Just nu i M3-nätverket
Jump to content

MalwareWipe


Vikinga

Recommended Posts

I dag när jag satt och surfade dök det plötsligt upp en varning om att min dator hade fått en trojan! Samtidigt dök det upp en hemsida, MalwareWipe, med erbjudande om gratis scanning för att se hur min dator var smittad. Det påstods vara 30 filer, som var infekterade. Vidare påstods att normala antivirusprogram inte klarar av att ta bort trojaner av den här typen! Någon hjälp att ta bort fanns endast om jag köpte programmet. Jag tittade runt på Malware's olika sidor och försökte avgöra om de var seriösa eller ej. Företaget som gjort programmet sade sig höra hemma på Cypern. Det fanns också uppgift om två supportadresser, en i England och en i USA. Efter långt funderande bestämde jag mig för att tanka hem programmet. Det hittade 30 infekterade filer, som jag tog bort och nu fungerar datorn ok igen.

Det, som gjorde mig fundersam igen om jag gjort en dumhet eller ej var att mitt Panda antivirus plötsligt meddelade att den detekterat och oskadliggjort "Hackingverktyg Malwarewipe"!

Kan någon, som är bättre kunnig och som känner till Malwarewipe tala om för mig om jag kan vara lugn eller oroad och i senare fallet vad jag skall göra för att ställa allt till rätta.

Hälsningar

Viking

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

har också drabbats av detta virus, dock ej frivilligt

skulle gärna vilja ha lite hjälp av nån med lite bättre vetande inom området

 

 

ere okej om jag skickar min logg också

 

Link to comment
Share on other sites

här kommer loggen trots att inget svar komit

 

ni behöver ju inte läsa den

 

varsågoda:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:41:12, on 2006-10-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\DAP\DAP.EXE

C:\Program\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

C:\Program\F-Secure\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\VirusBurster\virusburster.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Steam\Steam.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7b4d79df-9ef0-429d-a0e9-d9b138c6a53b} - C:\Program\VideoKeyCodec\isaddon.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {1a29a79a-b9c8-44a9-bedf-7fadde3cf33f} - C:\Program\VideoKeyCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinAntiVirusPro2006] "C:\Program\WinAntiVirus Pro 2006\WinAV.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [VirusBurster] C:\Program\VirusBurster\virusburster.exe /h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AdobeUpdateManager.exe" AcPro7_0_7

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

O4 - Global Startup: MA111 Configuration Utility.lnk = C:\Program\NETGEAR\MA111v2 USB Adapter\MA111v2.exe

O8 - Extra context menu item: &Block this popup - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konvertera markering till befintlig PDF - res://C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1144834614977

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: contrabandists - {dfa61db1-388e-4c87-8d56-540fa229bcb4} - C:\WINDOWS\system32\dpfwu.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väl svårt att hinna svara på 3 minuter.

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om något av följande finns i listan så avinstallera

WinAntiVirus Pro 2006

VirusBurster

 

Gratisversionen av Download Accelarator är annonsfinansierad, det finns andra gratisprogram som inte är det så jag föreslår en avinstallation även av den.

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip

Högerklicka och packa upp allt innehåll till Skrivbordet. En mapp SmitfraudFix kommer att skapas.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd.

Välj alternativ #1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix-mappen eller smitfraudfix.cmd.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...