Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kan Skriva men inte Utforska (DVD/CD)


thequiz

Recommended Posts

Nyligen har min bärbara dator fått för sig att den enbart kan bränna CD/DVD skivor, men den kan inte utforska dem.

 

Detta har till följd att jag kan spela upp DVDfilm och mp3-låtar. Men att jag inte kan utforska innehållet på skivan (dokument, foton, o dyl.).

 

Problemet ligger inte i skivan, då flera av olika fabrikat har testats.

Problemet ligger heller inte i hur skivan har bränts då skivorna funkar på andra datorer.

 

CD/DVDn har avinstallerats samt återinstallerats genom plug&play.

Några nya uppdateringar verkar inte existera.

 

Finns det någon som kan ge ett vägledande tips?

 

Med Vänliga Hälsningar

 

(jag postade detta meddelande i tråden CD/DVD bränning, men insåg att DR DATA nog är rätt del av forumet att posta det i...ber om ursäkt för detta)

[inlägget ändrat 2006-10-11 17:00:30 av thequiz]

Link to comment
Share on other sites

När du klickar på CD/DVD spelaren var är det som händer då, får du något felmeddelande eller är den bara tom?

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

När jag öppnar Den här datorn och dubbelklickar på DVD-RW enheten händer ingenting. Ingen ruta, ingenting.

 

 

Jag har sökt svaret på flertalet ställen;

- Microsoft verkar inte lista det som ett problem för XP

- Det sägs att upper/lower filter kan påverkas av Roxio eller liknande brännar program. Men efter att ha hamnat i rätt rotkatalog i regedit, finns inga upper/lowerfilter att ta bort.

 

 

Kan tillägga att när jag högerklickar på DVD-RW enheten, och väljer egenskaper har jag bara 4 flikar, och inte 5. (Allmänt, spela upp automatiskt, maskinvara, dela ut)

 

 

Själv gissar jag på att någonting är fel i min regedit katalog - men jag vet inte hur man fixar sånt.

 

 

Allmän fråga: Om jag beslutar mig för att köra en systemåterställning. Tror ni att problemet kommer att finnas kvar?

 

 

 

 

(Som kuriosa kan tilläggas att när DVD-RW enheten är markerad, står det att skivan (eller även om det inte ligger en skiva i) innehåller runt 879 MB)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om jag beslutar mig för att köra en systemåterställning. Tror ni att problemet kommer att finnas kvar?

Om problemet är någorlunda nytt så skulle jag testa med det (det skapas ju automatiskt en ny återställningspunkt när du gör en återställning så värre kan det knappast bli).

 

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

De fyra flikarna i egenskaper låter inte fel...så ser det ut hos mig oxå.

Men prova detta:

Start, Kör, Skriv in:

regsvr32 /i shell32.dll

Klicka OK

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

jag skrev regsvr32 /i shell.dll klickade på OK, var det någonting som skulle hända?

 

 

För några månader sedan hade jag viruset "errorsafe" på datorn, avast hittade .dll-filen och jag beslöt mig för att deleta den. Minns tyvärr inte namnet, men kan det finnas en koppling? Hur vet man om rätt dll filer finns på datorn?

 

 

Trodde inte att systemåterställningspunkter skapades då gjorde en clean start. Jag ger problemet en-två veckor, sen kör vi den metoden. Måste ju bränna av allt (för att sedan kanske upptäcka jag inte kan använda det)

 

Link to comment
Share on other sites

Trodde inte att systemåterställningspunkter skapades då gjorde en clean start. Jag ger problemet en-två veckor, sen kör vi den metoden.

Systemåterställning är bara bra en kort tidsperiod, det ska man inte göra till en tidpunkt som ligger några veckor tillbaks i tiden, då brukar man få andra problem.

 

Link to comment
Share on other sites

Cecilia; Menade en ren fresh/start -således inte någon systemåterställningspunkt - datorn kan bara gå tillbaka till September.

För man kan väl göra en sådan? Jag inte särskilt haj på att rensa systemet, eftersom jag aldrig någonsin gjort det, på någon av mina före detta datorer.

 

 

Nedan är min Hijackthis...men tvivlar över att den säger något annat om problemet än att Sony har tagit över min dator...

