Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ÖVERVAKAD?


Annap

Recommended Posts

Har anledning att tro att jag har någon form av övervakningsprogram installerat i min dator. Antagligen nåt som registrerar tangenttryck, mail, chatt mm och sänder det med e-post. Har hittat massor av info på nätet om sk pc monitoring men hur hittar man det om man har det? Någon som har tips? Har både antivirus o brandvägg, har kört både Adaware och PestPatrol men hittar bara "vanliga" virus och trojaner. Snälla hjälp...............?

 

[inlägget ändrat 2006-10-05 15:35:24 av Annap]

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:44:11, on 2006-10-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zango] "c:\program\zango\zango.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [lycosInside] C:\Program\lycos\Lyc_SysTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab?eef534db749fbb8f6134e9a3fb4743fe6526e0638ba0e86b1c4e89c6932f1981f69b64d352c0237d0ef8f029a838b3302c7c7803d8df7a8b8ae4bbbe4385e18a6f:7dffda6bf28b9ed258b3e6671c0f0c1f

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}: NameServer = 195.67.199.29,195.67.199.28

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\Speed Disk\nopdb.exe

O23 - Service: Epson Printer Status Agent (StatusAgent) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ESM2\SAgentNT.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

"Problemet" är inte att få bort det för jag har bytt dator pga detta bland annat. Den gamla/"infekterade" ska så småningom formateras om. "Problemet" är att hitta bevis på att det finns övervakning och vem som läser ev loggar. Vill alltså INTE ta bort utan snarare säkra bevis....

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, om du inte vill ta bort något så. Det enda jag kan se i HijackThis-loggen är att du har annonsprogramvaran Zango installerad. Det syns inga andra spår av något tangentbordsloggningsprogram eller annat.

 

Men det ser ut som att HijackThis-loggen är skapad i felsäkert läge, man ser mer i en logg som är skapad i normalt läge.

 

Du kan också skanna igenom datorn här:

http://www.kaspersky.com/virusscanner

Den kommer inte att ta bort något utan du får bara ut en lista på vad den har hittat.

 

Precis som med Ad-aware så kommer Spybot S&D först att tala om vad den har hittat innan den ber dig om tillåtelse att ta bort det den har hittat.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok. Ska starta om datorn o se om den vill vara med i vanligt läge. PestPatrol hittade konstigt nog mer i felsäkert läge än vanligt. Mitt problem är att jag inte har den datorn uppkopplad på nätet utan får ladda ner allting först o sen flytta över. Lite krångligt o det fungerar inte med uppdateringar eller onlinescanner... Det tråkiga är att oavsett vad jag hittar så säger det ju inte mig så mycket... Tack för all hjälp hittills. Ska starta om o göra en ny logg...

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer en ny log

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:16:55, on 2006-10-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\NavNT\defwatch.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

C:\Program\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\Program\Speed Disk\nopdb.exe

C:\ESM2\SAgentNT.exe

C:\ESM2\EBRR.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Atiptaxx.exe

C:\Program\NavNT\vptray.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\program\zango\zango.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E019769AA575760EA83FA5EF80752B94E3D6775E7B402E37C1 - {56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} - c:\program\zango\zangohook.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zango] "c:\program\zango\zango.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [lycosInside] C:\Program\lycos\Lyc_SysTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab?eef534db749fbb8f6134e9a3fb4743fe6526e0638ba0e86b1c4e89c6932f1981f69b64d352c0237d0ef8f029a838b3302c7c7803d8df7a8b8ae4bbbe4385e18a6f:7dffda6bf28b9ed258b3e6671c0f0c1f

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}: NameServer = 195.67.199.29,195.67.199.28

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\Speed Disk\nopdb.exe

O23 - Service: Epson Printer Status Agent (StatusAgent) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ESM2\SAgentNT.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Finns det spion-/övervakningsprogram som bara syns när man är uppkopplad? Finns det program som inte hittas med HJT? Enligt de flesta sajter på nätet ska ju övervakningar vara "omöjliga" att hitta med "vanliga" antivirus, adaware o liknande. Kan det finnas trots att HJT inte hittar?

 

Link to comment
Share on other sites

Nej

Ja

Har sett många keyloggers i HijackThis-loggar

Ja

 

Bästa sättet att upptäcka om ett program vill skicka något till någon på internet är att installera en bra brandvägg.

 

Link to comment
Share on other sites

Har äntligen fått Spybot att fungera o har nu skitdatorn ujte på nätet. Följande hittade den:

 

180Solutions.MediaGatewayX 2 entries

180Solutions.SearchAssistant 4 entries

Avenue A, Inc. 1 entries

DoubleClick 1 entries

Microsoft. WindowsSecurityCenter.AntiVirusOverride 1 entries

Zango 35 entries

 

 

 

 

Zango vet jag var/när jag har fått o jag tror inte det äör den som är problemet. De andra sakerna säger mig absolut ingenting.... Tyvärr lyhckades jag inte spara någon logg på något sätt utan fick skriva av.....

 

Tacksam för all hjälp!!!

 

Hittade en logg sen o bifogar den...

[log]

--- Search result list ---

 

 

--- System information ---

Windows XP (Build: 2600) Service Pack 2

/ Windows XP / SP2: Windows XP Service Pack 2

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB834707

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB867282

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB873333

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB873339

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB883939)

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB885250

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB885835

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB885836

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB885884

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB886185

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB887472

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB887742

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB888113

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB888302

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB890046)

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB890047

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB890175

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB890859

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB890923

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB891781

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB893066)

/ Windows XP / SP3: Windows XP Hotfix - KB893086

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB893756)

/ Windows XP / SP3: Windows Installer 3.1 (KB893803)

/ Windows XP / SP3: Windows Installer 3.1 (KB893803)

/ Windows XP / SP3: Uppdatering för Windows XP (KB894391)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896358)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896422)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896423)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896424)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896428)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896688)

/ Windows XP / SP3: Uppdatering för Windows XP (KB896727)

/ Windows XP / SP3: Uppdatering för Windows XP (KB898461)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899587)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899588)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899589)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899591)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB900725)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901017)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901214)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB902400)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB903235)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB904706)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905414)

/ Windows XP / SP3: Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905749)

 

 

--- Startup entries list ---

Located: HK_LM:Run, AtiPTA

command: Atiptaxx.exe

file: C:\WINDOWS\system32\Atiptaxx.exe

size: 270336

MD5: 503a8eb13497bf5aef303a71d07d50d2

 

Located: HK_LM:Run, HP Software Update

command: C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

file: C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

size: 49152

MD5: 821f73b833c4daebc33c1a9a4b16bb5a

 

Located: HK_LM:Run, iKeyWorks

command: C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

file: C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

size: 61440

MD5: 995c2b7de47cd583a6a33a18a27142a6

 

Located: HK_LM:Run, InCD

command: C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

file: C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

size: 1183744

MD5: 5932a36f00450c080f68e7ac460444d1

 

Located: HK_LM:Run, NeroFilterCheck

command: C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

file: C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

size: 155648

MD5: 3e4c03cefad8de135263236b61a49c90

 

Located: HK_LM:Run, Net iD

command: C:\WINDOWS\system32\iid.exe

file: C:\WINDOWS\system32\iid.exe

size: 65536

MD5: 01a02407e60863833977b1f792683a1e

 

Located: HK_LM:Run, QuickTime Task

command: "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

file: C:\Program\QuickTime\qttask.exe

size: 98304

MD5: 9b4c1812595c389ab9ccf1ff3b315248

 

Located: HK_LM:Run, WheelMouse

command: C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

file: C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

size: 147456

MD5: 17e37ef3cafc9ed2b7b5ac740c60111a

 

Located: HK_LM:Run, vptray

command: C:\Program\NavNT\vptray.exe

file: C:\Program\NavNT\vptray.exe

size: 73728

MD5: 40f748be3a7c8d1b1f6b72f6144959be

 

Located: HK_LM:Run, zango

command: "c:\program\zango\zango.exe"

file: c:\program\zango\zango.exe

size: 867840

MD5: 6206671fc13492f38fc3feeccf540a7c

 

Located: HK_LM:Run, Zone Labs Client

command: "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

file: C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

size: 968696

MD5: d1d3726a8508b6183c620b4f6ce82f70

 

Located: HK_CU:Run, CTFMON.EXE

command: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

file: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

size: 15360

MD5: febe82a289a6645e26b27f3a0a4d2b84

 

Located: HK_CU:Run, lycosInside

command: C:\Program\lycos\Lyc_SysTray.exe

file:

 

Located: HK_CU:Run, MessengerPlus3

command: "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

file: C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

size: 190024

MD5: b787d9a60fee9c3732c2e2d4571bb716

 

Located: HK_CU:Run, MSMSGS

command: "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

file: C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

size: 1694208

MD5: 74e6e96c6f0e2eca4edbb7f7a468f259

 

Located: HK_CU:Run, msnmsgr

command: "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

file: C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

size: 5354792

MD5: 87a63ec4f5c0c92f53a3807fbbe92a68

 

Located: Startup (common), hp psc 1000 series.lnk

command: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

file: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

size: 147456

MD5: 03163baf3a5dbf8742804093931d7d32

 

Located: Startup (common), hpoddt01.exe.lnk

command: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

file: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

size: 28672

MD5: a564a22308a3f55235ba2478ee82992d

 

Located: Startup (common), Microsoft Office.lnk

command: C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

file: C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

size: 83360

MD5: 5bc65464354a9fd3beaa28e18839734a

 

Located: Startup (disabled), EPSON Background Monitor (DISABLED)

command: C:\ESM2\Stms.exe

file: C:\ESM2\Stms.exe

size: 224768

MD5: 2480e85fe74447683a5445baf94e4510

 

Located: System.ini, crypt32chain

command: crypt32.dll

file: crypt32.dll

 

Located: System.ini, cryptnet

command: cryptnet.dll

file: cryptnet.dll

 

Located: System.ini, cscdll

command: cscdll.dll

file: cscdll.dll

 

Located: System.ini, NavLogon

command: C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

file: C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

size: 45056

MD5: 7a492824b55d134fa59849da8f3d776c

 

Located: System.ini, ScCertProp

command: wlnotify.dll

file: wlnotify.dll

 

Located: System.ini, Schedule

command: wlnotify.dll

file: wlnotify.dll

 

Located: System.ini, sclgntfy

command: sclgntfy.dll

file: sclgntfy.dll

 

Located: System.ini, SensLogn

command: WlNotify.dll

file: WlNotify.dll

 

Located: System.ini, termsrv

command: wlnotify.dll

file: wlnotify.dll

 

Located: System.ini, WgaLogon

command: WgaLogon.dll

file: WgaLogon.dll

 

Located: System.ini, wlballoon

command: wlnotify.dll

file: wlnotify.dll

 

 

 

--- Browser helper object list ---

{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} (Yahoo! Companion BHO)

BHO name:

CLSID name: Yahoo! Companion BHO

description: Yahoo Companion!

classification: Legitimate

known filename: Ycomp*_*_*_*.dll

info link: http://companion.yahoo.com/

info source: TonyKlein

Path: C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn Long name: ycomp5_5_7_0.dll

Short name: YCOMP5~1.DLL

Date (created): 2005-07-09 20:07:20

Date (last access): 2006-10-05 16:37:26

Date (last write): 2004-09-29 13:02:16

Filesize: 292947

Attributes: archive

MD5: 15003F375140FFB2D2E0C5508857A2F1

CRC32: B0173BA1

Version: 2004.9.28.1

 

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (AcroIEHlprObj Class)

BHO name:

CLSID name: AcroIEHlprObj Class

description: Adobe Acrobat reader

classification: Legitimate

known filename: AcroIEhelper.ocx<br>AcroIEhelper.dll

info link: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

info source: TonyKlein

Path: C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX Long name: AcroIEHelper.dll

Short name: ACROIE~1.DLL

Date (created): 2004-12-14 01:56:50

Date (last access): 2006-10-05 16:37:26

Date (last write): 2005-09-23 21:12:08

Filesize: 63136

Attributes: archive

MD5: B61D5D651ECC6055C29BF826CA7B1141

CRC32: FEF15799

Version: 7.0.5.172

 

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} ()

BHO name:

CLSID name:

description: Spybot-S&D IE Browser plugin

classification: Legitimate

known filename: SDhelper.dll

info link: http://spybot.eon.net.au/

info source: Patrick M. Kolla

Path: C:\Program\Spybot - Search & Destroy Long name: SDHelper.dll

Short name:

Date (created): 2006-10-05 16:02:04

Date (last access): 2006-10-05 17:10:30

Date (last write): 2005-05-31 01:04:00

Filesize: 853672

Attributes: archive

MD5: 250D787A5712D7768DDC133B3E477759

CRC32: D4589A41

Version: 1.4.0.0

 

{56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} (Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E019769AA575760EA83FA5EF80752B94E3D6775E7B402E37C1)

BHO name: Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E019769AA575760EA83FA5EF80752B94E3D6775E7B402E37C1

CLSID name: Zango Search Assistant Helper

Path: c:\program\zango Long name: zangohook.dll

Short name: ZANGOH~1.DLL

Date (created): 2006-08-27 22:48:08

Date (last access): 2006-10-05 17:20:30

Date (last write): 2006-08-27 22:48:08

Filesize: 133232

Attributes: archive

MD5: 64FE1C6BC9555149D9B2FA1CD547B13D

CRC32: C0ABDC1B

Version: 8.5.63.0

 

{9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} (ST)

BHO name:

CLSID name: ST

Path: C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu Long name: stmain.dll

Short name:

