Just nu i M3-nätverket
Jump to content

svchost.exe


kofferdam

Recommended Posts

När jag var inne på en site för en tid sedan fick jag ett meddelande

om att det var problem med registret, och jag ombads ladda ner

nåt program som skulle fixa det. Jag tyckte det verkade helskumt, så

jag avbröt. Men alltsedan dess poppar det ideligen upp ett meddelande nere till höger vid akivitetslisten; "Regler skapades automatiskt för det här

programmet Microsoft Generic Host Process for Win32 Services", och detta har tydligen med ngn fil c:\windows\system32\svchost.exe att göra. Detta meddelande kommer upp oavsett om jag är ansluten till nätet, ngt LAN eller t.o.m. inte ens har mitt nätverksinstickskort anslutet. Efter detta

hände har datorn blivit otroligt seg och hänger sig ibland. Jag har kört

AdAware, Spybot och även scannat med Norton (jag har Norton Internet

Security installerat och brandväggen på), och en och annan fil har hittats, som jag har tagit bort men problemet kvarstår.

Jag vet inte om följande är samma problem; när jag försöker köra windows felkontroll på c: så får jag följande felmeddelande ”Det gick inte att utföra diskkontrollen eftersom det inte gick att få exklusiv åtkomst till

viss Windows-filer på enheten. Detta kan endast ske om du startar om Windows. Vill du att diskkontrollen ska utföras nästa gång du startar datorn”. Jag svarar jag, men man får samma resultat om man startar om datorn. Jag har även försökt köra i felsäkert läge, men med samma nedslående resultat.

Vad göra?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia!

Jag känner mig redan bättre till mods. Du hjälpte mig i februari

förra året, och det ordnade då sig till det bästa.

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:13, on 2006-10-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Eraser\eraser.exe

C:\Program\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iC Login] "C:\Program\IC Login\iclogin.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.atg.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: HP Configuration Interface Service (HPConfig) - Hewlett-Packard - C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

O23 - Service: HPWirelessMgr - Hewlett-Packard Co. - C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

[/log]

 

Kofferdam

 

Link to comment
Share on other sites

Där ser man, då får vi hoppas att det går bra nu också!

 

Jag tyckte det verkade helskumt, så jag avbröt.

Jättebra! Eftersom det inte syns något otrevligt i loggen heller så klarade du dig nog från att få in något olämpligt.

 

c:\windows\system32\svchost.exe är Microsoft Generic Host Process for Win32 Services, en fullständigt normal Windows-process/program. Det låter som att meddelandet kommer från Nortons brandvägg, kan det stämma? Kan du gå in i Norton och se vad det finns för regler för det här programmet?

 

För säkerhets skull så kan du gå till http://www.virustotal.com/ och klistra in c:\windows\system32\svchost.exe i rutan och tryck på Send, då kommer filen att skannas av många olika antivirusprogram.

 

Undrar om det har hänt något med Norton, testa deras felsökningsverktyg:

http://www.symantec.com/region/se/techsupp/telsupp_ts.html

 

Angående diskkontrollen se om det funkar om du startar i Felsäkert med kommandotolk, då blir kommandot:

chkdsk C: /r /x

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har kört filen svchost.exe på virustotal.exe och det hittades inget

virus. Jag har även gått in på Nortons hemsida och försökt köra deras

felsökare, men jag får följande meddelande när jag försöker ansluta:

"FTP-mappfel

Ett fel inträffade när mappen öppnades på FTP-servern. Kontrollera att du har åtkomstbehörighet till den här mappen.

Detaljer:

500 Command not supported"

Jag är ju förstås lite osäker om det är rätt verktyg jag försökt använda. Det jag försökt använda kommer överst på Symantecs hemsida under rubrikerna;

”Teknisk support. Har du problem att ansluta till Internet eller skicka och ta emot e-post? Testa vårt felsökningsverktyg som kan hitta problemet på bara några minuter.”

 

Kan du gå in i Norton och se vad det finns för regler för det här programmet?