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:49:03, on 2006-10-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe

C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

C:\Documents and Settings\Daniels\Desktop\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gmail.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com/en/

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe" /Stationary

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.com/en/

O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com

O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com

O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com

O16 - DPF: {05D96F71-87C6-11D3-9BE4-00902742D6E0} (QuickPlace Class) - http://qp1.jur.lu.se/qp2.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{93315151-8D97-424E-807A-F4AEB83E3A5B}: NameServer = 193.11.104.10,193.11.104.20

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: VESWinlogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\VESWinlogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Aggregation and Control Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Task Scheduler - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Entertainment\VzTaskScheduler.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\IntegratedServer\HTTP (file missing)

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Addons\Packages\Mobile\Gateway" /DisplayName="VAIO Media Gateway Server (file missing)

O23 - Service: VAIO Cooporated Initialisation (VCI) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Cooperated Initialisation\VCI_SVC.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

 

[/log]

[inlägget ändrat 2006-10-12 18:53:18 av thequiz]

[inlägget ändrat 2006-10-12 18:55:25 av thequiz]

Link to comment
Share on other sites

En återgång till en tidigare systemåterställningspunkt kan fixa till eventuella fel som nyligen blivit i registret.

Start - Program - Tillbehör - Systemverktyg

 

HijackThis-loggen kan jag titta på först imorgon. Om du vill kolla upp om du har otrevligheter kvar i datorn så kör AVG Anti-Spyware (Ewido):

http://www.ewido.net/en/

och Kasperskys online-skanning: http://www.kaspersky.com/virusscanner

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Tryck Fix checked.

 

Men ovanstående lär knappast ha med DVD/CD-problem att göra.

Jag håller med dig, det var otroligt mycket Sony-program där. Har du alltid haft det? Man undrar ju om det är något av dem som ställer till det.

 

Hur länge har du haft det här problemet? Gjorde du något (installation/avinstallation) strax innan det inträffade?

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag är datornovis, tyckte jag det var bättre att installera det som följde med datorn, och ta bort allt eftersom. Jag gjorde en uppdatering för någon vecka sedan, vilket troligtvis ökade aktiviteterna.

 

Problemet med CD/DVD brännaren har jag nog haft längre tillbaka än den 16sept, vilket är min sista systemrestorepoint, visste bara inte att det var så allvarligt problem så jag knepade/googlade lite själv, till jag beslöt mig för att vända mig hit.

 

Jag märkte mitt problem några dagar efter jag tog bort "programmet?" errorsafe som kommit på min dator. Jag tog bort det med avast. Vilket nödvändigtvis inte behöver ha påverkat detta då jag inte utforskar mina cd skivor så ofta -mestaligen bränner.

När jag körde avast, hittade den en infekterad dll-fil - vilket jag valde delete istället för karantän (minns ej filens namn). Jag ställde frågan om det kan ha funnits en koppling i några inlägg ovan, men själv är jag tveksam kring det.

 

En annan tanke jag har är att jag av misstag i dagarna runt september valde att uppdatera min "optic reader" från sonys webpage - av misstag så valde jag OK, för att uppdatera att den optiska driven inte var till min modell av datorn. Om detta kan ha påverkat vet jag inte då installationsprocessen avbröts av programmet självt.

 

En sista tanke jag har är om det kan ha orsakat av en "mild smäll", så att jag när jag packade ner datorn i väskan, fick ut drivern och slog emot väskan. Men jag tycker detta låter extremt osannolikt.

 

Efter att ha googlat lite har jag hittat tre inlägg i andra forum med liknande problem; bland annat detta.

 

http://pcbanter.net/showthread.php?mode=hybrid&t=876029

 

Vet dock inte om det är tillämpligt på mig.

 

Återigen, en sista tanke är om detta som "Securite task manager" definerar, kan vara tillämpligt på mig.

 

http://www.neuber.com/taskmanager/process/tfswctrl.exe.html

 

Men jag har verkligen ingen aning. Detta är alla tankar jag har kring mitt problem, nu är jag helt uttömd.

 

 

PS. Vad kan tas bort från Hijackthis, rörande SONY produkter? DS.

 

[inlägget ändrat 2006-10-14 11:53:07 av thequiz]

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag är datornovis, tyckte jag det var bättre att installera det som följde med datorn, och ta bort allt eftersom.

Skulle jag också göra.

