Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vet ej vad jag ska ta bort!!!!!


jacques

Recommended Posts

Har under en tid fått en otroligt långsam uppstart av dator !!!

Har kollat med virus, kör spyboth,adaware,samt XP repair pro.

Nu har jag kört hijackthis och fattar inte vad som är dåligt eller bra!!!

HJÄP!

Kan någon förbarma sig över den här listan och tala om vad som inte ska vara här????

Tack

 

[log]Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

c:\program\delade filer\aol\1147966687\ee\aim6.exe

E:\Program\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Jaque\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.goggle.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.jmontel.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.goggle.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: VS_IEHlprObj Class - {829CAB51-A4EA-4a15-87B6-4B7D0747939C} - C:\Program\Network Associates\VirusScan\bho.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPHSend] C:\Program\Delade filer\AOL\IPHSend\IPHSend.exe

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\PROGRAM\F-PROT\F-StopW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\PROGRAM\F-PROT\F-Sched.exe STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZU

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?cbdebdc7188445c7b30ccf5391d98509

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?cbdebdc7188445c7b30ccf5391d98509

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program\AIM\aim.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {26FCCDF9-A7E1-452A-A73D-7BF7B4D0BA6C} (AOL Pictures Uploader Class) - http://o.aolcdn.com/pictures/ap/Resources/2.2.0.51g/cab/aolpPlugins.10.4.0.2.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147594003796

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe[/log]

 

Moderator redigerade med LOG-taggar. Glöm inte det nästa gång du postar en loggfil. Markera loggen och klicka på LOG-knappen uppe till höger.

 

Posta sedan!

 

[inlägget ändrat 2006-10-14 10:56:25 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

Du ser ut att ha två antivirusprogram i datorn, Network Associates/McAfee samt F-prot. Det är olämpligt eftersom det är känt att leda till konstigheter t ex slö dator.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZU

Avsluta Internet Explorer.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

 

Klistra in en ny HijackThis-logg i ditt svar, kom ihåg att använda LOG-knappen samt att få med hela loggen denna gång.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Ska jag ta bort allt under 08??

Jag kör bara firefox.

Har bockat för loggknappen nu, här är startup listan......mm, jösses vad mycket!!

Tack!!!

[log]

StartupList report, 2006-10-15, 08:16:36

StartupList version: 1.52.2

Started from : C:\Documents and Settings\Jaque\Skrivbord\HijackThis.EXE

Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

* Using default options

* Including empty and uninteresting sections

* Showing rarely important sections

==================================================

 

Running processes:

 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

E:\Program\Gmail Notifier\gnotify.exe

c:\program\delade filer\aol\1147966687\ee\aim6.exe

C:\PROGRAM\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Jaque\Skrivbord\HijackThis.exe

 

--------------------------------------------------

 

Listing of startup folders:

 

Shell folders Startup:

[C:\Documents and Settings\Jaque\Start-meny\Program\Autostart]

*No files*

 

Shell folders AltStartup:

*Folder not found*

 

User shell folders Startup:

*Folder not found*

 

User shell folders AltStartup:

*Folder not found*

 

Shell folders Common Startup:

[C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart]

Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

 

Shell folders Common AltStartup:

*Folder not found*

 

User shell folders Common Startup:

*Folder not found*

 

User shell folders Alternate Common Startup:

*Folder not found*

 

--------------------------------------------------

 

Checking Windows NT UserInit:

 

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

 

[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

*Registry key not found*

 

[HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

*Registry value not found*

 

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

(Default) =

HostManager = C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

IPHSend = C:\Program\Delade filer\AOL\IPHSend\IPHSend.exe

McAfeeUpdaterUI = "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

F-StopW = C:\PROGRAM\F-PROT\F-StopW.EXE

LVCOMSX = C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

TkBellExe = "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

LogitechVideoTray = C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

LogitechVideoRepair = C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

FRISK FP-Scheduler = C:\PROGRAM\F-PROT\F-Sched.exe STARTUP

AWMON = "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

ctfmon.exe = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

 

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

 

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

 

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

[OptionalComponents]

*No values found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

*No subkeys found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries in Registry subkeys of:

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .EXE:

HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command

 

(Default) = "%1" %*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .COM:

HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command

 

(Default) = "%1" %*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .BAT:

HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command

 

(Default) = "%1" %*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .PIF:

HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command

 

(Default) = "%1" %*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .SCR:

HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command

 