Date (created): 2005-09-20 01:22:20

Date (last access): 2006-10-05 16:37:26

Date (last write): 2004-08-13 17:42:00

Filesize: 155648

Attributes: archive

MD5: 0DA1349495955CB41A5899047C5A1267

CRC32: C050EECD

Version: 1.2.3000.1001

 

{BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} (MSNToolBandBHO)

BHO name:

CLSID name: MSNToolBandBHO

Path: C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv Long name: msntb.dll

Short name:

Date (created): 2006-03-07 11:58:58

Date (last access): 2006-10-05 16:37:26

Date (last write): 2006-01-17 17:04:16

Filesize: 282624

Attributes: archive

MD5: 6B3B0C6657B3DFEAD7ABC5BFEE45B347

CRC32: 1DF31317

Version: 1.2.5000.1021

 

 

 

--- ActiveX list ---

DirectAnimation Java Classes (DirectAnimation Java Classes)

DPF name: DirectAnimation Java Classes

CLSID name:

Installer:

Codebase: file://C:\WINDOWS\Java\classes\dajava.cab

description:

classification: Legitimate

known filename: %WINDIR%\Java\classes\dajava.cab

info link:

info source: Patrick M. Kolla

 

Microsoft XML Parser for Java (Microsoft XML Parser for Java)

DPF name: Microsoft XML Parser for Java

CLSID name:

Installer:

Codebase: file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab

description:

classification: Legitimate

known filename: %WINDIR%\Java\classes\xmldso.cab

info link:

info source: Patrick M. Kolla

 

{166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control)

DPF name:

CLSID name: Shockwave ActiveX Control

Installer: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\erma.inf

Codebase: http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

description: Macromedia ShockWave Flash Player 7

classification: Legitimate

known filename: SWDIR.DLL

info link:

info source: Patrick M. Kolla

Path: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Director Long name: SwDir.dll

Short name:

Date (created): 2005-07-09 20:07:36

Date (last access): 2006-10-05 13:24:52

Date (last write): 2005-05-19 14:58:34

Filesize: 54488

Attributes: archive

MD5: 2B75B8197F3BCBB199EAA3AFE3FB3CA3

CRC32: ED72FE89

Version: 10.1.0.11

 

{B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class)

DPF name:

CLSID name: MsnMessengerSetupDownloadControl Class

Installer: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\MsnMessengerSetupDownloader.inf

Codebase: http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

description:

classification: Legitimate

known filename: MsnMessengerSetupDownloader.ocx

info link:

info source: Safer Networking Ltd.

Path: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files Long name: MsnMessengerSetupDownloader.ocx

Short name: MSNMES~1.OCX

Date (created): 2005-08-14 00:26:04

Date (last access): 2006-10-05 13:18:46

Date (last write): 2005-08-14 00:26:04

Filesize: 113664

Attributes: archive

MD5: C403792A3FF639C215067D5AA680C482

CRC32: 7CD0769A

Version: 1.0.0.3

 

{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object)

DPF name:

CLSID name: Shockwave Flash Object

Installer: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\swflash.inf

Codebase: http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

description: Macromedia Shockwave Flash Player

classification: Legitimate

known filename:

info link:

info source: Patrick M. Kolla

Path: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash Long name: Flash9.ocx

Short name:

Date (created): 2006-06-22 13:44:22

Date (last access): 2006-10-05 16:37:26

Date (last write): 2006-06-22 13:44:22

Filesize: 2201224

Attributes: readonly archive

MD5: 99F80CA1EBE95677668F54CAC6F4AD6D

CRC32: B7385E3B

Version: 9.0.16.0

 

{DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX)

DPF name:

CLSID name: SAIX

Installer:

Codebase: http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab?eef534db749fbb8f6134e9a3fb4743fe6526e0638ba0e86b1c4e89c6932f1981f69b64d352c0237d0ef8f029a838b3302c7c7803d8df7a8b8ae4bbbe4385e18a6f:7dffda6bf28b9ed258b3e6671c0f0c1f

Path: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files Long name: SAIX.dll

 

 

 

--- Process list ---

PID: 0 ( 0) [system]

PID: 336 ( 4) \SystemRoot\System32\smss.exe

PID: 420 ( 336) \??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

PID: 444 ( 336) \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

PID: 488 ( 444) C:\WINDOWS\system32\services.exe

size: 108032

MD5: 0DF00535E2F5AEFAEAD3A800F75137AF

PID: 500 ( 444) C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

size: 13312

MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

PID: 740 ( 488) C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 804 ( 488) C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 960 ( 488) C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 1008 ( 488) C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 1064 ( 488) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

size: 57856

MD5: DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F

PID: 1188 ( 488) C:\Program\NavNT\defwatch.exe

size: 32768

MD5: B6A70CF6FBBB8AE81F29CEDAA35C1EFE

PID: 1232 ( 488) C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

size: 270336

MD5: EC10BCA633138CEF2C2765DEAFC58F6D

PID: 1252 ( 488) C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

size: 471040

MD5: DEE30FE7F4A78DDFFC20DD7D4F70085E

PID: 1428 ( 488) C:\Program\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

size: 135168

MD5: 93CBFD618F2416703F1E3DB7C2A7D979

PID: 1496 ( 488) C:\Program\Speed Disk\nopdb.exe

size: 176161

MD5: 8A3A2F3956BBC551A31C734BCD77419D

PID: 1552 ( 488) C:\ESM2\SAgentNT.exe

size: 208896

MD5: 6C739049678DDF8E3C8517A911095F86

PID: 1620 (1552) C:\ESM2\EBRR.EXE

size: 198656

MD5: BEFED15B4960F14336FE19E986C8A8EA

PID: 1652 ( 488) C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 1732 ( 488) C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

size: 38912

MD5: C81B8635DEE0D3EF5F64B3DD643023A5

PID: 1772 (1664) C:\WINDOWS\Explorer.EXE

size: 1032704

MD5: 87A3C8EAD27CF3591713D629D8BCB990

PID: 132 (1772) C:\WINDOWS\system32\Atiptaxx.exe

size: 270336

MD5: 503A8EB13497BF5AEF303A71D07D50D2

PID: 168 (1772) C:\Program\NavNT\vptray.exe

size: 73728

MD5: 40F748BE3A7C8D1B1F6B72F6144959BE

PID: 220 (1772) C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

size: 1183744

MD5: 5932A36F00450C080F68E7AC460444D1

PID: 236 (1772) C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

size: 968696

MD5: D1D3726A8508B6183C620B4F6CE82F70

PID: 284 (1772) C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

size: 49152

MD5: 821F73B833C4DAEBC33C1A9A4B16BB5A

PID: 368 (1772) C:\Program\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

size: 61440

MD5: 995C2B7DE47CD583A6A33A18A27142A6

PID: 376 (1772) C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

size: 147456

MD5: 17E37EF3CAFC9ED2B7B5AC740C60111A

PID: 384 (1772) C:\WINDOWS\system32\iid.exe

size: 65536

MD5: 01A02407E60863833977B1F792683A1E

PID: 400 (1772) C:\program\zango\zango.exe

size: 867840

MD5: 6206671FC13492F38FC3FEECCF540A7C

PID: 408 (1772) C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

size: 15360

MD5: FEBE82A289A6645E26B27F3A0A4D2B84

PID: 412 (1252) C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

size: 14336

MD5: 5B51FA986FB05E4BB2D599222F3DFFA5

PID: 600 (1772) C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

size: 1694208

MD5: 74E6E96C6F0E2ECA4EDBB7F7A468F259

PID: 760 (1772) C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

size: 5354792

MD5: 87A63EC4F5C0C92F53A3807FBBE92A68

PID: 596 (1772) C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

size: 147456

MD5: 03163BAF3A5DBF8742804093931D7D32

PID: 796 (1772) C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

size: 28672

MD5: A564A22308A3F55235BA2478EE82992D

PID: 1580 ( 740) C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

size: 286720

MD5: 3786555153E28AA2A239B2352E657970

PID: 2052 ( 844) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

size: 13824

MD5: 25DC003C667F8F204F3447AC736CD30C

PID: 2184 ( 488) C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

size: 98304

MD5: 123412B7CCFC0EBAC5BC4D0AEE09B6AD

PID: 3056 ( 236) C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

size: 75768

MD5: ACE93FFFFD1F6B2C3E9F9C996BDEC6DB

PID: 3140 (1580) C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

size: 311296

MD5: 9617ED95D177636848988A8B513F2571

PID: 3168 ( 488) C:\WINDOWS\System32\alg.exe

size: 44544

MD5: 674AD0546272F9ADB8028B9CA0D0658F

PID: 3524 ( 444) C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

size: 395528

MD5: 79AD3F224CDCD4B583D61C0D95AF7EB8

PID: 2204 ( 488) C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 2860 ( 488) C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

size: 14336

MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

PID: 2604 (1772) C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

size: 93184

MD5: 17981C0D8BD4EDD0B99DED34D8170BF6

PID: 3896 (1772) C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

size: 4393096

MD5: 09CA174A605B480318731E691DC98539

PID: 4 ( 0) System

 

 

--- Browser start & search pages list ---

Spybot - Search & Destroy browser pages report, 2006-10-05 17:34:42

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Local Page

C:\WINDOWS\system32\blank.htm

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Bar

http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page

http://www.google.se/

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant

http://ie.search.msn.com/sv/srchasst/srchasst.htm

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\@

http://home.microsoft.com/access/autosearch.asp?p=%s

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Local Page

%SystemRoot%\system32\blank.htm

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant

http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch

http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

 

 

--- Winsock Layered Service Provider list ---

Protocol 0: MSAFD Tcpip [TCP/IP]

GUID: {E70F1AA0-AB8B-11CF-8CA3-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IP protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 1: MSAFD Tcpip [uDP/IP]

GUID: {E70F1AA0-AB8B-11CF-8CA3-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IP protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 2: MSAFD Tcpip [RAW/IP]

GUID: {E70F1AA0-AB8B-11CF-8CA3-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IP protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 3: RSVP UDP Service Provider

GUID: {9D60A9E0-337A-11D0-BD88-0000C082E69A}

Filename: %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP RVSP

DB filename: %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll

DB protocol: RSVP * Service Provider

 

Protocol 4: RSVP TCP Service Provider

GUID: {9D60A9E0-337A-11D0-BD88-0000C082E69A}

Filename: %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP RVSP

DB filename: %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll

DB protocol: RSVP * Service Provider

 

Protocol 5: MSAFD nwlnkipx [iPX]

GUID: {11058240-BE47-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware UPX protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD nwlnkipx *

 

Protocol 6: MSAFD nwlnkspx [sPX]

GUID: {11058241-BE47-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware SPX protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD nwlnkspx *

 

Protocol 7: MSAFD nwlnkspx [sPX] [Pseudo Stream]

GUID: {11058241-BE47-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware SPX protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD nwlnkspx *

 

Protocol 8: MSAFD nwlnkspx [sPX II]

GUID: {11058241-BE47-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware SPX protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD nwlnkspx *

 

Protocol 9: MSAFD nwlnkspx [sPX II] [Pseudo Stream]

GUID: {11058241-BE47-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware SPX protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD nwlnkspx *

 

Protocol 10: MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]

GUID: {F9EAB0C0-26D4-11D0-BBBF-00AA006C34E4}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IPv6 protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 11: MSAFD Tcpip [uDP/IPv6]

GUID: {F9EAB0C0-26D4-11D0-BBBF-00AA006C34E4}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IPv6 protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 12: MSAFD Tcpip [RAW/IPv6]

GUID: {F9EAB0C0-26D4-11D0-BBBF-00AA006C34E4}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP IPv6 protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD Tcpip [*]

 

Protocol 13: MSAFD NetBIOS [\Device\NwlnkNb] SEQPACKET 5

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 14: MSAFD NetBIOS [\Device\NwlnkNb] DATAGRAM 5

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 15: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}] SEQPACKET 6

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 16: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}] DATAGRAM 6

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 17: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{442C23AC-5CF3-4CA1-9655-266EB5C564B0}] SEQPACKET 7

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 18: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{442C23AC-5CF3-4CA1-9655-266EB5C564B0}] DATAGRAM 7

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 19: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}] SEQPACKET 0

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 20: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}] DATAGRAM 0

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 21: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D4FBFCD3-7940-4B93-A361-E48F8FFF02E7}] SEQPACKET 1

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 22: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D4FBFCD3-7940-4B93-A361-E48F8FFF02E7}] DATAGRAM 1

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 23: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{CDEA20BC-24B2-48F5-9F7E-F67D2FD55F90}] SEQPACKET 2

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 24: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{CDEA20BC-24B2-48F5-9F7E-F67D2FD55F90}] DATAGRAM 2

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 25: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F7DBFDD4-482E-4EE4-9AA9-FF515B80E11B}] SEQPACKET 3

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 26: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F7DBFDD4-482E-4EE4-9AA9-FF515B80E11B}] DATAGRAM 3

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 27: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6F829560-2974-4E26-A553-A8F3D78CA173}] SEQPACKET 4

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Protocol 28: MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6F829560-2974-4E26-A553-A8F3D78CA173}] DATAGRAM 4

GUID: {8D5F1830-C273-11CF-95C8-00805F48A192}

Filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP NetBios protocol

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: MSAFD NetBIOS *

 

Namespace Provider 0: Tcpip

GUID: {22059D40-7E9E-11CF-AE5A-00AA00A7112B}

Filename: %SystemRoot%\System32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP TCP/IP name space provider

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: TCP/IP

 

