Just nu i M3-nätverket
Jump to content

spyware virus från messenger!


jimmyDcore

Recommended Posts

hej jag fick ett spyware virus när jag clickad på en länka som jag fick på messenger. som länkade mig till en fil som sabboterade hela mitt msn och la upp massor popups. jag har nu sökt igenom datorn med ad-aware, Mcafee och amust registery cleaner men dom tar inte bort alla filer. nu8 när jag starta datan får jag ett felmedelande oxå har scanat datorn med hijack this för att ni ska få lite kött på bennen är tacksam för all hjälp

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:16:31, on 2006-10-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\jimmy\program\adobe photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\DOCUME~1\Jimmy\LOCALS~1\Temp\clclean.0001

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

C:\jimmy\program\adobe photoshop\apdproxy.exe

C:\windows\system32\upnp.exe

C:\Program Files\Common Files\{CC6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McDash.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\shared\mghtml.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe

C:\jimmy\program\hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common Files\{3C6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}\MyToolBar.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common Files\{3C6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}\MyToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [MBMon] Rundll32 CTMBHA.DLL,MBMon

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VoiceCenter] "C:\Program Files\Creative\VoiceCenter\AndreaVC.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask

O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\jimmy\program\adobe photoshop\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [np] c:\windows\system32\upnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [svcManager] c:\windows\system32\svdhostc3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\Jimmy\Desktop\Yinstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} - http://promo.dollarrevenue.com/activex/promocache/313133352D2D2D.exe

O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} -

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

O20 - Winlogon Notify: RegCompact - C:\WINDOWS\SYSTEM32\RegCompact.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\jimmy\program\adobe photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume Technology Drivers (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Du har en trojan som laddar ner fler otrevligheter från internet så håll internetanslutningnen urdragen så mycket som möjligt tills datorn är ren.

 

Gå till den här sidan http://www.virustotal.com/ och klistra in detta filnamn i rutan:

C:\WINDOWS\system32\CTMBHA.DLL

Tryck på Send och vänta tills det är klart.

Klistra in resultatet i ditt svar här.

Upprepa med:

c:\windows\system32\svdhostc3.exe

C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

När du har klistrat in resultaten så markera (måla) dem och tryck sedan på LOG-knappen.

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om några/något av följande finns i listan så ta bort

MaxiFiles

Toolbar888

MyToolbar

 

[log]Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common

Files\{3C6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}\MyToolBar.dll

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common Files\{3C6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}\MyToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [np] c:\windows\system32\upnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\Jimmy\Desktop\Yinstall.exe

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} - http://promo.dollarrevenue.com/activex/promocache/313133352D2D2D.exe

O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} -

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

c:\windows\system32\upnp.exe

C:\Documents and Settings\Jimmy\Desktop\Yinstall.exe

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

C:\Program Files\Common

Files\{3C6E9D74-0C78-1053-0530-06022306002e}

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Program - Återställ webbinställningar

 

Starta om datorn i normalt läge.

I ditt svar så klistra in en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

här är logen

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:55:48, on 2006-10-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\DOCUME~1\Jimmy\LOCALS~1\Temp\clclean.0001

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\jimmy\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [MBMon] Rundll32 CTMBHA.DLL,MBMon

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VoiceCenter] "C:\Program Files\Creative\VoiceCenter\AndreaVC.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask

O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: RegCompact - C:\WINDOWS\SYSTEM32\RegCompact.dll

O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume Technology Drivers (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

 

[/log]

[inlägget ändrat 2006-10-11 21:26:57 av jimmyDcore]

Link to comment
Share on other sites

ja den är som vanligt nu igen inga buggar på msn eller något... det ända jag tycker är konstig är att datorn alltid har varit svårstartad efter det att man har loggat in på sin login tar kanske en halv minut innan datornbeter sig som den ska göra. jag tror inte att det har något med hårdvaran att göra för jag har 4gb ram och inte l dcore med 3,2ghz så jag tror inte det har med hårvaran att göra har oxå sata hårdisk på 250gb som är fylld med 35gb grejer.. har du någon anning vad det kan vara???

 

får oxå inte glömma att tacka för allt du har hjälp mig med nu...

 

Link to comment
Share on other sites

I Start - Kör - msconfig - Autostart så kan du pröva med att avbocka några rader, starta om datorn. Om det inte blir någon skillnad så sätt tillbaks bockarna och avbocka några andra rader. På det sättet går det kanske att komma fram till vilket program det är som strular.

 

AVG Anti-Spyware rekommenderas efter MSN-masken.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är såklart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...