 

Jag är inte särkilt hemma på brandväggar, men när jag går in och kollar på figurationsinställningar finns det ju rätt många flikar att välja på och

en hel del under varje flik. Vad är det mer specifikt jag skall leta efter?

 

Kofferdam

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det var ju bra att det var en normal svchost.exe i alla fall.

 

Det var det felsökningsverktyget jag tänkte på. Det gick bra för mig att hämta filerna på den här sidan nu i alla fall, se om det var ett tillfälligt fel hos Symantec:

http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/se_docid/20060118115154924?Open&src=con_web_se

Tänk på att spara filerna på Skrivbordet, du behöver kanske högerklicka på länkarna och välja något lämpligt för att få det rätt. Men när jag läser på den sidan som det länkas till så ser jag att det verktyget ju bara är tänkt när man har uppkopplingsproblem så det är nog inte så relevant i det här fallet.

 

Det finns ett AutoFix Tool här: http://www.symantec.com/home_homeoffice/support/index_ts.jsp

Det är kanske bättre i det här fallet.

 

Jag har tyvärr ingen aning om hur Nortons brandvägg konfigureras. Du kan se om de sidorna som länkas från den här ger några bra tips:

http://surl.se/djk

( står för http://symantec.atgnow.com/consumer/search.do?searchText=rules+

created+automatically&pcode=nis&mini_version=nis_2006&returnNav=

index.jsp&type=tech_issues_supp&wpath=tech&wsrc=null&pbar=2&kbcd=

null&atgss=null&atgkbd=null&chatsess=null&x=0&y=0 )

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Efter mitt senaste inlägg hände det igen, datorn blev sanslöst seg, och

gick inte ens att stänga av med windowsrutinen, utan till slut fick jag köra reset för att få stopp på eländet. Vad som hände var att hårddisken löpte fullständigt amok. Detta hände upprepade gånger efter det att jag bootat om datorn, men det hände inte omedelbart utan först efter en god stund efter det att den varit igång, kanske 30-60 minuter. Till slut ledsnade jag och körde en systemåterställning ett par månader tillbaka, och efter att ha uppdaterat spybot och adaware, och scannat och tagit bort lite mörja verkade det funka hyfsat. Emellertid började samma sak hända igen för några dagar sedan, och möjligen skedde det faktiskt i samband med att jag uppdaterat norton internet security. Allt blir otroligt segt och indikatorlampan för hårddisken lyser så att den kunde lysa upp en mindre ort! Trots att allt blev otroligt segt lyckades jag under pågående hårddisksmälta ta en hijackthis log vilken bifogas. Hur ser loggen ut?

Jag kan ju inte tolka loggen, men mitt lekmannaintryck är att det startar ngn slags scanningsprocess i bakgrunden som tar mer och mer av resurserna i anspråk. Jag stängde av datorn, och det gick faktiskt att använda avstängningsrutinen i windows, även om det tog typ 100 år. Men när jag startade om ville den inte längre va me, den stod och tuggade och tuggade hur länge som helst, coh till slut ledsnade jag och körde reset ett par gånger, men med samma resultat. Till slut starta jag felsäkert, lyckades uppdatera spybot och adaware, och adaware hitta återigen lite mörja som ja sopa bort. Stängde av och efter det gick de faktiskt att bota som vanligt. Snabbt som ögat gick ja in i nortons brandvägg och ändra svchost.exe från kontroll "Automatisk" till "Blockera alla", och nu verkar det funka. Men så kan ja ju knappast ha de framgent, t.ex. funka inte windows update när ja hade ändrat växlen. Är de ny dator som gäller eller finns d ngt att göra.

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:46:52, on 2006-10-29

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 2 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe

C:\WINDOWS\System32\HPBPRO.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iC Login] "C:\Program\IC Login\iclogin.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.atg.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: HP Configuration Interface Service (HPConfig) - Hewlett-Packard - C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

O23 - Service: HPWirelessMgr - Hewlett-Packard Co. - C:\Program\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

[/log]

 

Kofferdam

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...