 

När jag körde avast, hittade den en infekterad dll-fil - vilket jag valde delete istället för karantän (minns ej filens namn). Jag ställde frågan om det kan ha funnits en koppling i några inlägg ovan, men själv är jag tveksam kring det.

Jag är också tveksam till om det är något samband. Att Avast tog bort en infekterad fil borde inte leda till dessa konstigheter. Först tänkte jag att det kunde finnas någon rest kvar av Errorsafe i datorn, men när Ewido och Kaspersky inte hittar något så är det nog inte så.

 

En annan tanke jag har är att jag av misstag i dagarna runt september valde att uppdatera min "optic reader" från sonys webpage - av misstag så valde jag OK, för att uppdatera att den optiska driven inte var till min modell av datorn. Om detta kan ha påverkat vet jag inte då installationsprocessen avbröts av programmet självt.

Svårt att veta om det påverkat.

 

En sista tanke jag har är om det kan ha orsakat av en "mild smäll", så att jag när jag packade ner datorn i väskan, fick ut drivern och slog emot väskan. Men jag tycker detta låter extremt osannolikt.

Instämmer, då hade du nog haft mer problem med den.

 

Finns det några andra användare/konton på datorn, samma problem på dem i så fall?

Fungerar det i Felsäkert läge?

Går det att skriva

dir D:eller vad nu disk DVD/CD-enhet har för bokstav

i Kommandotolken?

 

tfswctrl.exe är i alla fall inget nödvändigt i min dator. Har du någon sådan fil i datorn?

 

PS. Vad kan tas bort från Hijackthis, rörande SONY produkter? DS.

Inte lämpligt att ta bort från HijackThis för då kan filerna raderas, men du kan testa med att ställa in Startmetod - Manuell/Inaktiverad i Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster.

 

Link to comment
Share on other sites

En annan tanke jag har är att jag av misstag i dagarna runt september valde att uppdatera min "optic reader" från sonys webpage - av misstag så valde jag OK, för att uppdatera att den optiska driven inte var till min modell av datorn. Om detta kan ha påverkat vet jag inte då installationsprocessen avbröts av programmet självt.

Här skiljer sig mitt svar från Cecilias. Att försöka att uppdatera med firmware till "fel" spelare kan vara förödande! Risken är stor (enligt min åsikt) att det är detta som är problemet. Försök att lägga tillbaka rätt firmware, det finns dock ingen garanti för att det hjälper men chansen är ganska god om spelaren tar emot den rätt firmware'n (det inte alltid som det går tyvärr).

 

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

Fast det beror ju på vad det här betyder:

Om detta kan ha påverkat vet jag inte då installationsprocessen avbröts av programmet självt.

Blev något installerat eller inte?

 

Link to comment
Share on other sites

Blev något installerat eller inte?

Diskussionen blir ju lite hypotetisk då vi inte riktigt vet vad som hände. Jag vill betona att jag bara spekulerar men det "brukar" vara så att när man försöker uppdatera med en felaktig firmware så avbryts installationen men skadan kan ändå vara skedd (detta gäller både bios, CD/DVD, grafikkort. Det värsta är att det inte alltid går att lägga tillbaka den rätta versionen (om man inte har de rätt utrustning för att fixa det).

 

Nu är jag inte på något sätt expert på firmware till CD/DVD utan min "erfarenhet" kommer från den tiden då jag var extremt (sjukligt:)) intresserad av överklockning av både moderkort och grafikkort. Väldigt ofta använde man då "hackade" bios för att t ex kunna köra CPU med spänningar som inte originalbios tillät.

 

Om jag var frågeställaren så skulle jag göra en reset av datorns bios och sedan sätta CD/DVD som boot-enhet och sätta i en skiva som det går att boota från t ex XP-skivan (behöver ju inte installera om XP utan bara kolla så att den startar boot).

 

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

Cecilia:

 

- Inga andra konton/användare

 

- Dir f: ger mig innehållet på skivan - jag vet dock inte hur jag ska bära mig åt för att öppna en fil från kommandotolken

 

- Felsäkertläge - Jag behöver en liten guide på det. (eller så googlar jag rätt på det, när jag postat inlägget)

 

- tfswctrl.exe saknas i min dator

 

NWM:

Känner till problemet med firmware - det har varit i min tankebana. Men i och med att jag avinstallerade genom Enhetshanteraren-> lät plug and play hitta den igen, trodde jag att jag problemet var undanröjt.