(Default) = "%1" /S

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .HTA:

HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command

 

(Default) = C:\WINDOWS\system32\mshta.exe "%1" %*

 

--------------------------------------------------

 

File association entry for .TXT:

HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command

 

(Default) = %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Active Setup stub paths:

HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components

(* = disabled by HKCU twin)

 

[>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]

StubPath = C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /ShowWMP

 

[>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}] *

StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE

 

[>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS] *

StubPath = RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP

 

[>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}] *

StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

 

[{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}] *

StubPath = %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll

 

[{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] *

StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install

 

[{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}] *

StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT

 

[{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}] *

StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser

 

[{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}] *

StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmp.inf,PerUserStub

 

[{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] *

StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install

 

[{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}] *

StubPath = regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll

 

[{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] *

StubPath = %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe

 

[{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}] *

StubPath = C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\mscories.dll,Install

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating ICQ Agent Autostart apps:

HKCU\Software\Mirabilis\ICQ\Agent\Apps

 

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Load/Run keys from C:\WINDOWS\WIN.INI:

 

load=*INI section not found*

run=*INI section not found*

 

Load/Run keys from Registry:

 

HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*

HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*

HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*

HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*

HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*

HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*

HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*

HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*

HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=

HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*

HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=*Registry value not found*

HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*

HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: AppInit_DLLs=

 

--------------------------------------------------

 

Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

 

Shell=*INI section not found*

SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

drivers=*INI section not found*

 

Shell & screensaver key from Registry:

 

Shell=Explorer.exe

SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr

drivers=*Registry value not found*

 

Policies Shell key:

 

HKCU\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

 

--------------------------------------------------

 

Checking for EXPLORER.EXE instances:

 

C:\WINDOWS\Explorer.exe: PRESENT!

 

C:\Explorer.exe: not present

C:\WINDOWS\Explorer\Explorer.exe: not present

C:\WINDOWS\System\Explorer.exe: not present

C:\WINDOWS\System32\Explorer.exe: not present

C:\WINDOWS\Command\Explorer.exe: not present

C:\WINDOWS\Fonts\Explorer.exe: not present

 

--------------------------------------------------

 

Checking for superhidden extensions:

 

.lnk: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)

.pif: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)

.exe: not hidden

.com: not hidden

.bat: not hidden

.hta: not hidden

.scr: not hidden

.shs: HIDDEN!

.shb: HIDDEN!

.vbs: not hidden

.vbe: not hidden

.wsh: not hidden

.scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)

.url: HIDDEN! (arrow overlay: yes)

.js: not hidden

.jse: not hidden

 

--------------------------------------------------

 

Verifying REGEDIT.EXE integrity:

 

- Regedit.exe found in C:\WINDOWS

- .reg open command is normal (regedit.exe %1)

- Company name OK: 'Microsoft Corporation'

- Original filename OK: 'REGEDIT.EXE'

- File description: 'Registereditorn'

 

Registry check passed

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Browser Helper Objects:

 

(no name) - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

(no name) - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}

(no name) - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}

(no name) - C:\Program\Network Associates\VirusScan\bho.dll - {829CAB51-A4EA-4a15-87B6-4B7D0747939C}

(no name) - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

(no name) - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}

(no name) - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Task Scheduler jobs:

 

AppleSoftwareUpdate.job

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Download Program Files:

 

[Windows Genuine Advantage Validation Tool]

InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\LegitCheckControl.DLL

CODEBASE = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

 

[AOL Pictures Uploader Class]

InProcServer32 = C:\Program\AOL Pictures\10_4_0_2a\aolpUploader.dll

CODEBASE = http://o.aolcdn.com/pictures/ap/Resources/2.2.0.51g/cab/aolpPlugins.10.4.0.2.cab

 

[MUWebControl Class]

InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

CODEBASE = http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147594003796

 

[Java Plug-in]

InProcServer32 = C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

CODEBASE = http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab

 

[Java Plug-in]

InProcServer32 = C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

CODEBASE = http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab

 

[Java Plug-in 1.5.0_06]

InProcServer32 = C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

CODEBASE = http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab

 

[shockwave Flash Object]

InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Winsock LSP files:

 

NameSpace #1: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

NameSpace #2: C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

NameSpace #3: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

Protocol #1: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #2: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #3: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #4: C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll

Protocol #5: C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll

Protocol #6: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #7: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #8: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #9: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #10: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #11: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #12: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #13: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #14: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

