofarliga eftersom det står (no file) men det kan ju bero på att det finns något kvar i datorn. Eller finns det något i F-secure som övervakar förändringar i registret, fast då tycker jag att det borde komma upp någon varning/fråga när du försöker fixa dem med HijackThis.

 

Har du skannat med Ewido så att den har tagit bort allt den hittade?

 

Link to comment
Share on other sites

Har scannat flera gånger med Ewido.

Den hittar varje gång Adware.CoolWebSearch och rensar bort det.

Men efter omstart kommer det likförbannat tillbaka igen.

 

Jag har googlat efter lösning men de registernycklar som tyder på Adware.CoolWebSearch finns inte i registret på datorn.

 

 

Jag blir inte heller av med O2- BHO-raderna i HiJacken.

Ingen varning visas när jag kör HiJack.

Jag kanske ska strunta i dem om de är ofarliga.

 

Det börjar luta åt att köra datorn ett tag för att se om det är några störningar och i så fall installera om hela sk-ten. :o)

 

Link to comment
Share on other sites

Det är register-posterna som också visar sig som O2-raderna som Ewido hittar, så det är samma sak.

 

Har du använt regedit för att ändra i registret någon gång förut?

 

Link to comment
Share on other sites

hahahaha .. du är så snabb!

 

Jo, jag har lite erfarenhet av regedit... men har inte riktigt koll på vilka nycklar som gör vad.

 

Link to comment
Share on other sites

Ibland har man tur. ;)

 

Starta regedit.

I vänsterkolumnen stega dig ner till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID

 

Högerklicka på CLSID och välj Exportera, spara som en fil på t ex Skrivbordet och kom ihåg vad den heter. Om du skulle få problem efter ändringarna nedan så dubbelklickar du på den sparade filen så kommer CLSID att återställas.

 

Tryck på + framför CLSID.

Leta upp de nummer som är samma som de som Ewido och HijackThis hittar.

Högerklicka på dem och välj Ta bort.

 

Link to comment
Share on other sites

Inget av värdena finns under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID.

 

 

Däremot finns alla under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects men de går inte att ta bort.

 

Jag kör nu i felsäkert läge.

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, förklarar ju varför programmen inte lyckas ta bort dem.

Högerklicka på dem och välj Behörigheter, klicka på ett Grupp- eller användarnamn i taget och sätt en bock under Tillåt på alla rader.

 

Link to comment
Share on other sites

Beklaga inte.

Jag är grymt tacksam för din hjälp!

Allt verkar lugnt nu.

 

Hur kan jag gengälda detta?

 

Hälsn.

Cecilia

 

 

 

Link to comment
Share on other sites