Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vägrar starta


Bagarn-10

Recommended Posts

Yes den ser ut som följande!

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:48:17, on 2006-10-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\-=[stuff]=-\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe[/log]

 

Men en annan sak har hänt sen vi började med det här!

det tar längre tid att logga in på datorn nu... och sen kmr det upp ett meddelande där det står att det inte går att hitta en av filerna som vi tagit bort!

Har kollat så den inte finns på autostart. Vet du något annat sätt?

 

 

Link to comment
Share on other sites

och sen kmr det upp ett meddelande där det står att det inte går att hitta en av filerna som vi tagit bort!

Vilken fil?

 

Starta i felsäkert läge.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

Tryck Fix checked.

 

Starta om i normalt läge.

Och så ny HijackThis-logg.

 

Hittar AVG något om du skannar datorn med det?

 

Hittar en online-skanning med Kaspersky något?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...