Protocol #15: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Windows NT/2000/XP services

 

Microsoft ACPI Driver: system32\DRIVERS\ACPI.sys (system)

actser: system32\drivers\actser.sys (manual start)

Adobe LM Service: "C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe" (manual start)

Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller: system32\drivers\aec.sys (manual start)

AFD: \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys (system)

Alerter: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (disabled)

Application Layer Gateway Service: %SystemRoot%\System32\alg.exe (manual start)

AMD K7-processordrivrutin: system32\DRIVERS\amdk7.sys (system)

Application Management: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

ASP.NET State Service: %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (manual start)

RAS Asynchronous Media Driver: system32\DRIVERS\asyncmac.sys (manual start)

Standard-IDE/ESDI-hårddiskstyrenhet: system32\DRIVERS\atapi.sys (system)

Ati HotKey Poller: %SystemRoot%\system32\Ati2evxx.exe (autostart)

ati2mtag: system32\DRIVERS\ati2mtag.sys (manual start)

ATM ARP Client Protocol: system32\DRIVERS\atmarpc.sys (manual start)

Windows Audio: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Ljud-stub-drivrutin: system32\DRIVERS\audstub.sys (manual start)

Background Intelligent Transfer Service: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Computer Browser: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Logitech QuickCam Pro 3000(CamDrl): system32\DRIVERS\Camdrl.sys (manual start)

Avkodare för dold textning: system32\DRIVERS\CCDECODE.sys (manual start)

CD-ROM-drivrutin: system32\DRIVERS\cdrom.sys (system)

Indexing Service: %SystemRoot%\system32\cisvc.exe (manual start)

ClipBook: %SystemRoot%\system32\clipsrv.exe (disabled)

.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (manual start)

COM+ System Application: C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} (manual start)

Cryptographic Services: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

DCOM Server Process Launcher: %SystemRoot%\system32\svchost -k DcomLaunch (autostart)

DHCP Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Diskdrivrutin: system32\DRIVERS\disk.sys (system)

Logical Disk Manager Administrative Service: %SystemRoot%\System32\dmadmin.exe /com (manual start)

dmboot: System32\drivers\dmboot.sys (disabled)

Logical Disk Manager Driver: System32\drivers\dmio.sys (system)

dmload: System32\drivers\dmload.sys (system)

Logical Disk Manager: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Microsoft Kernel DLS Syntheiszer: system32\drivers\DMusic.sys (manual start)

DNS Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)

Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler: system32\drivers\drmkaud.sys (manual start)

dtscsi: \SystemRoot\System32\Drivers\dtscsi.sys (manual start)

ElbyCDFL: System32\Drivers\ElbyCDFL.sys (manual start)

ElbyCDIO Driver: System32\Drivers\ElbyCDIO.sys (autostart)

Error Reporting Service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)

Event Log: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)

COM+ Event System: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Fast User Switching Compatibility: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Drivrutin för diskettstyrenhet: system32\DRIVERS\fdc.sys (manual start)

Diskettdrivrutin: system32\DRIVERS\flpydisk.sys (manual start)

FltMgr: system32\DRIVERS\fltMgr.sys (system)

Volume Manager Driver: system32\DRIVERS\ftdisk.sys (system)

GEARAspiWDM: System32\Drivers\GEARAspiWDM.sys (manual start)

Generic Packet Classifier: system32\DRIVERS\msgpc.sys (manual start)

Help and Support: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Human Interface Device Access: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)

Microsoft HID-klassdrivrutin: system32\DRIVERS\hidusb.sys (manual start)

IEEE-1284.4 Driver HPZid412: system32\DRIVERS\HPZid412.sys (manual start)

Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12: system32\DRIVERS\HPZipr12.sys (manual start)

USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12: system32\DRIVERS\HPZius12.sys (manual start)

HTTP: System32\Drivers\HTTP.sys (manual start)

HTTP SSL: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k HTTPFilter (manual start)

i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver: system32\DRIVERS\i8042prt.sys (system)

InstallDriver Table Manager: "C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe" (manual start)

imagedrv: System32\Drivers\imagedrv.sys (system)

imagesrv: system32\DRIVERS\imagesrv.sys (system)

CD-Burning Filter Driver: system32\DRIVERS\imapi.sys (system)

IMAPI CD-Burning COM Service: C:\WINDOWS\system32\imapi.exe (manual start)

IPv6 Windows Firewall Driver: system32\DRIVERS\Ip6Fw.sys (manual start)