 

I fliken drivrutin för min Pioneer DVD-RW DVR-K16D i Enhetshanteraren finns det möjlighet att Återställa tidigare drivrutin. Klickar jag där hänvisas jag bara till "Felsökaren" då det inte finns några säkerhetsuppdateringar för min drivrutin. Felsökaren hjälper mig inte.

 

Jag har vid inga tillfällen testat "Avinstallera" : Avinstallera drivrutinen (avancerat).

 

 

Från Pioneers hemsida hänvisas jag till SONYs (som jag uppfattar det) eftersom DVDspelaren sitter i en SONY maskin och det är där uppdateringarna ska publiceras. Som nämnts finns inga uppdateringar.

 

 

SONY har på sin sida en möjlighet att ladda ned

Under rubriken

"Preinstalled drives"

- "Original drivers package"

- "Original modem driver"

- "Original Video driver"

 

Under rubriken

"Preinstalled utilites"

- "Original utilities package"

 

http://www.vaio-link.com/downloads/select/select.asp?l=sv

 

Jag antar att - "Original drivers package" skulle vara tillämpligt på mig, om vi antar detta är problemet. Men laddar jag ned foldern, har jag ingen aning om hur jag skall gå tillväga, finns flertalet foldrar, med dålig specifikation att välja mellan. Ska jag deleta den "Driver" folder som ligger på min dator först? (Presumerar att man inte ska göra det)

 

 

 

Kan man se någonstans de firmware som ligger installerade, och avinstallera från där?

 

"Lägga tillbaka rätt firmware" - utveckla

 

(det är inte alltid som det går tyvärr) = Problemet kommer alltid att finnas på min dator???

 

Daemontools, borde det fungera då?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Del 2: Värst vad flitigt ni skriver

 

Cecilia:

 

" "Om detta kan ha påverkat vet jag inte då installationsprocessen avbröts av programmet självt." Blev något installerat eller inte? "

 

Ärligt talat: Jag vet inte.

 

 

NWM

Du pratar "slightly over my head"

 

" reset av datorns bios och sedan sätta CD/DVD som boot-enhet och sätta i en skiva som det går att boota från t ex XP-skivan (behöver ju inte installera om XP utan bara kolla så att den startar boot). "

 

 

Lite klarifieranden:

- Datorn köptes i februari. Antar ett års garanti finns, även om jag inte befinner mig på samma ort som dator papprena.

 

- Om ovan måste göras, är jag tvungen att göra detta, eller kan Sony få hjälpa mig med det? Klumpedunsklick-garantier finns väl inte?

 

- Någon XP skiva följde inte med

 

 

Jag skakar lite i kroppen för vad som måste göras för en felklickning av något som sedan avbröts. Jag vet att vi verkligen är på ett hypotetiskt plan, men tror ni verkligen att detta är problemet?

Om ni tror så, ska jag vända mig till någon annan Forum del?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Del 2: Värst vad flitigt ni skriver

 

Det är vårt signum :)

 

Jag förstår att det är svårt som ”nybörjare” att skriva en bra felbeskrivning men samtidigt så är det ofta en förutsättning för en bra felsökning.

 

Jag förstod dig som så att du försökt att uppdatera firmware i spelaren men när jag läser ditt inlägg en gång till så är jag inte helt säker på att det är det som du har gjort. Firmware är programvara som sitter i ett chip i spelaren och hanterar spelarens mest grundläggande funktioner. Orsaken till att man ibland vill uppdatera firmware är det ibland inte går att använda alla fabrikat av CD/DVD-skivor och det ibland kan lösas med en uppdatering av firmware. Detta har inget med XP att göra.

 

Min ide att du skulle prova att starta från en skiva istället för att starta från hårddisken grundade sig på att jag ville veta om det var ett hårdvaruproblem (läs CD/DVD-spelaren) eller om det var något knas i XP.

 

Om du inte fick med någon XP skiva som det går att starta från så kan du bränna dig en bootbar skiva genom att ta hem UltimateBoot http://www.ultimatebootcd.com/ Använd ditt brännarprogram och gör en startbar skiva med UltimateBoot (programmet används för felsökning men det viktigaste i ditt fall är att se om datorn startar från skivan).