Namespace Provider 1: NTDS

GUID: {3B2637EE-E580-11CF-A555-00C04FD8D4AC}

Filename: %SystemRoot%\System32\winrnr.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP name space provider

DB filename: %SystemRoot%\system32\winrnr.dll

DB protocol: NTDS

 

Namespace Provider 2: Namnområde för NLA (Network Location Awareness)

GUID: {6642243A-3BA8-4AA6-BAA5-2E0BD71FDD83}

Filename: %SystemRoot%\System32\mswsock.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP name space provider

DB filename: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

DB protocol: NLA-Namespace

 

Namespace Provider 3: NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol

GUID: {E02DAAF0-7E9F-11CF-AE5A-00AA00A7112B}

Filename: %SystemRoot%\System32\nwprovau.dll

Description: Microsoft Windows NT/2k/XP Novell Netware name space provider

DB filename: %SystemRoot%\system32\nwprovau.dll

DB protocol: NWLink IPX/SPX/NetBIOS*

 

 

 

--- Uninstall list ---

A4Tech iKeyWorks 7.64 (A4Tech iKeyWorks)

uninstall cmd: C:\Program\A4Tech\Keyboard\Uninst32.exe

 

Ad-aware 6 Personal 6.0.1.181 Personal (Ad-aware 6 Personal)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft

help link: http://www.lavahelp.com'>http://www.lavahelp.com

 

(AddressBook)

 

ATI Display Driver (ATI Display Driver)

uninstall cmd: rundll32 C:\WINDOWS\System32\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -inf_class:DISPLAY -clean

 

Audacity 1.2.3 (Audacity_is1)

install location: C:\Program\Audacity uninstall cmd: C:\Program\Audacity\unins000.exe

help link: http://audacity.sourceforge.net

 

Plus! MP3 Audio Converter LE (audcle)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\audcle.inf,DefaultUninstall

 

(Branding)

 

C-Pen (C-Pen)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\IsUn041d.exe -f"C:\Program\C Technologies\C-Pen\Uninst.isu"

 

Clickomania (Clickomania)

uninstall cmd: "C:\Program\Spel\Clickomania\Remove.exe" /U:"C:\Program\Spel\Clickomania\Remove.log"

 

(Connection Manager)

 

Corel Applications (Corel Applications)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\Corel\Uninstal.exe

 

Crystal Bubble (Crystal Bubble)

uninstall cmd: "C:\Program\Spel\Crystal Bubble\Remove.exe" /U:"C:\Program\Spel\Crystal Bubble\Remove.log"

 

(DirectAnimation)

 

(DirectDrawEx)

 

Personal License Update Wizard for Windows Media Player (drmtool.inf)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\drmtool.inf,DefaultUninstall

 

(DXM_Runtime)

 

EPSON Printer Software (EPSON Printer and Utilities)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /r

 

EPSON Status Monitor 2 (EPSON Status Monitor 2)

uninstall cmd: C:\ESM2\STMSetup.exe /UNINSTALL

 

FileSpecs extension for Ad-aware 6 1.31 (FileSpecs extension for Ad-aware 6)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\FILESP~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\FILESP~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft Sweden

comments: FileSpecs Plug in for Ad-aware 6 Professional

 

(Fontcore)

 

HexDump extension for Ad-aware 6 1.01 (HexDump extension for Ad-aware 6)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\HEXDUM~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\HEXDUM~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft Sweden

comments: Hexdump Plugin for Ad-aware 6

 

HijackThis 1.99.1 1.99.1 (HijackThis)

uninstall cmd: C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe /uninstall

publisher: Soeperman Enterprises Ltd.

 

Hijackthis 1.99.1 (Hijackthis_is1)

install location: C:\Program\Hijackthis uninstall cmd: "C:\Program\Hijackthis\unins000.exe"

publisher: Soeperman Enterprises Ltd

help link: http://www.merijn.org

 

Hobby-ROM Brodera ! (Hobby-ROM Brodera !)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\IsUn041d.exe -fC:\Program\TLC\Hobby-ROM\Brodera\Uninst.isu

 

HP Foto och bilduppbyggnad 2.0 - hp psc 1200 series (HP PSC 1200 Series)

uninstall cmd: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\{7C8BB31C-E09E-4c7d-BBF1-45E33B467FE1}\Setup\hpzscr01.exe -datfile hposcr02.dat -forcereboot

 

(ICW)

 

(IE40)

 

(IE4Data)

 

(IE5BAKEX)

 

(IEData)

 

Ahead InCD (InCD!UninstallKey)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\NuNInst.exe /UNINSTALL

 

Indeo® Software (Indeo® Software)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\IsUninst.exe -fC:\Program\Ligos\Indeo\Uninst.isu -c"C:\Program\Ligos\Indeo\Indeo System Files\indounin.dll"

 

Windows XP Hotfix - KB834707 20040929.110854 (KB834707)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=834707

 

Windows XP Hotfix - KB867282 20050127.090417 (KB867282)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB867282$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=867282

 

Windows XP Hotfix - KB873333 20050114.005213 (KB873333)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873333$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=873333

 

Windows XP Hotfix - KB873339 20041117.092459 (KB873339)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873339$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=873339

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB883939) 1 (KB883939)

install date: 20050615

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB883939$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=883939

 

(KB884016)

 

Windows XP Hotfix - KB885250 20050118.202711 (KB885250)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885250$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=885250

 

Windows XP Hotfix - KB885835 20041027.181713 (KB885835)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885835$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=885835

 

Windows XP Hotfix - KB885836 20041028.173203 (KB885836)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885836$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=885836

 

Windows XP Hotfix - KB885884 20040924.025457 (KB885884)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885884$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=885884

 

Windows XP Hotfix - KB886185 20041021.090540 (KB886185)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB886185$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=886185

 

Windows XP Hotfix - KB887472 20041014.162858 (KB887472)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB887472$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=887472

 

Windows XP Hotfix - KB887742 20041103.095002 (KB887742)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB887742$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=887742

 

Windows XP Hotfix - KB888113 20041116.131036 (KB888113)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888113$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=888113

 

Windows XP Hotfix - KB888302 20041207.111426 (KB888302)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888302$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=888302

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB890046) 1 (KB890046)

install date: 20050615

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890046$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=890046

 

Windows XP Hotfix - KB890047 20041221.124506 (KB890047)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890047$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=890047

 

Windows XP Hotfix - KB890175 20041201.233338 (KB890175)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890175$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=890175

 

Windows XP Hotfix - KB890859 1 (KB890859)

install date: 20050413

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890859$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=890859

 

Windows XP Hotfix - KB890923 1 (KB890923)

install date: 20050414

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890923$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=890923

 

Windows XP Hotfix - KB891781 20050110.165439 (KB891781)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891781$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=891781

 

Windows XP Hotfix - KB893066 1 (KB893066)

install date: 20050414

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893066$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=893066

 

Windows XP Hotfix - KB893086 1 (KB893086)

install date: 20050414

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893086$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=893086

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB893756) 1 (KB893756)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893756$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=893756

 

Windows Installer 3.1 (KB893803) 3.1 (KB893803)

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$MSI31Uninstall_KB893803$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42467'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42467

 

Windows Installer 3.1 (KB893803) 3.1 (KB893803v2)

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$MSI31Uninstall_KB893803v2$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42467

 

Uppdatering för Windows XP (KB894391) 1 (KB894391)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB894391$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=894391

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896358) 1 (KB896358)

install date: 20050615

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896358$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896358

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896422) 1 (KB896422)

install date: 20050615

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896422$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896422

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896423) 1 (KB896423)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896423$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896423

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896424) 1 (KB896424)

install date: 20051110

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896424$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896424

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896428) 1 (KB896428)

install date: 20050615

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896428$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896428

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896688) 1 (KB896688)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896688$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896688

 

Uppdatering för Windows XP (KB896727) 1 (KB896727)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896727$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=896727

 

Uppdatering för Windows XP (KB898461) 1 (KB898461)

install date: 20050630

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=898461

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899587) 1 (KB899587)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899587$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=899587

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899588) 1 (KB899588)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899588$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=899588

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899589) 1 (KB899589)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899589$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=899589

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899591) 1 (KB899591)

install date: 20050812

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899591$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=899591

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB900725) 1 (KB900725)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900725$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=900725

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901017) 1 (KB901017)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901017$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=901017

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901214) 1 (KB901214)

install date: 20050713

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901214$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=901214

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB902400) 1 (KB902400)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902400$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=902400

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB903235) 1 (KB903235)

install date: 20050713

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB903235$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=903235

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB904706) 1 (KB904706)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904706$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=904706

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905414) 1 (KB905414)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905414$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=905414

 

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905749) 1 (KB905749)

install date: 20051012

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905749$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=905749

 

Lavasoft Reghance 2.1 1.1 (Lavasoft Reghance 2.1)

uninstall cmd: C:\Program\LAVASO~1\UNWISE.EXE C:\Program\LAVASO~1\INSTALL.LOG

publisher: Team Lavasoft

 

LiveReg (Symantec Corporation) 2.0.6.1314 (LiveReg)

install location: C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\LiveReg

uninstall cmd: C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\LiveReg\VcSetup.exe /REMOVE

publisher: Symantec Corporation

 

LiveUpdate 1.7 (Symantec Corporation) (LiveUpdate1.7)

install location: C:\Program\Symantec\LiveUpdate

uninstall cmd: C:\Program\Symantec\LiveUpdate\LSETUP.EXE /U

publisher: Symantec Corporation

 

LSP Explorer Pluginfor Ad-aware 6 1.05 (LSP Explorer Pluginfor Ad-aware 6)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\LSPEXP~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\LSPEXP~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft Sweden

comments: LSP Explorer for Ad-aware 6

 

Macromedia Shockwave Player 10.1.0.11 (Macromedia Shockwave Player)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log

publisher: Macromedia, Inc.

help link: http://www.macromedia.com/support/shockwave

 

Messenger Control Plugin for Ad-aware 1.31 (Messenger Control Plugin for Ad-aware)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\MESSEN~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\MESSEN~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft Sweden

comments: FileSpecs Plug in for Ad-aware 6 Professional

 

Messenger Plus! Live 4.01 (build 240) (Messenger Plus! Live)

install location: C:\Program\Messenger Plus! Live

uninstall cmd: "C:\Program\Messenger Plus! Live\Uninstall.exe"

publisher: Patchou

 

Micrografx Picture Publisher 8 (Micrografx Picture Publisher 8)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\mgxclean.exe /r"SOFTWARE\Micrografx\Uninstaller4" pp80.app leadpp8.app

 

(Microsoft NetShow Player 2.0)

 

Movie Maker Background Music Files (mmmusic)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mmmusic.inf,DefaultUninstall

 

Movie Maker Sound Effects (mmsounds)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mmsounds.inf,DefaultUninstall

 

Movie Maker Title Images (mmtitle)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mmtitle.inf,DefaultUninstall

 

(MobileOptionPack)

 

Moraff's Jiggler 3D 2.01 Free (Moraff's Jiggler 3D 2.01 Free)

uninstall cmd: C:\Program\Spel\Moraff's Jiggler 3D 2.01 Free\uninstall.exe

 

(MPlayer2)

 

Media Library Management Wizard (mplibwiz.inf)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mplibwiz.inf,DefaultUninstall

 

Windows Media Player Playlist Import to Excel Wizard (mpxlswiz.inf)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mpxlswiz.inf,DefaultUninstall

 

Windows Media Player Tray Control (mpxptray.inf)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mpxptray.inf,DefaultUninstall

 

Ahead InCD EasyWrite Reader (MRW!UninstallKey)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\UNMrw.exe /UNINSTALL

 

Messenger Plus! 3 (MsgPlus! Plugin)

uninstall cmd: "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /Remove

 

(MSI30-Beta1)

 

(MSI30-Beta2)

 

(MSI30-KB884016)

 

(MSI30-RC1)

 

(MSI30-RC2)

 

(MSI30a-KB884016)

 

(MSI31-Beta)

 

(MSI31-RC1)

 

(MsJavaVM)

 

MSN Verktygslåda (MSN Toolbar)

uninstall cmd: C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\mtbs.exe c

 

Nero 6 Ultra Edition (Nero - Burning Rom!UninstallKey)

uninstall cmd: C:\Program\Ahead\Nero\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL

 

Net iD 4.1 (Net iD)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\system32\iid.exe -uninstall

 

(NetMeeting)

 

NeroMIX (NMIX!UninstallKey)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\UNNMIX.exe /UNINSTALL

 

Norton Speed Disk 6.0 for Windows NT (Norton Speed Disk)

 

Norton Utilities 2002 for Windows (Norton Utilities)

version (major): 6

install location: C:\Program\Norton Utilities\NORTON.EXE

uninstall cmd: C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program\Norton Utilities\Uninst.isu" -c"C:\Program\Norton Utilities\_ISNU.DLL"

publisher: Symantec Corporation

 

OE Messenger Plugin for Ad-aware 1.0 (OE Messenger Plugin for Ad-aware)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\OEWMES~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Plugins\OEWMES~1\INSTALL.LOG

publisher: Lavasoft Sweden

comments: OE/WinMessenger Plug in for Ad-aware 6

 

(OutlookExpress)

 

(PCHealth)

uninstall cmd: rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf

 

Polyomino (Polyomino)

uninstall cmd: "C:\Program\Spel\Polyomino\Remove.exe" /U:"C:\Program\Spel\Polyomino\Remove.log"

 

QuickTime (QuickTime)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\unvise32qt.exe C:\WINDOWS\System32\QuickTime\Uninstall.log

 

(SchedulingAgent)

