Just nu i M3-nätverket
Jump to content

http://isafetypage.com/


jokern_boy

Recommended Posts

hej!

igår när jag tankade nya codec till mitt mediapalyer fick jag med ngn skit ner i datorn... startsidan är ändrad till http://isafetypage.com/'>http://isafetypage.com/ å säger att det e högrisk på datan å att jag borde installera en mängd olika AV program/spyware..

 

får också upp en varnings popup "Critical System Warning!

Your system is probably infected with the latest version of spyware.Cyberlog-X

 

använder NOD32 som säger att jag har trojan men jag verkar inte kunna få bort det:(

 

trojan Win32/trijanclicker.small.kj found in operatin memory the file can be deleted. it is strongly recommended that you make backup before proceed.

 

C:\\WINDOWS\SYSHOST.DLL.

under står det: Available actions:

Leave

 

jag kan asså inte cleana skiten..

 

någon som kan hjälpa mig?

vill ha bort http://isafetypage.com/ som första sida och gärna få datorn att flyta på bra igen..

e det ominstallation som e säkrast eller?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:48, on 2006-10-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\Program\SoftCodec\isamonitor.exe

C:\Program\SoftCodec\pmsngr.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\SoftCodec\pmmon.exe

C:\Program\SoftCodec\isamini.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\World of Warcraft\WoW.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.playahead.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: edit_html Class - {14D1A72D-8705-11D8-B120-0040F46CB696} - C:\Documents and Settings\casper\Skrivbord\101154453.dll

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program\SoftCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program\SoftCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe" "+b1"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Program\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O21 - SSODL: hydrodictyon - {b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706} - C:\WINDOWS\system32\gqagksr.dll (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

[/log]

Link to comment
Share on other sites

SmitFraudFix v2.107

 

Scan done at 12:10:35,79, 2006-10-10

Run from C:\Documents and Settings\casper\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

C:\WINDOWS\svchost.exe FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\casper

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\casper\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\START-~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\casper\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\SKRIVB~1\Online Security Guide.url FOUND !

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\SKRIVB~1\Security Troubleshooting.url FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\SoftCodec\ FOUND !

C:\Program\VirusBurster\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706}"="hydrodictyon"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\gqagksr.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\gqagksr.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Starta datorn i felsäkert läge.

 

Ta bort

 

C:\WINDOWS\SYSHOST.DLL.

C:\Documents and Settings\casper\Skrivbord\101154453.dll

 

 

Efter det öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Clean = klicka 2 och Enter

Sen vänta tills den jobbar klart.

På frågan "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter

Om wininet.dll är infekterad får du frågan "Replace infected file ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter.

Om inte datorn startar om automatiskt så starta den i normalläge.

 

Skicka sen en ny Hijack logg och C:\rapport.txt

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...