IP Traffic Filter Driver: system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys (manual start)

IP in IP Tunnel Driver: system32\DRIVERS\ipinip.sys (manual start)

IP Network Address Translator: system32\DRIVERS\ipnat.sys (manual start)

iPod Service: "C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe" (manual start)

IPSEC driver: system32\DRIVERS\ipsec.sys (system)

Tjänst för IR-uppräkning: system32\DRIVERS\irenum.sys (manual start)

PnP ISA/EISA Bus Driver: system32\DRIVERS\isapnp.sys (system)

Tangentbordsklassdrivrutin: system32\DRIVERS\kbdclass.sys (system)

Microsoft Kernel-wave-ljudMixer: system32\drivers\kmixer.sys (manual start)

Server: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Workstation: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

TCP/IP NetBIOS Helper: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)

Logitech USB Monitor Filter: system32\drivers\lvusbsta.sys (manual start)

McAfee Framework Service: C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe /ServiceStart (autostart)

Network Associates McShield: "C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe" (autostart)

Network Associates Task Manager: "C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe" (autostart)

Machine Debug Manager: "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE" (autostart)

Messenger: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)

NetMeeting Remote Desktop Sharing: C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe (manual start)

Musklassdrivrutin: system32\DRIVERS\mouclass.sys (system)

HID-drivrutin för mus: system32\DRIVERS\mouhid.sys (manual start)

Klientomdirigerare för WebDav: system32\DRIVERS\mrxdav.sys (manual start)

MRXSMB: system32\DRIVERS\mrxsmb.sys (system)

Distributed Transaction Coordinator: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe (manual start)

Windows Installer: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V (manual start)

Tjänstproxy för Microsoft-direktuppspelning: system32\drivers\MSKSSRV.sys (manual start)

Klockproxy för Microsoft-direktuppspelning: system32\drivers\MSPCLOCK.sys (manual start)

Kvalitetshanteringsproxy för Microsoft-direktuppspelning: system32\drivers\MSPQM.sys (manual start)

Microsoft System Management BIOS Driver: system32\DRIVERS\mssmbios.sys (manual start)

MSSQL$SPCS: C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$SPCS\Binn\sqlservr.exe -sSPCS (manual start)

MSSQLServerADHelper: C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqladhlp.exe (manual start)

Tee/Sink-to-Sink-konverterare för Microsoft-direktuppspelning: system32\drivers\MSTEE.sys (manual start)

NABTS/FEC VBI Codec: system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys (manual start)

NaiAvFilter1: system32\drivers\naiavf5x.sys (manual start)

NaiAvTdi1: system32\drivers\mvstdi5x.sys (system)

Microsoft TV/Video-anslutning: system32\DRIVERS\NdisIP.sys (manual start)

Remote Access NDIS TAPI Driver: system32\DRIVERS\ndistapi.sys (manual start)

NDIS-protokoll för I/O i användarläge: system32\DRIVERS\ndisuio.sys (manual start)

Remote Access NDIS WAN Driver: system32\DRIVERS\ndiswan.sys (manual start)

NetBIOS-gränssnitt: system32\DRIVERS\netbios.sys (system)

NetBios over Tcpip: system32\DRIVERS\netbt.sys (system)

Network DDE: %SystemRoot%\system32\netdde.exe (disabled)

Network DDE DSDM: %SystemRoot%\system32\netdde.exe (disabled)

Net Logon: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (manual start)

Network Connections: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Network Location Awareness (NLA): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

NT LM Security Support Provider: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (manual start)

Removable Storage: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

nvatabus: system32\DRIVERS\nvatabus.sys (system)

Service for NVIDIA® nForce Audio Enumerator: system32\drivers\nvax.sys (manual start)

NVIDIA Disk Cache Filter Driver: system32\DRIVERS\nvcchflt.sys (system)

NVIDIA nForce Networking Legacy Driver: system32\DRIVERS\NVENET.sys (manual start)

Service for NVIDIA® nForce Audio: system32\drivers\nvapu.sys (manual start)

NVIDIA nForce AGP Bus Filter: system32\DRIVERS\nv_agp.sys (system)

IPX Traffic Filter Driver: system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys (manual start)

IPX Traffic Forwarder Driver: system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys (manual start)

Office Source Engine: "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE" (manual start)

PCI Bus Driver: system32\DRIVERS\pci.sys (system)