 

(Shockwave)

 

Adobe Flash Player 9 ActiveX 9 (ShockwaveFlash)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\UninstFl.exe -q

publisher: Adobe Systems

help link: http://www.adobe.com/go/flashplayer_support/

 

Spybot - Search & Destroy 1.4 1.4 (Spybot - Search & Destroy_is1)

install location: C:\Program\Spybot - Search & Destroy uninstall cmd: "C:\Program\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"

publisher: Safer Networking Limited

 

TeckenHatten (ST6UNST #1)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\st6unst.exe -n "C:\Program\Hatten\ST6UNST.LOG"

 

Super Gravity Balls (Super Gravity Balls)

uninstall cmd: C:\Program\Spel\Super Gravity Balls\Uninstal.exe

 

T610 USB-Handset Manager (T610 USB-Handset Manager)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\USBT610phmgunin.exe C:\Program\T610 USB-Handset Manager\FileList.ini

 

USB Data Cable (USBCOMM&10AB&10C5)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\system32\USB2k.exe C:\WINDOWS\system32\USB.u2k

 

VX2 Cleaner plug-in for Ad-aware 6 1.02 (VX2 Cleaner plug-in for Ad-aware 6)

uninstall cmd: C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\LVCPLUG_INST.LOG

publisher: Lavasoft

help link: http://www.lavahelp.com

 

Windows Media Player Skin Importer (wa2wmp)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wa2wmp.inf,DefaultUninstall

 

Windows Genuine Advantage Notifications (WgaNotify)

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\$NtUninstallWgaNotify$\spuninst\spuninst.exe"

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://www.microsoft.com/genuine

 

A4Tech iWheelWorks 7.64 (WheelMouse)

uninstall cmd: C:\Program\A4Tech\Mouse\Uninst32.exe

 

Windows Media Format Runtime (Windows Media Format Runtime)

uninstall cmd: "C:\Program\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll

 

Windows Media Player 10 (Windows Media Player)

uninstall cmd: "C:\Program\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall

 

Windows XP Service Pack 2 20040803.232316 (Windows XP Service Pack)

uninstall cmd: C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://support.microsoft.com?kbid=811113

 

Windows Media Bonus Pack for Windows XP (WMBK2)

uninstall cmd: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmbonus.inf,DefaultUninstall

 

Nic's XviD Decoder (XviDDec)

uninstall cmd: "C:\WINDOWS\System32\UninstXviDDec.exe"

 

Yahoo! Toolbar (Yahoo! Companion)

uninstall cmd: rundll32.exe C:\Program\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\YCOMP5~1.DLL,DllCommand ui

 

Zango (zango)

uninstall cmd: c:\program\zango\zango.exe /uninst_simple_init=y

 

ZoneAlarm 6.5.731.000 (ZoneAlarm)

uninstall cmd: C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe

publisher: Zone Labs, Inc

help link: C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\Help\zaclients.chm

 

Sony Ericsson Image Editor ({05E9F134-07C9-4249-9B80-EE5D975F201B})

uninstall cmd: RunDll32 C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program\InstallShield Installation Information\{05E9F134-07C9-4249-9B80-EE5D975F201B}\Setup.exe" -l0x1d -l001d --remove=y

 

Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition 2.00.000 ({11B569C2-4BF6-4ED0-9D17-A4273943CB24})

version: 33554432

version (major): 2

estimated size: 15702

install date: 20050330

install source: C:\WINDOWS\Downloaded Installations\{0866FC06-9426-456A-B3BC-C3B21B7C8BF1} uninstall cmd: MsiExec.exe /I{11B569C2-4BF6-4ED0-9D17-A4273943CB24}

publisher: Adobe Systems, Inc.

readme: C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\2.0\readme.txt

 

HP Software Update 3.0.5.001 ({15EE79F4-4ED1-4267-9B0F-351009325D7D})

version: 50331653

version (major): 3

estimated size: 3882

install date: 20050515

install source: C:\WINDOWS\Hewlett-Packard\Setup Files\HP Software Update\{BB4EE741-CA46-4345-A3B7-1AECBFAB0AFE} uninstall cmd: MsiExec.exe /X{15EE79F4-4ED1-4267-9B0F-351009325D7D}

publisher: Hewlett-Packard

contact: http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com'>http://www.hp.com/support'>http://www.hp.com/support

 

NetVoyager ({17137372-CA9B-47C8-9EFD-01C81CD0D252})

uninstall cmd: RunDll32 C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program\InstallShield Installation Information\{17137372-CA9B-47C8-9EFD-01C81CD0D252}\Setup.exe"

 

floAt's Mobile Agent 2.0 ({257D6C9F-BD8E-4739-9D03-FED55793C774}_is1)

install location: C:\Program\Fma uninstall cmd: C:\Program\Fma\unins000.exe

publisher: SourceForge

help link: http://www.mobileagent.info/forums

 

PowerLister 3.1 ({344856C1-4621-49DB-B5E4-728FDB08F82D})

version: 50397184

version (major): 3

version (minor): 1

estimated size: 492

install date: 20060424

install source: C:\DOCUME~1\Sofia\LOKALA~1\Temp\WZSE0.TMP uninstall cmd: MsiExec.exe /I{344856C1-4621-49DB-B5E4-728FDB08F82D}

publisher: Tradera

 

WebFldrs XP 9.50.6513 ({350C941d-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227})

version: 154278257

version (major): 9

version (minor): 50

estimated size: 2620

install date: 20040302

install source: C:\WINDOWS\System32 publisher: Microsoft Corporation

help link: http://www.microsoft.com/windows

 

CA eTrust PestPatrol 5.0.1.5 ({39586F4F-758D-4A92-A5DF-33E9DB9C09D9})

version: 83886081

version (major): 5

estimated size: 7741

install date: 20061004

install location: C:\Program\CA\eTrust PestPatrol install source: C:\DOCUME~1\Sofia\LOKALA~1\Temp\_is10 uninstall cmd: MsiExec.exe /X{39586F4F-758D-4A92-A5DF-33E9DB9C09D9}

publisher: Computer Associates

comments: eTrust PestPatrol Anti-spyware by Computer Associates

contact: eTrust PestPatrol Technical Support

help link: http://www.pestpatrol.com/Support/default.asp

help telephone: 1-717-243-6588

 

HP Foto och bilduppbyggnad 2.0 - All-in-One Drivrutin 1.10.0000 ({6ECB39BD-73C2-44DD-B1A0-898207C58D8B})

version: 17432576

version (major): 1

version (minor): 10

estimated size: 51225

install date: 20040718

install location: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging install source: F: uninstall cmd: MsiExec.exe /X{6ECB39BD-73C2-44DD-B1A0-898207C58D8B}

publisher: Hewlett-Packard Company

comments: http://www.hp.com

help link: http://www.hp.com

help telephone:

 

Microsoft Office XP Professional med FrontPage 10.0.2627.7 ({9028041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9})

version: 167774787

version (major): 10

estimated size: 402517

install date: 20040328

install location: INSTALLLOCATION

install source: E: uninstall cmd: MsiExec.exe /I{9028041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}

publisher: Microsoft Corporation

help link: http://www.eu.microsoft.com/sverige/support/default.asp

readme: C:\Program\Microsoft Office\Office10\1053\OFREAD10.HTM

 

HP Foto och bilduppbyggnad 2.0 - All-in-One 1.10.0000 ({9867A917-5D17-40DE-83BA-BEA5293194B1})

version: 17432576

version (major): 1

version (minor): 10

estimated size: 547814

install date: 20040718

install location: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging install source: F: uninstall cmd: MsiExec.exe /X{9867A917-5D17-40DE-83BA-BEA5293194B1}

publisher: Hewlett-Packard Company

comments: http://www.hp.com

help link: http://www.hp.com

help telephone:

 

Sony Ericsson PC Suite 1.0.68 ({A6871F03-E140-4559-8940-AD1CC3D58CEE})

version: 16777284

version (major): 1

estimated size: 94857

install date: 20050913

install location: C:\Program\Sony Ericsson\Mobile install source: C:\WINDOWS\Downloaded Installations\{9BFAD254-E7B8-42FC-B34D-DEDAB4C0D17D} uninstall cmd: MsiExec.exe /I{A6871F03-E140-4559-8940-AD1CC3D58CEE}

publisher: Ditt företagsnamn

contact: Sony Ericsson Technical Support

help link: http://www.sonyericsson.com

 

Adobe Reader 7.0.5 - Svenska 7.0.5 ({AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A70500000002})

version: 117440517

version (major): 7

estimated size: 78269

install date: 20060215

install source: C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Setup Files\RdrBig705\SVE uninstall cmd: MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A70500000002}

publisher: Adobe Systems Incorporated

comments:

contact:

help link: http://www.adobe.se/products/acrobat/main.html

help telephone:

readme: C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\Readme.htm

 

Windows Live Messenger 8.0.0812.00 ({B10BFDE0-0F93-401A-BB3E-CEFF02B5CB83})

version: 134218540

version (major): 8

estimated size: 28281

install date: 20060818

install source: C:\DOCUME~1\Sofia\LOKALA~1\Temp\IXP000.TMP uninstall cmd: MsiExec.exe /I{B10BFDE0-0F93-401A-BB3E-CEFF02B5CB83}

publisher: Microsoft Corporation

 

HP Image Zone Express 1.1.002.037 ({B314F1F2-49DF-41DD-A1B4-DC4192EC1021})

version: 16842754

version (major): 1

version (minor): 1

estimated size: 7522

install date: 20050515

install location: C:\Program\HP install source: C:\DOCUME~1\Sofia\LOKALA~1\Temp\IXP000.TMP uninstall cmd: MsiExec.exe /X{B314F1F2-49DF-41DD-A1B4-DC4192EC1021}

publisher: Hewlett-Packard

help link: http://www.hp.com

 

Skapa HP arkiv-CD 1.0.4.805 ({B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70})

version: 16777220

version (major): 1

estimated size: 23784

install date: 20040718

install source: F:\setup\mm uninstall cmd: MsiExec.exe /X{B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70}

publisher: Hewlett-Packard Company

comments: skapa hp arkiv-cd

help link: http://www.hp.com

help telephone: (208) 323-2551

 

Backpacker 3 ({BBF8FA9C-23D9-4310-9AC7-A3A9AE7EE4D7})

uninstall cmd: RunDll32 C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program\InstallShield Installation Information\{BBF8FA9C-23D9-4310-9AC7-A3A9AE7EE4D7}\Setup.exe"

 

Norton AntiVirus Corporate Edition 7.6.1.0000 ({BD12EB47-DBDF-11D3-BEEA-00A0CC272509})

version: 117833729

version (major): 7

version (minor): 6

estimated size: 20225

install date: 20040302

install source: C:\WINDOWS\TEMP\$NAV$ uninstall cmd: MsiExec.exe /I{BD12EB47-DBDF-11D3-BEEA-00A0CC272509}

publisher: Symantec Corporation

contact:

help link: http://www.symantec.com

help telephone:

 

hp psc 1200 series 1.10.0000 ({C900EF06-2E76-49C7-8DB0-41F629B21DC5})

version: 17432576

version (major): 1

version (minor): 10

estimated size: 2389

install date: 20040718

install source: C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\product uninstall cmd: MsiExec.exe /X{C900EF06-2E76-49C7-8DB0-41F629B21DC5}

publisher: Hewlett-Packard Company

comments: http://www.hp.com

help link: http://www.hp.com

help telephone:

 

Microsoft .NET Framework 1.1 1.1.4322 ({CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1})

version: 16847074

version (major): 1

version (minor): 1

estimated size: 37015

install date: 20050423

install source: C:\DOCUME~1\Sofia\LOKALA~1\Temp\IXP000.TMP uninstall cmd: MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}

publisher: Microsoft

readme: file://C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\1033\RepairRedist.htm

 

Microsoft Plus! for Windows XP 1.00.01.0732 ({EEC2DAFD-5558-40AC-8E9C-5005C8F810E8})

version: 16777217

version (major): 1

estimated size: 167558

install date: 20040719

install source: F: uninstall cmd: MsiExec.exe /I{EEC2DAFD-5558-40AC-8E9C-5005C8F810E8}

publisher: Microsoft Corporation

help link: C:\Program\Microsoft Plus!\support.htm

help telephone: -

 

 

 

--- System Services ---

Service (registry key): .NET CLR Data

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): .NET CLR Networking

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): .NETFramework

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): 6to4

Display name: IPv6 Helper Service

Description: Ger DDNS-namnregistrering och automatisk IPv6-anslutning över ett IPv4-nätverk. Om den här tjänsten stoppas kommer andra datorer kanske inte kunna nå den här datorn genom att använda dess datornamn och den här datorn kommer endast att kunna använda IPv6-anslutningar om den är ansluten till ett nätverk som använder IPv6. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSS,tcpip6,winmgmt

 

Service (registry key): Abiosdsk

Start: 4

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): abp480n5

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ACPI

Display name: Microsoft ACPI Driver

Image path: System32\DRIVERS\ACPI.sys

Image size: 187776

Image MD5: D51B4FD79D252851A8F13CFE9404CD2B

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ACPIEC

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): adpu160m

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): aec

Display name: Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller

Image path: system32\drivers\aec.sys

Image size: 142464

Image MD5: 841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): AFD

Display name: AFD Networking Support Environment

Description: Stödmiljö för AFD-nätverk

Image path: \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): AFS2K

Display name: AFS2k

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Aha154x

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): aic78u2

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): aic78xx

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Alerter

Display name: Alerter

Description: Underrättar valda användare och datorer om administrativa varningar. Om tjänsten stoppas kommer inte program som använder administrativa varningar att erhålla varningar. Om tjänsten inaktiveras kommer inte tjänster som uttryckligen förlitar sig på dessa att startas.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 4

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: LanmanWorkstation

 

Service (registry key): ALG

Display name: Application Layer Gateway Service

Description: Ger stöd för plugin för Internet-anslutningsdelning och Windows-brandväggen från andra leverantörer.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\alg.exe

Image size: 44544

Image MD5: 674AD0546272F9ADB8028B9CA0D0658F

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): AliIde

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Amps2prt

Display name: A4Tech PS/2 Port Mouse Driver

Image path: system32\DRIVERS\Amps2prt.sys

Image size: 9984

Image MD5: A6215B60B98BA023EC5606A360D502AF

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): amsint

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): AppMgmt

Display name: Application Management

Description: Tillhandahåller programvaruinstallationstjänster som exempelvis Tilldela, Publicera och Ta bort.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): asc

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): asc3350p

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): asc3550

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ASP.NET

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): ASP.NET_1.1.4322

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Aspi32

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): aspnet_state

Display name: ASP.NET State Service

Description: Provides support for out-of-process session states for ASP.NET. If this service is stopped, out-of-process requests will not be processed. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.

