Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Probläm!!


loosegoose

Recommended Posts

Hej hej!

 

Vet att jag har skit i datorn men vet inte riktigt hur jag ska få bort det. Generic.exe misstänker jag inte är nyttigt. Kan man se nåt mer? Tack för hjälpen!!!

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:44:45, on 2006-10-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Prevx1\PXConsole.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Prevx1\PXAgent.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Daniel\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/'>http://www.blocket.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {5EA8B240-0EF0-260C-82CA-27A70D59E1B9} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll

O2 - BHO: Malicious Scripts Scanner - {55EA1964-F5E4-4D6A-B9B2-125B37655FCB} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx\pxbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {5EA8B240-0EF0-260C-82CA-27A70D59E1B9} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxOne] "C:\Program\Prevx1\PXConsole.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Oucu] "C:\WINDOWS\system32\DOBE~1\regedit.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Hze] C:\WINDOWS\?ssembly\j?vaw.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program\Network Monitor\netmon.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PREVXAgent) - Unknown owner - C:\Program\Prevx1\PXAgent.exe" -f (file missing)

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Men jag kör ad aware regelbundet. Däremot ska jag skaffa virus program omgående. Men undrar fortfarande om det är nåt jag ska ta bort?

 

Link to comment
Share on other sites

Bland annat finns det spionprogrammet PurityScan i loggen. Vi börjar med att åtgärda den.

 

Ladda ner http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.zip till Skrivbordet.

Packa upp filen. En ny mapp Hosts skapas på Skrivbordet.

Dubbelklicka på mappen för att öppna den.

Dubbelklicka på filen mvps.bat för att starta programmet.

Detta program kommer att byta ut datorns Hosts-fil så att PurityScan-otrevligheten förhindras komma i kontakt med sin skapare. Det kommer också förhindra att du kan besöka sidor som är ökända för att installera otrevligheter på datorn. Du kan läsa mer om det här:

http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om något av följande finns i listan så ta bort:

Oin

Yazzle by Oin

Purityscan by Oin

Snowballwars by Oin

eller något liknande med Oin eller Outerinfo i sig.

Zolero

Tizzletalk

MediaTickets

Cowabanga

 

Ladda ner och kör avinstallationsprogrammet http://www.outerinfo.com/OiUninstaller.exe

Om du behöver anvisningar så finns de här: http://www.outerinfo.com/howto.html

 

Skann med HijackThis och bocka för:

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {5EA8B240-0EF0-260C-82CA-27A70D59E1B9} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll

O2 - BHO: (no name) - {5EA8B240-0EF0-260C-82CA-27A70D59E1B9} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Oucu] "C:\WINDOWS\system32\DOBE~1\regedit.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Hze] C:\WINDOWS\?ssembly\j?vaw.exe

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

 

Ladda ner Combofix på skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe

 

Kör den och följ anvisningarna som visas.

VIKTIGT = klicka inte på Combofix fönster med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp klistra in den här, samt en ny HijackThis-logg. Skriv också hur det har gått att följa anvisningarna.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...