Just nu i M3-nätverket
Jump to content

SP3 installerades inte...


Lasse52

Recommended Posts

Undrar vad som hände?

Fick upp ett fönster när jag startade, där jag blev erbjuden att uppdatera XP med sp3. Jag accepterade (två gånger, olika dokument) och uppdateringarna hämtades. Se´n kom en ruta upp "SP3 installerades inte." Varför? Jag satt inte framför skärmen under tiden, så jag vet inte om något gick snett, men det borde synts på något vis, eller hur?

Har någon råkat ut för detta? Vad är fel, saknar jag någon sorts "behörighet" eller vad?

 

 

Lasse 52

 

Ibland är även en M4-skruv ovärderlig.

 

Link to comment
Share on other sites

Lasse52 skrev:

 

Fick upp ett fönster när jag startade, där jag blev erbjuden att uppdatera XP med sp3

SP 3 finns inte ännu. Det har inte ens börjat betatestats. Från att det börjar betatestas tar det omkring 6 månader innan det släpps som färdig produkt.

Kan du beskriva lite mer hur fönstret såg ut och vad du hade framme på datorn då?

Testa och starta om för att se om det händer igen.

 

Link to comment
Share on other sites

Snabbt..

 

En liten gul "sköld" i höger nedre hörn, "pratbubbla": Nya uppdateringar... klicka här om du vill installera"

När jag klickade, kom ett fönster med avtalstext och ett val att acceptera eller inte eller avbryt. Möjligen något annat först...

Sedan ett likadant fönster till.

Så minimerades det till "skölden" och meddelades: "Uppdateringar hämtas, du kan fortsätta arbeta under tiden...""

Så gick jag iväg en stund.

När jag kom igen fanns rutan: "SP3 installerades inte..."

 

Är det någon attack?

Norton säger ingenting.

 

PS ingen ny händelse vid omstart.

 

Lasse 52

 

Ibland är även en M4-skruv ovärderlig.

 

[inlägget ändrat 2006-10-06 23:12:29 av Lasse52]

Link to comment
Share on other sites

Kanske är det SP3 till Office? Den hämtas också via windowsupdate. Ibland kan CDn vara efterfrågad beroende på hur installationen är gjord. Dvs. från CD/DVD eller share på nätverket.

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm

Borde kanske veta, men blir svaret skyldig.

Jag vet faktiskt inte vad symbolen innebär, den lilla gula skölden.

Hade för mig att det var, (eller ser det ut som), ett skyddsprogram. Den kommer upp ibland, men jag tror inte det har samband med office.

 

Kollade nu: Säkerhetscenter (Windows).

 

 

Lasse 52

 

Ibland är även en M4-skruv ovärderlig.

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan nog vara som "Peddler" skriver, att det kan handla om sp till office.

 

Om du har fått upp att det inte gick att installera, så lär "update" försöka igen, så du kommer troligen att få uppleva samma procedur igen.

 

Du kan också kika i Lägg/Ta bort program och kolla om något har blivit installerat?

 

 

 

 

 

// Gästen

 

Sopa alltid rent framför egen dörr

 

Link to comment
Share on other sites

Låter misstänkt likt hur installationen av de otrevliga så kallade antivirusprogrammen går till. Jag skulle titta vad en HijackThis-logg innehåller:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Microsoft har väl inte kommit ut med några säkerhetsuppdateringar alls denna vecka.

 

Link to comment
Share on other sites

Gjorde en sökning på Microsoft Download över alla SP3 som släpts och ingen har skett nyligen vad jag kunde hitta.

http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?DisplayLang=en&nr=20&freetext=SP3&sortCriteria=date

 

Det stod inte heller i nyhetsbrevet "Microsoft Download Notifications" från 6:e Oktober 2006 om att det skulle ha kommit någon SP3 till Windows XP.

 

Gjorde även en sökning på Microsoft Update och hittade ingen SP3 där heller.

Tunna/

 

http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx

"SP3 for Windows XP Professional is currently planned for 2H 2007. This date is preliminary."

[inlägget ändrat 2006-10-07 11:26:05 av Tunna]

Link to comment
Share on other sites

Hej och tack för respons men...

 

Nu när jag startade kom nog lösningen:

 

Det var, precis som Peddler skrev, en Office-uppdatering som krävde skiva. Eftersom jag var borta under installationsförsöket i går, var det väl nå´n timer som avbröt försöket.

 

Tack för all hjälp :thumbsup: jag blev nog lite hispig efter att ha läst trådar om elaka virus :)

 

 

Lasse 52

 

Ibland är även en M4-skruv ovärderlig.

 

Link to comment
Share on other sites

Men, för säkerhets skull, här är loggen Cecilia:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:42:04, on 2006-10-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

D:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

D:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

D:\Program\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

D:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.missionskyrkan.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=041d&ac'>http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=041d&ac

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204'>http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204'>http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=041d&ac

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] D:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] D:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/games/hamsterball/en/raptisoftgameloader.cab

O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1155073430436

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1155073781561

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://62.181.87.189/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp09.photoprintit.de/microsite/5025/defaults/activex/ImageUploader3.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - D:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - D:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

[/log]

 

 

 

Lasse 52

 

Ibland är även en M4-skruv ovärderlig.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...