Object name: NT AUTHORITY\NetworkService

Image path: %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe

Image size: 32768

Image MD5: A986FCFDAC587E68478DB51547B90800

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): AsyncMac

Display name: RAS Asynchronous Media Driver

Description: RAS Asynchronous Media Driver

Image path: System32\DRIVERS\asyncmac.sys

Image size: 14336

Image MD5: 02000ABF34AF4C218C35D257024807D6

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): atapi

Display name: Standard-IDE/ESDI-hårddiskstyrenhet

Image path: System32\DRIVERS\atapi.sys

Image size: 95360

Image MD5: CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Atdisk

Start: 4

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): ati2mpad

Image path: System32\DRIVERS\ati2mpad.sys

Image size: 303232

Image MD5: F3E3F01FBCC0D86180C64D9036E00DB4

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): atirage3

Image path: System32\DRIVERS\atimpae.sys

Image size: 75136

Image MD5: 1580773B6F3E8E16870FA4DC6760BE5C

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): Atmarpc

Display name: ATM ARP Client Protocol

Description: ATM ARP Client Protocol

Image path: System32\DRIVERS\atmarpc.sys

Image size: 59904

Image MD5: EC88DA854AB7D7752EC8BE11A741BB7F

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): AudioSrv

Display name: Windows Audio

Description: Hanterar ljudenheter för Windows-baserade program. Om denna tjänst stoppas kommer inte ljudenheter och andra effekter att fungera korrekt. Om denna tjänst inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: PlugPlay,RpcSs

 

Service (registry key): audstub

Display name: Ljud-stub-drivrutin

Image path: System32\DRIVERS\audstub.sys

Image size: 3072

Image MD5: D9F724AA26C010A217C97606B160ED68

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): BattC

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Beep

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): BITS

Display name: Background Intelligent Transfer Service

Description: Överför filer i bakgrunden genom att använda ledig nätverksbandbredd. Om tjänsten stoppas kommer funktioner såsom Windows Update och MSN Explorer inte att automatiskt hämta program eller annan information. Om den här tjänsten inaktiveras kommer inga tjänster som uttryckligen beror på denna att kunna överföra filer om de inte har någon annan funktionalitet för att överföra filer direkt genom Internet Explorer om BITS har inaktiverats.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Rpcss

 

Service (registry key): Browser

Display name: Computer Browser

Description: Upprätthåller en aktuell lista över datorer på nätverket och skickar denna lista till datorer som utsetts till webbläsare. Om denna tjänst stoppas kommer inte listan att uppdateras eller underhållas. Om denna tjänst inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: LanmanWorkstation,LanmanServer

 

Service (registry key): BsStor

Display name: InCD Storage Helper Driver

Image path: System32\DRIVERS\bsstor.sys

Image size: 9344

Image MD5: D6D0F3860F022A12E888965F8237CBD9

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): BsUDF

Display name: InCD UDF Driver

Start: 2

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): cbidf2k

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): cd20xrnt

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Cdaudio

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): Cdfs

Start: 4

Type: 2

Error Control: 1

Depends On group: "SCSI CDROM Class"

 

Service (registry key): Cdrom

Display name: CD-ROM-drivrutin

Image path: System32\DRIVERS\cdrom.sys

Image size: 49536

Image MD5: AF9C19B3100FE010496B1A27181FBF72

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

Depends On group: "SCSI miniport"

 

Service (registry key): Changer

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): CiSvc

Display name: Indexing Service

Description: Indexerar innehåll och egenskaper för filer på lokala och fjärranslutna datorer; erbjuder snabb åtkomst till filer tack vare ett flexibelt frågespråk.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\cisvc.exe

Image size: 5632

Image MD5: 866EB2DC2CFADEDC4B1B1D0B5BAFA379

Start: 3

Type: 288

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): ClipSrv

Display name: ClipBook

Description: Gör att Klippbokshanteraren kan spara information och dela den med fjärrdatorer. Om den här tjänsten stoppas kommer Klippbokshanteraren inte längre kunna dela information med fjärrdatorer. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\clipsrv.exe

Image size: 33280

Image MD5: 6245852C03BF715AC9440B9433883B85

Start: 4

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: NetDDE

 

Service (registry key): CmdIde

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): COMSysApp

Display name: COM+ System Application

Description: Hanterar konfiguration och spårning av COM+-baserade komponenter. Om tjänsten stoppas fungerar inte de flesta COM+-baserade komponenterna korrekt. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}

Image size: 5120

Image MD5: BEF9E8F873CF7D72BFBC4E3F08009819

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: rpcss

 

Service (registry key): ContentFilter

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): ContentIndex

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Cpqarray

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): CryptSvc

Display name: Cryptographic Services

Description: Ger tre hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerad; Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn; och Nyckel som hjälper till att registrera certifikat för den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer de här hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): dac2w2k

Start: 4

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): dac960nt

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): DcomLaunch

Display name: DCOM Server Process Launcher

Description: Gör att DCOM-tjänster kan starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost -k DcomLaunch

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): DefWatch

Display name: DefWatch

Object name: LocalSystem

Image path: C:\Program\NavNT\defwatch.exe

Image size: 32768

Image MD5: B6A70CF6FBBB8AE81F29CEDAA35C1EFE

Start: 2

Type: 272

Error Control: 0

 

Service (registry key): Dhcp

Display name: DHCP Client

Description: Hanterar nätverkskonfiguration genom att registrera och uppdatera IP-adresser och DNS-namn.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip,Afd,NetBT

 

Service (registry key): Disk

Display name: Diskdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\disk.sys

Image size: 36352

Image MD5: 00CA44E4534865F8A3B64F7C0984BFF0

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

Depends On group: "SCSI miniport"

 

Service (registry key): dmadmin

Display name: Logical Disk Manager Administrative Service

Description: Konfigurerar hårddiskar och volymer. Tjänsten körs endast för konfigurationsprocesser och stoppas sedan.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\dmadmin.exe /com

Image size: 225280

Image MD5: 9A6B54EDA08706E615DBF89C84C35DAD

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs,PlugPlay,DmServer

 

Service (registry key): dmboot

Image path: System32\drivers\dmboot.sys

Image size: 800000

Image MD5: 80BAD99BF48053D32309AFA3E8112DE9

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): dmio

Display name: Logical Disk Manager Driver

Image path: System32\drivers\dmio.sys

Image size: 153856

Image MD5: 33824764D4161C320AD7B56B6FA5F053

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): dmload

Image path: System32\drivers\dmload.sys

Image size: 5888

Image MD5: E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): dmserver

Display name: Logical Disk Manager

Description: Upptäcker och övervakar nya hårddiskar och sänder diskvolymsinformation till tjänsten Logical Disk Manager för konfigurering. Om den här tjänsten stoppas kan status för dynamiska diskar och konfigurationsinformation komma att bli gammal. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen av tjänsterna som uttryckligen beror av den att starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs,PlugPlay

 

Service (registry key): DMusic

Display name: Microsoft Kernel DLS Syntheiszer

Image path: system32\drivers\DMusic.sys

Image size: 52864

Image MD5: A6F881284AC1150E37D9AE47FF601267

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Dnscache

Display name: DNS Client

Description: Matchar och cachelagrar DNS-namn (Domain Name system) för denna dator. Om denna tjänst stoppas kan inte datorn matcha DNS-namn eller hitta Active Directory-domänkontrollanter. Om tjänsten inaktiveras kommer de tjänster som uttryckligen är beroende av den inte att kunna starta.

Object name: NT AUTHORITY\NetworkService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): dpti2o

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): drmkaud

Display name: Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler

Image path: system32\drivers\drmkaud.sys

Image size: 2944

Image MD5: 1ED4DBBAE9F5D558DBBA4CC450E3EB2E

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): EL90XBC

Display name: 3Com EtherLink XL 90XB/C Adapter Driver

Image path: System32\DRIVERS\el90xbc5.sys

Image size: 66591

Image MD5: 6E883BF518296A40959131C2304AF714

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ERSvc

Display name: Error Reporting Service

Description: Gör att fel i tjänster och program som körs i icke-standardmiljöer kan rapporteras.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 0

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Eventlog

Display name: Event Log

Description: Gör att händelseloggmeddelanden som skapas av Windows-baserade program och komponenter kan visas i Loggboken. Den här tjänsten kan inte stoppas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\services.exe

Image size: 108032

Image MD5: 0DF00535E2F5AEFAEAD3A800F75137AF

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): EventSystem

Display name: COM+ Event System

Description: Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): Fastfat

Start: 4

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): FastUserSwitchingCompatibility

Display name: Fast User Switching Compatibility

Description: Ger hanteringstjänster för program som behöver hjälp i fleranvändarmiljö.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: TermService

 

Service (registry key): Fdc

Display name: Drivrutin för diskettstyrenhet

Image path: System32\DRIVERS\fdc.sys

Image size: 27392

Image MD5: CED2E8396A8838E59D8FD529C680E02C

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Fips

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Flpydisk

Display name: Diskettdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\flpydisk.sys

Image size: 20480

Image MD5: 0DD1DE43115B93F4D85E889D7A86F548

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): FltMgr

Display name: FltMgr

Description: File System Filter Manager Driver

Image path: system32\drivers\fltmgr.sys

Image size: 124800

Image MD5: 157754F0DF355A9E0A6F54721914F9C6

Start: 0

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): Fs_Rec

Start: 1

Type: 8

Error Control: 0

 

Service (registry key): Ftdisk

Display name: Volume Manager Driver

Image path: System32\DRIVERS\ftdisk.sys

Image size: 125696

Image MD5: 45FC410CFE68FF036AD232A141E69C19

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): gameenum

Display name: Spelportsuppräknare

Image path: System32\DRIVERS\gameenum.sys

Image size: 10624

Image MD5: 5F92FD09E5610A5995DA7D775EADCD12

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): Gpc

Display name: Generic Packet Classifier

Description: Generic Packet Classifier

Image path: System32\DRIVERS\msgpc.sys

Image size: 35072

Image MD5: C0F1D4A21DE5A415DF8170616703DEBF

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): helpsvc

Display name: Help and Support

Description: Gör att Hjälp- och supportcenter körs på den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer Hjälp- och supportcenter inte att vara tillgängligt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): HidServ

Display name: HID Input Service

Description: Ger allmän indataåtkomst för HID-enheter (Human Interface Devices) som aktiverar och upprätthåller fördefinierade tangentkombinationer på tangentbord, fjärrkontroller och andra multimedieenheter. Om den här tjänsten stoppas kommer de tangentkombinationer som kontrolleras av den här tjänsten inte längre att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): HidUsb

Display name: Microsoft HID-klassdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\hidusb.sys

Image size: 9600

Image MD5: 1DE6783B918F540149AA69943BDFEBA8

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): hpn

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): HPZid412

Display name: IEEE-1284.4 Driver HPZid412

Image path: System32\DRIVERS\HPZid412.sys

Image size: 51024

Image MD5: 863CC3A82C63C9F60ACF2E85D5310620

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): HPZipr12

Display name: Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12

Image path: System32\DRIVERS\HPZipr12.sys

Image size: 16080

Image MD5: 08CB72E95DD75B61F2966B311D0E4366

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): HPZius12

Display name: USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12

Image path: System32\DRIVERS\HPZius12.sys

Image size: 21456

Image MD5: CA990306ED4EF732AF9695BFF24FC96F

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): HTTP

Display name: HTTP

Description: Den här tjänsten implementerar HTTP (HyperText Transfer Protocol). Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

Image path: System32\Drivers\HTTP.sys

Image size: 262400

Image MD5: BFB7B73C942E816C4FB4A5A7BAE87136

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): HTTPFilter

Display name: HTTP SSL

Description: Den här tjänsten implementerar SHTTP (Secure HyperText Transfer Protocol) för tjänsten HTTP genom att använda SSL (Secure Sockets Layer). Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: HTTP

 

Service (registry key): i2omgmt

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): i2omp

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): i8042prt

Display name: Drivrutin för i8042 Keyboard och PS/2 Mouse Port

Image path: System32\DRIVERS\i8042prt.sys

Image size: 52736

Image MD5: FB251FB7A44E34F3B9721472493D7992

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Imapi

Display name: CD-Burning Filter Driver

Image path: System32\DRIVERS\imapi.sys

Image size: 41856

Image MD5: F8AA320C6A0409C0380E5D8A99D76EC6

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ImapiService

Display name: IMAPI CD-Burning COM Service

Description: Hanterar CD-skrivning genom IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Om den här tjänsten stoppas kan du inte längre skriva CD-skivor på den här datorn. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

Image size: 150016

Image MD5: 657D7CBDD418068216C26BD66D1D512D

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): incdrm

Display name: InCD EasyWrite Reader

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): inetaccs

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): ini910u

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Inport

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): IntelIde

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ip6fw

Display name: IPv6 Windows Firewall Driver

Description: Ger en tjänst som kan upptäcka intrångsförsök på ett hemnätverk eller mindre kontorsnätverk.