 

Om du tycker att detta verkar för krångligt, har du ingen som du kan låna en XP skiva från. OBS jag uppmanar dig inte till någon piratkopiering utan bara ett test för att se om datorn börjar starta från skivan, sedan kan du stänga av.

 

 

Precis efter det att datorn har startat så brukar det dyka upp en text där det står något i stil med ”Press Esc to enter setup”. Det är inte alltid det är ”Esc” som man skall trycka på utan det varierar från dator till dator. När du väl är inne i bios så har du ett meny alternativ som heter något i stil med ”Boot order”, här skall du välja CD istället för hårddisk.

 

 

Klumpedunsklick-garantier finns väl inte?

Förvisso inte men det är väldigt svårt att se om det är du som är den skyldige i detta fall.

 

En helt annan lösning kan vara att du tar en backup på dina viktiga data och sedan läser nog i manualen hur du skall göra för att återställa datorn till det tillstånd den var i när den var ny. Om du inte fått med någon skiva att starta från så beror det förmodligen på att tillverkaren har gjort en del av hårddisken ”dold” och innehållet i denna dolda del av hårddisken används för att återställa datorn till ”nyskick”. Om du ringer supporten på måndag så är det förmodligen exakt detta som de kommer säga åt dig att göra då de inte lämnar någon som helst support på de program som du själv har installerat.

 

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

Tankar kring det hela:

 

Borde nog inte vara några problem att starta från en XP skiva, då som jag sagt Autostartfunktionen från det som ligger på skivorna jag testat fungerat. Likaså som jag skrev innan "Dir f: " ger innehållet på skivan.

 

Jag ringer support så snart uppsatsen jag skriver (på denna datorn) är inlämnad. (tisdag)

 

 

Dock har jag lite frågor kring det hela

Ska jag bara starta från XP-skivan? sen då? avsluta?

Om detta funkar så har vi alltså eliminerat ett XP-problem?

 

Innebär det att blåsa ut allt som finns på datorn till en nyfödd bebis att det kommer att ge mig access till CD/DVDs. Eller finns det möjlighet att OM det är ett annat problem som ligger bakom att jag inte kommer att komma åt det material som säkerhetskopierats?

 

 

Är detta dessa två länkar som är relevanta för mig:

 

http://kb.sony-europe.com/KB/Solutions/en/V00000_V00499/V00078.html

 

http://www.vaio-link.com/tutorials/recovery/recovery.asp?l=en&category=0&serie=VGN-FS&m=2031

 

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2006-10-14 15:06:29 av thequiz]

Link to comment
Share on other sites

Ojoj, vad det har blivit mycket skrivet här. ;)

 

- Dir f: ger mig innehållet på skivan - jag vet dock inte hur jag ska bära mig åt för att öppna en fil från kommandotolken

Så här:

F:\filnamn

om det är ett program

Eller om det är en fil du vill öppna i Anteckningar

notepad F:\filnamn

 

- Felsäkertläge - Jag behöver en liten guide på det. (eller så googlar jag rätt på det, när jag postat inlägget)

Tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj Felsäkert i menyn. I felsäkert läge är färre drivrutiner och program startade, så det är för att kolla om det är något sådant som stör.

 

Link to comment
Share on other sites

Borde nog inte vara några problem att starta från en XP skiva, då som jag sagt Autostartfunktionen från det som ligger på skivorna jag testat fungerat.
Funkar autostart (missade att du skrivit det) så kan vi vara (rätt) så säkra på att det inte är ett hårdvarufel och datorn skulle starta från en XP skiva.

 

Vad som har hänt i din XP vet jag inte och det är nog inte helt lätt att reda ut så här på ett forum. Skriv din uppsats, ta en backup och ring sedan suporten.

 

-nisse

Evigheten är lång, speciellt mot slutet

 

Link to comment
Share on other sites

Cecilia:

Om det i kommandotolken inte behövs något speciellt kommando för att öppna bilder, jag skrev "IMG_1940.jpg" så fungerade det ej.

Att öpnna en mp3låt "M004.mp3" fungerade

 

 

Link to comment
Share on other sites

För jpg-bilder så kan du t ex öppna dem internet explorer:

iexplore F:\MG_1940.jpg

 

Paint också väl:

paint F:\MG_1940.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...