Just nu i M3-nätverket
Jump to content

msn-viruset


rpgmaster

Recommended Posts

min kompis har drabbats av det där viruset när det står is that you on the photo o har bett mig om hjälp. han har ett program som heter yinstall på skrivbordet som ej gå att få bort. det kom i samband me att han ladda ner viruset. han bad mig om hjälp så ja tänkte att ni kunde kolla hans hijacklog han säger att när han ska lyssna på en musiklåt så kommer det upp att det står typ nåt nod32 anti virus eller nåt sånt. han är tacksam för hjälp!

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:29:17, on 2006-10-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

C:\Program\Delade filer\{8CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e}\Update.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\1053\OLFSNT40.EXE

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\LimeWire\LimeWire.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = www.lunarstorm.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program\Delade filer\{3CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e}\MyToolBar.dll

O2 - BHO: PrintViewBHO Class - {D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847} - C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program\Delade filer\{3CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e}\MyToolBar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [[standard]] C:\Documents and Settings\Olle\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\SBPVAIZ1\Lajv_fusket[1].cpl

O4 - HKLM\..\Run: [MordarTrojan] C:\Documents and Settings\Olle\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\SBPVAIZ1\Lajv_fusket[1].cpl

O4 - HKLM\..\Run: [FunWebCam] C:\Program\Ensurebit\FunWebcam\FunWebcam.exe

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\Olle\Mina dokument\Jimmys Filer\Yinstall.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PVModule] C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [a_usdll] cmd /C "del C:\WINDOWS\system32\Macromed\Download\Download.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [b_usexe] cmd /C "del C:\WINDOWS\system32\Macromed\Download\Download.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [c_usdir] cmd /C "rmdir /Q C:\WINDOWS\system32\Macromed\Download"

O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "C:\Program\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program\Xfire\Xfire.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Port för Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\1053\OLFSNT40.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by7fd.bay7.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096463081670

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webkamera.karlshamn.se/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om några/något av följande finns i listan så ta bort

MaxiFiles

Toolbar888

 

Gå till den här sidan http://www.virustotal.com/ klistra in filnamnet C:\Documents and Settings\Olle\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\SBPVAIZ1\Lajv_fusket[1].cpl och tryck på Send, vänta på att resultatet är klart och klistra in det här inkl. filstorlek.

Upprepa med C:\Program\Ensurebit\FunWebcam\FunWebcam.exe

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program\Delade filer\{3CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e}\MyToolBar.dll

O2 - BHO: PrintViewBHO Class - {D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847} - C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program\Delade filer\{3CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e}\MyToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\Olle\Mina dokument\Jimmys Filer\Yinstall.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PVModule] C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/Smiley

CentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\Documents and Settings\Olle\Mina dokument\Jimmys Filer\Yinstall.exe

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

C:\Program\Delade filer\{3CB2F612-07CA-1053-1207-01091401002e

D:\Program\PRINTV~1

där ~1 står för ett antal godtyckliga tecken.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Program - Återställ webbinställningar

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in en ny HijackThis-logg

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...