Image path: system32\drivers\ip6fw.sys

Image size: 29056

Image MD5: 4448006B6BC60E6C027932CFC38D6855

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): IpFilterDriver

Display name: IP Traffic Filter Driver

Description: IP Traffic Filter Driver

Image path: System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

Image size: 32896

Image MD5: 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): IpInIp

Display name: IP in IP Tunnel Driver

Description: IP in IP Tunnel Driver

Image path: System32\DRIVERS\ipinip.sys

Image size: 20992

Image MD5: E1EC7F5DA720B640CD8FB8424F1B14BB

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): IpNat

Display name: IP Network Address Translator

Description: IP Network Address Translator

Image path: System32\DRIVERS\ipnat.sys

Image size: 134912

Image MD5: E2168CBC7098FFE963C6F23F472A3593

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): IPSec

Display name: IPSEC driver

Description: IPSEC driver

Image path: System32\DRIVERS\ipsec.sys

Image size: 74752

Image MD5: 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): IRENUM

Display name: Tjänst för IR-uppräkning

Image path: System32\DRIVERS\irenum.sys

Image size: 11264

Image MD5: 50708DAA1B1CBB7D6AC1CF8F56A24410

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ISAPISearch

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): isapnp

Display name: PnP ISA/EISA Bus Driver

Image path: System32\DRIVERS\isapnp.sys

Image size: 36096

Image MD5: 303640835CB95B00590B962283570648

Start: 0

Type: 1

Error Control: 3

 

Service (registry key): Kbdclass

Display name: Tangentbordsklassdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\kbdclass.sys

Image size: 24832

Image MD5: CE96BFA4AF66A2FE61982093BD1D8FFB

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): kbdhid

Display name: HID-drivrutin för tangentbord

Image path: System32\DRIVERS\kbdhid.sys

Image size: 14848

Image MD5: 8414F174D2199730D06F309389D2DA02

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): kmixer

Display name: Microsoft Kernel-wave-ljudMixer

Image path: system32\drivers\kmixer.sys

Image size: 171776

Image MD5: D93CAD07C5683DB066B0B2D2D3790EAD

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): KSecDD

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): lanmanserver

Display name: Server

Description: Stöder fil-, skrivar- och namngiven pipedelning över nätverk för denna dator. Om denna tjänst stoppas kommer inte dessa funktioner att finnas tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): lanmanworkstation

Display name: Workstation

Description: Skapar och underhåller klientnätverksanslutningar för fjärrservrar. Om denna tjänst stoppas kommer inte anslutningarna att vara tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): lbrtfdc

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): ldap

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): LicenseService

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): LmHosts

Display name: TCP/IP NetBIOS Helper

Description: Aktiverar stöd för tjänsten NetBIOS över TCP/IP (NetBT) och NetBIOS-namnmatchning.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: NetBT,Afd

 

Service (registry key): MDM

Display name: Machine Debug Manager

Description: Manages local and remote debugging for Visual Studio debuggers

Object name: LocalSystem

Image path: "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"

Image size: 270336

Image MD5: EC10BCA633138CEF2C2765DEAFC58F6D

Start: 2

Type: 272

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): Messenger

Display name: Messenger

Description: Skickar och tar emot meddelanden som skickas av administratörer eller tjänsten Alerter. Denna tjänst är inte kopplad till Windows Messenger. Om denna tjänst stoppas kan inte meddelanden som skickas med tjänsten Alerter att sändas. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 4

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: LanmanWorkstation,NetBIOS,PlugPlay,RpcSS

 

Service (registry key): mnmdd

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): mnmsrvc

Display name: NetMeeting Remote Desktop Sharing

Description: Ger verifierade användare fjärråtkomst till ditt Windows-skrivbord genom NetMeeting.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe

Image size: 32768

Image MD5: E4F97E5B75735E1023C19F098C636A70

Start: 3

Type: 272

Error Control: 1

 

Service (registry key): Modem

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): Mouclass

Display name: Musklassdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\mouclass.sys

Image size: 23296

Image MD5: 91460066455E77DA014CD5EF45B150E2

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): mouhid

Display name: HID-drivrutin för mus

Image path: System32\DRIVERS\mouhid.sys

Image size: 12160

Image MD5: 98E474ECF11F1DB62FB072157A95EA83

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): MountMgr

Display name: Mount Point Manager

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): mraid35x

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): MRxDAV

Display name: Klientomdirigerare för WebDav

Description: Klientomdirigerare för WebDav

Image path: System32\DRIVERS\mrxdav.sys

Image size: 181248

Image MD5: 46EDCC8F2DB2F322C24F48785CB46366

Start: 3

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): MRxSmb

Display name: MRXSMB

Description: MRXSMB

Image path: System32\DRIVERS\mrxsmb.sys

Image size: 451584

Image MD5: 5DDC9A1B2EB5A4BF010CE8C019A18C1F

Start: 1

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): MSDTC

Display name: Distributed Transaction Coordinator

Description: Koordinerar transaktioner som omfattar flera resurshanterare, som t ex databaser, meddelandeköer och filsystem. Om tjänsten stoppas så genomförs inte överföringarna. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Object name: NT AUTHORITY\NetworkService

Image path: C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe

Image size: 6144

Image MD5: 6ED6EF476F2F123E42E616FC52A42808

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS,SamSS

 

Service (registry key): Msfs

Start: 1

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): MSIServer

Display name: Windows Installer

Description: Lägger till, ändrar och tar bort Windows Installer-program (*.msi). Om denna tjänst inaktiveras kommer tjänster som uttryckligen är beroende av den inte längre att fungera.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V

Image size: 78848

Image MD5: F5F0146580E7023ADB963879840777F8

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): MSKSSRV

Display name: Tjänstproxy för Microsoft-direktuppspelning

Image path: system32\drivers\MSKSSRV.sys

Image size: 7552

Image MD5: AE431A8DD3C1D0D0610CDBAC16057AD0

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): MSPCLOCK

Display name: Klockproxy för Microsoft-direktuppspelning

Image path: system32\drivers\MSPCLOCK.sys

Image size: 5376

Image MD5: 13E75FEF9DFEB08EEDED9D0246E1F448

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): MSPQM

Display name: Kvalitetshanteringsproxy för Microsoft-direktuppspelning

Image path: system32\drivers\MSPQM.sys

Image size: 4992

Image MD5: 1988A33FF19242576C3D0EF9CE785DA7

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): mssmbios

Display name: Microsoft System Management BIOS Driver

Image path: System32\DRIVERS\mssmbios.sys

Image size: 15488

Image MD5: 469541F8BFD2B32659D5D463A6714BCE

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Mup

Display name: Mup

Start: 0

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): NAVAP

Display name: NAVAP

Image path: \??\C:\Program\NavNT\NAVAP.sys

Image size: 175472

Image MD5: F570B4A99E87B08618EB2540222F23F1

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NAVAPEL

Display name: NAVAPEL

Image path: \??\C:\Program\NavNT\NAVAPEL.SYS

Image size: 8464

Image MD5: FB0E5B6E8F655F372EEAD2FD5C667948

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NAVENG

Display name: NAVENG

Image path: \??\C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20060910.037\NAVENG.sys

Image size: 79240

Image MD5: 0F4C87F9594787B4FC2928D381A3D801

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NAVEX15

Display name: NAVEX15

Image path: \??\C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20060910.037\NAVEX15.sys

Image size: 828872

Image MD5: ACD6D7ECBD38B3B1A573D97148D3C907

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NDIS

Display name: NDIS System Driver

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NdisTapi

Display name: Remote Access NDIS TAPI Driver

Description: Remote Access NDIS TAPI Driver

Image path: System32\DRIVERS\ndistapi.sys

Image size: 9600

Image MD5: 08D43BBDACDF23F34D79E44ED35C1B4C

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Ndisuio

Display name: NDIS-protokoll för I/O i användarläge

Description: NDIS-protokoll för I/O i användarläge

Image path: System32\DRIVERS\ndisuio.sys

Image size: 12928

Image MD5: 34D6CD56409DA9A7ED573E1C90A308BF

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NdisWan

Display name: Remote Access NDIS WAN Driver

Description: Remote Access NDIS WAN Driver

Image path: System32\DRIVERS\ndiswan.sys

Image size: 91776

Image MD5: 0B90E255A9490166AB368CD55A529893

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NDProxy

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NetBIOS

Display name: NetBIOS-gränssnitt

Description: NetBIOS-gränssnitt

Image path: System32\DRIVERS\netbios.sys

Image size: 34560

Image MD5: 3A2ACA8FC1D7786902CA434998D7CEB4

Start: 1

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): NetBT

Display name: NetBios over Tcpip

Description: NetBios over Tcpip

Image path: System32\DRIVERS\netbt.sys

Image size: 162816

Image MD5: 0C80E410CD2F47134407EE7DD19CC86B

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): NetDDE

Display name: Network DDE

Description: Ger transport och säkerhet över nätverket för DDE (Dynamic Data Exchange) för program som körs på samma dator eller på olika datorer. Om den här tjänsten stoppas kommer DDE-transport och -säkerhet inte att vara tillgängligt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\netdde.exe

Image size: 112640

Image MD5: 9A4D672240D114B3B5AF5D08B47B2658

Start: 4

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: NetDDEDSDM

 

Service (registry key): NetDDEdsdm

Display name: Network DDE DSDM

Description: Hanterar DDE-nätverksresurser (Dynamic Data Exchange). Om den här tjänsten stoppas kommer alla DDE-nätverksresurser att bli otillgängliga. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\netdde.exe

Image size: 112640

Image MD5: 9A4D672240D114B3B5AF5D08B47B2658

Start: 4

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): Netlogon

Display name: Net Logon

Description: Stöder validering för kontoinloggningar för datorer på en domän.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\lsass.exe

Image size: 13312

Image MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: LanmanWorkstation

 

Service (registry key): Netman

Display name: Network Connections

Description: Hanterar objekt i mappen Nätverks- och fjärranslutningar, i vilken du kan granska anslutningar till både lokala och fjärranslutna nätverk.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 288

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Nla

Display name: Network Location Awareness (NLA)

Description: Samlar in och lagrar information nätverkskonfiguration och platser och meddelar program när den här informationen ändras.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip,Afd

 

Service (registry key): nm

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Norton AntiVirus Server

Display name: Norton AntiVirus Client

Object name: LocalSystem

Image path: C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

Image size: 471040

Image MD5: DEE30FE7F4A78DDFFC20DD7D4F70085E

Start: 2

Type: 272

Error Control: 0

 

Service (registry key): NPDriver

Display name: Norton Unerase Protection Driver

Image path: \??\C:\WINDOWS\System32\Drivers\NPDRIVER.SYS

Image size: 34354

Image MD5: A0738DEC9CB6128E05BF9AB00C635B19

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: SYMEVENT

 

Service (registry key): Npfs

Start: 1

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): NProtectService

Display name: Norton Unerase Protection

Object name: LocalSystem

Image path: C:\Program\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

Image size: 135168

Image MD5: 93CBFD618F2416703F1E3DB7C2A7D979

Start: 2

Type: 272

Error Control: 1

 

Service (registry key): Ntfs

Start: 4

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): NtLmSsp

Display name: NT LM Security Support Provider

Description: Ger säkerhet för RPC-program (Remote Procedure Call) som använder andra transportsätt än namngivna pipes.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\lsass.exe

Image size: 13312

Image MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): NtmsSvc

Display name: Removable Storage

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Null

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): nv

Image path: System32\DRIVERS\nv4_mini.sys

Image size: 1897408

Image MD5: 2B298519EDBFCF451D43E0F1E8F1006D

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): NVoyager

Display name: SPACE Virtual xDSL Adapter

Image path: System32\DRIVERS\NVoyager.SYS

Image size: 20112

Image MD5: F41E1C90AED3E04586A9B26E398F719B

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NwlnkFlt

Display name: IPX Traffic Filter Driver

Description: IPX Traffic Filter Driver

Image path: System32\DRIVERS\nwlnkflt.sys

Image size: 12416

Image MD5: B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: NwlnkFwd

 

Service (registry key): NwlnkFwd

Display name: IPX Traffic Forwarder Driver

Description: IPX Traffic Forwarder Driver

Image path: System32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys

Image size: 32512

Image MD5: C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NwlnkIpx

Display name: NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol

Description: NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol

Image path: System32\DRIVERS\nwlnkipx.sys

Image size: 88448

Image MD5: 79EA3FCDA7067977625B3363A2657C80

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NwlnkNb

Display name: NWLink NetBIOS

Description: NWLink NetBIOS

Image path: System32\DRIVERS\nwlnknb.sys

Image size: 63232

Image MD5: 56D34A67C05E94E16377C60609741FF8

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): NwlnkSpx

Display name: NWLink SPX/SPXII Protocol

Description: NWLink SPX/SPXII Protocol

Image path: System32\DRIVERS\nwlnkspx.sys

Image size: 55936

Image MD5: C0BB7D1615E1ACBDC99757F6CEAF8CF0

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): P3

Display name: Intel PentiumIII-processordrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\p3.sys

