Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med virus/mask


adaniro

Recommended Posts

Hej!

behöver hjälp med en förbannad spansk virus eller mask...som fiinns på länken:

http://www.gratisweb.---/fotosgraciosas/fotos.cmd

 

VARNING: klickar man på det blir man smittad. (jag ändrade com för --- så ingen hammnar dit ofrivilligt)

 

Det gör att jag inte kan komma åt mina program och neutraliserar min Norman antivirus.

 

Hälsar:

adaniro

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jag har svårt att låta bli att klicka :)

 

 

 

STATUS: FINISHEDComplete scanning result of "fotos.cmd", received in VirusTotal at 09.17.2006, 16:17:17 (CET).

 

Antivirus Version Update Result

AntiVir 7.2.0.16 09.16.2006 no virus found

Authentium 4.93.8 09.15.2006 no virus found

Avast 4.7.844.0 09.15.2006 no virus found

AVG 386 09.15.2006 no virus found

BitDefender 7.2 09.17.2006 no virus found

CAT-QuickHeal 8.00 09.15.2006 no virus found

ClamAV devel-20060426 09.17.2006 no virus found

DrWeb 4.33 09.17.2006 modification of BackDoor.Generic.483

eTrust-InoculateIT 23.72.127 09.16.2006 no virus found

eTrust-Vet 30.3.3078 09.15.2006 no virus found

Ewido 4.0 09.17.2006 no virus found

Fortinet 2.82.0.0 09.17.2006 no virus found

F-Prot 3.16f 09.15.2006 no virus found

F-Prot4 4.2.1.29 09.15.2006 no virus found

Ikarus 0.2.65.0 09.16.2006 no virus found

Kaspersky 4.0.2.24 09.17.2006 no virus found

McAfee 4853 09.15.2006 no virus found

Microsoft 1.1560 09.17.2006 no virus found

NOD32v2 1.1759 09.16.2006 no virus found

Norman 5.90.23 09.15.2006 no virus found

Panda 9.0.0.4 09.17.2006 Trj/MsnSpy.E

Sophos 4.09.0 09.17.2006 no virus found

Symantec 8.0 09.17.2006 no virus found

TheHacker 6.0.1.071 09.17.2006 no virus found

UNA 1.83 09.15.2006 no virus found

VBA32 3.11.1 09.15.2006 no virus found

VirusBuster 4.3.7:9 09.17.2006 no virus found

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du är våghalsig, Zipp! ;)

 

Då kan man läsa sig till att trojanen öppnar en bakdörr till datorn så att andra kan komma åt den. Därmed så bör ju internetanslutningen vara urdragen så mycket som möjligt tills datorn är ren.

 

Link to comment
Share on other sites

Och här är loggen:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:58:19, on 2006-09-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php'>http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start.se/index.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.tele2.se/portal/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=374

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - Tele2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Real\Player\REALPLAY.EXE SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iworm] c:\windows\system32\wormaililis.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Explorer] C:\WINDOWS\system\motaba.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.tele2.se/portal/

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Är det problem att starta program genom att dubbelklicka på dem?

Kan du följa anvisningar på engelska? I så fall gå till den här sidan:

http://gladiator-antivirus.com/forum/index.php?s=0c30ca963c0bb261e99786f5a2ae47ec&showtopic=41059&st=0

Skrolla till Post#12 och följ det som står där. Det är till för att rätta till problem med att inte kunna starta exe-filer. Gör det bara om du har sådana problem.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iworm] c:\windows\system32\wormaililis.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Explorer] C:\WINDOWS\system\motaba.exe

 

Om det är din egen dator och ingen företagsdator, samt det är inte något du själv ställt in så även denna rad:

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst

em, DisableRegedit=1

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

c:\windows\system32\wormaililis.exe

C:\WINDOWS\system\motaba.exe

 

Starta om datorn i normalt läge.

Och så en ny HijackThis-logg och skriv hur datorn mår nu.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

jag har inte kunnat komma fram til gladiator-antivirus, det visar en blank sida.

Har i alla fall scannat med HijackThis, bockat i de 4 ställen och allt annat, men sen när jag vill öppna utförskaren kommer upp "Öppna med..:" rutan

 

Finns det annan sida för att rätta till problem med att inte kunna starta exe-filer?

 

Link to comment
Share on other sites

jag har inte kunnat komma fram til gladiator-antivirus, det visar en blank sida.

Och nu står det att deras forum är nere för akut underhåll, så det är väl något som kraschat där. Google har sparat en kopia av sidan här:

http://66.249.93.104/search?q=cache:rG7Bt29lx4sJ:gladiator-antivirus.com/forum/

index.php%3Fshowtopic%3D41059+motaba.exe&hl=sv&gl=se&ct=clnk&cd=15

Du får klistra ihop de olika delarna av länken själv.

 

men sen när jag vill öppna utförskaren kommer upp "Öppna med..:" rutan

Pröva med detta Start - Kör - explorer.exe

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:56:37, on 2006-09-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

C:\Real\Player\REALPLAY.EXE

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Norman\Npf\BIN\npfmsg2.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php'>http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start.se/index.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.tele2.se/portal/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q305&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=374

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - Tele2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Real\Player\REALPLAY.EXE SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [bigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.tele2.se/portal/

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

när jag vill öppna aktivitetshanteraren Ctrl+Alt+Delete kommer det fram en ruta där det står "Aktivitetsshanteraren har inaktiverats av administratören" Vad kan jag göra?

 

tack för hjälpen

 

Link to comment
Share on other sites

Den Java-version som finns i datorn har säkerhetshål så uppdatera, avinstallera alla befintliga Java från Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och så installera den nya:

http://www.java.com/sv/

 

Det syns inget otrevligt i loggen i alla fall.

 

Se om det här hjälper mot Aktivitetshanteraren:

http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_taskmgrenab.htm

Kontrollera att du kan komma åt Kontrollpanelen och Kommandotolken också, det är också saker som en del virus stänger av.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är såklart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen Ewido, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för alla tips Cecilia, ska försöka göra allting. Det gick inte att installera java komplett, men kommer att försöka igen. Det är lite för mycket att hålla reda på, speciellt om man inte sitter vid datorn så ofta.

En annan sak som är irriterande är att jag inte kan sopa bort alla spår av NERO demo.

 

Link to comment
Share on other sites

Går det inte att avinstallera Nero ordentligt?

Om du har försökt men det inte har gått så är det väl dessa rader som har med Nero att göra i HijackThis-loggen:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

Du skulle ju kunna fixa dem med HijackThis och ta bort den mappen sedan.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...