Just nu i M3-nätverket
Jump to content

IE startsida-problem


krien

Recommended Posts

Hej,

 

Har problem med att ställa om start-sidan i IE, den startar alltid med about:blank.

Har provat med DWORD-försöket som listats här i forumet, men utan att lyckas.

I övrigt fungerar det bra, förut hade jag en del CWS-problem, men tror att jag lyckats få bort detta, ser inga tecken på det längre.

 

Jag använder för övrigt Firefox vid surfning.

 

Finns det någon hjälp där ute?

 

För övrigt? Vilka forum på webben kan man lita på vad gäller liknande saker?

 

Hijackthis-logg:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:24:26, on 2006-10-02

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\UWIN\usr\etc\ums.exe

C:\Program Files\UWIN\usr\etc\init.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

C:\Program Files\UWIN\usr\etc\inetd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe

C:\Program Files\UWIN\usr\lib\cs\tcp\at\at.svc

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\UWIN\usr\lib\cs\tcp\at\at.svc

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] "C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142353783359

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7EA9F88C-0F7A-4177-98CB-258700BDC673}: Domain = dom.se

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7EA9F88C-0F7A-4177-98CB-258700BDC673}: NameServer = 159.190.31.75,159.190.31.76,159.190.31.77

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F64C8D33-B5D8-4507-81F5-00D4DF9BA381}: Domain = dom.se

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dom.se

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dom.se

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dom.se

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

O23 - Service: OracleoraHOME_920ClientCache - Unknown owner - C:\Oracle\product\9.2.0\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: Uwin Master (UWIN_MS) - Unknown owner - C:\Program Files\UWIN\usr\etc\ums.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Se om det här hjälper.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn. Se om det går att ställa in önskad startsida i Internet Explorer.

 

Det här är en lista på sidor med pålitliga säkerhetsorienterade personer och/eller forum:

http://asap.maddoktor2.com/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Nu verkar det fungera, hade provat att ta bort R0/R1-taggarna förut,

men inte R3, som verkade göra susen.

 

Tack för länken

 

//Kalle

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bra, du kan förbättra din säkerhet genom att använda en annan brandvägg än den inbyggda i Windows XP.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...