Image size: 46464

Image MD5: E9CB4587989C0F276035F40D1BFA1478

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Parport

Display name: Drivrutin för parallellport

Image path: System32\DRIVERS\parport.sys

Image size: 80256

Image MD5: FB0832A8CD0B3EA70D133768F551AE78

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): PartMgr

Display name: Partition Manager

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ParVdm

Start: 2

Type: 1

Error Control: 0

Depends On services: Parport

Depends On group: "Parallel arbitrator"

 

Service (registry key): PCI

Display name: PCI Bus Driver

Image path: System32\DRIVERS\pci.sys

Image size: 68096

Image MD5: 9554DD34EDDAFA76D502CB0EC439273D

Start: 0

Type: 1

Error Control: 3

 

Service (registry key): PCIDump

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): PCIIde

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Pcmcia

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): PDCOMP

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): PDFRAME

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): PDRELI

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): PDRFRAME

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): perc2

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): perc2hib

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): PerfDisk

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): PerfNet

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): PerfOS

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): PerfProc

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): PlugPlay

Display name: Plug and Play

Description: Gör att datorn upptäcker och kan anpassa sig efter maskinvaruförändringar nästan helt utan användarens hjälp. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras kommer datorn att bli instabil.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\services.exe

Image size: 108032

Image MD5: 0DF00535E2F5AEFAEAD3A800F75137AF

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): Pml Driver HPZ12

Display name: Pml Driver HPZ12

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Image size: 65795

Image MD5: FB03F341FF5380394BF2EE52F1979925

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): PolicyAgent

Display name: IPSEC Services

Description: Hanterar IP-säkerhetsprinciper samt startar ISAKMP/Oakley (IKE) och IP-säkerhetsdrivrutinen.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\lsass.exe

Image size: 13312

Image MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS,Tcpip,IPSec

 

Service (registry key): PortProxy

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): ppsio

Display name: PrmxPPDev

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): PptpMiniport

Display name: WAN Miniport (PPTP)

Description: WAN Miniport (PPTP)

Image path: System32\DRIVERS\raspptp.sys

Image size: 48384

Image MD5: 1C5CC65AAC0783C344F16353E60B72AC

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ProtectedStorage

Display name: Protected Storage

Description: Erbjuder skyddad lagring för känsliga data (exempelvis privata nycklar) för att förhindra att icke-auktoriserade tjänster, processer eller användare kommer åt dem.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\lsass.exe

Image size: 13312

Image MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

Start: 2

Type: 288

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Ptilink

Display name: Direct Parallel Link Driver

Description: Direct Parallel Link Driver

Image path: System32\DRIVERS\ptilink.sys

Image size: 17792

Image MD5: 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ql1080

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Ql10wnt

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ql12160

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ql1240

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ql1280

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): RasAcd

Display name: Remote Access Auto Connection Driver

Description: Remote Access Auto Connection Driver

Image path: System32\DRIVERS\rasacd.sys

Image size: 8832

Image MD5: FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): RasAuto

Display name: Remote Access Auto Connection Manager

Description: Skapar en anslutning till ett fjärrnätverk när ett program hänvisar till en DNS, NetBIOS-namn eller adress på ett fjärrnätverk.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RasMan,Tapisrv

 

Service (registry key): Rasl2tp

Display name: WAN Miniport (L2TP)

Description: WAN Miniport (L2TP)

Image path: System32\DRIVERS\rasl2tp.sys

Image size: 51328

Image MD5: 98FAEB4A4DCF812BA1C6FCA4AA3E115C

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): RasMan

Display name: Remote Access Connection Manager

Description: Skapar en nätverksanslutning.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Tapisrv

 

Service (registry key): RasPppoe

Display name: Remote Access PPPOE Driver

Description: Remote Access PPPOE Driver

Image path: System32\DRIVERS\raspppoe.sys

Image size: 41472

Image MD5: 7306EEED8895454CBED4669BE9F79FAA

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Raspti

Display name: Direkt parallell

Description: Direkt parallell

Image path: System32\DRIVERS\raspti.sys

Image size: 16512

Image MD5: FDBB1D60066FCFBB7452FD8F9829B242

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Rdbss

Display name: Rdbss

Description: Rdbss

Image path: System32\DRIVERS\rdbss.sys

Image size: 174592

Image MD5: 809CA45CAA9072B3176AD44579D7F688

Start: 1

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): RDPCDD

Image path: System32\DRIVERS\RDPCDD.sys

Image size: 4224

Image MD5: 4912D5B403614CE99C28420F75353332

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): RDPDD

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): rdpdr

Display name: Terminal Server Device Redirector Driver

Image path: System32\DRIVERS\rdpdr.sys

Image size: 196864

Image MD5: A2CAE2C60BC37E0751EF9DDA7CEAF4AD

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): RDPNP

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): RDPWD

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): RDSessMgr

Display name: Remote Desktop Help Session Manager

Description: Hanterar och kontrollerar funktionen Fjärrhjälp. Om den här tjänsten stoppas kommer Fjärrhjälp inte att vara tillgängligt. Innan du stoppar tjänsten bör du kontrollera fliken Beroenden i dialogrutan Egenskaper.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

Image size: 140800

Image MD5: A4ABBD33D1B58F09532C4D511716BB82

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): redbook

Display name: Filterdrivrutin för uppspelning av digitalt CD-ljud

Image path: System32\DRIVERS\redbook.sys

Image size: 58112

Image MD5: 6AB3E65A46FB2A6F21BA5ACFDFA44FAB

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): RemoteAccess

Display name: Routing and Remote Access

Description: Ger routningstjänster till företag i LAN- (Local Area Network) och WAN-miljöer (Wide Area Network).

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 4

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSS

Depends On group: NetBIOSGroup

 

Service (registry key): RemoteRegistry

Display name: Remote Registry

Description: Gör att fjärranvändare kan ändra registerinställningar på den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kan registret endast ändras av lokala användare på den här datorn. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): RpcLocator

Display name: Remote Procedure Call (RPC) Locator

Description: Hanterar databasen för RPC-namnstjänsten.

Object name: NT AUTHORITY\NetworkService

Image path: %SystemRoot%\System32\locator.exe

Image size: 75264

Image MD5: 9ED4F84BA77F666AEAB05EE6D101DBDB

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: LanmanWorkstation

 

Service (registry key): RpcSs

Display name: Remote Procedure Call (RPC)

Description: Tillhandahåller slutpunktsmappning och andra RPC-tjänster.

Object name: NT Authority\NetworkService

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost -k rpcss

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): RSVP

Display name: QoS RSVP

Description: Erbjuder funktioner för nätverkssignalering och lokal trafikkontroll för program och kontroll-appletar som stöder QoS.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\rsvp.exe

Image size: 132608

Image MD5: 72407E48F912ED57213AE474B8A6798B

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: TcpIp,Afd,RpcSs

 

Service (registry key): SamSs

Display name: Security Accounts Manager

Description: Lagrar säkerhetsinformation för lokala användarkonton.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\lsass.exe

Image size: 13312

Image MD5: BA428312D9A0726E4C07C2037E882520

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): SCardSvr

Display name: Smart Card

Description: Hanterar åtkomst till smartkort som läsas på den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer smartkort inte att kunna läsas på den här datorn. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe

Image size: 98304

Image MD5: 123412B7CCFC0EBAC5BC4D0AEE09B6AD

Start: 3

Type: 32

Error Control: 0

Depends On services: PlugPlay

 

Service (registry key): Schedule

Display name: Task Scheduler

Description: Gör att en användare kan konfigurera schemaläggning för aktiviteter som då körs automatiskt på datorn. Om tjänsten stoppas kommer aktiviteterna inte att kunna köras vid den tid de schemaläggs. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 288

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): ScsiPort

Image path: %SystemRoot%\system32\drivers\scsiport.sys

Image size: 96256

Image MD5: D7FD0FF761E28AC0EA35AD71E0CD67E9

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Secdrv

Display name: Secdrv

Description: SafeDisc driver

Image path: System32\DRIVERS\secdrv.sys

Image size: 12400

Image MD5: BA0D892D2F786BCEBDF03B0A252B47F3

Start: 2

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): seclogon

Display name: Secondary Logon Service

Description: Gör det möjligt att starta processer under andra referenser. Om den här tjänsten stoppas kommer den här sortens inloggningsåtkomst inte att vara tillgänglig. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 288

Error Control: 0

 

Service (registry key): SENS

Display name: System Event Notification

Description: Spårar systemhändelser som exempelvis Windows-inloggning, nätverks- och strömförsörjningshändelser. Meddelar prenumeranter av tjänsten COM+ Event System att dessa händelser inträffat.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: EventSystem

 

Service (registry key): serenum

Display name: Serenum-filterdrivrutin

Image path: System32\DRIVERS\serenum.sys

Image size: 15488

Image MD5: A2D868AEEFF612E70E213C451A70CAFB

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Serial

Display name: Drivrutin för seriell port

Image path: System32\DRIVERS\serial.sys

Image size: 65152

Image MD5: 6494C4E513795C363B20E0F2C9A2E9AB

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): Sfloppy

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

Depends On group: "SCSI miniport"

 

Service (registry key): SharedAccess

Display name: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)

Description: Erbjuder översättningar av nätverksadresser, adressering, namnmatchningstjänster och/eller intrångsskyddtjänster för ett hemnätverk eller mindre kontorsnätverk.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: Netman,WinMgmt

 

Service (registry key): ShellHWDetection

Display name: Shell Hardware Detection

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 0

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Simbad

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): slabbus

Display name: USB Data Cable driver (WDM)

Image path: system32\DRIVERS\slabbus.sys

Image size: 51040

Image MD5: 1B07AD8CCE612AC298DD29763D579CDA

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): slabser

Display name: USB Data Cable Drivers

Description: USB Data Cable Drivers

Image path: system32\DRIVERS\slabser.sys

Image size: 82768

Image MD5: 4D3D895660B22FDAA48E80381870FA8D

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Sparrow

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Speed Disk service

Display name: Speed Disk service

Object name: LocalSystem

Image path: C:\Program\Speed Disk\nopdb.exe

Image size: 176161

Image MD5: 8A3A2F3956BBC551A31C734BCD77419D

Start: 2

Type: 272

Error Control: 0

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): splitter

Display name: Microsoft Kernel Audio Splitter

Image path: system32\drivers\splitter.sys

Image size: 6400

Image MD5: 8E186B8F23295D1E42C573B82B80D548

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Spooler

Display name: Print Spooler

Description: Sparar filer i ett buffertminne så att kan skrivas ut vid ett senare tillfälle.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe

Image size: 57856

Image MD5: DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F

Start: 2

Type: 272

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): sr

Display name: Drivrutin för filter för Systemåterställning

Image path: System32\DRIVERS\sr.sys

Image size: 73344

Image MD5: 125CCD7B6B7E4732A03B6F4D69F87F7B

Start: 0

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): srescan

Display name: srescan

Image path: system32\ZoneLabs\srescan.sys

Image size: 28656

Image MD5: ACE660F4CE1C67A2BC2EEF9D1AD2198E

Start: 0

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): srservice

Display name: System Restore Service

Description: Utför funktioner för systemåterställning. Om du vill stänga av tjänsten kan du inaktivera Systemåterställning på fliken Systemåterställning i dialogrutan Egenskaper för Den här datorn.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Srv

Display name: Srv

Description: Srv

Image path: System32\DRIVERS\srv.sys

Image size: 332544

Image MD5: 553007ECCE7F6565BBE645BEB66D3B69

Start: 3

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): SSDPSRV

Display name: SSDP Discovery Service

Description: Gör att UPnP-enheter på hemnätverket kan upptäckas automatiskt.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: HTTP

 

Service (registry key): StatusAgent

Display name: Epson Printer Status Agent

Object name: LocalSystem

Image path: C:\ESM2\SAgentNT.exe

Image size: 208896

Image MD5: 6C739049678DDF8E3C8517A911095F86

Start: 2

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): stisvc

Display name: WIA (Windows Image Acquisition)

Description: Ger bildläsningstjänster för skannrar och kameror.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k imgsvc

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): swenum

Display name: Software Bus Driver

Image path: System32\DRIVERS\swenum.sys

Image size: 4352

Image MD5: 03C1BAE4766E2450219D20B993D6E046

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): swmidi

Display name: Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer

Image path: system32\drivers\swmidi.sys

Image size: 54272

Image MD5: 94ABC808FC4B6D7D2BBF42B85E25BB4D

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): SwPrv

Display name: MS Software Shadow Copy Provider

Description: Hanterar programvarubaserade ögonblicksbilder av volymer som tas av tjänsten Volume Shadow Copy. Om den här tjänsten stoppas kommer programvarubaserade ögonblicksbilder av volymer inte att kunna tas. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende på denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{31236B23-FC0F-4B07-9DDB-4B5E36CBD871}

Image size: 5120

Image MD5: BEF9E8F873CF7D72BFBC4E3F08009819

Start: 3

Type: 16

Error Control: 0

Depends On services: rpcss

 

Service (registry key): swwd

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): symc810

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): symc8xx

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): SymEvent

Image path: \??\C:\Program\Symantec\SYMEVENT.SYS

Image size: 58032

Image MD5: A7E2D7FF88CC7A60874DEAA0C7630217

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): sym_hi

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): sym_u3

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): sysaudio

Display name: Microsoft Kernelsystemljudenhet

Image path: system32\drivers\sysaudio.sys

Image size: 60800

Image MD5: 650AD082D46BAC0E64C9C0E0928492FD

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): SysmonLog

Display name: Performance Logs and Alerts

Description: Samlar in prestandadata från lokala eller fjärrdatorer utifrån schemaparametrar som konfigureras i förväg, och skriver därefter data till en logg eller orsakar en varning. Om den här tjänsten stoppas samlas prestandainformation inte in. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

