Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Då var det dags för mig.


T.Bol

Recommended Posts

Jag har samma problem som Frida Olsson hade.

www.safetyuptodate.com detta avgrundens påfund har

tagit över min första sida helt och hållet.

Här nedan kommer min logg, vad göra ?

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:03:09, on 2006-05-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program\TOSHIBA\Toshibas zoomningsfunktion\SmoothView.exe

C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I091.EXE

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Thomas\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\80BD6HN1\HijackThis[1].exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://partypoker.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Nothing - {f79fd28e-36ee-4989-aa61-9dd8e30a82fa} - C:\WINDOWS\system32\hp7AA7.tmp

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang SE

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] C:\Program\TOSHIBA\Toshibas zoomningsfunktion\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I091.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Startup: Starta Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Atheros Konfigurationstjänst (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hoppas att du har tålamod med mig,

är en usel data person.

Hoppas att jag fick det rätt nu.

 

SmitFraudFix v2.47

 

Scan done at 17:51:23,50, 2006-05-24

Run from C:\Documents and Settings\Thomas\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Fix ran in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\hp????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ld????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ot.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ts.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\1024\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Thomas\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\MalwareWipe\ FOUND !

C:\Program\SpyFalcon\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Starta datorn i felsäkert läge.

 

Efter det öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Clean = klicka 2 och Enter

Sen vänta tills den jobbar klart.

På frågan "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter

Om wininet.dll är infekterad får du frågan "Replace infected file ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter.

Om inte datorn startar om automatiskt så starta den i normalläge.

 

Skicka sen C:\rapport.txt och en ny Hijack logg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Då fick jag mycket hjälp av grannen.

Tur att man har sådana som er som hjälper oss noobar.

 

SmitFraudFix v2.47

 

Scan done at 18:37:48,73, 2006-05-24

Run from C:\Documents and Settings\Thomas\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Fix ran in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\hp????.tmp Deleted

C:\WINDOWS\system32\ld????.tmp Deleted

C:\WINDOWS\system32\ot.ico Deleted

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb Deleted

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb Deleted

C:\WINDOWS\system32\ts.ico Deleted

C:\WINDOWS\system32\1024\ Deleted

C:\Program\MalwareWipe\ Deleted

C:\Program\SpyFalcon\ Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll -> Missing File

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Skicka en ny Hijack logg och:

 

Öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Search = klicka 1 och Enter

Kopiera loggen som kommer ut och skicka hit.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hmmm.

Fattar inte varför jag skall ha så svårt för detta med dator.

Trodde att det var vad jag skickade i går.

Titta vad jag har döpt ert fina lilla program till.

 

SmitFraudFix v2.47

 

Scan done at 9:44:10,75, 2006-05-25

Run from C:\Documents and Settings\Thomas\Mina dokument\SmitfraudFix Ta bort all j„velskap !\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Fix ran in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Thomas\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

:)

 

Link to comment
Share on other sites

 

Smitfixen rensa inte i registret så pröva om du kan göra detta.

Känner du dig osäker med registret så låt bli,ingen fil är med så dessa är ingen hot.

Gör först en backup av registret:

 

Skriv i Kör fältet regedit och Ok

Sen klicka alla - märken till + så du ser\har 5 stängda mappar.

Sen klicka på Den här datorn och:

Arkiv > Exportera > spara någonstans med valfritt namn (ex. registret)

då har du en backup av registret.

 

Sen tillbaka till registret

Skriv i Kör fältet regedit och Ok

Sen följ detta sökväg

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio

n\Explorer\SharedTaskScheduler]

 

och ta bort

 

{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware

 

sen hit

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID

och ta bort

 

{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}

 

sen hit

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID

och ta bort

 

{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}

 

sen starta om daton och skicka en ny hijack logg.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp!

Är det något som bör göras varje gång som det är en "Sharedtaskscheduler"?

 

Link to comment
Share on other sites

Nu vet jag inte vad du menar :)

 

Men Smitfixen ska ju rensa bort dessa

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio

n\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd31}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89aef01d-d237-49c7-84dc-4e1904c1fd

31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{89aef01d-d237-49c

7-84dc-4e1904c1fd31}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll"

 

 

men av nån andledning är dom kvar men filen är borta

 

C:\WINDOWS\system32\sbnudh.dll -> Missing File

 

[inlägget ändrat 2006-05-25 13:06:42 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för all hjälp.

:thumbsup:

Då det inte är något hot så struntar jag i registret.

Det kan bli så fel om jag ger mig på detta,

är nämligen utan grannens hjälp idag.

MVH

Thomas.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...