Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virusburst


sofiaa

Recommended Posts

Hej! Är en riktig novis på datorer som nu har fått nån form av virus. En blinkande rödring/vitt frågetecken i högra hörnet som med jämna mellanrum säger critical system error. Har kört scan med Norton samt Ad-aware, samt laddat ned hijack this efter att ha läst tidigare trådar på detta forum, men fattar inte riktigt vad jag ska göra...

 

Här är iaf loggfilen...

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:58:09, on 2006-10-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program\Power Manager\PM.exe

C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\OdTray.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.fsb.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ProgramPath] C:\Program\Power Manager\PM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector] C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OdTray.exe] "C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\OdTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O9 - Extra button: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1153752253224

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CB2912AC-2D0F-4186-9507-E229EB098311}: NameServer = 130.244.127.169 130.244.127.161

O20 - Winlogon Notify: OdysseyClient - C:\WINDOWS\SYSTEM32\odyEvent.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: equestre - {70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930} - C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ok Här kommer felloggen från smitfraud. F´låt att det tog sån tid

Sofia

 

SmitFraudFix v2.109

 

Scan done at 10:58:05,09, 2006-10-14

Run from C:\Documents and Settings\Fam Apelqvist\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Fam Apelqvist

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Fam Apelqvist\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\FAMAPE~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\vb\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}"="equestre"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Starta datorn i felsäkert läge.

 

Efter det öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Clean = klicka 2 och Enter

Sen vänta tills den jobbar klart.

På frågan "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter

Om wininet.dll är infekterad får du frågan "Replace infected file ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter.

Om inte datorn startar om automatiskt så starta den i normalläge.

 

Skicka sen en ny Hijack logg och C:\rapport.txt

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, först 2 puckfrågor... jag sa ju att jag var novis... Hur startar man datorn i felsäkert läge... och vad menas med C:/rapporttxt...

 

Och tack snälla för att du försöker hjälpa...

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, hurra för dig, viruset verkar vara borta!!!

Ska jag behålla smitfraud och hijackthis, eller kan jag ta bort dem? (förstår ju ändå inte riktigt mig på dem...)

En annan fråga: Ska jag behålla adaware, eller kan det motverka mitt Nortonprogram?

 

Här kommer logfilerna, än en gång tack snälla för fantastisk hjälp!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:10:24, on 2006-10-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program\Power Manager\PM.exe

C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\OdTray.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ProgramPath] C:\Program\Power Manager\PM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector] C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OdTray.exe] "C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\OdTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O9 - Extra button: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1153752253224

O20 - Winlogon Notify: OdysseyClient - C:\WINDOWS\SYSTEM32\odyEvent.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

 

 

 

SmitFraudFix v2.109

 

Scan done at 13:59:31,76, 2006-10-14

Run from C:\Documents and Settings\Fam Apelqvist\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}"="equestre"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{70305bc2-b289-4209-a344-be21f22bc930}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll -> Hoax.Win32.Renos.gen.e

[/log]C:\WINDOWS\system32\zphnok.dll -> Deleted

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url Deleted

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url Deleted

C:\Program\vb\ Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hijack loggen är ok.

 

> Ska jag behålla smitfraud och hijackthis <

 

Du kan ta bort dom om du vill.

 

> Ska jag behålla adaware <

 

Om du vill, den ska inte störa Norton vad jag vet.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...