Object name: NT Authority\NetworkService

Image path: %SystemRoot%\system32\smlogsvc.exe

Image size: 91648

Image MD5: 633996641CE4123E107F0D99329F4EF9

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): TapiSrv

Display name: Telephony

Description: Erbjuder TAPI-stöd (Telephony API) för program som kontrollerar telefonienheter och IP-baserade röstanslutningar på den lokala datorn och (via nätverket) på servrar som kör tjänsten.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: PlugPlay,RpcSs

 

Service (registry key): Tcpip

Display name: TCP/IP Protocol Driver

Description: TCP/IP Protocol Driver

Image path: System32\DRIVERS\tcpip.sys

Image size: 359808

Image MD5: 88763A98A4C26C409741B4AA162720C9

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: IPSec

 

Service (registry key): Tcpip6

Display name: Drivrutin för protokollet Microsoft IPv6

Description: Drivrutin för protokollet Microsoft IPv6

Image path: system32\DRIVERS\tcpip6.sys

Image size: 223616

Image MD5: 4D58BB1AE8841AAFD8790AD7E1E3B8EA

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: Tcpip

 

Service (registry key): TDPIPE

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): TDTCP

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): TermDD

Display name: Terminal Device Driver

Image path: System32\DRIVERS\termdd.sys

Image size: 40840

Image MD5: A540A99C281D933F3D69D55E48727F47

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): TermService

Display name: Terminal Services

Description: Gör att flera användare kan ansluta interaktivt till en dator och se skrivbord och program från en fjärrdator. Detta gäller Fjärrskrivbord (inklusive Fjärrskrivbord för administratörer), snabbt användarbyte, fjärrhjälp och Terminal Server.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost -k DComLaunch

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): Themes

Display name: Themes

Description: Erbjuder hantering för användargränssnittets tema.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): TlntSvr

Display name: Telnet

Description: Gör att fjärranvändare kan logga in på den här datorn och köra program, och stöder flera olika TCP/IP Telnet-klienter såsom UNIX-baserade och Windows-baserade datorer. Om den här tjänsten stoppas kommer tillgång till program kanske inte att ges för fjärranvändare. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe

Image size: 73216

Image MD5: 3C663ADC18189F9669C18B9B2FCEB2A6

Start: 4

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS,TCPIP,NTLMSSP

 

Service (registry key): TosIde

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): TrkWks

Display name: Distributed Link Tracking Client

Description: Upprätthåller länkar mellan NTFS-filer på en enda dator eller mellan flera datorer i en nätverksdomän.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): TSDDD

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): tunmp

Display name: Microsoft Tun Miniport Adapter Driver

Image path: system32\DRIVERS\tunmp.sys

Image size: 12416

Image MD5: 87A0E9E18C10A9E454238E3330E2A26D

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Udfs

Start: 4

Type: 2

Error Control: 1

 

Service (registry key): ultra

Start: 4

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): UMWdf

Display name: Windows User Mode Driver Framework

Description: Aktiverar drivrutiner för användarläge i Windows.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

Image size: 38912

Image MD5: C81B8635DEE0D3EF5F64B3DD643023A5

Start: 2

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): Update

Display name: Microcode Update Driver

Image path: System32\DRIVERS\update.sys

Image size: 209408

Image MD5: AFF2E5045961BBC0A602BB6F95EB1345

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): upnphost

Display name: Universal Plug and Play Device Host

Description: Gör att datorn kan vara värd för enheten av typen Universal Plug and Play.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: SSDPSRV,HTTP

 

Service (registry key): UPS

Display name: Uninterruptible Power Supply

Description: Hanterar en avbrottsfri elkälla (UPS, Uninterruptable Power Supply) som är ansluten till datorn.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\ups.exe

Image size: 18432

Image MD5: A6B41BA2E49BCA17F95E906F7A327D38

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

 

Service (registry key): usbccgp

Display name: Microsoft USB Generic Parent Driver

Image path: System32\DRIVERS\usbccgp.sys

Image size: 31616

Image MD5: BFFD9F120CC63BCBAA3D840F3EEF9F79

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): usbhub

Display name: USB2-aktiverat nav

Image path: System32\DRIVERS\usbhub.sys

Image size: 57600

Image MD5: C72F40947F92CEA56A8FB532EDF025F1

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): usbprint

Display name: Microsoft USB-skrivarklass

Image path: System32\DRIVERS\usbprint.sys

Image size: 25856

Image MD5: A42369B7CD8886CD7C70F33DA6FCBCF5

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): usbscan

Display name: Drivrutin för USB-skanner

Image path: System32\DRIVERS\usbscan.sys

Image size: 15104

Image MD5: A6BC71402F4F7DD5B77FD7F4A8DDBA85

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): USBSTOR

Display name: Drivrutin för USB-masslagringsenheter

Image path: System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

Image size: 26496

Image MD5: 6CD7B22193718F1D17A47A1CD6D37E75

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): usbuhci

Display name: Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver

Image path: System32\DRIVERS\usbuhci.sys

Image size: 20480

Image MD5: F8FD1400092E23C8F2F31406EF06167B

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): usnsvc

Display name: Läsartjänsten USN Journal för delning i Messenger

Description: Tjänsten har installerats av Messenger för att möjliggöra delning

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k usnsvc

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: rpcss,eventlog

 

Service (registry key): VgaSave

Display name: VGA-bildskärmsstyrenhet.

Description: Kontrollerar VGA-bildskärmskortet och ger grundläggande bildskärmsfunktioner.

Image path: \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys

Start: 1

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): viaagp

Display name: VIA AGP Bus Filter

Image path: System32\DRIVERS\viaagp.sys

Image size: 42240

Image MD5: D92E7C8A30CFD14D8E15B5F7F032151B

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): ViaIde

Image path: System32\DRIVERS\viaide.sys

Image size: 5376

Image MD5: 59CB1338AD3654417BEA49636457F65D

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): VIAudio

Display name: VIA AC'97-ljudstyrenhet (WDM)

Image path: system32\drivers\ac97via.sys

Image size: 84480

Image MD5: 819BF44085104BE6527B86A88ACF856B

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): VolSnap

Start: 0

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): vsdatant

Display name: vsdatant

Image path: System32\vsdatant.sys

Image size: 392824

Image MD5: 5897BA30FE73F60F1B6DBBF9FEEE577D

Start: 1

Type: 1

Error Control: 1

Depends On services: TCPIP

 

Service (registry key): vsmon

Display name: TrueVector Internet Monitor

Description: Monitors internet traffic and generates alerts for disallowed access.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service

Image size: 75768

Image MD5: ACE93FFFFD1F6B2C3E9F9C996BDEC6DB

Start: 2

Type: 272

Error Control: 1

Depends On services: Afd,RpcSs,vsdatant

 

Service (registry key): VSS

Display name: Volume Shadow Copy

Description: Hanterar och implementerar ögonblicksbilder av volymer som används för säkerhetskopiering och andra syften. Om den här tjänsten stoppas kommer ögonblicksbilder inte att kunna säkerhetskopieras och säkerhetskopiering kan då misslyckas. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\vssvc.exe

Image size: 290304

Image MD5: D4825975A5CDC2A944CCB6C0A8FBA4B5

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): VXD

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): W32Time

Display name: Windows Time

Description: Upprätthåller synkronisering av datum och tid på alla klienter och servrar i nätverket. Om den här tjänsten stoppas kommer synkronisering av datum och tid inte att ske. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

 

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): W3SVC

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): w800bus

Display name: Sony Ericsson W800 driver (WDM)

Image path: system32\DRIVERS\w800bus.sys

Image size: 52384

Image MD5: 731EE7F3E635EE060EDE1BB26C90D231

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): w800mdfl

Display name: Sony Ericsson W800 USB WMC Modem Filter

Description: Sony Ericsson W800 USB WMC Modem Filter

Image path: system32\DRIVERS\w800mdfl.sys

Image size: 6096

Image MD5: EA5FD1AA88EA436BC6218282507EF450

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): w800mdm

Display name: Sony Ericsson W800 USB WMC Modem Drivers

Description: Sony Ericsson W800 USB WMC Modem Drivers

Image path: system32\DRIVERS\w800mdm.sys

Image size: 87424

Image MD5: 806ECED80C80EE07DD32FF720CA9D8D6

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): w800mgmt

Display name: Sony Ericsson W800 USB WMC Device Management Drivers

Description: Sony Ericsson W800 USB WMC Device Management Drivers

Image path: system32\DRIVERS\w800mgmt.sys

Image size: 79216

Image MD5: B420B0023F068CBF00E1B9591BED1437

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): w800obex

Display name: Sony Ericsson W800 USB WMC OBEX Interface Drivers

Description: Sony Ericsson W800 USB WMC OBEX Interface Drivers

Image path: system32\DRIVERS\w800obex.sys

Image size: 77040

Image MD5: DCD2BE4EBB36CFAC0FE9094D5AA2C618

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): Wanarp

Display name: Remote Access IP ARP Driver

Description: Remote Access IP ARP Driver

Image path: System32\DRIVERS\wanarp.sys

Image size: 34560

Image MD5: 984EF0B9788ABF89974CFED4BFBAACBC

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): WDICA

Start: 3

Type: 1

Error Control: 0

 

Service (registry key): wdmaud

Display name: Drivrutin för Microsoft WINMM WDM-ljudkompatibilitet

Image path: system32\drivers\wdmaud.sys

Image size: 82944

Image MD5: 2797F33EBF50466020C430EE4F037933

Start: 3

Type: 1

Error Control: 1

 

Service (registry key): WebClient

Display name: WebClient

Description: Gör att Windows-baserade program kan skapa, använda och ändra Internet-baserade filer. Om den här tjänsten stoppas kommer de här funktionerna inte att vara tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

Object name: NT AUTHORITY\LocalService

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: MRxDAV

 

Service (registry key): winmgmt

Display name: Windows Management Instrumentation

Description: Ger ett gemensamt gränssnitt och en gemensam objektmodell för att nå hanteringsinformation om operativsystem, enheter, program och tjänster. Om den här tjänsten stoppas kommer många Windows-baserade program inte längre att fungera korrekt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

Object name: LocalSystem

Image path: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 0

Depends On services: RPCSS,Eventlog

 

Service (registry key): Winsock

Start: 3

Type: 4

Error Control: 1

 

Service (registry key): Winsock - Google Desktop Search Backup Before First Install

Start: 3

Type: 4

Error Control: 1

 

Service (registry key): Winsock - Google Desktop Search Backup Before Last Install

Start: 3

Type: 4

Error Control: 1

 

Service (registry key): WinSock2

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Winsock2 - Google Desktop Search Backup Before First Install

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): Winsock2 - Google Desktop Search Backup Before Last Install

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): WinTrust

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): WmdmPmSN

Display name: Portable Media Serial Number Service

Description: Hämtar serienumret från bärbara mediespelare som har anslutits till den här datorn. Om tjänsten avbryts kan kanske inte skyddat innehåll hämtas till enheten.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): Wmi

Display name: Windows Management Instrumentation Driver Extensions

Description: Ger hanteringsinformation från och till drivrutiner.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): WmiApRpl

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

Service (registry key): WmiApSrv

Display name: WMI Performance Adapter

Description: Ger prestandabiblioteksinformation från WMI HiPerf-providers.

Object name: LocalSystem

Image path: C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

Image size: 126464

Image MD5: 886404AFB28F2A81DAD15D8C6B8C7609

Start: 3

Type: 16

Error Control: 1

Depends On services: RPCSS

 

Service (registry key): wscsvc

Display name: Security Center

Description: Övervakar säkerhetsinställningar och -konfiguration på datorn.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs,winmgmt

 

Service (registry key): wuauserv

Display name: Automatic Updates

Description: Aktiverar hämtning och installation av Windows-uppdateringar. Om denna tjänst inaktiveras kommer datorn inte att kunna använda funktionen Automatiska uppdateringar eller webbplatsen Windows Update.

Object name: LocalSystem

Image path: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

 

Service (registry key): WZCSVC

Display name: Wireless Zero Configuration

Description: Ger automatisk konfiguration för nätverkskort som stöder 802.11

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 2

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs,Ndisuio

 

Service (registry key): xmlprov

Display name: Network Provisioning Service

Description: Hanterar XML-konfigurationsfiler för tillhandahållande av nätverk för en hel domän.

Object name: LocalSystem

Image path: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

Image size: 14336

Image MD5: 22D8A75754B7B9ECC4753E3C09A56B18

Start: 3

Type: 32

Error Control: 1

Depends On services: RpcSs

 

Service (registry key): {C66D1BF6-4B8E-43C0-86AA-36D45B7151BC}

Start: 0

Type: 0

Error Control: 0

 

 

[/log]

[inlägget ändrat 2006-10-05 17:38:12 av Annap]

Link to comment
Share on other sites

180Solutions.MediaGatewayX 2 entries - Annonsprogram

180Solutions.SearchAssistant 4 entries - Annonsprogram

Avenue A, Inc. 1 entries - Är väl en Cookie

DoubleClick 1 entries - Är väl en Cookie

Microsoft. WindowsSecurityCenter.AntiVirusOverride 1 entries - Inställning i Säkerhetscentret

 

Inga övervakningsprogram.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...