Low level access layer for CD devices: System32\Drivers\Pcouffin.sys (manual start)

Plug and Play: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)

Pml Driver HPZ12: C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe (autostart)

IPSEC Services: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)

WAN Miniport (PPTP): system32\DRIVERS\raspptp.sys (manual start)

Protected Storage: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)

QoS Packet Scheduler: system32\DRIVERS\psched.sys (manual start)

Direct Parallel Link Driver: system32\DRIVERS\ptilink.sys (manual start)

PxHelp20: System32\Drivers\PxHelp20.sys (system)

Remote Access Auto Connection Driver: system32\DRIVERS\rasacd.sys (system)

Remote Access Auto Connection Manager: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

WAN Miniport (L2TP): system32\DRIVERS\rasl2tp.sys (manual start)

Remote Access Connection Manager: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Remote Access PPPOE Driver: system32\DRIVERS\raspppoe.sys (manual start)

Direkt parallell: system32\DRIVERS\raspti.sys (manual start)

Rdbss: system32\DRIVERS\rdbss.sys (system)

RDPCDD: System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (system)

Terminal Server Device Redirector Driver: system32\DRIVERS\rdpdr.sys (manual start)

Remote Desktop Help Session Manager: C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe (manual start)

Filterdrivrutin för uppspelning av digitalt CD-ljud: system32\DRIVERS\redbook.sys (system)

Routing and Remote Access: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)

Remote Registry: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)

Remote Procedure Call (RPC) Locator: %SystemRoot%\system32\locator.exe (manual start)

Remote Procedure Call (RPC): %SystemRoot%\system32\svchost -k rpcss (autostart)

QoS RSVP: %SystemRoot%\system32\rsvp.exe (manual start)

RT2500 Wireless Driver: system32\DRIVERS\RT2500.sys (manual start)

Security Accounts Manager: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)

Smart Card: %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe (manual start)

Task Scheduler: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Secdrv: system32\DRIVERS\secdrv.sys (manual start)

Secondary Logon Service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

System Event Notification: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Serenum-filterdrivrutin: system32\DRIVERS\serenum.sys (manual start)

Drivrutin för seriell port: system32\DRIVERS\serial.sys (system)

Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Shell Hardware Detection: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

siusbmod: system32\DRIVERS\siusbmod.sys (manual start)

BDA Slip De-Framer: system32\DRIVERS\SLIP.sys (manual start)

Microsoft Kernel Audio Splitter: system32\drivers\splitter.sys (manual start)

Print Spooler: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe (autostart)

sptd: System32\Drivers\sptd.sys (system)

SQLAgent$SPCS: C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$SPCS\Binn\sqlagent.EXE -i SPCS (manual start)

Drivrutin för filter för Systemåterställning: system32\DRIVERS\sr.sys (system)

System Restore Service: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Srv: system32\DRIVERS\srv.sys (manual start)

SSDP Discovery Service: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)

WIA (Windows Image Acquisition): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k imgsvc (autostart)

BDA IPSink: system32\DRIVERS\StreamIP.sys (manual start)

Software Bus Driver: system32\DRIVERS\swenum.sys (manual start)

Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer: system32\drivers\swmidi.sys (manual start)

MS Software Shadow Copy Provider: C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{148303B3-9293-47CA-BD85-60163705C8E3} (manual start)

Microsoft Kernelsystemljudenhet: system32\drivers\sysaudio.sys (manual start)

Performance Logs and Alerts: %SystemRoot%\system32\smlogsvc.exe (manual start)

Telephony: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

TCP/IP Protocol Driver: system32\DRIVERS\tcpip.sys (system)

Terminal Device Driver: system32\DRIVERS\termdd.sys (system)

Terminal Services: %SystemRoot%\System32\svchost -k DComLaunch (manual start)

Themes: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Telnet: C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe (disabled)

tmcomm: \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys (autostart)

Distributed Link Tracking Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Microcode Update Driver: system32\DRIVERS\update.sys (manual start)

Universal Plug and Play Device Host: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (manual start)

Uninterruptible Power Supply: %SystemRoot%\System32\ups.exe (disabled)

USB-ljuddrivrutiner (WDM): system32\drivers\usbaudio.sys (manual start)

Microsoft USB Generic Parent Driver: system32\DRIVERS\usbccgp.sys (manual start)

Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver: system32\DRIVERS\usbehci.sys (manual start)

USB2-aktiverat nav: system32\DRIVERS\usbhub.sys (manual start)

Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver: system32\DRIVERS\usbohci.sys (manual start)

Microsoft USB-skrivarklass: system32\DRIVERS\usbprint.sys (manual start)

Drivrutin för USB-skanner: system32\DRIVERS\usbscan.sys (manual start)

Drivrutin för USB-masslagringsenheter: system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS (manual start)

VgaSave: \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys (system)

Volume Shadow Copy: %SystemRoot%\System32\vssvc.exe (manual start)

Windows Time: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Remote Access IP ARP Driver: system32\DRIVERS\wanarp.sys (manual start)

Drivrutin för Microsoft WINMM WDM-ljudkompatibilitet: system32\drivers\wdmaud.sys (manual start)

WebClient: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)

Windows Management Instrumentation: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Portable Media Serial Number Service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

Windows Management Instrumentation Driver Extensions: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

WMI Performance Adapter: C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe (manual start)

Security Center: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Teletext-codec för världsstandard: system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS (manual start)

Automatic Updates: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Wireless Zero Configuration: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)

Network Provisioning Service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)

 

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating Windows NT logon/logoff scripts:

*No scripts set to run*

 

Windows NT checkdisk command:

BootExecute = autocheck autochk *

 

Windows NT 'Wininit.ini':

PendingFileRenameOperations: *Registry value not found*

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

 

PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

CDBurn: *Registry key not found*

WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

 

--------------------------------------------------

Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

 

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

 

*Registry key not found*

 

--------------------------------------------------

 

End of report, 34 973 bytes

Report generated in 0,047 seconds

 

Command line options:

/verbose - to add additional info on each section

/complete - to include empty sections and unsuspicious data

/full - to include several rarely-important sections

/force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT

/forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x

/forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform

/history - to list version history only

 

[/log]

[inlägget ändrat 2006-10-15 10:13:45 av jacques]

 

[inlägget ändrat 2006-10-15 17:51:48 av Anders N]

Link to comment
Share on other sites

Kan du vara snäll och trycka på Redigera under ditt senaste inlägg, därefter så markerar (målar) du hela loggen och trycker sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup:. Tänk på alla stackare som ska skrolla förbi det där jätteinlägget.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för försöket, men nu blev det något annat konstigt, nu har det blivit för många LOG-markeringar eller något för nu kan man inte se loggen när man trycker på +tecknet.

 

Redigera igen, se till att det står [ LOG] (fast utan mellanrum) i början av inlägget och i slutet, men bara de två gångerna, tack.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:06:36, on 2006-10-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

E:\Program\Gmail Notifier\gnotify.exe

c:\program\delade filer\aol\1147966687\ee\aim6.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRAM\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Jaque\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.goggle.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.jmontel.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.goggle.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: VS_IEHlprObj Class - {829CAB51-A4EA-4a15-87B6-4B7D0747939C} - C:\Program\Network Associates\VirusScan\bho.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Program\Delade filer\AOL\1147966687\ee\AOLSoftware.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPHSend] C:\Program\Delade filer\AOL\IPHSend\IPHSend.exe

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\PROGRAM\F-PROT\F-StopW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\PROGRAM\F-PROT\F-Sched.exe STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZU

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?cbdebdc7188445c7b30ccf5391d98509

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?cbdebdc7188445c7b30ccf5391d98509

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program\AIM\aim.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {26FCCDF9-A7E1-452A-A73D-7BF7B4D0BA6C} (AOL Pictures Uploader Class) - http://o.aolcdn.com/pictures/ap/Resources/2.2.0.51g/cab/aolpPlugins.10.4.0.2.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147594003796

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Du har fortfarande både McAfee och F-prot så vitt jag kan se, och det är väl 2 antivirusprogram eller?

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZU

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

 

Klistra in en ny HijackThis-logg i ditt svar.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar om jag ska ta bort allt under 08?? det är ju en del.

Nej, du ska bara bocka bort den rad jag angett. Det är ett spionsak.

08-rader påverkar inte hur snabbt datorn startar, det är menyval i Internet Explorer.

 

Sen undrar jag var du ser antivirusprogrammen??

McAfee:

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

samt 3 rader som börjar med O23

 

F-Prot:

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\PROGRAM\F-PROT\F-StopW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\PROGRAM\F-PROT\F-Sched.exe STARTUP

 

Men ta inte bort program med HijackThis utan avinstallera och komplettera med borttagningsprogram från tillverkarna i första hand.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...